Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 30742
Mărime: 206.12KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Denisa Abrudan

Cuprins

Introducere 2

CAP.1. Evoluţia managementului resurselor umane 3

1.1. Provocările managementului resurselor umane de-a lungul timpului 3

1.2. Conţinutul real al managementului resurselor umane, consideraţii generale 4

1.3. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiilor 5

CAP.2. Motivarea resurselor umane în vederea obţinerii performanţei 7

2.1. Definirea şi componentele motivaţiei 8

2.1.1. Formele motivaţiei 13

2.1.1.1. Motivarea pozitivă şi motivarea negativă 13

2.1.1.2. Motivarea intrinsecă şi motivarea extrinsecă 13

2.1.1.3. Motivarea cognitivă şi motivarea afectivă 14

2.1.2. Motivarea comparativ cu manipularea 15

2.1.3. Strategii manageriale uzuale de motivare 15

2.2. Conexiunea management – motivaţie 16

2.3. Teorii ale motivaţiei în muncă 18

2.3.1. Teorii motivaţionale bazate pe studiul nevoilor umane 18

2.3.1.1. Teoria managementului ştiinţific 18

2.3.1.2. Teoria studiilor Hawthorne 19

2.3.1.3. Teoria X şi Y 20

2.3.1.4. Teoria ierarhizării nevoilor 21

2.3.1.5. Teoria bifactorială a lui Herzberg 24

2.3.1.6. Teroria ERG a lui Alderfer 25

2.3.1.7. Modelul motivaţional al lui McClelland 26

2.3.2. Teorii motivaţionale bazate pe studiul comportamentului 27

2.3.2.1. Teoria echităţii 27

2.3.2.2. Teoria expectanţei 28

2.3.2.3. Teoria consolidării motivării 29

2.3.2.4. Teoria stabilirii obiectivelor 30

2.3.2.5. Modelul Porter – Lawler 31

2.4. Interdependenţa dintre motivaţie, performanţă şi satisfacţie în muncă 33

2.5. Strategii şi politici manageriale de motivare 35

2.5.1. Crearea ambianţei la locul de muncă 35

2.5.2. Asigurarea echităţii pentru a motiva angajaţii 36

2.5.3. Implicarea angajaţilor 37

2.5.3.1. Motivaţia lucrului în echipă (team – building-ul) 37

2.5.4. Utilizarea recompensei pentru a motiva angajaţii 38

2.5.4.1. Factori care influenţează mărimea recompensei 39

2.5.4.2. Tipuri de recompense utilizate în procesul de motivare( directe şi indirecte) 40

2.5.4.3. Metode alternative şi/sau complementare de motivare 43

2.5.5. Evaluarea performanţelor angajaţilor 44

2.5.5.1. Metode de evaluare a performanţelor angajaţilor 45

2.5.6. Politici salariale de motivare 46

2.5.7. Promovarea personalului 47

2.5.8. Motivarea angajaţilor prin conducere eficientă 48

CAP.3. Studiu de caz privind motivaţia în muncă la SC CEFIN (ROMÂNIA) SRL 49

3.1. Prezentarea generală a societăţii 49

3.2. Analiza metodelor de motivare a angajaţilor din cadrul societăţii 50

3.3. Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine, reprezintă marea necunoscută a unui sistem, putând împiedica sau, dimpotrivă, putând potenţa o acţiune, un proces, o activitate.

Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei, contabilitate şi matematică. Managementul pune accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică. Cum managementul implică în mod necesar oameni, este de o mare importanţă deţinerea de abilităţi interpersonale – abilitatea de a lucra cu indivizii, dar şi cu echipe de lucru. Pentru a avea succes, un manager trebuie să îndeplinească mai multe roluri şi funcţii.

Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane.

Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.

Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe măsură ce organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi programele de recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării şi păstrării oamenilor cu abilităţile necesare.

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în organizaţie.

Problema constă în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării. Există un număr de tehnici de instruire şi elemente necesare pentru ca un program de instruire să fie eficient.

Numai prin satisfacerea nevoilor angajatului se va putea obţine implicarea acestuia în realizarea obiectivelor organizaţiei şi numai contribuind la succesul organizaţiei angajaţii vor putea să-şi satisfacă nevoile legate de munca pe care o desfăşoară.

Numai atunci când cei implicaţi înţeleg această relaţie, managementul resurselor umane ocupă o poziţie importantă în cadrul organizaţiei şi poate contribui la succesului acesteia.

CAPITOLUL I

EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

1.1. Provocările managementului resurselor umane de-a lungul timpului

Timp îndelungat, întreprinderea nu a avut decât o finalitate financiară (profitul) pe care o atingea prin îndeplinirea funcţiei sale economice (satisfacerea unei cereri solvabile prin comercializarea produselor sale). De aceea, până de curând, problemele relaţiilor care apar în interiorul întreprinderii au fost considerate drept accesorii, relevând pur şi simplu metodele de gestiune încredinţate unui şef de personal. Esenţa funcţiilor şefului de personal erau de ordin administrativ, juridic şi disciplinar (care era adesea – şi mai este uneori – un militar de stil vechi).

În concetul său managerial, motivarea reprezintă procesul mişcării unora din membrii organizaţiei prin alţii de a acţiona în direcţia obţinerii, atingerii atât a obiectivelor individuale cât şi cele organizaţionale.

Datorită evoluţiei concepţiilor şi a raporturilor de forţe, finalitatea socială a activităţii organizaţiilor este înţeleasă şi acceptată de tot mai mulţi conducători, ceea ce a antrenat o schimbare majoră cu privire la locul şi rolul muncitorilor în sânul unei întreprinderi. Domeniul de activitate şi tipul de preocupări ale serviciilor de personal s-au dezvoltat considerabil.

Preview document

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 1
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 2
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 3
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 4
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 5
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 6
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 7
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 8
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 9
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 10
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 11
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 12
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 13
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 14
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 15
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 16
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 17
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 18
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 19
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 20
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 21
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 22
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 23
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 24
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 25
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 26
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 27
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 28
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 29
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 30
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 31
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 32
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 33
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 34
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 35
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 36
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 37
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 38
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 39
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 40
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 41
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 42
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 43
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 44
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 45
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 46
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 47
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 48
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 49
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 50
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 51
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 52
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 53
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 54
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 55
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 56
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 57
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 58
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 59
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 60
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 61
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 62
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 63
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 64
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 65
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 66
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 67
Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Motivatiei si Motivarii pentru Performanta a Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL

În mediul de afaceri actual o componentă esenţială este motivarea personalului, deoarece de acest lucru depinde productivitatea şi...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Motivarea Angajaților

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” Dwight Eisenhower La ora actuală...

Metode, Tehnici și Instrumente de Management

INTRODUCERE Acest proiect conţine informaţii cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele de management, iar în partea a doua este prezentat...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Te-ar putea interesa și

Managemntul Resurselor Umane la Tabco Campofrio SA

INTRODUCERE Lucrarea de faţă examinează motivarea, mai întâi ca proces psihologic, iar apoi modalităţile în care motivarea poate fi folosită în...

Politică agricolă

CAPITOLUL 1 RESURSELE UMANE ÎN ORGANIZAŢIILE CONTEMPORANE 1.1. DEFINIREA, IMPORTANŢA SI ROLUL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane...

Motivarea Personalului

Care este factorul care intervine si care face ca un muncitor sa munceasca mai bine decât altul, în aceleasi conditii de munca? Ce anume face ca un...

Motivarea personalului la o întreprindere

Introducere Unul dintre cele mai importante lucruri intr-o firma este motivarea personalui, deoarece doar angajatii motivati vor duce la crestere...

Motivarea și definirea posturilor în instituțiile publice

Motivarea si definirea posturilor in institutiile publice MOTIVAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI Termenul de motivatie este derivat din cuvantul latin...

Tehnici Manageriale

Prezentarea societatii comerciale 1. Scurt istoric si date de identificare S.C. ELITE ROMANIA si-a inceput activitatea in 1995 cand fabrica care...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Managementul Administrației Publice

VALORI FUNDAMENTALE PENTRU ORGANIZAŢIILE PUBLICE Organizaţiile publice nu pot exista în afara unui sistem, ele sunt influenţate de componentele...

Ai nevoie de altceva?