Toate licentele din domeniul Management

 • Managementul proiectelor

  INTRODUCERE În epoca în care concurența între companiile de producție a devenit la nivel mondial, ceea ce face operațiunile de afaceri cât mai eficient posibil este cheia pentru un avantaj economic. Spre deosebire de companiile producatoare de acum 100 de ani, în prezent producătorii concurează nu numai cu alte companii locale, ci și cu alte operații de pe tot globul, atât mari cât și mici. Pentru a efectua operațiuni de fabricație cât mai eficient posibile, într-o zonă trebuie să se...

 • Managementul strategic in industria de telecomunicatii

  INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații. Orice firmă, cu originile sale specifice, cu know-how-ul și competențele sale, cu opțiunile sale anterioare, constituie un sistem adică o rețea dinamică de relații și de schimburi recurente între părțile sale constituente. Dacă este conceput adecvat și este bine pus în practică, sistemul reprezintă încununarea unor opțiuni economice și judicioase...

 • Folosirea metodei Just in Time in managementul operational

  Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total imprevizibil. De aceea managerii nu au condițiile necesare pentru implementarea unor strategii de succes sau pentru adoptarea unor metode și tehnici prin care să-și sporeasca eficacitatea. Cu toate acestea, există preocupari pentru elaborarea unor strategii viabile care să poată asigura, chiar într-un mediu atăt de tulburent cum este cel din economia...

 • Efectele satisfactiei angajatilor asupra nivelului de performanta

  1. Rezumat Lucrarea tratează conceptul de satisfacție al angajaților raportat la nivelul de performanță. Pornind de la premisa că satisfacția angajaților își are determinanți direcți în nivelul de performanță, lucrarea urmărește identificarea acestora în cadrul unei situații practice. Studiul de caz ales este astfel conceput încât să releve atât raportul de interdependență existent între cele două noțiuni, cât și să ofere date relevante validării ipotezelor lucrării. În urma analizei...

 • Strategii de organizare in managementul international

  1.1 Conceptul şi factorii competitivităţii 1.1.1. Avantajul competitiv Una din caracteristicile strategiilor o reprezintă obţinerea avantajului competitiv, referitor esenţialmente la costul sau calitatea produsului. Acesta constituie scopul principal al elaborării strategiei şi criteriul cel mai important de evaluare a calităţii sale. O strategie care nu vizează şi nu asigură obţinerea avantajului competitiv nu prezintă, în fapt, utilitate pentru organizaţia respectivă. Avantajul competitiv...

 • Analiza functiilor manageriale

  Lucrarea intitulată Analiza funcțiilor manageriale este structurată în trei capitole. În primul capitol, intitulat Conceptul de management, am evidențiat definiția managementului și principiile generale ale managementului. În cel de-al doilea capitol, intitulat Funcțiile managementului, am evidențiat funcțiile acestuia, respectiv funcția de previziune, funcția de organizare, funcția de coordonare, funcția de antrenare-motivare și funcția de control-evaluare. În cel de-al treilea...

 • Management

  Actualul conținut al științei managementului este rezultatul acumulării și sintetizării unor cunoștințe științifice care s-au dezvoltat rând pe rând pe parcursul unui secol. Odată cu evoluția societății umane, activitatea de conducere și organizare a suferit numeroase modificării care au condus la dezvoltarea unor caracteristici structurale și funcționale superioare. Societatea contemporană se găsesște într-o epocă în care progresul economic și social este dictat în mare măsură de calitatea...

 • Managementul financiar al unei entitati economice

  INTRODUCERE În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici, deoarece este bine cunoscut faptul că principalul scop al unei afaceri îl constituie profitul. Astfel, putem spune că acest sistem economic se caracterizează în primul rând prin maximizarea profitului, obiectiv ce este urmărit de agenții economici. În vederea atingerii acestui scop, sunt orientate toate deciziile și acțiunile antreprenorilor și...

 • Brandul in moda romaneasca

  Lucrarea de faţă prezintă pe parcursul a trei capitole analiza brandurilor şi a modei româneşti precum şi poziţionarea designerilor români atât la nivel naţional cât şi internaţional. Acest segment de piaţă este suprasaturat de branduri internaţionale care şi-au făcut apariţia în marile malluri din România dar cu toate acestea se observă o modificare în mentalitatea românilor care au început să aprecieze creaţiile designerilor români. Am ales această temă deoarece consider că orice să moda...

 • Managementul calitatii

  Până la apariţia producţiei în masă , artizanii şi-au finisat produsele individuale şi au inspectat calitatea muncii proprii sau cea a unui ucenic înainte de furnizarea produsului către client. Dacă clientul avea neplăceri în privinţa produsului , el trata direct cu artizanul. În aşezarea producţiei de masă, paşii mici pentru a crea un produs finit sunt împărţiţi între diferiţi indivizi care execută fiecare o singură operaţie repetitivă. Orice spaţiu necesar producţiei în masă va avea două...

 • Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

  PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A. Forma juridică:societate pe acţiuni Proprietate:integral privată Numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului:J19 / 1991 Cod fiscal:R526790 Adresa: Localitate, judeţ:Odorheiu Secuiesc,Harghita Strada: Rákóczi Număr:40 Cod poştal:4150 Prefix telefonic:066 Telefon:218349 / 212423 Fax:218111 1.2. SCURT ISTORIC Societatea comercială...

 • Turism la Baile Felix - Rezervarea locurilor pe internet la hotelul Crisana

  Dezvoltarea din ultimele decenii a sectorului turistic reprezintă o caracteristică importantă a civilizaţiei contemporane, fiind favorizată de o serie de factori social-economici, cum ar fi: creşterea puternică a populaţiei mondiale şi sporirea duratei medii de viaţă; urbanizarea aproape totală a populaţiei ocupate în industria prelucrătoare şi în ramura serviciilor; creşterea veniturilor pe cap de locuitor; dezvoltarea şi diversificarea mijloacelor de transport care fac ca factorul...

 • Relatia dintre comportamentele contraproductive si climatul organizational in mediul organizational romanesc

  De aproape 20 de ani se constată o creştere a interesului pentru cercetarea comportamentelor de la locul de muncă care produc daune angajaţilor sau organizaţiei, în special din cauza consecinţelor dăunătoare si costurilor asociate. Printre acestea se numără cele economice (pierderea productivităţii datorită întârzierii la serviciu, furturi sau sabotaj) sau cele psihologice (retragere sau satisfacţie scăzută în muncă - pentru cei care sunt ţinte ale comportamentelor contraproductive...

 • Analiza si modernizarea masinii de extrudat - Cablaj electric pay-offul ta4-68 SO in ICS GG Cables Wires EE S.R.L.

  Tema proiectului de licență Analiza și modernizarea mașinii de extrudat cablaj electric Pay-offul TA 4-6(8) SO în ICS ,,GG Cables & Wires EE” S.R.L. confirmată prin ordinul rectorului USARB nr. din „ ֦֦” Termenul limită de prezentare a proiectului de licență la Catedra de ȘFI „ ֦֦” Etapele executării proiectului de licență Etapele Termenul de realizare Viza de executare 1. Stabilirea temei; fixarea obiectivelor; selectarea surselor de informare; 06.06.2016 2. Investigația...

 • Managementul resurselor umane in strategia de dezvoltare a unei regii autonome

  1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE Strategia este un termen care îşi are originea în grecescul strategia, care înseamnă ,,comanda generalului”. În domeniul militar, strategia se referă adesea la manevrarea trupelor pe poziţii înainte ca inamicul să fie efectiv angajat în luptă. În acest sens, strategia se referă la desfăşurarea de trupe. Odată ce inamicul este angajat, atenţia se schimbă către tactică. Aici, angajarea trupelor este esenţială. Substituiţi ,,resursele” trupelor şi transferul conceptului...

Pagina 1 din 25