Toate licentele din domeniul Management

 • Cultura organizationala - factor al succesului, studiu de caz la Procter Gamble

  INTRODUCERE Teoriile organizaționale și manageriale au debutat în mare parte o dată cu descoperirea importanței oamenilor și a climatului socio-uman pentru funcționarea eficientă a unei organizații. Este însă necesar să facem distincție între cele două universuri ale organizației. Pe de o parte, mașinile și tehnologia, fluxurile productive și piața de desfacere, productivitatea și competitivitatea produselor iar pe de altă parte universul reprezentat de oameni individuali și de relațiile...

 • Atractii turistice Poiana Brasov

  INTRODUCERE Poiana-Brașov este una dintre stațiunile românești care pot concura de la egal la egal cu stațiunile alpine din străinatate. Confortul oferit de hotelurile de 3* și 4*, varietatea și calitatea dotărilor sportive, peisajul montan încântător în care este situată, dar și accesul rutier facil au conferit stațiunii mult râvnitul renume, care atrage in fiecare an turiștii români și străini, dornici să își petreacă Revelionul sau doar o vacanță de neuitat la munte. Deși inițial a fost...

 • SC Alro SRL

  CAPITOLUL I EFICIENŢA ACTIVITĂŢII ECONOMICE Eficienţa Economică – concept, definire, rol. Din punct de vedere economic o întreprindere, ca agent economic, indiferent de dimensiune, formă de proprietate şi organizare, produce bunuri şi servicii destinate vânzării, scopul fiind acela de a produce profit. Pornind de la acest principiu se poate spune, fără a greşi, că un agent economic, din dorinţa lui de a produce profit, caută fără încetare căi sau metode de creştere a eficienţei activităţii...

 • Strategii si tactici in negocierea internationala

  INTRODUCERE Comparativ cu piaţa internă negocierile comerciale purtate cu partenerii străini se caracterizează printr-o mai mare complexitate întrucât confruntarea cererii cu ofertă pe piaţa externă este mai complicată, fiind determinată de o mulţime de factori: uzanţe internaţionale, norme de drept comercial internaţional, legislaţii naţionale ale părţilor ce intră în afacere, diversitatea cursurilor valutare de schimb, niveluri diferite de preţuri interne şi internaţionale, diversitatea...

 • Globalizarea si mediul economic concurential

  Introducere Multe dintre problemele globale ale omenirii le-au atras cercetătorilor atenția, în special economiștilor, constituinu-se în obiecte de lucru permanent al grupărilor organizatorico-executive importante, ce au avut caracter internațional. După unii specialiști, acestea trasează globalizarea economiei mondiale. Din ce în ce mai mult, se vorbește despre globalizare, iar opiniile cu privire la acest subiect sunt atât pro cât și contra. Însă ne punem întrebarea ce este de fapt...

 • Mixul de marketing

  INTRODUCERE În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor material şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor internaţionale şi în contextul globalizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii interni sau cu partenerii externi devin dificile datorită ineficienţei în comunicare necesitând eforturi de informare şi comunicare atât din partea prestatorului de...

 • Managementul strategic in administratia publica

  INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele sectoare ale vieţii economice, sociale şi politice, sunt caracterizate de factori multipli: dinamism, nevoia corelării eficiente a resurselor şi costurilor, găsirea de soluţii şi căi de rezolvare a unor probleme şi situaţii noi, actuale, concrete. Lucrarea Management strategic în domeniul public îşi propune, o abordare teoretică a problematicii...

 • Relatiile publice si rolul lor in crearea imaginii unei firme

  INTRODUCERE În prezent, condiţiile pieţei sunt din ce în ce mai competitive, iar organizaţiile nu pot supravieţui decât printr-o activitate desfăşurată la cel mai înalt nivel. Studiile actuale au evidenţiat faptul că factorul esenţial al succesului unei organizaţii îl reprezintă cunoaşterea şi satisfacţia consumatorilor vizaţi printr-o ofertă superioară, iar relațiile publice sunt acea funcţie a societăţii, responsabilă cu definirea consumatorilor vizaţi şi a celor mai bune modalităţide a le...

 • Politica de produs - Element de baza al mixului de marketing

  INTRODUCERE Astăzi, marketingul este o condiţie de bază a reuşitei pe piaţă. În condiţiile unei economii globale caracterizate, printr-o competiţie acerbă, competiţie care se reflectă în condiţii din ce în ce mai dure pentru companii, marketingul constitue soluţia pentru a face faţă concurenţei şi pentru a satisface nevoile şi dorinţele consumatorilor. Produsul este privit din perspectivele aşteptărilor pe care consumatorul le are şi cărora produsul le poate răspunde în diferite grade....

 • Particularitati ale calitatii serviciilor hoteliere

  INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte produse. Satisfacţia resimţită de fiecare turist este rezultatul calităţii serviciilor a acestor componente. De aici şi interdependenţa crescută între caracteristicile destinaţiilor turistice, serviciul de cazare, transport şi celelalte, precum şi nevoia de armonizare şi de îmbunătăţire a performanţelor fiecăreia dintre aceste industrii pentru a...

 • Managementul investitiei in resurse umane la TopMarket

  INTRODUCERE Investiţia şi dezvoltarea resurselor umane a devenit o prioritate pentru multe companii, mai ales în ţările în care s-a intensificat puternic concurenţa, ţări printre care face parte şi România. Ideea care stă la baza acestei strategii este investiţia corectă şi productivă în dezvoltarea angajaţilor. Dacă ar trebui să definim dezvoltarea resurselor umane am putea spune că aceasta reprezintă o abordare strategică a investiţiei în capitalul uman. Programul de dezvoltare a...

 • Managementul carierei in cadrul organizatiilor - studiu de caz la Orange

  CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CARIERA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR I.1. Consideraţii generale Managementul resurselor umane ca oricare alt domeniu ştiinţific este rezultatul cercetărilor specializate obţinute de-a lungul timpului. Desprinzându-se din managementul general, managementul resurselor umane s-a pus în evidenţă şi s-a remarcat restrângându-şi problematica sau obiectul de activitate şi prin urmare s-a specializat obţinând un loc bine proporţionat în cadrul managementului...

 • Rolul inovarii in depasirea crizei organizationale in firma de servicii

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să cerceteze criza organizaţionala din România, condiţiile care au dus la instalarea ei , felul cum se face simţită pe piaţă şi cazul particular în care efectele acestei crize au fost depăşite prin inovare. În Capitolul 1 se vorbeşte despre structura organizaţională, se dau câteva definiţii şi exemple şi se încearcă identificarea elementelor care au condus la situaţii limită. Se iau în discuţie particularităţi ale activităţii de servicii , deoarece...

 • PIB in Romania in perioada 2007-2012

  Introducere Este indiscutabil că, România, în trecut, ca şi astăzi , s-a confruntat şi continuă să se confrunte cu numeroase probleme privind dezvoltarea ei economică, socială, culturală şi politică. Între aceste probleme însă, decalajele sale economice reprezintă problema fundamentală a ţării, axul central în jurul căruia gravitează întreaga sa dezvoltare materială şi spirituală. Decalajele economice nu sunt o descoperire a României, dimpotrivă, ele sunt o prezenţă dramatică fundamentală,...

 • Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ale intreprinderilor

  INTRODUCERE Evoluția continuă a mediului de afaceri, nevoia de informație de calitate și la momentul oportun, dorința de a lua decizii în timp real și bine fundamentate au creat permanente provocari sistemului informational contabil. Informaţiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului decizional atât în interiorul cât şi în exteriorul întreprinderii, fiind puse la dispozitie prin intermediul situaţiilor financiare întocmite şi prezentate de toate entităţile economice pentru...

Pagina 4 din 26