Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 25392
Mărime: 156.67KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA BANATULUI Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Finanţe-Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I

EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT.4

1.1. Istoricul conceptului de management.4

1.2. Definirea managementului.5

1.3. Şcolile de management.7

1.3.1 .Şcoala clasică.7

1.3.2. Şcoala relaţiilor umane.9

1.3.3. Şcoala cantitativă.10

1.3.4. Şcoala neoclasică.10

1.3.5. Şcoala sistemelor sociale.11

1.4. Managementul în România.11

CAPITOLUL II

MANAGERUL ŞI PROCESUL DE MANAGEMENT.13

2.1 Procesul managerial.13

2.1.1. Procesul de management şi componentele sale.13

2.1.2. Esenţa,conţinutul şi trăsăturile procesului managerial.14

2.1.3. Relaţiile de management.16

2.1.4. Organizarea procesului managerial.17

2.1.5. Cerinţele managementului performant.17

2.2. Managerii firmei.18

2.2.1. Definirea managerului.18

2.2.2. Profilul psiho-socio-profesional al managerului.20

2.2.3. Tipologii de manageri şi stiluri de managment.25

CAPITOLUL III

STILURI DE MANAGEMENT.28

3.1. Definiţia,continutul,şi factorii de influienţă ai stilului de muncă ai managerului.28

3.1.1. Definiţia noţiunii de stil de muncă.28

3.1.2. Conţinutul stilului de muncă al managerului.29

3.1.3. Factorii de influienţă ai stilului de muncă al managerului.30

3.2. Stilul de muncă al managerului între angajare şi eficienţă.31

3.2.1. Rolul stilului de muncă în ridicarea eficienţei activităţii manageriale

3.2.2. Motivaţiile manageriale în construirea unui stil de muncă eficient .32

3.3. Trăsăturile esenţialeale stilului de muncă al managerului.32

3.4. Utilitatea practică a studierii tipurilor de stil managerial.33

3.5. Tipuri de stil managerial în funcţie de comportament şi atitudine.37

CAPITOLUL IV

EVALUAREA STILURILOR DE MANAGEMENT.40

4.1. Variabila de apreciere.40

4.2. Inventarierea caracteristicilor de lucru.40

4.3. Formularea ipotezelor de lucru.41

4.4. Proiectarea instrumentelor de măsură.42

4.5. Modalităţi de calcul.42

CAPITOLUL V

ANALIZA STILURILOR DE MANAGEMENT.47

5.1. Scurtă prezentare a societăţii comerciale.47

5.2. Măsurarea stilului de conducere al managerului.49

5.2.1. Analiza stilurilor de management pe bază de chestionar-componentă comportament.51

5.2.2. Analiza stilurilor de management pe bază de chestionar-componentă atitudine.59

5.3.Analiza comportamentului şi atitudinii managerilor prin prisma salariaţilor .68

CAPITOLUL VI

CONCLUZII.70

Bibliografie.73

Anexa nr.1.74

Anexa nr.2.76

Anexa nr.3.78

Extras din document

CAPITOLUL I

EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE

MANAGEMENT

1.1 Istoricul conceptului de management

Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul şir de idei şi practici de management. Aplicarea principiilor de management ne determină să ne întoarcem în antichitate şi chiar în comuna primitivă.

Pentru a putea trăi,supravieţui şi rezista omul a fost nevoit să muncească la început singur şi apoi în comunităţi pentru a obţine rezultate superioare. Astfel primele forme ale activităţii de management apar în cadrul primelor comunitaţi umane(ginta,tribul,matriarhatul)în comuna primitivă. Pentru ca să-şi poată eticheta acţiunile drept „management”,vechii lideri au practicat câteva din funcţiile managementului care sunt studiate şi aplicate şi astăzi de managerii moderni. Aceste prime elemente de management se referă la alegerea conducătorului,la stabilirea sarcinilor,limitelor şi responsabilităţilor lui,la modul de conducere şi organizare a coletivului,la modul în care se iau deciziile,etc.

Managementul ca activitate de sine stătătoare apare şi se dezvoltă plecând de la munca ca activitate fizică şi activitate de conducere.

Încă din anul 5000 î.ch.,preoţii Templelor Sumeriene ţineau documente scrise pentru a-şi controla sistemul complicat de taxe,proprietăţile băneşti şi financiare. Egiptenii antici erau capabili să înalţe piramide folosind funcţii de management pentru planificarea,organizarea şi controlul acestor proiecte la scară largă. Mai târziu,Hammurabi a guvernat Regatul Babilonian în funcţie de colecţia de 282 legi şi reguli,numită Codul lui Hammurabi. Una din cele mai vechi organizaţii neguvernamentale,Biserica Romano Catolică de asemenea a avut o îndelungată istorie în management.

Ca urmare a evoluţiei societăţii prin trecerea de la o orânduire şi de la un sistem economic la altul,are loc o trecere spre un nivel superior al activităţii de management.

Datorită accentuării diviziunii mondiale a muncii şi a apariţiei întreprinderii se inpune ca necesar un nou mod de conducere format din indivizi,alţii decât proprietarul pentru a administra corespunzător întreprinderea şi a-i uşura acestuia sarcinile devenite prea complexe.

Înainte ca Revoluţia Industrială să aibă loc (sec.XVIII-XIX),familiile deţineau şi operau afaceri relativ mici ce produceau doar un singur tip de bunuri sau ofereau doar un singur fel de servicii,toate produse sub ochiul atent al proprietarului. Oricum după Revoluţia Industrială,proprietarii au construit organizaţii mari ce nu puteau fi conduse cu aceeaşi tehnică folosită in întreprinderea mică de familie. Managerii acestor organizaţii mari s-au confruntat cu noi probleme de management şi au susţinut că trecerea de la afacerea familială la sistemul fabric,a fost de fapt o Revoluţie în Management.

Această Revoluţie crează practic condiţiile pentru apariţiaintreprinderilor mari ce presupun activităţi complexe,o organizare la alte dimensiuni şi o conducere specializată,toate acestea pentru realizarea unei eficienţe ridicate.

La începutul sec.XX se înregistrează creşteri în toate ramurile şi în cele economice,conducerea se realizează pe noi fundamente,iar ştiinţele au o evoluţie rapidă. Abia în acest secol,managementul va fi definit ca un tip specific de muncă respectiv,ca o funcţie pe care o îndeplineşte conducătorul(managerul) la toate nivelele intreprinderii.

Conducerea ca activitate conştientă este privită din punct de vedere tehnico-organizatoric şi din punct de vedere social –economic.

Punctul de vedere tehnico-organizatoric se referă la conducerea tehnică şi tehnologică a producţiei, respectiv cooperarea specializarea în producţie la gradul de folosire a capacităţii de producţie etc., în funcţie de nivelul de dezvoltare a tehnicii şi tehnologiei.

Punctul de vedere social-economic priveşte relatile de muncă şi cele inter umane în productie,metodele şi procedeele de management iniţiativa şi responsabilitatea la locul de muncă etc.

Se consideră că secolul XX a încununat şi a finalizat preocupările în domeniul managementului începute încă din antichitate, continuate prin apariţia primei lucrări de specialitate „Bogăţia Naţiunilor” în 1776 scrisă de Adam Smith şi apoi prin definirea pentru prima dată în acest secol a managementului ca ştiinţă.

Azi milioane de oameni din întreaga lume sunt manageri; numai în SUA, circa 15 milioane de oameni sau aproape 12% din forţa de muncă deţin poziţii manageriale. Aceşti manageri coordonează şi controlează resursele organizaţiei, îşi călăuzesc oamenii spre viitor şi îşi ajută organizaţiile să răspundă la orice promovare de la schimbări tehnologice la perspective sociale.

Managementul atinge viaţa zilnică a tuturor în diverse moduri: manageri administrează afaceri mici şi mari, spitale şi şcoli, organizaţii filantropice şi artistice, organizaţii militare şi guvernamentale.

1.2 Definirea managementului

Apariţia managementului e rezultatul devansări puteri proprietarului unic de dezvoltarea întreprinderii în contextul amplificării diviziunii mondiale a muncii, a specializării şi a complicării relaţilor de producţie.

În timp s-a încercat determinarea provenienţei etimologice a termenului de management. Se consideră că el provine de la cuvântul „manus” = mână din limba latină, fiind folosit cu sensul de manevrare, pilotare. Italienii au utilizat cuvântul „mannegio” = prelucrare cu mâna, iar a realiza un scop şi „manier” = a mânui, manipula, modela. Englezii l-au preluat ca verb „to manage” adică a administra, a conduce o întreprindere, a se descurca şi sub forma derivatelor management şi manager.

În timp cuvântul management e preluat în multe limbi cu semnificaţia de a conduce o întreprindere, a gestiona, a reuşi.

Unii din primi teoreticieni au văzut managementul doar ca abilitatea de a muncii cu oameni, dar managerii contemporani utilizează multe resurse şi instrumente, astfel că această definiţie a managementului trebuie extinsă dincolo de aspectele umane. Azi managementul poate fi definit ca procesul de realizare a obiectivelor organizaţiilor prin planificare, organizare, conducere şi control a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale ale organizaţilor într-o manieră eficientă.

Managementul este un proces distinct, un set de acţiuni, de activităţi coordonate în

care managerii se angajează să urmărească obiectivele organizaţiei.

Prin urmare managerul este persoana care participă activ la procesul de managment

Prin cele patru funcţii-planificare,organizare,coordonare,control- a resurselor organizaţiei.În

Funcţie de situatie şi de resursele de care dispun, managerii pun accent pe una sau alta din cele

Patru funcţii ale managmentului. Din multitudinea definiţiilor am selectat următoarele.:

„Managmentul este ştinţa şi arta de a conduce eficient, de a optimiza valorificarea tuturor resurseleor în vederea obţinerii succesului”

Bibliografie

1. I. DĂNĂIAŢĂ; N. PÎRJOL – “ Coducerea unităţilor în industrie, contrucţii şi transporturi ” , Curs ; - E – ediţia a-2-a, pentru uzul studenţilor; Timişoara 1980

2. M. DUMITRESCU, “Enciclopedia conducerii întreprinderii”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981

3. M. DUMITRESCU, “Introducere în management”, Ed. Eurounion, Oradea, 1995

4. M. GOIAN, “Introducere în management”, Ed. Sedona, Timişoara , 1995

5. T. HERSENI, “Psihologia organizării întreprinderilor industriale”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969

6. KREITNER R.. - “Management”, Fifth Edition , Boston , 1992

7. I. MORARU, “Introducere în psihologia managerială”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995

8. O. NICOLESCU , C. RUSSU; – “Conducătorul în procesul conducerii moderne” ; Editura Politică 1980

9. O.NICOLESCU, I.VERBONCU, “Management”, Ed. Economică, 1996

10. I. PETRESCU – “Managementul” , Editura Tipocract, Braşovia 1993

11. A.PUIU , ”Management în afacerile economice”,1992

12. I.STĂNCIOIU. Gh. MILITARU, “Management ,elemente fundamentale”, Ed. Teora

13. SHANNON R.E., “Operations Research Methodologies in Industry Engineering”, 1980

14. A.TABACHIU, “Conducătorul de întreprindere .Profilul psiho – socio – profesional al conducătorului de unitate economică”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976

15. I. URSU; D. STEGĂROIU – “Stiluri de muncă ale cadrelor de conducere din unităţile economice” ; Editura Ştinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1978

Preview document

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 1
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 2
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 3
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 4
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 5
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 6
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 7
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 8
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 9
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 10
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 11
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 12
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 13
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 14
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 15
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 16
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 17
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 18
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 19
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 20
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 21
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 22
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 23
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 24
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 25
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 26
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 27
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 28
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 29
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 30
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 31
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 32
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 33
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 34
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 35
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 36
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 37
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 38
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 39
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 40
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 41
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 42
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 43
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 44
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 45
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 46
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 47
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 48
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 49
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 50
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 51
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 52
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 53
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 54
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 55
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 56
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 57
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 58
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 59
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 60
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 61
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 62
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 63
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 64
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 65
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 66
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 67
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 68
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 69
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 70
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 71
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 72
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 73
Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Perfectionarea Stilurilor de Management.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Analiza funcțiilor manageriale

Lucrarea intitulată Analiza funcțiilor manageriale este structurată în trei capitole. În primul capitol, intitulat Conceptul de management, am...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Relațiile dintre Manageri și Subordonați

INTRODUCERE Tot ceea ce influențează buna funcționare a unei organizații trebuie studiat amănunțit, deoarece problemele legate de procesul...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Dosar de practică la unitatea SC Pravat SRL

CAPITOLUL I Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Denumirea si statutul juridic Firma la care a fost efectuata practica ( 6 ore pe...

Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader

Introducere Procesul ce determină în mod indispensabil adaptabilitatea, mai cu seamă celor care conduc resursele umane şi inclusiv performanţele...

Te-ar putea interesa și

Managementul Participativ și Motivarea Personalului

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT I. 1. Conceptul de management La începutul desfăşurării unor activităţi în grupuri organizate,...

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

Introducere Stilul reprezintă un comportament distinctiv sau caracteristic, o metodă particulară de a acționa.Conducerea este un element esențial...

Comunicarea Managerială în Conflictul Organizațional

INTRODUCERE “Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la SC Contag SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI 1.1. Din istoria managementului Managementul este...

Fundamente Teoretice ale Managemntului Firmei

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1 Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului După părerea...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la societatea comercială Filseta SA Lugoj

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DESPRE MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu şi definirea ştiinţei managementului Managementul firmei este abordat...

Managementul Carierei Profesionale

CAPITOLUL I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI 1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială Noţiunea de carieră are...

Interpretarea rolurilor manageriale în exercitarea funcțiilor procesului de management la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Societatea omenească a ajuns în situaţia în care fiecare deceniu aduce noi progrese de proporţii şi predicţii surprinzătoare...

Ai nevoie de altceva?