Toate licentele din domeniul Management

 • Analiza evolutiei flotei de transport maritim la nivelul UE

  CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND NOILE TEHNOLOGII ÎN TRANSPORTUL MARITIM 1.1. Concepte tehnologice în transportul maritim În industria navală au fost introduse noi tehnologii, dintre acestea vor fi prezentate conceptul internetul lucrurilor și internetul navelor. Conceptul internetul lucrurilor (IoT) utilizează elemente cum ar fi: bază de date, cititor, cip și un sistem GPS. Acestea urmăresc în detaliu fiecare operațiune desfășurată în transporturi. În lanțul logistic datele...

 • Diagnosticarea strategica in cadrul firmei SC Domand CAS SRL

  INTRODUCERE Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea s-au evidențiat în timp prin conturarea unui mediu ambiant instabil, amplificarea ponderii sectorului privat, înființarea unor societăți comerciale mixte cu participarea capitalului străin, apariția de filiale ale firmelor multinaționale pe teritoriul României. Operaționalizarea mutațiilor economice, sociale, politice este influențată hotărâtor de...

 • Reengineering-ul in modele de afaceri pentru start-up-uri

  CAPITOLUL 1 REEGINEERING-UL MANAGERIAL 1.1 Apariția Reengineeringului Reeingineering - un termen din ce în ce mai des folosit, dar nu și din ce în ce mai bine înțeles. Este un concept originar din America ultimei recesiuni, răspândit apoi cu repeziciune în întreaga lume. Cel care a lansat termenul de “reeingineering” a fost Michael Hammer, unul dintre autorii cărții “Reeingineering-ul întreprinderii”, considerată “Biblia” reengineering-ului, într-un articol de mare sonoritate din...

 • Lipscani Beer Garden SRL

  Introducere Societatea Lipscani Beer Garden este o societate cu răspundere limitată. Această alegere a fost făcută deoarece se potrivește dorințelor în materie de înființare , formulare simplă la constituire și capital social redus. Societatea are ca domeniu de activitate prestarea de serviciicătre clienții săi ,în materie de alimentație a unui restaurant club. Argumentul pentru care s-a deschis acest restaurant club a fost dorința de a oferii oamenilor un loc unde ar putea lua masa...

 • Studierea influentei statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului

  INTRODUCERE Din totdeauna, în vremuri de schimbări, oamenii s-au aflat confruntați cu probleme inedite. Ceea ce desemnăm azi îndeobște prin sintagma „tranziție către economia de piață" aduce, printre altele, un aspect pe cât de complex, pe atât de dificil: acela că, dincolo de declarații, omul trebuie să constituie la modul real, scopul acțiunilor noastre. Întreprinderea dobândește profitul visat doar satisfăcând trebuințele și aspirațiile consumatorilor. Ieșind din economia de...

 • Obiectivul managementului financiar - Obtinerea de profit

  Capitolul I CONCEPTUL DE PROFIT ÎN TEORIA ECONOMICĂ Caracteristica esențială a oricărei activități economice o constituie raționalitatea, pusă în evidență prin noțiunea de profit. Această noțiune s-a cristalizat printr-o îndelungă controversă între adepții diferitelor curente de gândire, doctrine sau școli economice. 1.1 Accepțiuni ale profitului Teoria și practica economică au asimilat treptat noțiunea de profit, fără a se realiza într-o accepțiune universală și imuabilă. De acea se...

 • Specificul managementului remunerarii muncii la intreprinderile autohtone

  INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În noua societate informațională, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă strategică. Astăzi este important să avem o viziune clară, obiective nobile, planuri bine chibzuite, tehnologii eficiente de realizare a acestora, dar mult mai important este să știm cum vom lucra cu acei ce le vor da viață, le vor implementa. Este esențial ca managerul să găsească strategii adecvate pentru motivarea, implicarea, împuternicirea fiecărui...

 • Motivarea la intreprinderile autohtone

  INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea conflictuale, de presiuni pentru obținerea rezultatelor. Nici un domeniu de activitate nu rămane în afara acestor procese. Managerul modern trebuie să micșoreze costurile, să fie permanent informat asupra progreselor tehnologice și să ințeleagă dinamica rapidelor schimbări ale pieței și ale cererii clienților. Activitatea de conducere nu a fost niciodată mai...

 • Comunicarea manageriala in cadrul IM Calaras Divin SA

  ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind socotită ca o dimensiune esențială, atât în viața personală cât și cea profesională. Comunicarea reprezintă o condiție obligatorie, nu numai pentru funcționarea oricărei organizații, ci chiar a stabiliri celor mai elementare relații interumane. Toate funcțiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înțelegere intre...

 • Managementului riscului

  INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și îmbracă forme foarte variate. În ultimele decenii și, în special, odată cu avansarea procesului globalizarii și cu expansiunea afacerilor peste granițele naționale s-a asistat la o diversificare fără precedent a situațiilor de risc și incertitudine în lumea afacerilor. În paralel, s-a constatat preocuparea a numeroși specialiști în domeniul...

 • Managementul relatilor cu clientii in servicii - SC Vas Alimcom SRL

  INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea clienților existenți și atragerea unora noi reprezintă o provocare majoră pentru companiile de orice nivel. Odată cu creșterea competiției pentru atragerea de noi clienti care-si doresc o interacțiune cat mai personală și mai profesională cu compania, se resimte tot mai mult nevoia unei abordari unitare la nivel organizational a interactiunilor cu...

 • Strategia de pret SC Kaproni SRL

  Introducere Această lucrare are la bază aspecte teoretice despre strategia de preț și modul practic în care această strategie se aplică într-o societate comercială. Am ales această temă de proiect de licență deoarece cred ca, marketingul ne influențează viața de zi cu zi, de la hainele cu care ne îmbrăcăm, la reclamele pe care le vedem peste tot. Astfel, marketingul este un domeniu ce poate aduce continuu îmbunătățiri. Un punct sensibil în cadrul tuturor companiilor este stabilirea...

 • Firma si mediul ambiant

  INTRODUCERE Organizația are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei țări. Pentru a înțelege cum se obțin produsele și cum se prestează serviciile ,ce costuri sunt necesare pentru realizarea acestora ,ce calitate trebuie să îndeplinească pentru a fi durabile pe piață , este necesar să înțelegem termenul de organizație ,după care trebuie să înțelegem importanța procesului de creare a unei organizații și cum este ea influențată de mediul intern și extern în care acționează....

 • BRD GSG

  CAPITOLUL I. COMUNICAREA FIANCIAR BANCARA 1.1. Băncile și apariția comunicării financiare Comunicarea financiar-bancară a apărut odată cu prima bancă și desigur, cu criza financiară aferentă acesteia. În Grecia antică oamenii încep să își încredințeze templelor banii în păstrare. Templele lui Apollo din Delfi, al lui Artemis din Efes și al Herei din Samos erau așadar cele mai importante instituții financiare ale acelor vremuri. Inevitabil însă extinderea pieței a impus în cele din urmă...

 • Studiul privind managementul societatilor comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petrosani

  INTRODUCERE. Problema gestionării și administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de activitate și de scopul propus este complexă. Aprecierea diferențelor de performanță și poziție financiară depind de natura întreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate în gestionarea patrimoniului. Pentru a putea supraviețui, orice întreprindere are nevoie de informații, fără de care procesul decizional prin care se conduce întreprinderea nu ar putea avea loc. Pentru a obține aceste...

Pagina 1 din 27