Toate licentele din domeniul Management

 • Analiza Diagnostic a Domeniului Resurse Umane al SC Teraplast SA Masuri de Imbunatatire

  Introducere Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită, în primul rând, cunoaşterea şi inţelegerea cât mai deplină a rolului și particularităţilor resurselor umane în cadrul oraganizaţiei. Resursele umane reprezintă organizaţia. Societatea modernă se prezintă, după cum se poate constata, ca o reţea de organizaţii care apar, se dezvoltă sau dispar. În aceste condiţii oamenii reprezintă o resursă comună şi, totodată, o resursă cheie, o resursă...

 • Bugetul de Venituri si Cheltuieli

  INTRODUCERE Bugetele reprezintă planuri numerice. Se cunosc mai multe definiţii ale bugetelor. Astfel, dicţionarului enciclopedic Wetster: „Bugetul reprezintă o estimare pe articole a veniturilor şi cheltuielilor previzibile, sau a rezultatelor din operaţii, aferente unei perioade de timp viitoare.”* In acelaşi dicţionar sunt redate şi următoarele definiţii complementare: „Bugetul reprezintă o alocare de fonduri pe articole, corespunzătoare unei perioade de timp date” (deci cheltuieli pe...

 • Piata Serviciilor de Transport

  INTRODUCERE Piaţa transporturilor poate fi definită ca reprezentând spaţiul în care nevoia de transport a expeditorilor, respectiv cererea, se întâlnește cu oferta de transport a operatorilor, rolul hotărâtor fiind nevoia de transport a expeditorilor, respectiv cererea. Din punct de vedere al aspectelor economice, fără transporturi, posibilităţile de a face comerţ ar fi fost limitate pe anumite pieţe locale. Pe măsură ce s-au dezvoltat și perfecţionat mijloacele de transport, piaţa a putut...

 • Managementul Muncii in Echipa

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la importanţa deosebită pe care cred că munca în echipă o are pentru succesul unei organizaţii, în general şi pentru Poliţie în special, în susţinerea acestui crez încercând să aduc argumente. În cadrul primului capitol sunt studiate şi prezentate conceptul şi noţiunea de grup, social dar şi profesional, caracteristicile, formarea şi structura grupului de muncă. Şi pentru ca managementul e domeniul din perspectiva căruia am tratat...

 • Planificarea Eficienta - Baza Dezvoltarii Organizatiei

  INTRODUCERE Actualitatea tezei de rezidă în faptul că pentru întreprinderile autohtone este important, atât de a organiza eficient procesul de planificare, stabilirea obiectivelor organizaţionale clare, precise, măsurabile şi realiste în condiţiile unui mediu extern de afaceri foarte turbulent, cît şi a corela în cadrul acestora diferite tipuri de planuri (în special strategice, tactice şi operaţionale) într-un sistem suplu şi coerent de indicatori de plan. În alt caz sunt făcute prost...

 • Change Management

  ABSTRACT This study shows how change management techniques and strategies can be used to develop social entrepreneurship campaigns in the field of ecology. This paper enriches the literature on change management as it shows how different change management techniques such as John Kotter’s 8-Step Change Model can be used on a macro level. The case study on which this paper is based on represents the activity done by “My Tree” Association (translated from Romanian “Asociatia Copacul Meu”) in...

 • Project Management and Product Lifecycle Management

  Introducere Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale legate de Project management şi Product lifecycle management cu aplicaţii în industria autovehiculelor. Ceea ce m-a determinat să aleg aceasta temă a fost interesul meu pentru domeniul auto dar şi tendinţa actuală a tuturor specialistilor de susţinere a evoluţiei industriilor prin tehnologie informatică inovativă. Lucrarea de faţa cuprinde patru capitole grupate în două parţi: una teoretică şi una aplicativă....

 • Turismul Rural

  Introducere În România, de peste două decenii, prin promovarea unor aşezări rurale cu valori etnofolclorice, culturale şi cadru natural pitoresc ca sate turistice a fost înfiinţat agroturismul. De atunci s-a conturat o definiţie, acceptată şi în alte ţări, care încadrează satele turistice drept aşezări rurale pitoreşti bine constituite, situate într-un mediu nepoluat, păstrătoare de tradiţii şi cu un bogat trecut istoric, care, în afara funcţiilor politico-administrative, sociale economice,...

 • Analiza Turismului in Argentina

  INTRODUCERE Scopul acestei teme constă în acumularea unor noi cunoştiinte, competente şi familarizarea asupra obiectului de studiu. Turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia mondială (industrie, agricultură, comerţ). Fenomenul turistic este extrem de greu de delimitat deoarece, ca orice activitate umană, cade sub incidenţa studiului interdisciplinar, antrenând deopotrivă economişti , geografi, psihologi...

 • Managementul Grupurilor in Organizatie

  INTRODUCERE Prin această lucrare de licenţă încerc să mă documentez şi să învăţ lucruri noi legate de Managementul grupurilor de muncă. Lucrez într-un grup şi sunt convinsă că documentarea teoretică si practică făcută pentru elaborarea lucrării de licenţă mă va ajuta să mă integrez mai bine la eficientizarea muncii din grupul din care fac parte. În primul capitol al lucrării am prezentat o sinteză privind aspecte teoretice referitoare la grup. Am prezentat aspecte privind conceptul de grup,...

 • Relatia Dintre Stilul de Leadership si Strategiile Motivationale Aplicate de Leader

  Introducere Procesul ce determină în mod indispensabil adaptabilitatea, mai cu seamă celor care conduc resursele umane şi inclusiv performanţele profesionale al acestora, este dinamica organizaţională. O impotanţă deosebită în dezvoltarea organizaţională o reprezintă stilul de leadership, gradul de acceptabilitate la iniţiative şi propuneri. Fiecare organizaţie are un specific al activităţii desfaşurate ce reclamă un stil de leadership specific. Coordonatele stilului de leadership sunt...

 • Managementul Schimbarii

  „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare, organizaţia trebuie să se comporte asemenea unui jucător de tenis: să poată să lovească bine mingea, indiferent cum este aceasta servită de către adversar." (Liz Clark) INTRODUCERE „Schimbarea este însăşi esenţa dezvoltării unei afaceri; ea este inevitabilă. Stabilitatea este o iluzie". „Schimbă-te sau mori” - avertizează T. Peters -...

 • Particularitatile Managementului de Consultanta in Afaceri

  Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de schimbări vertiginoase ale mediului de afaceri din întreaga lume, care au loc într-un ritm din ce în ce mai alert şi sunt provocate de fenomene tot mai complexe, precum şi de o dezvoltare şi modernizare accelerată a tehnologiilor. Aceşti factori au provocat un „boom” în dezvoltarea industriei firmelor de consulting, piaţa globală a cărora se...

 • Echipa Proiectului - Constituire si Motivare

  INTRODUCERE Am ales tema de licența “Echipa proiectului – constituire şi motivare” deoarece doresc să urmez în viitorul apropiat o carieră în domeniul managementului proiectelor şi de aceea consider că este absolut necesar pentru mine să cunosc în primul rând felul în care se constituie şi motivează o echipă de proiect. Totodată, un alt factor important care a contribuit la alegerea acestei teme de licență, a fost faptul că mă pasionează în mod special motivaţia şi tot ce ţine de acest...

 • Tehnici de Persuasiune Utilizate in Promovarea Imaginii de Firma

  INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea noastră economică să învăţăm din exemplele oferite de marile firme străine, ce joacă un rol important pe piaţa mondială. Trebuie să învăţăm că succesul vine din muncă, creativitate, inventivitate, curaj, tenacitate, dar şi din comunicativitate şi sociabilitate. Practica mondială a demonstrat că într-o economie de piaţă sunt stimulate fără...

Pagina 6 din 26