Toate licentele din domeniul Management

 • Climatul organizational

  CAPITOLUL 1 Climatul organizaţional 1.1. Cadru general Studii efectuate în ultimii 30 de ani atestă faptul că performanţa organizaţiei manifestă conexiuni directe cu mediul de lucru. În societatea contemporană, companiile trebuie să se adapteze continuu schimbărilor tehnologiei, să atingă niveluri progresiv calitative ale produselor lor şi să menţină o forţă de muncă competitivă. Pentru a rămâne competitive şi a menţine o forţă de muncă performantă, echipa managerială trebuie să îşi...

 • Leadershipul si managementul - analiza comparativa pe baza materialelor SA Carmez

  INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a managementului performant realizat de către managerii profesionişti. În ultemele deceniu, leadershipul s-a conturat ca o componentă majoră a managementului, prezentînd însă o specificitate şi o autonomie aparte, avînd o influienţă majoră, nu rareori chiar decisivă asupra performanţelor organizaţiilor. Ca urmare, prezintă o utilitate deosebită...

 • Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

  INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi, managerii de succes sunt conştienţi că nu se poate supravieţui pe piaţa mondială fără abordarea integrată a sistemelor de management: managementul calităţii, managementul mediului, managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi managementul financiar. Adoptarea unor standarde de mediu este facultativă, dar aplicarea lor reprezintă un atu în...

 • Gestionarea situatiilor de criza organizationala

  Introducere Crizele organizaționale devin mai probabile într-o societate globalizată, de aceea organizațiile trebuie să acorde mai multă atenție managementului comunicării de criză. Totodată întregul proces al comunicării suferă schimbări revoluționare, multe dintre acestea fiind datorate celor mai recente tehnologii de comunicare ca mediu specific, provocate de procesele globalizante. Toate aceste evoluții impun o nouă abordare a comunicării de criză ca element component al managementului...

 • Campanii de promovare a turismului

  INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi ca atare aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta. Turismul românesc are reale şanse de revigorare, putând deveni un element dinamizator al întregii economii naţionale, în condiţiile în care el face obiectul unei strategii unitare, coerente şi realiste stabilite la nivel macroeconomic, pe baza urmăririi unor obiective de dezvoltare durabilă a...

 • Cultura organizationala - factor al succesului, studiu de caz la Procter Gamble

  INTRODUCERE Teoriile organizaționale și manageriale au debutat în mare parte o dată cu descoperirea importanței oamenilor și a climatului socio-uman pentru funcționarea eficientă a unei organizații. Este însă necesar să facem distincție între cele două universuri ale organizației. Pe de o parte, mașinile și tehnologia, fluxurile productive și piața de desfacere, productivitatea și competitivitatea produselor iar pe de altă parte universul reprezentat de oameni individuali și de relațiile...

 • Atractii turistice Poiana Brasov

  INTRODUCERE Poiana-Brașov este una dintre stațiunile românești care pot concura de la egal la egal cu stațiunile alpine din străinatate. Confortul oferit de hotelurile de 3* și 4*, varietatea și calitatea dotărilor sportive, peisajul montan încântător în care este situată, dar și accesul rutier facil au conferit stațiunii mult râvnitul renume, care atrage in fiecare an turiștii români și străini, dornici să își petreacă Revelionul sau doar o vacanță de neuitat la munte. Deși inițial a fost...

 • SC Alro SRL

  CAPITOLUL I EFICIENŢA ACTIVITĂŢII ECONOMICE Eficienţa Economică – concept, definire, rol. Din punct de vedere economic o întreprindere, ca agent economic, indiferent de dimensiune, formă de proprietate şi organizare, produce bunuri şi servicii destinate vânzării, scopul fiind acela de a produce profit. Pornind de la acest principiu se poate spune, fără a greşi, că un agent economic, din dorinţa lui de a produce profit, caută fără încetare căi sau metode de creştere a eficienţei activităţii...

 • Strategii si tactici in negocierea internationala

  INTRODUCERE Comparativ cu piaţa internă negocierile comerciale purtate cu partenerii străini se caracterizează printr-o mai mare complexitate întrucât confruntarea cererii cu ofertă pe piaţa externă este mai complicată, fiind determinată de o mulţime de factori: uzanţe internaţionale, norme de drept comercial internaţional, legislaţii naţionale ale părţilor ce intră în afacere, diversitatea cursurilor valutare de schimb, niveluri diferite de preţuri interne şi internaţionale, diversitatea...

 • Globalizarea si mediul economic concurential

  Introducere Multe dintre problemele globale ale omenirii le-au atras cercetătorilor atenția, în special economiștilor, constituinu-se în obiecte de lucru permanent al grupărilor organizatorico-executive importante, ce au avut caracter internațional. După unii specialiști, acestea trasează globalizarea economiei mondiale. Din ce în ce mai mult, se vorbește despre globalizare, iar opiniile cu privire la acest subiect sunt atât pro cât și contra. Însă ne punem întrebarea ce este de fapt...

 • Mixul de marketing

  INTRODUCERE În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor material şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor internaţionale şi în contextul globalizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii interni sau cu partenerii externi devin dificile datorită ineficienţei în comunicare necesitând eforturi de informare şi comunicare atât din partea prestatorului de...

 • Managementul strategic in administratia publica

  INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele sectoare ale vieţii economice, sociale şi politice, sunt caracterizate de factori multipli: dinamism, nevoia corelării eficiente a resurselor şi costurilor, găsirea de soluţii şi căi de rezolvare a unor probleme şi situaţii noi, actuale, concrete. Lucrarea Management strategic în domeniul public îşi propune, o abordare teoretică a problematicii...

 • Relatiile publice si rolul lor in crearea imaginii unei firme

  INTRODUCERE În prezent, condiţiile pieţei sunt din ce în ce mai competitive, iar organizaţiile nu pot supravieţui decât printr-o activitate desfăşurată la cel mai înalt nivel. Studiile actuale au evidenţiat faptul că factorul esenţial al succesului unei organizaţii îl reprezintă cunoaşterea şi satisfacţia consumatorilor vizaţi printr-o ofertă superioară, iar relațiile publice sunt acea funcţie a societăţii, responsabilă cu definirea consumatorilor vizaţi şi a celor mai bune modalităţide a le...

 • Politica de produs - Element de baza al mixului de marketing

  INTRODUCERE Astăzi, marketingul este o condiţie de bază a reuşitei pe piaţă. În condiţiile unei economii globale caracterizate, printr-o competiţie acerbă, competiţie care se reflectă în condiţii din ce în ce mai dure pentru companii, marketingul constitue soluţia pentru a face faţă concurenţei şi pentru a satisface nevoile şi dorinţele consumatorilor. Produsul este privit din perspectivele aşteptărilor pe care consumatorul le are şi cărora produsul le poate răspunde în diferite grade....

 • Particularitati ale calitatii serviciilor hoteliere

  INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte produse. Satisfacţia resimţită de fiecare turist este rezultatul calităţii serviciilor a acestor componente. De aici şi interdependenţa crescută între caracteristicile destinaţiilor turistice, serviciul de cazare, transport şi celelalte, precum şi nevoia de armonizare şi de îmbunătăţire a performanţelor fiecăreia dintre aceste industrii pentru a...

Pagina 4 din 26