Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 13653
Mărime: 609.78KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

În mediul de afaceri actual o componentă esenţială este motivarea personalului, deoarece de acest lucru depinde productivitatea şi responsabilizarea angajaţilor. Moralul unui angajat se referă la atitudinea faţă de muncă, de superiori şi de organizaţia din care face parte. Moralul ridicat - ca atitudine pozitivă vis-a-vis de de muncă - este rezultatul principal al satisfacerii nevoilor prin locul de muncă, sau ca rezultat al locului de muncă.

În accepţiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajaţi doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci, fiecare în parte, pentru rolul important pe care îl pot avea în cadrul organizaţiei. Acest lucru este cu atât mai evident cu cât, în mediul socio-economic actual, caracterizat prin concurenţă, dinamism şi interdependenţă, multe din dificultăţile sau succesele organizaţiilor au la bază resursele umane şi motivarea acestora.

Rolul motivaţiei nu este doar acela de a-i face pe oameni să muncească, ci de a-i face să muncească bine, de a-i determina să-şi utilizeze integral resursele fizice şi intelectuale.

„Motivaţia reprezintă totalitatea motivelor sau mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre anumite scopuri.”

Putem defini motivaţia ca un proces individual, introspectiv, intern, care directionează, energizează şi susţine un anume comportament. Motivaţia este o "forţă" personală care determină un anume comportament.

Yvan Allaire şi Mihaela Fîrşirotu în lucrarea „Management strategic" realizează o distincţie între organizaţie şi firmă; astfel, conceptul de firmă se referă la aspectele economice şi tehnice [ ]: dimensiunea ofertei de produse, gradul de penetrare a pieţei, nivelul konw-how-lui , în timp ce termenul organizaţie se referă la aspectele socio-psihologice ale activităţii umane în colectiv (p. 27), astfel în cadrul acestei lucrări voi folosi termenul de organizaţie.

”Aşadar ,comportamentul uman este determinat de anumite motive conştientizate de individ ca scopuri. Sarcina managerului –ca element catalizator al grupului- este de a identifica şi activa motivele salariaţilor,de a le dirija către o muncă performantă. Acest proces este complicat şi de mare subtilitate. Indivizii care compun o echipă sunt sensibili la diferiţi factori care se schimbă în timp şi care pot intra în conflict;ei au nevoi şi aşteptări pe care încearcă să şi le satisfacă în modurile cele mai diferite cu putinţă. Exemplul cel mai la îndemână este promovarea pe un post superior.Cea mai mare parte a angajaţilor îşi doresc avansarea. Această dorinţă explicită îşi poate avea rădăcinile în diverse nevoi:salariul mai mare, prestigiul superior, forţa de influenţă sporită, posibilitatea unei noi avansări în perspectivă etc.”

1.1. Motivarea personalului

Managementul Resurselor Umane (MRU) reprezintǎ acea laturǎ specializatǎ a managementului general al organizaţiei în care problematica personalului este abordatǎ într-o viziune integratoare, globalistǎ, interdisciplinarǎ şi profesionalǎ şi care constǎ în asigurarea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei prin recrutarea, selecţionarea, dezvoltarea şi utilizarea adecvatǎ a resurselor umane ale acesteia astfel încȃt sǎ se punǎ integral în valoare potenţialul profesional şi creativ al tuturor membrilor. Mai poate fi definit ca ansamblul de activitǎţi specializate, omogene şi complementare desfǎşurate de persoane specializate ce folosesc metode şi tehnici specifice prin care se asigurǎ resursele umane necesare unei organizaţii, precum şi utilizarea integralǎ şi eficientǎ a acestora, dezvoltarea şi motivarea lor.

Motivarea constă în corelarea necesităţilor, aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul organizaţiei cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor atribuite.

Preview document

Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 1
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 2
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 3
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 4
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 5
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 6
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 7
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 8
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 9
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 10
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 11
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 12
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 13
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 14
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 15
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 16
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 17
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 18
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 19
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 20
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 21
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 22
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 23
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 24
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 25
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 26
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 27
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 28
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 29
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 30
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 31
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 32
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 33
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 34
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 35
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 36
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 37
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 38
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 39
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 40
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 41
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 42
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 43
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 44
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 45
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 46
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 47
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 48
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 49
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 50
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 51
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 52
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 53
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 54
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 55
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 56
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 57
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 58
Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Analiza Motivatiei si Sistemului Motivational in Cadrul SC Golden Tulip Times SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș

În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în ce mai...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Motivarea Angajaților

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” Dwight Eisenhower La ora actuală...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Analiza sistemului motivațional la SC Apă Canal 2000 SA Pitești

INTRODUCERE Realizarea obiectivelor organizaţiei este imposibilă în absenţa participării oamenilor. Răspunsul la întrebarea "Ce îi determină pe...

Ai nevoie de altceva?