Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27095
Mărime: 1.86MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alpopi Cristina
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE .2

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICA DE MEDIU ÎN UE.3

1.1. Scurtă prezentare a politicilor de mediu a UE.3

1.2. Baza legală a politicilor de mediu din Europa.4

1.3. Actorii instituţionali ai politicilor de mediu din UE.4

1.4. Obiectivele şi principiile politicii de mediu din UE.5

1.5. Programele de acţiune pentru mediu din UE.7

1.6. Instrumente de aplicare a politicilor de mediu la nivelul statelor membre ale UE .10

1.7. Analiza SWOT a politicii de mediu în UE.14

CAP.2. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICA DE MEDIU DIN ROMÂNIA.16

2.1. Baza legală a politicilor de mediu din România.16

2.2. Scurtă prezentare a politicilor de mediu în România.18

2.3. Obiectivele politicii de mediu în România .19

2.4. Instrumente de aplicare a politicilor de mediu în România.21

2.5. Cheltuieli şi resurse pentru protecţia mediului la nivelul României.29

2.6. Analiza SWOT a politicii de mediu în România.30

CAP.3. STUDIU DE CAZ PRIVIND POLITICA DE MEDIU.34

Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi apă uzată din Municipiul Bucureşti

CAP.4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND MEDIUL .50

4.1. Concluzii privind politica de mediu .50

4.2. Recomandări privind protecţia mediului.51

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Până la crearea politicii comunitare de mediu au trecut doi ani (1972) şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare.

Importanţa sa nu este datorată anvergurii fondurilor alocate, ci faptului că politica de mediu a devenit politică orizontală a Uniunii Europene, aspectele de protecţie a mediului fiind considerente obligatorii ale celorlalte politici comunitare.

Prin adoptarea strategiei dezvoltării durabile ca element principal al câmpului său de acţiune, adică prin preocuparea pentru natură ca moştenire şi resursă a generaţiilor viitoare politica de mediu este permanent conectată la tendinţele globale de protecţie a mediului (evenimente internaţionale precum summit-urile de la Rio-1992 şi Johanesburg-2002, a protocolului de la Kyoto, etc.).

Această conectare şi implicare în progresele internaţionale de mediu transforma Uniunea Europeană în promotor global al dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă prin însusi caracterul ei, reprezintă nevoia de responsabilizare şi educaţie pentru protecţia mediului, acest aspect este reflectat de evoluţia politicii comunitare în ultimii ani.

Politică marcată de trecerea de la o abordare bazată pe constrângere şi sancţiune, la una mai flexibilă, bazată pe stimulente. Astfel, se acţionează în direcţia unei abordări voluntare, în scopul de a promova această responsabilizare faţă de mediu şi a de a încuraja utilizarea sistemelor de management al mediului.

Politica de mediu nu acţionează independent, ci reflectă interesul societăţii civile în această direcţie, manifestat prin crearea a numeroase mişcări şi organizaţii de mediu. În unele ţări s-a ajuns la crearea şi dezvoltarea unor partide politice „verzi”, cu un real succes în arena politică. Acest aspect nu face decât să sublinieze o dată în plus nevoia unei abordări concertate la nivel european şi necesitatea existentei unei politici de mediu active şi integrate, capabilă să răspundă provocărilor care apar în plan economic.

Protecţia mediului nostru înconjurător este o problemă care îi interesează şi îi afectează pe majoritatea cetăţenilor, datorită faptului că daunele aduse mediului înconjurător au devenit din ce în ce mai grave, iar dorinţa de a face sacrificii pentru îmbunăţătirea mediului a crescut considerabil.

În urma unei anchete întreprinsă pe întreg cuprinsul UE (Eurobarometer, martie 1999), a relevat faptul că 86% din cetăţenii UE consideră că politica mediului înconjurător este o prioritate politică, doar somajul, lupta împotriva sărăciei şi a crimei organizate şi menţinerea păcii au fost cotate mai sus.

Cetăţenii din Europa aşteaptă ca UE să joace un rol activ în protecţia şi conservarea mediului, atât pe plan intern, în cadrul legislaţiei europene, cât şi extern, cu participarea UE la diferite acorduri internaţionale.

Problemele mediului înconjurător nu pot fi rezolvate eficient decât prin includerea tuturor părţilor implicate. Problemele de mediu internaţionale şi chiar globale capătă o importanţă din ce în ce mai mare, singura soluţie fiind ca toate ţările să coopereze între ele.

Probleme ca poluarea aerului şi distrugerea stratului de ozon de către clorfluorocarburi nu depend de graniţele naţionale. Exemplul poluării aerului pe plan global arată clar că orice încercare din partea unui stat de a-şi păstra mediul curat este sortită eşecului dacă celelalte state nu sunt şi ele pregătite să facă un efort în domeniul protecţiei mediului.

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICA DE MEDIU ÎN UE

1.1. Scurtă prezentare a politicilor de mediu a UE

Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul 1972, impulsionată de o conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, care a avut loc la Stockholm, în acelaşi an.

În 1973 a fost elaborat primul Program de Acţiune pentru Mediu – PAM (1973-1977), sub forma unei combinaţii de programe pe termen mediu şi de gândire strategică, care accentua nevoia de protecţie a apei şi a aerului şi care conţinea o abordare sectorială a combaterii poluării.

În 1978 a fost adoptat al doilea Program de Acţiune pentru Mediu – PAM 2 (1978-1982), structurat pe aceleaşi priorităţi ca şi PAM 1 şi fiind, de fapt, o reînnoire a acestuia.

Anul 1981 a marcat crearea, în cadrul Comisiei Europene, a Direcţiei Generale pentru Politica de Mediu, unitate responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicilor de mediu şi totodată iniţiatoarea actelor legislative din domeniu. Astfel, politica de mediu devine din ce în ce mai complex şi mai strâns corelată cu alte politici comunitare.

În 1982 a fost adoptat al treilea PAM (1982 -1986), care reflectă influenţa dezvoltării pieţei interne în echilibrarea obiectivelor sale cu cele ale pietei. În plus, acest program de acţiune marchează trecerea de la o abordare calitativă a standardelor de mediu, la una axată pe emisiile poluante.

Anul 1986 se individualizează prin adoptarea Actului Unic European (ratificat în 1997), document prin care protecţia mediului dobândeşte o bază legală în cadrul Tratatulu Comunităţii Europene (Tratatul de la Roma, 1957). În 1987 a fost adoptat PAM 4 (1987-1992), caracterizat prin aceeaşi tendinţă de coordonare cu evoluţia şi obiectivele pieţei unice ca şi programul precedent. Un element de noutate al PAM 4 îl constituie pregătirea terenului pentru strategia cadru de dezvoltare durabilă, adică promovarea conceptului de conservare a mediului şi a resurselor sale în vederea transmiterii aceleiaşi moşteniri naturale şi generaţiilor viitoare.

PAM 5 (1993 – 1999) a fost adoptat în 1992 şi face trecerea de la abordarea bazată pe comandă şi control la introducerea instrumentelor economice şi fiscal şi la consultarea părţilor interesate în procesul de decizie. De asemenea, PAM 5 a transformat dezvoltarea durabilă în strategie a politicii de mediu. Tot în acest an a fost semnat şi Tratatul Uniunii Europene (Maastricht), ceea ce înseamnă, în termeni de mediu, extinderea rolului Parlamentului European în dezvoltarea politicii de mediu.

În 1997, politica de mediu devine politică orizontală a Uniunii Europene (prin Tratatul de la Amsterdam), ceea ce înseamnă că aspectele de mediu vor fi în mod necesar luate în considerare în cadrul politicilor sectoriale.

Anul 2000 reprezintă anul evaluării rezultatelor PAM 5 şi definirea priorităţilor pentru al 6-lea program de actiune – PAM 6 (2001-2010) – care susţine strategia dezvoltării durabile şi accentuează responsabilitatea implicată în deciziile ce afectează mediul. PAM 6 identifică 4 arii prioritare ale politicii de mediu în următorii zece ani:

1) schimbarea climatică şi încălzirea global;

2) protecţia naturii şi biodiversitatea;

3) sănătatea în raport cu mediul;

4) conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor.

Conferinţa de la Gothenburg, din anul 2001, a adus cu sine adoptarea dezvoltării durabile ca strategie comunitară pe termen lung, ce concentrează politicile de dezvoltare durabilă în domeniile: economic, social şi al protecţiei mediului.

Tot în domeniul strategiilor iese în evidenţă şi anul 2003, prin adoptarea Strategiei europene de mediu şi sănătate (SCALE), care are în vedere relaţia complexă şi direct cauzală existentă între poluarea şi schimbarea caracteristicilor mediului şi sănătatea umană. Elementul de noutate al acestei strategii este centrarea, pentru prima dată în politicile de mediu, pe sănătatea copiilor – cel mai vulnerabil grup social şi cel mai afectat de efectele poluării mediului.

Preview document

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 1
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 2
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 3
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 4
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 5
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 6
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 7
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 8
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 9
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 10
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 11
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 12
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 13
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 14
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 15
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 16
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 17
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 18
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 19
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 20
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 21
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 22
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 23
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 24
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 25
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 26
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 27
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 28
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 29
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 30
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 31
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 32
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 33
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 34
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 35
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 36
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 37
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 38
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 39
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 40
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 41
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 42
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 43
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 44
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 45
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 46
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 47
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 48
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 49
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 50
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 51
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 52
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 53
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 54
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 55
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 56
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 57
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 58
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 59
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 60
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 61
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 62
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 63
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 64
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 65
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 66
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 67
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 68
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 69
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 70
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 71
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 72
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 73
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 74
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 75
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 76
Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene si din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte privind Strategia Politicii de Personal în Cadrul Schelei de Petrol Moreni

Strategiile în domeniul resurselor umane exprima, în primul rând, faptul ca functiunea de personal adopta o perspectiva mai larga, si o viziune...

Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi,...

Strategia de Personal la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Recrutarea şi selecţia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaţie care doreşte nu numai supraveţuirea pe piaţă, ci şi...

Analiza Fortei de Vanzare la SC Decar Distribution Group SRL

Introducere Personalul din vânzări serveşte ca verigă de legătură la nivel personal cu clienţii. Pentru mulţi dintre clienţii săi, agentul de...

Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL

INTRODUCERE Spre deosebire de credinţa multor manageri romani,obţinerea unor rezultate cât mai bune depinde de capacitatea conducãtorilor de a...

Managementul Forței de Vânzare

INTRODUCERE În prezent, firmele sunt tot mai mult obligate să-şi restructureze radical obiectivele şi strategiile de piaţă. Dacă anterior ele...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Elaborarea unui sistem de management de mediu integrat pentru organizația sc Ceramica SA Iași

Elaborarea unui sistem de management de mediu integrat pentru organizaţia “S.C. Ceramica S.A” Iaşi Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru...

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe - Elemente Definitorii

CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE – ELEMENTE DEFINITORII În vederea abordarii riguroase a unei problematici atât de complexe si extinse...

Performanță și Calitate în Turismul Internațional Studiu de Caz Italia și Spania

Introducere Turismul ca fenomen economic şi social a cunoscut dezvoltări spectaculoase, explozive în cea de-a doua jumătate a secolului XX....

Politica in Domeniul Energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor 1.1. Conţinutul serviciilor Sectorul serviciilor este unul...

Politica privind protecția mediului înconjurător

INTRODUCERE În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor...

Investitia - Conditia Esentiala a Succesului in Afaceri

Argumentare Am ales aceasta tema in speranta descoperirii unor noi metode de a patrunde in lumea intransigenta a afacerilor. Conditia esentiala a...

Analiza comparativă a managementului resurselor umane din administrația statelor membre ale Uniunii Europene

Introducere Într-o perioadă a globalizării și a transformărilor socio-economice, instituțiile publice trebuie să răspundă cerințelor din ce în ce...

Studiu privind Particularitatile Finantarii si Eficienta Investitiilor in Agricultura

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Conceptul de investiţii atât în teoria cât şi în practica economică este...

Ai nevoie de altceva?