Universul micilor viețuitoare în lirica românească

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 26282
Mărime: 2.29MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ungurean gheorghina
Facultatea de Stiinte ale Educatiei
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

Argument

CAPITOLUL I

LITERATURA PENTRU COPII ȘI SPECIFICUL SĂU

1.1 Conceptul de literatură pentru copii și sfera de cuprindere

1.2 Genul liric

1.3 Poezia despre viețuitoare

CAPITOLUL II

UNIVERSUL MICILOR VIEȚUITOARE ÎN LIRICA ROMÂNEASCĂ

2.1 Otilia Cazimir – universul copilăriei

2.2 George Topîrceanu – natura şi vieţuitoarele

2.3 Elena Farago – caracterul etic al poeziilor sale

2.4 George Coșbuc – optimismul liric

2.5 Tudor Arghezi – universul mărunt și cel domestic

2.6 Ana Blandiana – poezii despre viețuitoare

CAPITOLUL III

ABORDAREA TEXTULUI LIRIC LA CICLUL PRIMAR

3.1 Metode utilizate în predarea și învățarea textului liric

3.2 Lectura explicativă

3.3 Citirea textelor lirice

CAPITOLUL IV

MODALITĂȚI DE STIMULARE A LECTURII LA ȘCOLARII MICI

4.1 Lectura la școlarii mici

4.2 Șezătoarea literară

4.3 Prezentarea de carte la școlarii mici

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Extras din document

Argument

Într-o existență de om, lectura personală ocupă un loc important, iar acest drum trebuie pregătit din timp. Literatura pentru copii, ca mijloc de exprimare artistică a lumii în care trăim, poate oferi școlarilor un sprijin important pentru a răspunde la întrebările și problemele pe care și le pun în legătură cu experiențele de viață.

Literatura pentru copii, dispune de valențe estetice și morale sigure, cultivându-le simțuri frumoase și sentimente alese. Inițierea micilor școlari în lectura unor opere literare cu răsunet în inimile lor, deoarece sunt inspirate din universul ce le este familiar, contribuie la creșterea capacității de adaptare și la îmbogățirea universului său afectiv, motivațional și atitudinal.

De-a lungul timpului, în literatura română, mai mulți poeți şi-au îndreptat atenția către universul minunat al micilor vieţuitoare, oferind micilor cititori poezii în care au surprins delicateţea, gingăşia şi frumuseţea lumii descrise.

Otilia Cazimir a prezentat în poeziile sale universul copilăriei din care nu lipsesc micile viețuitoare. George Topîrceanu a surprins micile făpturi din natură cu bucuriile și supărările lor dovedindu-se un fin observator al universului mărunt. Elena Farago a explicat micilor cititori noțiunile de bine și rău cu ajutorul unor întâmplări din lumea animalelor, păsărilor și gâzelor în poezii captivante. George Coșbuc a surprins elementele naturii într-o atmosferă de veselie și joc, Tudor Arghezi a descris universul micilor făpturi alcătuit din lumea gâzelor, florilor şi animalelor domestice, în poezii încântătoare prin delicateţe, gingăşie şi nota de umor, iar Ana Blandiana a scris câteva poezii pentru copii despre micile viețuitoare.

Lirica românească pentru copii dispune de un tezaur de texte literare din care nu lipsesc poeziile despre viețuitoare, iar cadrului didactic îi rămâne datoria de a găsi noi ocazii de a le adresa elevilor săi invitații în lumea lecturii prin activități sistematice și bine organizate din conținutul cărora nu pot lipsi aceste poezii.

Studiind aceste creații literare, elevul trebuie să devină cititor de literatură, capabil să vadă în creația literară ,,o veritabilă descoperire sau cel puțin sugestii pentru lungi meditații”, parcurgând-o nu numai dintr-o curiozitate fără urmări, ci din plăcere. Un asemenea cititor se formează treptat, iar școala trebuie să-i ofere condițiile necesare pentru inițierea în literatură.

În lucrare voi prezenta cinci autori de poezii care au prezentat în poeziilor lor minunata lume a micilor viețuitoare și modul cum am abordat la clasă aceste minunate creații.

CAPITOLUL I

LITERATURA PENTRU COPII ȘI SPECIFICUL SĂU

1.1 Conceptul de literatură pentru copii și sfera de cuprindere

De-a lungul anilor au existat numeroase încercări de a defini literatura pentu copii. În anul 1936, Eugen Campus o definea ca fiind ,,punctul de intersecție al literaturii cu psihologia. Ultimul cuvânt e menit să-l aibă pedagogia.” Trei decenii mai târziu, în anul 1968, Ilie Stanciu definea această disciplină: ,,Literatura pentru copii cuprinde totalitatea operelor micilor cititori, fie că au fost sau nu scrise pentru ei. Ea constituie un domeniu al creației literare și se supune normelor estetice ale acesteia. Trăsăturile ei specifice, simplitate, claritate și plasticitate determină o anumită construcție a operei, mărindu-i astfel accesibilitatea și puterea asupra micilor cititori.”

Toate încercările subliniază că literatura pentru copii face parte din literatura națională și universală. În anul 1964, scriind despre Jules Vernes și literatura pentru copii, George Călinescu spunea că copilăria este o permanență a vieții fiecărui individ: ,,Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii și tineri, trebuie să intereseze și pe oamenii maturi și instruiți. Copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate meandrele vieții noastre.”

Evocarea copilăriei este una din temele principale ale literaturii pentru copii, mai ales că ea a determinat scrierea unor opere, atât în literatura română, cât și în literatura universală. Aceste opere au fost considerate ,,mari cărți ale copilăriei” (Ulița copilăriei, La Medeleni de Ionel Teodoreanu, Cuore de Edmondo de Amicis, Singur pe lume de Hector Malot, Micul prinț de Antoine de Saint Exupery).

Literatura pentru copii s-a dezvoltat începând cu prima jumătate a secolului al XX-lea prin contribuția scriitorilor pașoptiști și ai Junimii, perioadă în care s-au creat eroi memorabili precum Nică și Păcală. Ea s-a dezvoltat repede ,,în strânsă legătură cu nevoile de lectură ale unor mase largi de cititori și faptului că cei mai însemnați scriitori s-au aplecat cu dragoste și către copii.”

Bibliografie

Arghezi Tudor, Versuri, Editura Cartea Românească, 1980, Vol I-II

Blandiana Ana, Întâmplări din grădina mea, Editura Ion Creangă, București, 1980

Campus Eugen, Literatura pentru copii, ca un catalog comentat al scrierilor pentru copii, Editura Principale Mircea, București, 1936

Cazimir Otilia, Baba iarna intră-n sat, Editura MondoRo, București, 2011

Călinescu George, Cronicile optimismului, Editura pentru Literatură, București, 1964

Călinescu George, Scriitori români și străini, Editura pentru Literatură, București, 1960

Cojocaru Mihaela, Literatura română pentru copii, Editura Universității din Ploiești, 2004

Constantinescu Pompiliu, Tudor Arghezi, Editura Minerva, București, 1994

Cornea Paul, Introducere în teoria lecturii, Editura. Minerva, București, 1988

Corniţă Georgeta, Metodica predării şi învăţării limbii şi literaturii române, Editura Umbria, Cluj-Napoca, 1993

Coșbuc George, Pagini alese, Editura Regis

Ene Virgil, George Topîrceanu, Editura Tineretului, București, 1969

Farago Elena, Pagini alese, Editura Regis

Farago Elena, Versuri, Editura Scrisul Românesc, Craiova ,1978

Grigore Adina, Pe aripile cuvintelor, Literatură pentru copii, clasa a III a, Editura Ars Libri, 2012

Lovinescu Eugen, Corespondența cu Mihai Dragomir și Elena Farago, Editura Scrisului Românesc, Craiova, 1976

Lovinescu Eugen, Istoria literaturii române contemporane, Editura Minerva, București, 1985

Macovei Florentina, Literatură pentru copii, Lecturi școlare în conformitate cu programa școlară, clasele I-IV, Editura Polaris, București, 2010

Georgeta Munteanu, Elena Bolog, Vistian Goia, Literatură pentru copii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977

Silvia Nuță, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, 2000.

Rebreanu Liviu, Opere alese, vol V, Editura pentru Literatură, 1961

Sasu Aurel, Dicționar biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, 2006

Stanciu Ilie, Literatura pentru copii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968

Șerdean Ion, Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980

Sadoveanu Profira, Foc de artificii , Editura Ion Creangă, București, 1985

Topîrceanu George, Pagini alese, Editura Regis

Viniciu Gafița, Bibliografie de literatură pentru copii, Editura Ion Creangă, 1978

Zarui Mircea, Papahagi Marian, Sasu Aurel, Dicționarul scriitorilor români, vol II, București, 1998

Lecturile copilăriei, clasele I-IV, Editura Steaua Nordului, Constanța, 2003

Lecturi suplimentare clasa a II a, Editura Lucman, București, 2007

www.wikipedia.ro

www.didactic.ro

Preview document

Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 1
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 2
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 3
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 4
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 5
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 6
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 7
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 8
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 9
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 10
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 11
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 12
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 13
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 14
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 15
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 16
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 17
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 18
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 19
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 20
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 21
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 22
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 23
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 24
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 25
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 26
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 27
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 28
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 29
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 30
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 31
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 32
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 33
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 34
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 35
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 36
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 37
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 38
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 39
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 40
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 41
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 42
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 43
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 44
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 45
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 46
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 47
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 48
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 49
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 50
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 51
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 52
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 53
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 54
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 55
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 56
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 57
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 58
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 59
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 60
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 61
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 62
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 63
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 64
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 65
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 66
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 67
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 68
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 69
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 70
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 71
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 72
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 73
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 74
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 75
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 76
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 77
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 78
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 79
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 80
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 81
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 82
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 83
Universul micilor viețuitoare în lirica românească - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Universul micilor vietuitoare in lirica romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi

INTRODUCERE Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn". Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat...

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Sfatul degetelor

Poezia ,,Sfatul degetelor de Elena Farago, face parte din colecția poeziilor scrise de autoare pentru copii, alături de ,,Cățelușul șchiop,...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Metode și tehnici de lucru la limba și literatura română

Tema cercului pedagogic TEHNICI DE INVATARE EFICIENTA APLICABILE ORELOR DE LIMBA ROMANA - WORKSHOP- Scoli participante: Scoala Gimnaziala...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Gramatica și comunicarea în gimnaziu

PARTEA I I. Gramatica în gimnaziu Teorie și aplicații Gramatica unei limbi este ansamblul de reguli de folosire a acelei limbi. Fiecare limbă...

Ai nevoie de altceva?