Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 50894
Mărime: 395.25KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din document

CAP. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE MANAGEMENT

I.1 Introducere în teoria managementului

Dezvoltarea teoriei managementului este strâns legată de evoluţia industrială. Considerat iniţial ca un domeniu al experienţei generalizate, managementul capătă un caracter ştiinţific numai în condiţiile dezvoltării marilor organizaţii industriale, când începe să se impună interesul pentru o teorie de bază a managementului.

Unul din elementele cele mai interesante, ce rezultă din abordarea evolutivă a domeniului managementului, îl reprezintă discrepanţa dintre istoria îndelungată a activităţii de mangement şi vârsta tânără – în timp istoric – a ştiinţei managementului. Practic, activitatea de management în forma sa iniţială a apărut odată cu constituirea primelor colectivităţi umane. Evoluţia societăţii a marcat concomitent schimbări importante în ceea ce priveşte conţinutul activităţilor de management implicate, începând cu scopurile urmărite, continuând cu stabilirea conducătorilor şi a formelor de organizare, cu precizarea modalităţilor de adoptare şi aplicare a deciziilor, şi încheind cu utilizarea anumitor căi de control.

Teoreticienii care au contribuit la fundamentarea teoriei managementului sunt managerii care şi-au împărtăşit experienţa căpătată în decursul practicii lor manageriale, sociologii care şi-au concentrat atenţia asupra relaţiilor umane şi a comportamentului uman, descriind astfel conceptul lor despre întreprindere sau business ca un sistem ce face parte dintr-un mediu amplu cu care se interacţionează şi unde factorii tehnici şi economici sunt mult mai importanţi decât cei sociali.

Instrumentarul de care dispune un manager poate fi infinit de variat sau extraordinar de limitat. Dimensionarea exactă depinde, în general, de puterea şi dorinţa sa sinceră de a se implica în soluţionarea problemelor profesionale, dar mai ales, de capacitatea înţegerii naturii umane. La baza oricărei acţiuni se află cel puţin o motivaţie, iar managerul poate alege răspunsul numai în funcţie de specificul stimulilor. De aceea, motivarea complexă nu îşi poate atinge finalitatea decât atunci când este însoţită de crearea unui cadru adecvat cointeresării personalităţilor implicate în procesele de muncă sau de conducere.

Definirea managementului

În lucrările de management nord-americane cele mai răspândite sunt elaborate definiţii de ordin pragmatic ale managementului, de pe poziţia managerului. Spre exemplu, Reece şi O΄Grady definesc managementul ca fiind "procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării scopului organizaţiei" iar Longenecker şi Pringle îl desemnează ca fiind "procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane, financiare şi fizice în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei – obţinerea de produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii". Alte abordări însă, tratează managementul şi ca o ştiinţă. Astfel, în cunoscuta publicaţie franceză ΄Larousse΄ managemetul este definit ca "ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii", iar profesorii ruşi Popova şi Krasnopoiasa consideră ca ştiinţa managementului se ocupă de "legile conducerii generale şi de legile sintetice ale componentelor sale".

Din examinarea acestor definiţii managementul rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere a organizaţiilor, de natură să asigure obţinerea şi creşterea copetitivităţii.

Elementele specifice ştiinţei managementului sunt deci procesele economice şi relaţiile de management, care nu trebuie confundate cu relaţiile şi procesele economice ce au conţinut total diferit prin conţinut şi mod de manifestare, procesele şi relaţiile de management prezintă o serie de trăsături particulare ce conferă acestei ştiinţe o pronunţată specificitate. De aceea, esenţa ştiinţei managementului o reprezintă studiul relaţiilor şi proceselor de management desfăşurate în conceptul de sistem.

În prezent managementul apare ca un proces de transformare eficientă a input-urilor în output-uri, proces ce poate fi văzut în diferite forme, cum ar fi: funcţiile manageriale (planificare, organizare, control), funcţiile organizaţiei (financiar, producţie, personal, marketing).

Cea mai răspândită formă utilizată de manageri este cea care se raportează la funcţiile manageriale, cu sublinierea că indiferent de forma la care ne raportăm, conceptul de sistem decizional constituie tehnica de abordare şi fundamentare a activităţilor manageriale.

Principii ale managementului

La baza conceperii şi exercitării managementului firmei se află un ansamblu de principii care exprimă nivelul de dezvoltare al ştiinţei managementului şi fundamentele teoretice pentru modelarea de ansamblu a sistemelor manageriale ale firmelor. Aceste principii pot fi împărţite astfel:

1. Principiul asigurării concordanţei dintre parametrii sistemului de management al firmei şi caracteristicile sale esenţiale şi ale mediului ambiant. Funcţionalitatea şi competitivitatea firmei implică o permanentă corelare, adaptare şi perfecţionare a sistemului de management la cultura organizaţională şi la contextul socio-economic în care îşi desfăşoară activitatea.

2. Principiile managementului participativ. Exercitarea celor mai importante şi complexe procese şi relaţii de management în cadrul firmei, trebuie să se bazeze pe implicarea managerilor, specialiştilor şi reprezentanţi ai proprietarilor, apelând la leadership şi realizând un nou tip de cultură organizaţională.

3. Principiul motivării tuturor factorilor implicaţi, a stakeholder-ilor în activităţile firmei (΄stakeholder΄ – organismele şi categoriile de persoane cu interese majore în desfăşurarea şi rezultatele activităţii firmei, a căror luare în considerare de către manageri are un impact major asupra performanţelor organizaţiei). Motivarea poate fi considerat procesul de selecţie, orientare şi menţinere a comportamentului uman, proces în care oamenii aleg diferite forme de comportament: angajaţii pentru atingerea scopurilor personale iar managerii pentru atingerea obiectivelor organizaţiei.

4. Principiul eficacităţii şi eficienţei. Dimensionarea, structurarea şi combinarea tuturor proceselor şi relaţiilor manageriale este necesar să aibă în vedere maximizarea efectelor economico-sociale cuntificabile şi necuantificabile ale firmei în vederea asigurării unei competitivităţi ridicate.

Strategii şi politici de management

În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor, un rol esenţial îl au strategiile şi politicile, eleborate de către organismele manageriale de vârf. Concretizare esenţială a previziunii, strategiile şi politicile sunt esenţiale pentru dezvoltarea fiecărei întreprinderi, de conţinutul lor depinzând, adesea decisiv, măsura în care acestea îşi menţin şi amplifică segmentul de piaţă ocupat, respectiv profitabilitatea obţinută.

Preview document

Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 1
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 2
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 3
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 4
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 5
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 6
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 7
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 8
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 9
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 10
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 11
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 12
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 13
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 14
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 15
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 16
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 17
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 18
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 19
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 20
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 21
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 22
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 23
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 24
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 25
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 26
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 27
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 28
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 29
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 30
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 31
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 32
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 33
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 34
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 35
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 36
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 37
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 38
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 39
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 40
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 41
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 42
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 43
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 44
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 45
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 46
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 47
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 48
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 49
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 50
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 51
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 52
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 53
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 54
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 55
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 56
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 57
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 58
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 59
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 60
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 61
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 62
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 63
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 64
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 65
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 66
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 67
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 68
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 69
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 70
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 71
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 72
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 73
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 74
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 75
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 76
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 77
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 78
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 79
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 80
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 81
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 82
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 83
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 84
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 85
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 86
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 87
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 88
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 89
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 90
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 91
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 92
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 93
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 94
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 95
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 96
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 97
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 98
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 99
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 100
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 101
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 102
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 103
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 104
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 105
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 106
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 107
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 108
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 109
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 110
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 111
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 112
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 113
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 114
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 115
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 116
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 117
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 118
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 119
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 120
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 121
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 122
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 123
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 124
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 125
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 126
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 127
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 128
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 129
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 130
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 131
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 132
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 133
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 134
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 135
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 136
Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis - Pagina 137

Conținut arhivă zip

  • Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre Motivația în Muncă și Cultura Organizațională

INTRODUCERE În ultimii ani, societatea românească trece printr-o perioadă caracterizată de o continuă schimbare socială: se schimbă normele...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Analiza Gestiunii Resurselor Umane

1.SCURT ISTORIC A MANAGEMENTULUI Formarea individului începe în mediul în care a crescut,continuă la şcoală, apoi la locul de muncă. Comportarea...

Analiza cadrului managerial în cadrul SC X SA și implicațiile acestuia

Introducere Marimea si calitatea activitatii precum si modul de utilizare a resurselor economice de catre agentii comerciali se caracterizeaza...

Aspecte ale Analizei Managementului

INTRODUCERE Creşterea continuă a eficienţei analizei manageriale, reprezintă o lege obiectivă generală care acţionează în formaţiunile social –...

Managementul Serviciilor

Concepte fundamentale utilizate în managementul serviciilor comunitare de utilităţi publice 1.1 Serviciile publice de interes general Serviciile...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Serviciilor

Cap. 1 SERVICIILE ŞI ECONOMIA Sectorul serviciilor se află într-o continuă schimbare şi diversificare, motiv pentru care şi abordările teoretice...

Ai nevoie de altceva?