Alegerea optimală a consumatorului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 15901
Mărime: 496.33KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru Alecu
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Albici Mihaela

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Cap. I – Consumul – fenomen şi proces micro şi macroeconomic 6
 3. 1.1. Concept, funcţii şi clasificări ale consumului 6
 4. 1.2. Factorii determinanţi ai comportamentului de consum 10
 5. 1.3. Microeconomia consumatorului 17
 6. 1.3.1. Consumul şi consumatorul în teoria economică 17
 7. 1.3.2. Teoria consumatorului 25
 8. Cap. II – Funcţia de utilitate 35
 9. 2.1. Funcţia de utilitate 35
 10. 2.2. Forme ale funcţiei de utilitate 37
 11. 2.3. Curbe de indiferenţă 43
 12. Cap. III – Alegerea optimală a consumatorului 49
 13. 3.1. Proprietăţile mulţimii pachetelor de consum admisibile 49
 14. 3.2. Alegerea optimală şi utilitatea marginală a venitului 53
 15. 3.3. Condiţiile de optim şi multiplicatorul lui Lagrange 57
 16. 3.4. Duala problemei consumatorului 58
 17. 3.5. Curbe de cerere compensate şi necompensate 61
 18. Aplicaţie 65
 19. Bibliografie 71

Extras din licență

INTRODUCERE

Microeconomia este ştiinţa care se ocupă cu studiul aprofundat (microscopic) al agenţilor economici individuali, iar piaţa serviciilor şi produselor este cadrul pe care microeconomia îl dezbate cu predilecţie.

Ea studiază mecanismele şi legile care guvernează consumul şi producţia, modul de alocare a resurselor, modalităţile de combinare a factorilor de producţie cât şi posibilităţile de optimizare ale acestor combinaţii.

Scopul principal al microeconomiei este acela de a asigura o fundamentare ştiinţifică procesului decizional desfăşurat la nivel microeconomic.

Consum, consumator, comportament al consumatorului iată câţiva termeni utilizaţi frecvent atât de către specialiştii din variate domenii de activitate, cât şi de către publicul larg. Fiecare dintre noi îi întâlnim zilnic şi nu-i putem evita, întrucât, chiar dacă ne aflăm în postura de furnizori de produse sau servicii, ori în extrema cealaltă, de utilizatori ai acestor produse sau servicii, implicit facem uz de ei.

Existenţa fiecărui individ, dar şi a societăţii în ansamblul ei, n-ar fi posibilă în afara consumului, fiecare dintre noi având, pe lângă calitatea de fiică, fiu, soţie, soţ, părinte, membru al unui grup, elev, student etc., şi calitatea de consumator. In această calitate intrăm în relaţii de interdependenţă cu agenţii economici şi sociali, manifestând în practică un anumit tip de comportament.

Orice firmă competitivă trebuie să pornească de la premisa că ea produce sau prestează servicii nu doar de dragul de a produce sau presta servicii, ci pentru ca produsele şi serviciile obţinute să satisfacă anumite nevoi ca urmare a consumului acestora.

În concordanţă cu această cerinţă, putem afirma despre consum că ocupă o poziţie centrală în mecanismul vieţii economice. Aflat într-o strânsă legătură cu producţia de bunuri şi prestarea de servicii, consumul exercită asupra acestora un rol activ, dinamizator, în sensul că orice activitate economică, dar şi neeconomică, trebuie să se finalizeze prin consumarea rezultatelor acesteia. în caz contrar, am asista la desfăşurarea unor activităţi eficiente, consumatoare de mari resurse materiale, tehnice, financiare, umane, de cheltuieli inutile fără corespondent în satisfacerea nevoilor beneficiarilor lor.

Pe de altă parte, consumul influenţează producţia de bunuri şi prestări de servicii, prin faptul că prin consum, mai precis prin satisfacerea nevoilor consumatorilor, se creează motivaţia reluării activităţilor economice şi noneconomice, de regulă, chiar şi pe o scară mai largă. Indiferent, însă, de importanţa care i se acordă în diferitele tipuri de economii şi societăţi, rolul său în cadrul oricărei economii este de neînlocuit.

Dar ce reprezintă consumul?

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, consumul reprezintă procesul de „folosire a unor bunuri rezultate din producţie pentru satisfacerea nevoilor producţiei şi ale oamenilor", sau o „cantitate de materiale, materii prime, combustibil sau energie folosite pentru a realiza un produs tehnic, o lucrare etc."

Potrivit Dicţionarului de Economie , consumul semnifică „folosirea bunurilor corporale şi incorporale, folosire care antrenează pierderea imediată sau treptată a utilităţilor lor. ( ) Consumul este şi un act social, acesta reflectând obişnuinţe, situaţii, tradiţii, modă, sisteme de valori existente în timp şi spaţiu.

Bibliografie

Allen R.G.D.- Analiză matematică pentru economişti, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971

Andronic B.-C. - Performanţa firmei, Ed. Polirom, Iaşi, 2000

Artus P., Delean M., Malgrange P.- Modelarea macroeconomică, Ed. Economică, 1986

Băcescu M., Băcescu A.- Compendiu de macroeconomie, Editura Economică, Bucureşti, 1997

Cenuşă Gh. (coord.) - Matematici pentru economişti, Ed. Cison, Bucureşti, 2002.

Demetrescu C. M.- - Metode cantitative în marketing, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971

Dobrotă N.- Economia politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995

Dumitru, Sorin Manole, Mihaela Turmacu, Cristian Ion, Elena Chirciu - Matematici aplicate în economie, vol.II, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2004

Dumitru M., Manole S. (coord.) - Matematică economică, Ed. Independenţa Economică, 2006

Dumitru M., Manole S., Ion C., Turmacu M., Chirciu E. - Matematici aplicate în economie. Culegere de probleme, vol II. Ed. Independenţa Economică, 2004.

11. Gherasim T. - Microeconomie, vol. I, Ed. Economică, 1993

12. Imperato A., Andrei A., Oprescu Gh., Roman M.- Reglarea cibernetică în sistemul pieţei bunurilor şi serviciilor, www.bibliotecadigitalaase.ro

13. Lazăr C., Gorincu Gh.,

Enache L.- Teoria economică generală, Editura Economică, Bucureşti, 1993

Preview document

Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 1
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 2
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 3
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 4
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 5
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 6
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 7
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 8
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 9
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 10
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 11
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 12
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 13
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 14
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 15
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 16
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 17
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 18
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 19
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 20
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 21
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 22
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 23
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 24
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 25
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 26
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 27
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 28
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 29
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 30
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 31
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 32
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 33
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 34
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 35
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 36
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 37
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 38
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 39
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 40
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 41
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 42
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 43
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 44
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 45
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 46
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 47
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 48
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 49
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 50
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 51
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 52
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 53
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 54
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 55
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 56
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 57
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 58
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 59
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 60
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 61
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 62
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 63
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 64
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 65
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 66
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 67
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 68
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 69
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 70
Alegerea optimală a consumatorului - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Alegerea Optimala a Consumatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului

INTRODUCERE Din totdeauna, în vremuri de schimbări, oamenii s-au aflat confruntați cu probleme inedite. Ceea ce desemnăm azi îndeobște prin...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Grile MicroEconomie

1. Ce corelatie exista intre nevoile umane,interese si resurse ? R. Nevoile umane sunt motorul intregii dezvoltari social-economice;interesele...

Microeconomie

Capitolul 1. MICROECONOMIA-ŞTIINŢĂ ECONOMICĂ 1.1. MICROECONOMIA IN CONTEXTUL MACROECONOMIC GENERAL Economia unei ţări, în structura sa reală,...

Cererea și Comportamentul Consumatorului

Cererea se referă la cantitatea dintr-un anumit bun sau serviciu pe care un consumator este dispus şi capabil din punct de vedere financiar să o...

Analiza Soluției Modelului Consumatorului

Comportamentul de consum individual a fost descris cu ajutorul unui model simplu: cu un venit (V) şi la preţuri unitare ale bunurilor pk, k=1,2…,N...

Microeconomie

1.Obiectul de studiu si metodologia stiintei economice Obiectul de studiu presupune cercetarea comportamentului uman în procesul de producţie,...

Curs Economie

INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMIEI Obiectivele capitolului: - Cunoaşterea principalelor reprezentări ale ideilor economice de-a lungul timpului şi...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Ai nevoie de altceva?