Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 15112
Mărime: 212.28KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Ion
Proiect de diploma, analiza cifrei de afaceri a unei intreprinderi prezentat in cadrul facultatii de Management Universitatea de Stiinte Economice Bucuresti

Cuprins

CAPITOLUL 1

Auditul financiar contabil – definire, rol şi obiective. Pag. 3

1.1. Auditul financiar contabil – prezent şi viitor. Pag. 3

1.2. Rolul auditului financiar contabil. Pag. 4

1.3. Obiectivele auditului financiar contabil . Pag. 14

CAPITOLUL 2

Norme profesionale ale auditului financiar. Pag. 18

2.1. Acceptarea angajamentului de audit. Pag. 18

2.2. Orientarea şi planificarea auditului . Pag. 23

2.2.1 Delimitarea caracteristicilor proprii ale întreprinderii. Pag. 24

2.2.2 Identificarea domeniilor, a sistemelor semnificative şi a riscurilor. Pag. 24

2.2.2.1. Identificarea domeniilor semnificative. Pag. 26

2.2.2.2. Identificarea sistemelor semnificative. Pag. 27

2.2.2.3. Riscurile auditului. Pag. 28

2.2.2.4. Importanţa relativă a riscurilor de erori. Pag. 31

2.2.3. Pragul de semnificaţii în audit. Pag. 35

2.2.3.1. Elemente specifice pragului de semnificaţie. Pag. 36

2.2.3.2. Relaţia dintre pragul de semnificaţie şi riscul de audit. Pag. 38

2.2.3.3. Consecinţele pragului de semnificaţie. Pag. 38

2.2.4. Planificarea auditului financiar contabil. Pag. 39

2.3. Auditul situaţiilor financiare. Pag. 40

2.3.1. Auditul financiar contabil. Pag. 40

2.3.1.1. Auditul capitalurilor . Pag. 42

2.3.1.2. Auditul imobilizărilor, amortismentelor şi provizioanelor pentru depreciere. Pag. 43

2.3.1.3. Auditul stocurilor şi al producţiei în curs de execuţie. Pag. 46

2.3.1.4. Auditarea conturilor la terţi. Pag. 47

2.3.1.5. Auditul trezoreriei. Pag. 50

2.4. Auditul financiar contabil privind analiza situaţiilor financiare. Pag. 52

2.4.1. Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere. Pag. 54

CAPITOLUL 3

Raportul de audit. Pag. 55

3.1. Conţinutul raportului de audit şi certificarea bilanţului contabil . Pag. 57

CAPITOLUL 4

Studiu de caz. . Pag. 60

4.1. Verificarea şi certificarea bilanţului contabil . Pag. 60

4.1.1. Activitatea de audit. Pag. 60

4.1.2. Organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor din România. Pag. 60

4.1.3. Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar. Pag. 61

4.1.4. Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor ca autoritate publică. Pag. 62

4.1.5. Sancţiuni. Pag. 62

4.1.6. Controlul intern – auditul intern. Pag. 62

4.1.7. Etapele auditului financiar contabil. Pag. 64

4.1.8. Verificarea şi certificarea bilanţului contabil. Pag. 66

4.1.8.1. Stabilirea opiniei auditorului. Pag. 66

4.1.8.2. Modalitatea de raportare a opiniilor. Pag. 67

4.1.8.3. Opinia auditorului. Pag. 67

4.1.8.4. Bilanţul contabil. Pag. 68

4.1.8.5. Raportul de audit financiar şi de certificare a bilanţului contabil. Pag. 71

CAPITOLUL 5

CONCLUZII ŞI PROPUNERI. Pag. 80

BIBLIOGRAFIE. Pag. 82

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “MORĂRITUL S.A.”

1.1. Scurt istoric

La 01.03.1991, prin Decizia nr.59 a Prefecturii Judeţului Ialomiţa se înfiinţează societatea comercială “Morăritul S.A.” cu sediul în Slobozia, Şoseaua Brăilei, nr.5, prin preluarea unei părţi a patrimoniului şi activităţii întreprinderii judeţene de industrie mică, în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17 din Legea nr 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

Societatea s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni cu personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutului aprobat ca anexă la decizia de înfiinţare.

Societatea a fost înmatriculată la Registrul comerţului sub numărul 5/21/71/1991, având număr de înregistrare fiscală R2071792.

Capitalul social iniţial al societăţii, reevaluat conform OG nr.500/1994, a fost de 567.600 mii lei, divizat într-un număr de 22.704.

acţiuni, cu o valoare nominală de 25.000 lei pe o acţiune, din care 70% aparţine Fondului Proprietăţii de Stat şi 30% Fondului Proprietăţii Private Transilvania.

În cursul anului 1996, între Fondul Proprietăţii de Stat - în calitate de vânzător şi “S.C. Fandi Graf Internaţional EXIM S.R.L.” înregistrată la Registrul comerţului sub nr.5/40/25601/1994, cu sediul în Bucureşti - în calitate de cumpărător - s-a încheiat contractul nr.130/1996 de vânzare - cumpărare de acţiuni conform Legii privatizării societăţilor comerciale nr.58/1991 şi Legii nr.55/1995 precum şi în urma licitaţiei deschise fără preselecţie organizată pentru vânzarea acţiunilor “S.C. Morăritul S.A.”, în baza procesului verbal din 26.02.1996 înregistrat la F.P.S. sub nr.109.

Vânzătorul vinde iar cumpărătorul cumpără un număr de 9.082 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 25.000 lei fiecare, reprezentând 40,5 din capitalul social al “S.C. Morăritul S.A.”. În septembrie 1996, conform programului de privatizare în masă, se atribuie unui număr de 936 acţiuni, 60% din capitalul social.

În anul 2000 societatea îşi majorează Capitalul social cu suma de 643.058 mii lei, prin includerea contravalorii terenurilor, ca urmare a obţinerii titlului de proprietate al acestora.

În urma acestei modificări a capitalului social, structura acţionarului se modifică, societatea, ca formă de proprietate se transformă din societate cu capital integral privat în societate cu capital majoritar de stat.

Preview document

Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 1
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 2
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 3
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 4
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 5
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 6
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 7
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 8
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 9
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 10
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 11
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 12
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 13
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 14
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 15
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 16
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 17
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 18
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 19
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 20
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 21
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 22
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 23
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 24
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 25
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 26
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 27
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 28
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 29
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 30
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 31
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 32
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 33
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 34
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 35
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 36
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 37
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 38
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 39
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 40
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 41
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 42
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 43
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 44
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 45
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 46
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 47
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 48
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 49
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 50
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 51
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 52
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 53
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 54
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 55
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 56
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 57
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 58
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 59
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 60
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 61
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 62
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 63
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 64
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 65
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 66
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 67
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 68
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 69
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 70
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 71
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 72
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 73
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 74
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 75
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 76
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 77
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 78
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 79
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 80
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 81
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 82
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 83
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 84
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 85
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 86
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 87
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 88
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 89
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 90
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 91
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 92
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 93
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 94
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 95
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 96
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 97
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 98
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 99
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 100
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 101
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 102
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 103
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 104
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 105
Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • BIB.doc
 • Cap 34.doc
 • Cap 1.doc
 • Cap 2.doc
 • Cap 31.doc
 • Cap 32.doc
 • Cap 33mM12.doc
 • Cap 35.doc
 • Cap 36.doc
 • Cap 4.doc
 • Cap 5.doc
 • Cap 6.doc
 • CUPRINS.doc
 • PAG1.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

INTRODUCERE Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis,...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic a Rentabilitatii la SC Morarit Panificatie Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Studiu privind politica de prețuri la SC Alimentara SA

ÎNREGISTRATĂ: 30.11.1992 CIF: RO908804 Reg. Com.: J15/890/1992 Capital social: 562.789,00 RON ADRESǍ: Str Poet Grigore Alexandrescu, BL E3,...

Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială

Capitolul I Valoarea Întreprinderii 1.1 Situaţii ce necesită evaluarea întreprinderii Întreprinderea (firma) ȋn ţara noastră acest agent...

Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație

Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii S.C Morărit Panificaţie S.A (cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii, piaţa şi...

Reflectarea Aspectelor de Guvernanta Corporatista la SC Vel Pitar SRL

1.1. Date generale Denumire societate SAPTE SPICE S.A. Povestea grupului începe în 1999, cănd fondul de investiţii Broadhurst Investments...

Proiect Economic - SC Valceanca SRL

PROIECT ECONOMIC Capitolul I – Prezentarea societatii 1. Date generale 1.1. Denumirea societatii Denumirea acesteia este societatea comerciala...

Politica promoțională a companiei Vel Pitar pe piața românească

Capitolul I Principalele coordonate ale activitatii companiei 1.1 Prezentarea companiei Vel Pitar Vel Pitar este un grup de companii din...

Analiza Cifrei de Afaceri la SC Patipan SRL

1. Introducere Întreprinderea reprezintă o entitate socio-economică de sine stătătoare cu o structură proprie delimitată în timp şi spaţiu. Pentru...

Ai nevoie de altceva?