Comunicarea Managerială

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 18328
Mărime: 92.23KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

Capitolul I: COMUNICAREA MANAGERIALĂ- ABORDĂRI TEORETICE 4

1.1. Specificul şi rolul comunicării manageriale 4

1.2. Conceptul de comunicare managerială şi componentele acestuia 5

1.3. Etape şi mecanisme ale procesului de comunicare 8

1.4. Obiectivele şi formele procesului de comunicare 9

1.5. Condiţiile, cerinţele şi trăsăturile procesului de comunicare 10

1.6. Factorii de influenţă ai procesului de comunicare 11

1.7. Reţele de comunicaţii 12

1.8. Reguli de bază privind comunicarea 13

1.9. Obstacole ale comunicării 13

Capitolul II: COMUNICARE FORMALĂ ŞI INFORMALĂ 20

II.1 Comunicarea formală 20

II.2 Comunicarea informală 21

II.3 Noile tehnologii şi comunicarea în organizaţii 24

Capitolul III: COMUNICAREA ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 25

III.1. Evaluarea performanţei – instrument în activitatea managerului 25

III.2. Intervievarea de evaluare a performanţei 27

III.3. Calităţile conducătorului din compartimentul resurse umane 28

III.4. Comunicarea în recrutarea şi selecţionarea de personal 31

Capitolul IV: STUDIU PRIVIND IMPACTUL CLIMATULUI DE COMUNICARE ASUPRA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ICI BUCUREŞTI 33

4.1. Cadrul general al cercetării, ipoteze 33

4.2. Metode şi instrumente de colectare a datelor 37

4.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor 37

CONCLUZII ŞI SUGESTII 42

BIBLIOGRAFIE 45

ANEXE 47

Extras din document

INTRODUCERE

Comunicarea face parte din “infrastructura” organizaţiei. Orice efort de dezvoltare a unei organizaţii trebuie să aibă în vedere cu prioritate latura umană a dezvoltării ei, iar comunicarea eficace şi eficienţa este singura cale prin care oamenii îşi pot corela în mod sinergetic eforturile. De calitatea comunicării manageriale depinde modul în care se foloseşte resursa umană a unei organizaţii, deci în ultimă instanţă succesul organizaţiei.

Comunicarea devine un element critic necesar în perioade de schimbări revoluţionare în viaţa organizaţiilor, ea fiind instrumentul de implementare a schimbării, a reproiectării proceselor interne, a noii strategii a organizaţiei. În perioade de schimbare revoluţionară comunicarea managerială capătă valenţe noi şi, mai mult ca oricând, îmbracă formele unei arte. Comunicarea raţională poate convinge minţile oamenilor să se schimbe, dar pentru a schimba şi inimile oamenilor trebuie folosit limbajul emoţiilor.

Filosoful şi psihologul William James spunea că omul îşi poate schimba viaţa schimbându-şi atitudinea faţă de aceasta. Orice schimbare revoluţionară presupune o schimbare radicală de atitudine şi aceasta este cel mai dificil de realizat. Fără o comunicare deschisă, permanentă, precisă şi suportivă, rezultată dintr-o gândire strategică, respectiva schimbare este imposibil de realizat.

Comunicarea interumană constituie un obiect de studiu cu o importanţă mult mai mare decât aceea a studierii altor sfere ale comportamentului uman. Pătrunderea şi înţelegerea sistemului de comunicare deschid şi înlesnesc drumul cunoaşterii personale şi a celor din jur, fiind în măsură să clarifice ierarhizarea oamenilor în societate după criterii de valoare.

În lucrarea de faţă am încercat să evidenţiez importanţa climatului comunicational pentru evaluarea resurselor umane şi a managementului acestora, cu particularităţile existente în cadrul ICI Bucureşti.

În cadrul oricărei organizaţii, în procesul de realizare a obiectivelor sale, un element principal îl reprezintă punerea în valoare a resurselor de care dispune. Astfel, alături de resursele naturale, materiale, financiare şi informaţionale, organizaţia valorifică şi resursele umane concretizate în salariaţii ce lucrează efectiv în unitate şi care prin munca lor asigură realizarea obiectivelor firmei, în contextul utilizării raţionale a celorlalte resurse.

În cadrul compartimentelor comunicarea este, în special, informală datorită relaţiilor personale, sociale şi profesionale bune existente între membrii acestora. Între membrii fiecărui compartiment şi managerii lor şi alte compartimente comunicarea este de tip formal.

Procesul de comunicare realizat la ICI Bucureşti întâmpină o serie de bariere comunicaţionale, dintre care cele mai importante sunt barierele de limbaj şi barierele de recepţie. În general, oamenii au tendinţa de a auzi numai ceea ce doresc să audă, de a reţine doar informaţiile strict necesare şi nu toţi emiţătorii folosesc corespunzător elementele procesului de comunicare.

Capitolul I: COMUNICAREA MANAGERIALĂ- ABORDĂRI TEORETICE

1.1. Specificul şi rolul comunicării manageriale

Comunicarea mangerială este o formă de comunicare interumană, un instrument de bază al managerului, cu ajutorul căruia acesta îşi poate exercita atribuţiile manageriale: de planificare, de organizare, de motivare şi antrenare, de coordonare, de control-evaluare şi realizare a obiectivelor propuse. Comunicarea devine astfel o filozofie a mangerului şi nu o sumă de cunoştinţe, decizii şi acţiuni mecanice.

În contextul unei dezvoltări durabile a societăţii umane, comunicarea managerială nu mai are rolul de transmitere a mesajelor de informare şi instruire, ci devine o forţă dinamică, independentă şi inovatoare care este modelată de mediul în care funcţionează. Resursele strategice ale oricărei organizaţii devin informaţia, cunoaşterea şi creativitatea. Toate acestea sunt de neconceput fără o comunicare reală şi eficientă, care devine astfel un reper de competitivitate şi eficienţă pentru organizaţie.

De calitatea comunicării depind înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice angajat. Durabilitatea relaţiilor organizaţionale, circulaţia ideilor şi soluţiilor destinate rezolvării obiectivelor, cât şi capacitatea managerului de a-şi motiva, antrena şi conduce angajaţii. Din această cauză se impune necesitatea perfecţionării continue a deprinderilor de comunicare a managerului, atât la nivel intern, cât şi la cel extern.

Preview document

Comunicarea Managerială - Pagina 1
Comunicarea Managerială - Pagina 2
Comunicarea Managerială - Pagina 3
Comunicarea Managerială - Pagina 4
Comunicarea Managerială - Pagina 5
Comunicarea Managerială - Pagina 6
Comunicarea Managerială - Pagina 7
Comunicarea Managerială - Pagina 8
Comunicarea Managerială - Pagina 9
Comunicarea Managerială - Pagina 10
Comunicarea Managerială - Pagina 11
Comunicarea Managerială - Pagina 12
Comunicarea Managerială - Pagina 13
Comunicarea Managerială - Pagina 14
Comunicarea Managerială - Pagina 15
Comunicarea Managerială - Pagina 16
Comunicarea Managerială - Pagina 17
Comunicarea Managerială - Pagina 18
Comunicarea Managerială - Pagina 19
Comunicarea Managerială - Pagina 20
Comunicarea Managerială - Pagina 21
Comunicarea Managerială - Pagina 22
Comunicarea Managerială - Pagina 23
Comunicarea Managerială - Pagina 24
Comunicarea Managerială - Pagina 25
Comunicarea Managerială - Pagina 26
Comunicarea Managerială - Pagina 27
Comunicarea Managerială - Pagina 28
Comunicarea Managerială - Pagina 29
Comunicarea Managerială - Pagina 30
Comunicarea Managerială - Pagina 31
Comunicarea Managerială - Pagina 32
Comunicarea Managerială - Pagina 33
Comunicarea Managerială - Pagina 34
Comunicarea Managerială - Pagina 35
Comunicarea Managerială - Pagina 36
Comunicarea Managerială - Pagina 37
Comunicarea Managerială - Pagina 38
Comunicarea Managerială - Pagina 39
Comunicarea Managerială - Pagina 40
Comunicarea Managerială - Pagina 41
Comunicarea Managerială - Pagina 42
Comunicarea Managerială - Pagina 43
Comunicarea Managerială - Pagina 44
Comunicarea Managerială - Pagina 45
Comunicarea Managerială - Pagina 46
Comunicarea Managerială - Pagina 47
Comunicarea Managerială - Pagina 48
Comunicarea Managerială - Pagina 49
Comunicarea Managerială - Pagina 50
Comunicarea Managerială - Pagina 51
Comunicarea Managerială - Pagina 52
Comunicarea Managerială - Pagina 53
Comunicarea Managerială - Pagina 54
Comunicarea Managerială - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Manageriala.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Comunicarea Managerială

Capitolul I Ce este comunicarea managerială 1.1 Ce este comunicarea și ce importanță are în management Comunicarea este prezentă in tot ce facem...

Factori de Succes în Cariera Managerială

INTRODUCERE Omul, o dată recrutat, selecţionat şi angajat, intră într-o profesiune şi începe s-o practice efectiv. Numai că profesiunea nu este...

Studiu de caz - comunicarea managerială în SC Farmec SA

COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 1. Ce este comunicarea? În sens general, comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de...

Aptitudinea Pedagogică a Profesorului Văzută prin Prisma Stilului de Management

INTRODUCERE Considerate insuşiri fizice sau psihice care asigură reuşita într-o anume activitate, aptitudinile constituie componente ale...

Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA

Introducere Motivaţia esenţială a alegerii acestei teme de cercetare decurge din convingerea asupra necesităţii recunoaşterii rolului determinant...

Comunicare Managerială

Introducere În orice fel de organizaţie socială oamenii sînt interdependenţi. Interdependenţa necesită coordonarea tuturor activităţilor pentru...

Cum să devii un manager de succes

INTRODUCERE Dintotdeauna oamenii au incercat sa se autodepaseasca. Este ceva natural sa incerce sa faca mai mult si mai bine data viitoare. Acesta...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune...

Managementul comunicării în poliție ca organizație

™. CONSIDERATII INTRODUCTIVE ASUPRA ACTIVITATII MANAGERIALE De-alungul anilor, datorita intensificarii si dezvoltarii relatiilor, economice,...

Comunicarea managerială în administrația publică

ARGUMENT Logica lucrurilor afirmă că pentru a putea stăpâni o stare de fapt ai nevoie - pe lângă aptitudinile cu care natura te-a înzestrat - de...

Comunicarea Managerială în Conflictul Organizațional

INTRODUCERE “Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de...

Comunicarea Managerială

INTRODUCERE: Actualitatea temei: Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintă o componentă...

Comunicarea în cadrul organizației

CAPITOLUL I “Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire) COMUNICARE ŞI CONDUCERE 1.1....

Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței...

Studiu de caz - comunicarea managerială în SC Farmec SA

COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 1. Ce este comunicarea? În sens general, comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de...

Ai nevoie de altceva?