Toate licentele din domeniul Management

 • Potentialul turistic al Buzaului

  INTRODUCERE În mediul concurenţial de astăzi, dezvoltarea turismului trebuie să ajute la crearea unui mediu favorabil acestui sector. Turismul, în general, este o “întreprindere pluridisciplinară” care are nevoie de o strategie îndrăzneaţă, proprie sectorului, stabilită cu concursul responsabililor la nivel operaţional, care să ofere o viziune, un model capabil să orienteze producţia şi comercializarea produselor turistice. Experienţa internaţională a dovedit că ţările care nu au o politică...

 • Sisteme Integrate de Management - Securitatea Sistemelor Informationale

  CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE După jumătate de secol de progrese tehnologice si de informatizare, societatea omeneasca isi pune, in mod logic, întrebarea ”cum va fi peste alţi 50 de ani?”. Astfel, in 1997, la 50 de ani de la crearea primului calculator electronic si la tot atatia ani de la infiintarea ACM (Association for Computing and Machinary), acesta a fost motivul pentru care doi cercetători americani, Peter J. Denning si Robert Metcalf, au publicat ”The next fifty years of computing”....

 • Conflictele in Organizatie si Modalitatile de Solutionare a Lor

  Introducere Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, societatea modernă poate fi percepută ca o reţea de organizaţii, în care conflictele reprezintă elemente indispensabile în cadrul naturii de grup. Deoarece resursele umane constituie una din cele mai importante investiţii financiare ale firmei, gestionarea eficientă a relaţiilor ce apar între indivizi sau grupuri are prioritate, aşa cum asigură dezvoltarea şi succesul organizaţiei. Cu toate că deseori termenul de conflict este...

 • Rolul si Activitatea Resurselor Umane in Cadrul SC Total Media Shop SRL

  Introducere În momentul actual, omenirea se schimbă foarte mult în foarte multe domenii, inclusiv cel al resurselor umane. Trăim într-o eră a cunoştinţelor, în care viitorul este determinat de felul în care oamenii reuşesc să îşi folosească cunoştinţele în cel mai eficient mod cu putinţă. Valoarea oricărei afaceri este dată de valoarea cumulată a oamenilor ce o alcătuiesc. Prin urmare, se poate spune că un angajat bun reprezintă o „perlă” valoroasă. Domeniul în care compania analizată în...

 • Managementul Deseurilor Industriale din Cadrul SC RAAL SA

  Introducere Reciclarea deşeurilor a ajuns să fie o problemă de maximă importanţă pentru salubritatea generală a Terrei, amploarea fenomenului condiţionând în mare parte dezvoltarea economică. Explozia industrialã a secolului XX şi în special a celei de-a doua jumătăţi a acestui secol a dus la intensificarea industriei, a agriculturii, la creşterea, dezvoltarea şi diversificarea consumului de bunuri materiale şi de alimente, cauzând creşterea proporţională a cantităţii de deşeuri şi reziduri....

 • Analiza Diagnostic a Domeniului Resurse Umane al SC Teraplast SA Masuri de Imbunatatire

  Introducere Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită, în primul rând, cunoaşterea şi inţelegerea cât mai deplină a rolului și particularităţilor resurselor umane în cadrul oraganizaţiei. Resursele umane reprezintă organizaţia. Societatea modernă se prezintă, după cum se poate constata, ca o reţea de organizaţii care apar, se dezvoltă sau dispar. În aceste condiţii oamenii reprezintă o resursă comună şi, totodată, o resursă cheie, o resursă...

 • Bugetul de Venituri si Cheltuieli

  INTRODUCERE Bugetele reprezintă planuri numerice. Se cunosc mai multe definiţii ale bugetelor. Astfel, dicţionarului enciclopedic Wetster: „Bugetul reprezintă o estimare pe articole a veniturilor şi cheltuielilor previzibile, sau a rezultatelor din operaţii, aferente unei perioade de timp viitoare.”* In acelaşi dicţionar sunt redate şi următoarele definiţii complementare: „Bugetul reprezintă o alocare de fonduri pe articole, corespunzătoare unei perioade de timp date” (deci cheltuieli pe...

 • Piata Serviciilor de Transport

  INTRODUCERE Piaţa transporturilor poate fi definită ca reprezentând spaţiul în care nevoia de transport a expeditorilor, respectiv cererea, se întâlnește cu oferta de transport a operatorilor, rolul hotărâtor fiind nevoia de transport a expeditorilor, respectiv cererea. Din punct de vedere al aspectelor economice, fără transporturi, posibilităţile de a face comerţ ar fi fost limitate pe anumite pieţe locale. Pe măsură ce s-au dezvoltat și perfecţionat mijloacele de transport, piaţa a putut...

 • Managementul Muncii in Echipa

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la importanţa deosebită pe care cred că munca în echipă o are pentru succesul unei organizaţii, în general şi pentru Poliţie în special, în susţinerea acestui crez încercând să aduc argumente. În cadrul primului capitol sunt studiate şi prezentate conceptul şi noţiunea de grup, social dar şi profesional, caracteristicile, formarea şi structura grupului de muncă. Şi pentru ca managementul e domeniul din perspectiva căruia am tratat...

 • Planificarea Eficienta - Baza Dezvoltarii Organizatiei

  INTRODUCERE Actualitatea tezei de rezidă în faptul că pentru întreprinderile autohtone este important, atât de a organiza eficient procesul de planificare, stabilirea obiectivelor organizaţionale clare, precise, măsurabile şi realiste în condiţiile unui mediu extern de afaceri foarte turbulent, cît şi a corela în cadrul acestora diferite tipuri de planuri (în special strategice, tactice şi operaţionale) într-un sistem suplu şi coerent de indicatori de plan. În alt caz sunt făcute prost...

 • Change Management

  ABSTRACT This study shows how change management techniques and strategies can be used to develop social entrepreneurship campaigns in the field of ecology. This paper enriches the literature on change management as it shows how different change management techniques such as John Kotter’s 8-Step Change Model can be used on a macro level. The case study on which this paper is based on represents the activity done by “My Tree” Association (translated from Romanian “Asociatia Copacul Meu”) in...

 • Project Management and Product Lifecycle Management

  Introducere Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale legate de Project management şi Product lifecycle management cu aplicaţii în industria autovehiculelor. Ceea ce m-a determinat să aleg aceasta temă a fost interesul meu pentru domeniul auto dar şi tendinţa actuală a tuturor specialistilor de susţinere a evoluţiei industriilor prin tehnologie informatică inovativă. Lucrarea de faţa cuprinde patru capitole grupate în două parţi: una teoretică şi una aplicativă....

 • Turismul Rural

  Introducere În România, de peste două decenii, prin promovarea unor aşezări rurale cu valori etnofolclorice, culturale şi cadru natural pitoresc ca sate turistice a fost înfiinţat agroturismul. De atunci s-a conturat o definiţie, acceptată şi în alte ţări, care încadrează satele turistice drept aşezări rurale pitoreşti bine constituite, situate într-un mediu nepoluat, păstrătoare de tradiţii şi cu un bogat trecut istoric, care, în afara funcţiilor politico-administrative, sociale economice,...

 • Analiza Turismului in Argentina

  INTRODUCERE Scopul acestei teme constă în acumularea unor noi cunoştiinte, competente şi familarizarea asupra obiectului de studiu. Turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia mondială (industrie, agricultură, comerţ). Fenomenul turistic este extrem de greu de delimitat deoarece, ca orice activitate umană, cade sub incidenţa studiului interdisciplinar, antrenând deopotrivă economişti , geografi, psihologi...

 • Managementul Grupurilor in Organizatie

  INTRODUCERE Prin această lucrare de licenţă încerc să mă documentez şi să învăţ lucruri noi legate de Managementul grupurilor de muncă. Lucrez într-un grup şi sunt convinsă că documentarea teoretică si practică făcută pentru elaborarea lucrării de licenţă mă va ajuta să mă integrez mai bine la eficientizarea muncii din grupul din care fac parte. În primul capitol al lucrării am prezentat o sinteză privind aspecte teoretice referitoare la grup. Am prezentat aspecte privind conceptul de grup,...

Pagina 6 din 26