Comunicarea în Managementul Proiectelor

Licență
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 35350
Mărime: 171.80KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Apostol
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Beciu Silviu

Cuprins

 1. ARGUMENT 2
 2. CAPITOLUL I 4
 3. Proiectul – obiect al managementul proiectului 4
 4. 1.1 Definirea proiectului 4
 5. 1.2 Tipuri de proiecte 6
 6. 1.3. Diferenţe între proiect şi activităţile asemănătoare acestuia 7
 7. 1.4 Caracteristicile proiectelor 9
 8. 1.5 Caracteristicile firmei axate pe proiecte 15
 9. CAPITOLUL II 17
 10. Managementul proiectelor 17
 11. 2.1 Consideraţii generale privind managementul proiectelor 17
 12. 2.2 Necesitatea managementului proiectelor în practică 21
 13. 2.3 Consideraţii generale privind principiile şi funcţiile managemetului proiectelor 28
 14. 2.4. Managementul ciclului de viaţă al proiectelor 41
 15. CAPITOLUL III 47
 16. Managerul şi importanţa acestuia în realizarea unei comunicări eficiente 47
 17. 3.1 Aptitudini necesare managerului de proiect 47
 18. 3.2 Responsabilităţile implicite ale managerului de proiect 48
 19. 3.3. Managerul de proiect şi echipa sa 49
 20. 3.4 Managerul şi importanţa sa în crearea unei comunicări deschise 50
 21. CAPITOLUL IV 59
 22. Comunicarea în managementul proiectelor 59
 23. 4.1. Definiţii ale comunicării şi tipuri de comunicare 59
 24. 4.2.Comunicarea managerială 63
 25. 4.3 Comunicare standardizată în managementul proiectelor 77
 26. 4.4 Bariere în comunicare şi soluţionarea acestora 87
 27. CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ 92
 28. Conceperea unui sistem optim de comunicare în gestionarea unui proiect European 92
 29. 5.1 Date generale 92
 30. 5.2 Comunicarea scrisă aplicată în OI POS DRU 98
 31. 5.3 Cum se realizează comunicarea la nivelul OI POS DRU 101
 32. CONCLUZII 107
 33. BIBLIOGRAFIE 108

Extras din licență

ARGUMENT

Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la apariţia diferitelor forme de comunicare codată, relevanţa acestora dar şi să evidenţieze importanţa comunicării în gândirea proiectului, tehnoredactarea acestuia, împarţirea sarcinilor, conducerea echipei de proiect.

Prezenta lucrare doreşte să vină în sprijinul celor care se orientează pe scrierea de proiecte de orice fel prin infăţişarea conceptelor de comunicare, de la definiţia generală a comunicării până la comunicarea specifică proiectelor.

Necesitatea acestei lucrări apare datorită dezvoltării gândirii oricărei activităţi mai complexe sub formă de proiect iar comunicarea devine foare importantă atunci când se doreşte o coordonare bună între obiectivele proiectului, echipa realizatoare, finanţator şi solicitant.

Noutatea modului de a gândi provine din faptul că proiectul poate fi văzut ca o succesiune de activităţi care produc rezultate măsurabile/cuantificabile. Managementul proiectelor reprezintă un mod de a acţiona pe baza unui plan riguros, pentru a atinge unele obiective formulate cât mai limpede posibil, într-o perioadă limitată de timp şi cu resusrse limitate.

În termeni şi mai simpli, managementul proiectelor înseamnă muncă susţinută, ghidată de un plan riguros, cu o durată fixă.

Planul unui proiect poate fi comparat cu „o foaie de parcurs”, pentru o destinaţie clară, iar calea cea mai scurtă sau cea mai eficientă pentru a atinge respectiva destinaţie pentru a parcurge distanţa dintre o stare existentă şi o stare dorită – este stabilită înainte de a porni la drum. Planul proeictului, propunerea de proiect arată cum ajungem la dstinaţie, iar criteriile de succes ale proiectului arată cum vom şti dacă am ajuns la destinaţie.

Se poate afirma cu destulă siguranţă că proiectele – văzute simplu ca acţiuni constrânse de timp şi ghidate de un obiectiv precis – caracterizează, în general, acţiunea umană. Istoria ne oferă exemple de proiecte celebre, complexe, sofisticate, derulate de-a lungul multor ani, care au produs rezultate remarcabile, cum ar fi construirea Piramidelor sau a Marelui Zid Chinezesc.

De sine stătător, managementul proiectelor datează aproximativ din perioada celui de-al doilea război mondial, din această perioadă se putâdu-se vorbi despre managementul modern al proiectelor.

După aceea, presiunile pentru structurarea activităţii pe proiecte, pentru creşterea profesionalismului cu care sunt conduse proiectele au venit mai ales dinspre domeniul informaticii şi al industriilor de înalte tehnologii, către care s-au îndreptat cu preponderenţă substanţială fonduri de cercetare şi dezvoltare.

Treptat, managementul proiectelor a trecut din zona marilor companii private şi în sectorul public. Astăzi, managementul proiectelor începe să devină o opţiune şi o direcţie urmate de universităţi, ministere, agenţii guvernamentale, industrii de apărare şi aerospaţiale, primării, prefecturi, asociaţii, întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, şcoli etc. Domeniul a căpătat o amploare fără precedent şi se pune chiar problema dacă efectele produse de ascensiunea activităţii prin proiecte asupra vieţii economice şi sociale nu se compară, prin amplitudine, cu cele cauzate de Revoluţia industrială. După cel de-al doilea război mondial, intensificarea competiţiei economice la nivel global a impus un nou mod de a concepe dezvoltarea în termeni de proiect.

Accentul se pune pe elaborarea şi implementarea strategiilor coerente de dezvoltare, pe planificare şi organizare, deci pe proiect. Această tendinţă este cu atât mai pregnantă la nivelul Uniunii Europene unde, sub impactul necesităţilor de integrare, managementul proeictelor tinde să devină principala formă de existenţă în mediul economic.

Organizaţia centrată pe proiecte nu mai este compusă din departamente care lucrează fiecare pe diferite segmente ale unui proiect. Proiectul este cel care impune structurarea pe departamente: departamentul de producţie al proiectului nr. 1, departametul de producţie al proiectului nr. 2, departamentul financiar al proiectului nr. 1 etc.

Privind aceste câteva consideraţii despre proiecte şi ţinând cont de faptul că factorul uman este o componentă esenţială în orice activitate, putem face referire la comunicare atât în cadrul proiecteclor cât şi în viaţa de zi cu zi.

Astfel, lucrarea de faţă doreşte să cuprindă şi cele mai cunoscute definiţii ale comunicării, clasificări ale acesteia, cum se regăseşte ea în cadrul proiectelor, precum şi importanţa comunicării în derularea cu succes a unui proiect.

Preview document

Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 1
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 2
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 3
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 4
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 5
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 6
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 7
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 8
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 9
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 10
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 11
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 12
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 13
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 14
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 15
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 16
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 17
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 18
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 19
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 20
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 21
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 22
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 23
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 24
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 25
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 26
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 27
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 28
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 29
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 30
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 31
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 32
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 33
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 34
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 35
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 36
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 37
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 38
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 39
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 40
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 41
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 42
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 43
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 44
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 45
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 46
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 47
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 48
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 49
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 50
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 51
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 52
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 53
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 54
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 55
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 56
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 57
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 58
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 59
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 60
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 61
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 62
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 63
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 64
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 65
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 66
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 67
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 68
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 69
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 70
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 71
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 72
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 73
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 74
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 75
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 76
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 77
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 78
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 79
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 80
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 81
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 82
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 83
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 84
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 85
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 86
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 87
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 88
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 89
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 90
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 91
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 92
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 93
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 94
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 95
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 96
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 97
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 98
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 99
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 100
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 101
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 102
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 103
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 104
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 105
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 106
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 107
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 108
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 109
Comunicarea în Managementul Proiectelor - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea in Managementul Proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Importanța proiectelor publice în dezvoltarea instituțională

Capitolul I : Proiectul – elemente fundamentale 1.1. Definitie. Rol. Tipologie. Proiectul este ansamblu de procese de munca cu caracter...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

CAPITOLUL I EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 1.1 Istoricul conceptului de management Teoriile contemporane ale managementului...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se...

Studiu de caz - comunicarea managerială în SC Farmec SA

COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 1. Ce este comunicarea? În sens general, comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de...

Te-ar putea interesa și

Competitivitate economică

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Fabricarea zahărului

Etapa I: Lansarea în fabricație 1.1 Prezentare generală Uniunea Europeană este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă din lume, acoperind...

SC Electric Power SA

1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA SC.ELECTRIC POWER S.A 1.1. Prezentarea organizatiei Date de identificare: S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş...

Managementul Calității la Agenția Apsarom SRL

INTRODUCERE Rolul turismului în economia naţională a diverselor ţări este deosebit de important, datorită complexităţii acestui fenomen, a...

Management și ingineria sistemelor de producție - ciocolată

CIOCOLATĂ Etapa 1: STUDIUL DE PIAȚĂ. LANSAREA ÎN FABRICAȚIE A PRODUSULUI 1.1 Prezentarea produsului: CIOCOLATĂ Ciocolata are unele beneficii...

Studiu tehnico-economic privind dezvoltarea Portului Galați

INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă, a implicat o creştere fără precedent a comerţului internaţional....

Grilă de analiză a nivelului de dezvoltare al Societății Naționale de Cruce Roșie din România

I. Scurta prezentare a organizatiei I.1. Misiune Crucea Rosie Romana asista persoanele vulnerabile in situatii de dezastre si de criza. Prin...

Managementul Proiectelor

MANAGEMENTUL PROIECTELOR CAP I NOTIUNEA DE MANAGEMENT 1.1 Definirea managementului : Managementul este stiinta organizarii si conducerii...

Ai nevoie de altceva?