Toate licentele din domeniul Management

 • Management

  Introducere Managementul relației cu clientul (“Customer Relationship Management” - CRM) este astăzi o disciplină matură care, așa cum vom vedea mai târziu, plasează clientul (afacere sau consumator) în centrul afacerii. Această “centricitate a clientului” promovează fidelitatea acestuia, ceea ce sporește valoarea timpului vieții fiecărei relații. CRM constituie un proces global de creare și de întreținere a unor relații profitabile cu clienții, prin asigurarea unui grad superior de valoare...

 • Managementul vanzarilor pe produsul bancar - Fonduri de Investitii la BCR

  INTRODUCERE Realizarea unui studiu privind managementul vânzărilor a fost inspirat din realitate, luând în considerare faptul că companiile moderne o au ca funcțiune esențială. În acest context, activitatea de vânzare și managementul acesteia și-au căpătat rolul lor esențial în cadul activității unei firme competitive. Studiu de față pleacă, astfel, de la ideea că vânzările semnifică o problemă vitală pentru companii, problemă ce trebuie rezolvată printr-o abordare adecvată. Asistăm...

 • Analiza climatului de comunicare

  INTRODUCERE Comunicare reprezintă înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură. Cam acestea ar fi sinonimele care ne sunt oferite de către dicționarul explicativ pentru comunicare. Deși pare simplu înțelesul comunicării este mult mai complex și plin de substrat. Ea are o mulțime de scopuri și cam tot atîtea metode de exprimare și manifestare. Nu există o definiție concretă a comunicării însă se poate spune cel puțin că înseamnă transmiterea intenționată a datelor, a informației....

 • Managementul resurselor umane la Muzeul National Cotroceni

  INTRODUCERE Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a omului în toate privințele. John Burroughs La nivelul unei organizații și întregii societăți rolul primordial îl ocupă resursa umană - resursă care prin buna pregătire la nivel profesional, conduce la rezultate performante ale organizației, fapt recunoscut și argumentat de oamenii de știință din diferite țări, precum și din practica managerială a firmelor pe plan național. Locul și rolul muncitorilor în cadrul unei...

 • Managementul calitatii la Vrancart Adjud

  CAPITOLUL 1 1. INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL CALITĂȚII Conceptul de calitate Managementul calității s-a dezvoltat de-a lungul timpului răspunzând la nevoile organizațiilor (firmelor), nevoi apărute prin dinamica evoluției la nivel socioeconomic și cultural. Managementul calității s-a practicat si se practica, construind un sistem de management al calității care își trage seva din opt principii fundamentale. Toată această cultură a managementului calității este la aceasta ora concretizata...

 • Obstacole in calea comunicarii interculturale

  I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE 1.1. Noțiunea de comunicare Toate definițiile date comunicării, indiferent de școlile de gândire cărora le aparțin sau de orientările în care se înscriu, au cel puțin câteva elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informații, idei, păreri, opinii, fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul ; nici un fel de activitate, nu poate fi concepută fără procesului de comunicare. Înca din antichitate ,comunicarea a fost...

 • Tipuri de personalitati manageriale

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Concepte de bază ale managementului Trăim într-o lume in permanentă evoluție. Fie că lucrăm în domeniul bancar , fie că avem propria noastră companie sau lucrăm în domeniul finanțelor sau în cel al sănatății, suntem înconjurați de oameni. În toate activitățile sunt folosite resurse umane. Astfel, dacă efectuăm o analiză asupra performanței profesionale individuale sau colective, descoperim că aceasta este influențată de o serie de dimensiuni...

 • Impactul utilizarii sistemelor informatice in antreprenoriatul romanesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL

  Capitolul I. Sistemele informatice - noțiuni teoretice 1.1. Conceptul de sistem informatic Un sistem reprezintă ansamblul de componente interdependente între care se stabilește o interacțiune dinamică, bazată pe niște reguli stricte prestabilite, cu scopul de a atinge un obiectiv anume. În funcție de cât de aprofundată este analiza, un sistem este caracterizat de anumite atribuții precum: - Fiecare sistem permite un număr de intrări, după care prelucrează informația inclusă în aceste...

 • Etica manageriala si responsabilitatea sociala corporatista - elemente ale succesului organizatiilor

  INTRODUCERE Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului public, implicarea în lanțul alimentar) sau în industriile aflate într-o continuă emergență (energetică, petrolieră sau atomică), legitimează inventarierea valorilor, principiilor și chiar a regulilor care le guvernează pe acestea. Lucrare de față își propune să delimiteze etica instrumentalistă, a cărei scop este doar acela de a obține profit,...

 • Managementul resurselor umane in organizatia viitorului

  Introducere Această temă de cercetare științifică, privitoare la resursele umane din organizația viitorului mi-a trezit interesul datorită faptului că societatea civilă, precum și piața muncii, se află într-un proces dinamic de consolidare a calității resursei umane iar acest lucru implică o schimbare la nivelul mediului organizațional al unei instituții, metodelor de lucru cu angajații și de valorificare a potențialului acestora. De asemenea, acest subiect este de actualitate, fiind tratat...

 • Importanta planificarii strategice in organizatii

  Introducere Prin această lucrare îmi propun să prezint aspectele teoretice și practice cele mai importante referitoare la planificarea strategică. Resursele organizației sunt limitate, iar efectele unei proaste planificări strategice de care dispune organizația sunt resimțite într-un orizont scurt de timp. De aceea, eficiența vizează economisirea acestor resurse, cu scopul de a fi puse în valoare în alte activități. Cunoașterea acestei analize reprezintă suportul pentru fundamentarea...

 • Performanta economica la SC Panex Grup SRL

  INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP S.R.L. ce își desfașoară activitatea pe piața de morărit și panificație a județului Dîmbovița,. Pe baza datelor rezultate se va întocmi un plan de investiție pentru creșterea performantelor economice ale societatii, care pus in aplicare sa duca la creșterea cifrei de afaceri si, implicit, a profitului. Lucrarea este impărțita in 3 capitole. In...

 • Munca de echipa

  INTRODUCERE De-a lungul timpului oamenii au încercat să interacționeze și să coopereze eficient pentru obținerea unei vieți cât mai bune și pentru atingerea obiectivelor comune. După cum preciza și psihologul american Abraham Maslow în lucrarea sa ,,O teorie a motivației umane”, orice ființă umană are nevoie de afiliere la un grup, la o echipă, pentru a reuși să își îndeplinească mai ușor scopul. În această lucrare de licentă am ales să dezbat subiectul muncii în echipă în cadrul companiei...

 • Imbunatatirea nivelului de digitalizare in cadrul companiei WORLD CLASS Romania

  Summary Of the many diverse and fascinating challenges we face today, the most intense and important is the understanding and shaping of the new technological revolution, which involves the transformation of humanity. A revolution has begun that fundamentally changes the way we live, work and interact. By its magnitude, complexity and implications, the fourth industrial revolution is different from any humanity has experienced before. The term "wellness" brings together all...

 • Modelul de afacere - Studiu de caz OVB

  SUMMARY The main reason of this paper is to apply the canvas of the business model made by Alexander Osterwalder to the OVB business. The most important thing taken into consideration has been the business model and its importance. This way, we have managed to create a connection between OVB, a German company that has as main point the financial planning. This business teaches people how to optimize their budgets so that they will have more money at the end of the month, money that they...

Pagina 1 din 28