Toate licentele din domeniul Management

 • Impactul utilizarii sistemelor informatice in antreprenoriatul romanesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL

  Capitolul I. Sistemele informatice - noțiuni teoretice 1.1. Conceptul de sistem informatic Un sistem reprezintă ansamblul de componente interdependente între care se stabilește o interacțiune dinamică, bazată pe niște reguli stricte prestabilite, cu scopul de a atinge un obiectiv anume. În funcție de cât de aprofundată este analiza, un sistem este caracterizat de anumite atribuții precum: - Fiecare sistem permite un număr de intrări, după care prelucrează informația inclusă în aceste...

 • Etica manageriala si responsabilitatea sociala corporatista - elemente ale succesului organizatiilor

  INTRODUCERE Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului public, implicarea în lanțul alimentar) sau în industriile aflate într-o continuă emergență (energetică, petrolieră sau atomică), legitimează inventarierea valorilor, principiilor și chiar a regulilor care le guvernează pe acestea. Lucrare de față își propune să delimiteze etica instrumentalistă, a cărei scop este doar acela de a obține profit,...

 • Managementul resurselor umane in organizatia viitorului

  Introducere Această temă de cercetare științifică, privitoare la resursele umane din organizația viitorului mi-a trezit interesul datorită faptului că societatea civilă, precum și piața muncii, se află într-un proces dinamic de consolidare a calității resursei umane iar acest lucru implică o schimbare la nivelul mediului organizațional al unei instituții, metodelor de lucru cu angajații și de valorificare a potențialului acestora. De asemenea, acest subiect este de actualitate, fiind tratat...

 • Importanta planificarii strategice in organizatii

  Introducere Prin această lucrare îmi propun să prezint aspectele teoretice și practice cele mai importante referitoare la planificarea strategică. Resursele organizației sunt limitate, iar efectele unei proaste planificări strategice de care dispune organizația sunt resimțite într-un orizont scurt de timp. De aceea, eficiența vizează economisirea acestor resurse, cu scopul de a fi puse în valoare în alte activități. Cunoașterea acestei analize reprezintă suportul pentru fundamentarea...

 • Performanta economica la SC Panex Grup SRL

  INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP S.R.L. ce își desfașoară activitatea pe piața de morărit și panificație a județului Dîmbovița,. Pe baza datelor rezultate se va întocmi un plan de investiție pentru creșterea performantelor economice ale societatii, care pus in aplicare sa duca la creșterea cifrei de afaceri si, implicit, a profitului. Lucrarea este impărțita in 3 capitole. In...

 • Munca de echipa

  INTRODUCERE De-a lungul timpului oamenii au încercat să interacționeze și să coopereze eficient pentru obținerea unei vieți cât mai bune și pentru atingerea obiectivelor comune. După cum preciza și psihologul american Abraham Maslow în lucrarea sa ,,O teorie a motivației umane”, orice ființă umană are nevoie de afiliere la un grup, la o echipă, pentru a reuși să își îndeplinească mai ușor scopul. În această lucrare de licentă am ales să dezbat subiectul muncii în echipă în cadrul companiei...

 • Imbunatatirea nivelului de digitalizare in cadrul companiei WORLD CLASS Romania

  Summary Of the many diverse and fascinating challenges we face today, the most intense and important is the understanding and shaping of the new technological revolution, which involves the transformation of humanity. A revolution has begun that fundamentally changes the way we live, work and interact. By its magnitude, complexity and implications, the fourth industrial revolution is different from any humanity has experienced before. The term "wellness" brings together all...

 • Modelul de afacere - Studiu de caz OVB

  SUMMARY The main reason of this paper is to apply the canvas of the business model made by Alexander Osterwalder to the OVB business. The most important thing taken into consideration has been the business model and its importance. This way, we have managed to create a connection between OVB, a German company that has as main point the financial planning. This business teaches people how to optimize their budgets so that they will have more money at the end of the month, money that they...

 • Oportunitatea economica si planul de afacere

  INTRODUCERE Ideea de oportunitate are ca scop coordonarea și desfășurarea unei activități care are loc într-o firmă. Antreprenorul român Marius Ghenea vorbește despre 4 criterii de definire a oportunităților și anume: a.Educația; b.Experiența; c.Informații din rețelele de contacte; d.Fler anreprenorial1. 1.Educația se referă în primul rând la educația pe care o primim în familie ;educația ce o primim (fiind vorba despre studii ,școală) iar în ultimul rând autoeducația...

 • Efectele sociale ale globalizarii

  Introducere Globalizarea nu poate fi considerată ca reprezentând un fenomen complet nou în istoria lumii, ea având anumite antecedente istorice, numeroși specialiști argumentând că ea nu este altceva decât o nouă denumire pentru un fenomen mai vechi. Globalizarea reprezintă tendința la nivel mondial a economiilor lumii de a deveni fără granițe și de a fi interconectate. Companiile nu mai sunt limitate de granițele țării de origine și pot efectua activități de afaceri oriunde în lume. În...

 • Fenomenul brain drain migratia intelectualilor

  INTRODUCERE Artiștii, oamenii de știință, gânditorii, în general cei nativi ca nivel de inteligență, au fost atrași încă din antichitate de curțile princiare bogate și cu intenții de mecenat. În zilele noastre, acest fenomen numit ″brain-drain″, cunoaște o dezvoltare continuă și a căpătat dimensiuni impresionante. Printre elementele favorizante se numără: tendința de globalizare, concentrarea capitalurilor, dorința de acaparare a piețelor, avansul înaltei tehnologii, apariția unor blocuri...

 • Outsourcing in Romania - studiu de caz Accenture - HP inc

  INTRODUCERE În ultimele două decenii s-a remarcat o preocupare a întreprinderilor globale de a reduce costurile operaționale, fapt care a determinat o creștere a interesului pentru externalizarea proceselor de afaceri. Această practică poate fi considerată drept răspunsul pe care marile companii l-au găsit pentru problema costurilor de producție ce se aflau într-o continuă creștere, concomitentă cu creșterea nivelului de trai și cu cel al remunerației. Această lucrare de licență își propune...

 • Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici

  Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale funcției administratorului public, și este rezultatul dorinței mele de a înțelege cât mai bine și de a aprofunda cunoștiințele acumulate în ceea ce privește modul în care funcționează administrația publică și rolul jucat de administratorul public în cadrul acesteia. Prezenta lucrare ilustrează atribuțiile și responsabilitățiile ce îi revin adminstratorului public. Obiectivul general al lucrării constă în...

 • Strategia de piata a firmei SC RoPharma SA

  Introducere Revoluția din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanșat transformări ireversibile și de profunzime în viața socială din România. Domeniul relațiilor economice a fost unul vizat cu precădere de reforma ce a intervenit în sistemul românesc, încercându-se astfel implementarea mecanismelor specifice economiei de piață. Consecința imediată a fost încercarea de a înlătura monopolul statului în economie. O reformă economică reală vizează în mod direct cadrul juridic...

 • Consideratii teoretice si aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme

  INTRODUCERE 1. Importanța și actualitatea temei În temeiul economiei de piață, bazată pe libera inițiativă, firma este liberă să cheltuiască, să utilizeze, să producă și să economisească resursele de care dispune, în contextul general al armonizării acestora cu interesele reale ale societății. Una dintre categoriile importante în desfășurarea și dezvoltarea activității unei firme o constituie resursa financiară. Corelate în permanentă la dimensiunea, structura și nevoile agentului economic,...

Pagina 1 din 28