Toate licentele din domeniul Management

 • Outsourcing in Romania - studiu de caz Accenture - HP inc

  INTRODUCERE În ultimele două decenii s-a remarcat o preocupare a întreprinderilor globale de a reduce costurile operaționale, fapt care a determinat o creștere a interesului pentru externalizarea proceselor de afaceri. Această practică poate fi considerată drept răspunsul pe care marile companii l-au găsit pentru problema costurilor de producție ce se aflau într-o continuă creștere, concomitentă cu creșterea nivelului de trai și cu cel al remunerației. Această lucrare de licență își propune...

 • Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici

  Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale funcției administratorului public, și este rezultatul dorinței mele de a înțelege cât mai bine și de a aprofunda cunoștiințele acumulate în ceea ce privește modul în care funcționează administrația publică și rolul jucat de administratorul public în cadrul acesteia. Prezenta lucrare ilustrează atribuțiile și responsabilitățiile ce îi revin adminstratorului public. Obiectivul general al lucrării constă în...

 • Strategia de piata a firmei SC RoPharma SA

  Introducere Revoluția din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanșat transformări ireversibile și de profunzime în viața socială din România. Domeniul relațiilor economice a fost unul vizat cu precădere de reforma ce a intervenit în sistemul românesc, încercându-se astfel implementarea mecanismelor specifice economiei de piață. Consecința imediată a fost încercarea de a înlătura monopolul statului în economie. O reformă economică reală vizează în mod direct cadrul juridic...

 • Consideratii teoretice si aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme

  INTRODUCERE 1. Importanța și actualitatea temei În temeiul economiei de piață, bazată pe libera inițiativă, firma este liberă să cheltuiască, să utilizeze, să producă și să economisească resursele de care dispune, în contextul general al armonizării acestora cu interesele reale ale societății. Una dintre categoriile importante în desfășurarea și dezvoltarea activității unei firme o constituie resursa financiară. Corelate în permanentă la dimensiunea, structura și nevoile agentului economic,...

 • Managementul aprovizionarii in cadrul companiei Michelin Romania

  INTRODUCERE Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor pentru a sprijini utilizatorii în selectarea configurației lanțului de aprovizionare strategic adecvat sau verificarea coerenței configurației existente a lanțului de aprovizionare pe informațiile teoretice legate de managementul aprovizionării și pe cele practice din interiorul companiei Michelin. Prin această lucrare am identficat configurațiile...

 • Managementul stresului profesional in cadrul organizatiilor - BC Moldova Agroindbank SA

  Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se răsfrânge asupra stării noastre sufletești, dar mai ales, asupra sănătății și implicit asupra duratei noastre de viață. Îl simțim de cele mai multe ori pe propria noastră piele, dându-i diferite nume: enervare, nerăbdare, plictiseală, oboseală, furie, dezgust, rușine, teamă, panică, mânie, groază, frustrare etc., toate aceste stări - predominant afective...

 • Munca in echipa

  INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o temă de mare importanță în domeniul managementului, deoarece în zilele noastre organizațiile pun accent pe munca în echipă. Echipele reprezintă pentru organizație singura modalitate de a colecta contribuții de la membrii ei și de a oferi membrilor organizației sensul implicării în vederea atingerii țintelor organizaționale. Reperele reușitei unei munci în echipă în cadrul unei organizații sunt prezentate pe parcursul a trei capitole de teorie, în...

 • Aplicarea managementului prin obiective in organizatiile de servicii

  INTRODUCERE Tema acestei lucrări de licență o constituie “Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii”, o temă de actualitate datorită faptului că reprezintă cel mai utilizat sistem de stabilire a obiectivelor de vânzare, achiziție sau de producție, de luarea deciziilor strategice și mai ales, de control strategic ale firmei. Prezentul studiu are menirea de a facilita înțelegerea acestui concept complex, caracteristic organizațiilor de servicii, lucrarea fiind astfel...

 • Auditul sistemului de management al calitatii - Principii, etape, documentatie

  Intoducere Actualitatea temei investigate. Într-o economie de piață ce este caracterizată printr-o concurență aspră pentru menținerea pe piață, întreprinderile se confruntă în permanență cu mai multe fenomene care afectează prețul. Realizarea produselor sau seviciilor care să satisfacă clientul este posibilă numai printr-o analiză eficientă a tuturor funcțiunilor întreprinderii. O întreprindere se va menține pe piață numai dacă va reuși să îndeplinească cerințele cliențiilor și să atragă în...

 • The strategic management in telecommunications industry

  INTRODUCTION Strategic management is the detailed organizing of the sources from different categories within the following departments: financial, manufacturing, marketing, technological, labor. It's about using all the resources that can be used to reach the goals. The strategy refers to whenever decisions are made that determine the course of the evolution of a company or organization. Any company, with its specific origins, know-how and skills, with its previous choices, is a dynamic...

 • Analiza evolutiei flotei de transport maritim la nivelul UE

  CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND NOILE TEHNOLOGII ÎN TRANSPORTUL MARITIM 1.1. Concepte tehnologice în transportul maritim În industria navală au fost introduse noi tehnologii, dintre acestea vor fi prezentate conceptul internetul lucrurilor și internetul navelor. Conceptul internetul lucrurilor (IoT) utilizează elemente cum ar fi: bază de date, cititor, cip și un sistem GPS. Acestea urmăresc în detaliu fiecare operațiune desfășurată în transporturi. În lanțul logistic datele...

 • Diagnosticarea strategica in cadrul firmei SC Domand CAS SRL

  INTRODUCERE Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea s-au evidențiat în timp prin conturarea unui mediu ambiant instabil, amplificarea ponderii sectorului privat, înființarea unor societăți comerciale mixte cu participarea capitalului străin, apariția de filiale ale firmelor multinaționale pe teritoriul României. Operaționalizarea mutațiilor economice, sociale, politice este influențată hotărâtor de...

 • Reengineering-ul in modele de afaceri pentru start-up-uri

  CAPITOLUL 1 REEGINEERING-UL MANAGERIAL 1.1 Apariția Reengineeringului Reeingineering - un termen din ce în ce mai des folosit, dar nu și din ce în ce mai bine înțeles. Este un concept originar din America ultimei recesiuni, răspândit apoi cu repeziciune în întreaga lume. Cel care a lansat termenul de “reeingineering” a fost Michael Hammer, unul dintre autorii cărții “Reeingineering-ul întreprinderii”, considerată “Biblia” reengineering-ului, într-un articol de mare sonoritate din...

 • Lipscani Beer Garden SRL

  Introducere Societatea Lipscani Beer Garden este o societate cu răspundere limitată. Această alegere a fost făcută deoarece se potrivește dorințelor în materie de înființare , formulare simplă la constituire și capital social redus. Societatea are ca domeniu de activitate prestarea de serviciicătre clienții săi ,în materie de alimentație a unui restaurant club. Argumentul pentru care s-a deschis acest restaurant club a fost dorința de a oferii oamenilor un loc unde ar putea lua masa...

 • Studierea influentei statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului

  INTRODUCERE Din totdeauna, în vremuri de schimbări, oamenii s-au aflat confruntați cu probleme inedite. Ceea ce desemnăm azi îndeobște prin sintagma „tranziție către economia de piață" aduce, printre altele, un aspect pe cât de complex, pe atât de dificil: acela că, dincolo de declarații, omul trebuie să constituie la modul real, scopul acțiunilor noastre. Întreprinderea dobândește profitul visat doar satisfăcând trebuințele și aspirațiile consumatorilor. Ieșind din economia de...

Pagina 1 din 27