Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 32925
Mărime: 146.90KB (arhivat)
Publicat de: Andra A.
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. GRĂDINARU DORULEȚ
UNIVERSITATEA PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea : Management

Cuprins

 1. INTRODUCERE Pg.4
 2. CAP.I S.C. CORNEA IND. CONSTRUCT S.A Pg.6
 3. 1.1 Scurt istoric al evoluţiei societăţii Pg. 6
 4. 1.2. Obiectul de activitate Pg. 7
 5. 1.3. Sistemul organizatoric-funcţional Pg. 12
 6. 1.4.Evoluţia activităţii economico-financiare în perioada 2009 - 2010 Pg. 15
 7. CAP II ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMNT Pg. 23
 8. 2.1. Analiza subsistemului organizatoric Pg. 23
 9. 2.2. Analiza subsistemului informaţional Pg. 33
 10. 2.3. Analiza subsistemului decizional Pg. 40
 11. 2.4. Analiza subsistemului metodologic Pg. 44
 12. 2.5. Evidenţiere punte forte – puncte slabe Pg. 50
 13. CAP. III OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT Pg. 55
 14. 3.1. Stabilirea unei noi strategii şi a etapelor aferente Pg. 55
 15. 3.2. Optimizarea sistemului de management Pg.64
 16. 3.2.1. Optimizarea subsistemului organizatoric Pg. 64
 17. 3.2.2. Optimizarea subsistemului informaţional Pg. 73
 18. 3.2.3. Optimizarea subsistemului decizional Pg. 81
 19. 3.2.4. Optimizarea subsistemului metodologic Pg. 85
 20. CAP.IV TENDINŢE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT
 21. COONCLUZII Pg.125
 22. BIBLIOGRAFIE Pg.127
 23. ANEXE Pg.129

Extras din licență

INTRODUCERE

Moto:

„Managementul este unul din factorii esenţiali

care explică de ce o ţară est bogată sau săracă”

(RICHARD FARMER,

ADVANCES IN INTERNATIONAL

COMPARATIVE MANAGEMENT)

Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită mutaţii economice, sociale şi politice. Operaţionalizarea acestora este condiţionată decisiv de conţinutul şi calitatea managementului, atât la nivel de agenţi economici cât şi la nivel naţional

Putem evidenţia faptul că un nou tip de management , fundamentat pe sistemul de valori specific economiei de piaţă, care prin concepte, instrumentar şi mod de aplicare, să determine remodelarea şi funcţionare competitivă a societăţilor comerciale şi regiilor autonome. Premisele – gnoseologică şi metodologic – sunt reprezentate de proliferarea largă a elementelor managementului modern la nivelul managerilor, întreprinzătorilor şi specialiştilor actuali sau viitori.

Prezenta lucrare este structurată pe IV capitole, având ca obiectiv, studierea unui caz tipic de funcţionare a unui agent economic, pornind de la analiza situaţiei actuale, încercând o evidenţiere a punctelor slabe şi forte existente în funcţionarea sistemului de management.

În cadrul primului capitol, este făcută o scurtă prezentare de ansamblu a societăţii comerciale, punându-se mai mult accent pe interpretarea evoluţiei principalilor indicatori economico – financiari, preluaţi din bilanţul contabil întocmit la sfârşitul exerciţiului financiar din perioada 2009 – 2010. Capitolul numărul doi, analizează actuala stare de funcţionare a sistemului de management, fiind analizate toate componentele sistemului de management

( organizatoric, informaţional, decizional şi metodologic). Capitolul numărul trei, are ca obiectiv prezentarea unei optimizării a sistemului de management practicat de către agentul economic studiat, optimizare în conformitate cu literatura de specialitate.Capitolul numărul patru, prezintă actualele tendinţe în funcţionarea sistemului de management, schimbările care au loc la nivel mondial şi deciziile care vor influenţa agentul economic ca instituţie.

Principalii beneficiari ai lucrării de faţă sunt managerii şi întreprinzătorii, economiştii şi inginerii din societăţile comerciale.

CAP. I – S.C. CORNEA IND. CONSTRUCT S.A.

1. Scurt istoric

Întreprinderea de construcţii – montaj, a fost fondată în anul 1968, provenită din fostul Grup de Şantiere Construcţii – montaj Brăila, ce aparţinea de fostul Trust de Construcţii Galaţi. În anul 2000 S.C. CORNEA IND CONSTRUCT S.A. a fost privatizată.

Caracteristici tipologice ale firmei şi intrări de resurse materiale

Societatea comercială în domeniul construcţiilor, este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Argeş la nr. J/09/135/28.03.1991, având un capital social de 24.978.200.000 lei, fiind privatizată în anul 2000. Societatea dispune de un sistem propriu de asigurare a calităţii elaborat în anul 1994, de către Societatea Română pentru Calitatea Construcţiilor, reactualizat în anul 1997, iar în prezent, documentele Sistemului de Asigurare a Calităţii sunt complet revizuite de un consultant de specialitate, auditor RENA, sistem care a fost certificat de către Organismul de Certificare “SIMTEX” S.A. – Bucureşti.

Preview document

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 1
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 2
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 3
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 4
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 5
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 6
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 7
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 8
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 9
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 10
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 11
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 12
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 13
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 14
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 15
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 16
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 17
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 18
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 19
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 20
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 21
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 22
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 23
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 24
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 25
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 26
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 27
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 28
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 29
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 30
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 31
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 32
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 33
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 34
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 35
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 36
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 37
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 38
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 39
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 40
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 41
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 42
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 43
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 44
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 45
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 46
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 47
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 48
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 49
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 50
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 51
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 52
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 53
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 54
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 55
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 56
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 57
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 58
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 59
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 60
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 61
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 62
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 63
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 64
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 65
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 66
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 67
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 68
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 69
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 70
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 71
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 72
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 73
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 74
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 75
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 76
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 77
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 78
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 79
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 80
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 81
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 82
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 83
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 84
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 85
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 86
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 87
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 88
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 89
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 90
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 91
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 92
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 93
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 94
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 95
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 96
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 97
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 98
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 99
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 100
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 101
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 102
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 103
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 104
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 105
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 106
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 107
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 108
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 109
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 110
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 111
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 112
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 113
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 114
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 115
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 116
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 117
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 118
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 119
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 120
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 121
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 122
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 123
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 124
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 125
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 126
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 127
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 128
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 129
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 130
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 131
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 132
Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA - Pagina 133

Conținut arhivă zip

 • Analiza Optimizarii Sistemului de Management in Cadrul SC Cornea Ind Construct SA.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea de Aprovizionare la SC Recon Reparatii-Constructii SRL

INTRODUCERE Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este data de cererea de produse si servicii care se manifestă pe...

Implicații manageriale ale dezvoltării afacerii SC Trend SRL Alba-Iulia

INTRODUCERE În mediul dinamic şi puternic concurenţial al economiei globale contemporane, indiferent de specific şi anvergură, dezvoltarea...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Modalități de promovare a potențialului turistic din Județul Vâlcea - studiu de caz - Stațiunea Călimănești-Căciulata

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Proiect de reamenajare în scopuri turistice a stațiunii

INTRODUCERE Inclus relativ recent printre necesitatile de consum ale omului modern, cuantificat ca indicator al calitatii vietii, turismul isi...

Raționalizarea Procesului Decizional prin Utilizarea unor Metode Moderne de Conducere

INTRODUCERE Managementul ca stiinţă si artă se exprimă valoric prin aplicarea în viaţa de zi cu zi, în instituţii, firme, companii s.a., a...

Activitatea economică a SC Standard Nutricia SRL

INTRODUCERE Creditul [i formele sale Creditul sau rela]iile de credit, presupune anumite rela]ii b\ne[ti de reparti]ie, prin intermediul c\rora...

Caiet de practică - SC Dasi Premium Construct SRL

CAPITOLUL I DESCRIEREA FIRMEI LA CARE SE REALIZEAZĂ STAGIUL DE DOCUMENTARE PRACTICĂ 1.1. Prezentarea principalelor informaţii referitoare la...

Ai nevoie de altceva?