Diagnosticarea strategica in cadrul firmei SC Domand CAS SRL

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Diagnosticarea strategica in cadrul firmei SC Domand CAS SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE .. 4
Capitolul 1. Noțiuni introductive privind diagnosticarea strategică . 5
1.1. Modelul etapelor de dezvoltare a afacerii ... 6
1.2. Model de asamblare în afaceri 9
1.3. Modelul Forțelor Standului Corporativ .. 11
1.4. Teoriile de investigație ... 13
1.5. Analiza SWOT Model 14
1.6. Concluzii . 18
Capitolul II. Studiu de caz privind diagnosticarea strategică LA S.C. DOMAND CAS S.R.L. ... 22
2.1. Documentare preliminară ... 22
2.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei .. 22
2.1.2. Situația economică și financiară a S.C. DOMAND CAS S.R.L. 23
2.1.3. Componentele sistemului de management .. 23
2.2. Recunoașterea și analizarea principalelor simptome .. 26
2.2.1. Diagnosticarea economică ... 26
2.2.2. Diagnosticarea viabilității manageriale ... 35
Capitolul III. ANALIZA SWOT la S.C. DOMAND CAS S.R.L. .. 40
3.1. Informații generale privind analiza SWOT 40
3.2. Puncte tari (Strenghts) 41
3.3. Puncte slabe (Weaknesses) . 41
3.4. Oportunitățile (Opportunities) 42
3.5. Amenințările (Threats) 42
3.6. Recomandări strategico-tactice în vederea amplificării potențialului de viabilitate economică a societății comerciale . 43
Capitolul IV. Strategia S.C. DOMAND CAS S.R.L. .. 44
4.1. Formularea misiunii firmei . 44
4.2. Stabilirea obiectivelor strategice . 44
4.3. Principalele opțiuni strategice . 45
4.4. Măsurarea resurselor repartizate . 46
4.5. Specificarea termenelor .. 46
4.6. Stabilirea avantajului concurențial . 46
4.7. Punerea în aplicare a strategiei ... 47
Concluzii și propuneri 48
Bibliografie .. 49
Anexe ... 50

Extras din document

INTRODUCERE

Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea s-au evidențiat în timp prin conturarea unui mediu ambiant instabil, amplificarea ponderii sectorului privat, înființarea unor societăți comerciale mixte cu participarea capitalului străin, apariția de filiale ale firmelor multinaționale pe teritoriul României.

Operaționalizarea mutațiilor economice, sociale, politice este influențată hotărâtor de conținutul și calitatea managementului atât la nivel național cât și al agenților economici.

Construirea unei economii de piață veritabile implică un nou management, care să se fundamenteze pe un instrumentar specific, folosind studii de diagnosticare, piață, de prognoză, de fezabilitate, în vederea remodelării și funcționării competitive a societăților comerciale.

În ansamblul metodelor și tehnicilor manageriale, analiza diagnostic permite o investigare largă a principalelor aspecte economice, tehnice, sociale, juridice și manageriale. Prin utilizarea ei se pot evidenția punctele forte și slabe ale activității interne și externe ale organizației, cauzele generatoare în vederea formulării de recomandări de valorificare a atuurilor și de eliminare a disfuncționalităților1.

Prezenta lucrare își propune să elaboreze un studiu de diagnosticare pe baza informațiilor culese, înregistrate, analizate și interpretate din cadrul S.C. DOMAND CAS S.R.L.. Pentru realizarea obiectivelor specifice unui astfel de studiu, respectând cerințele managementului științific, în primul capitol al lucrării se ilustrează fondul principal de cunoștințe ce formează conținutul unei analize diagnostic, de importanță deosebită.

Pornind de la premisa că sectorul industrial căreia îi aparține o societate comercială exercită o influență apreciabilă asupra activității desfășurate, capitolul al doilea urmărește o succintă prezentare a industriei mobilei în România.

Metoda utilizată își dovedește cu atât mai mult aplicabilitatea având în vedere situația economică dificilă pe care o traversează S.C. DOMAND CAS S.R.L., precum și dificultățile de menținere pe piața externă.

Folosind metoda analizei diagnostic s-a obținut o imagine fidelă asupra problemelor economico-financiare și manageriale ale S.C. DOMAND CAS S.R.L. și s-au proiectat recomandări strategico-tactice urmărind redresarea economică.

Capitolul 1. Noțiuni introductive privind diagnosticarea strategică

Pentru ca o companie să aibă succes pe piață, trebuie să își construiască afacerea și capacitatea sa organizațională.

Construirea afacerii are o esență și o abordare diferită de construirea capacității organizaționale. Cu toate acestea, ambele părți ar trebui să fie integrate, compatibile și, de asemenea, dezvoltate într-o manieră coerentă.

Principalele două elemente care conduc orice afacere sunt legate; înțelegerea modului de a-și îmbunătăți avantajul competitiv și cum să-și mențină factorii de succes în cea mai economică metodă.

Cazul în întreprinderile la scară largă este mai simplu decât IMM-urile, deoarece întreprinderile de dimensiuni mari au descoperit soluția și au depășit obstacolele în calea creșterii economice.

Acest studiu este instrumentul de a construi o înțelegere globală a afacerii și a organizării sale interne. Se compune din mai multe aspecte ale evaluării, fiecare dintre ele urmărind afacerea dintr-o perspectivă diferită. Fiecare aspect are propriile rezultate și aplicații și combinând toate acestea oferă echipei manageriale o înțelegere profundă a afacerii. Se aseamănă cu un puzzle în care fiecare piesă oferă informații de la sine și combinația tuturor părților împreună arată o imagine mai mare. Studiul va răspunde la următoarele întrebări:

1. Care sunt etapele de dezvoltare a afacerii?

2. Cum poate evolua “Dinamica afacerilor”?

3. Care sunt forțele care conduc afacerea?

Pentru a înțelege și a schimba situația actuală a majorității tipurilor de întreprinderi, ar trebui să investigăm cu atenție ceea ce numim metodologia “Operațiune Cross Functional”, ceea ce înseamnă că trebuie să investigăm rezultatul tuturor relațiilor funcționale dintre funcțiile organizației și rezultatele afacerii.

Acest tip de diagnostic ne obligă să săpăm adânc în interiorul aspectelor organizației, dar să monitorizăm performanțele afacerii. În consecință, trebuie să dezvoltăm o abordare netradițională pentru a atinge obiectivul corect, care este cauza cauzelor lipsurilor și a punctelor slabe ale întreprinderilor față de creștere.

Există trei tipuri de metodologii de evaluare și diagnostic care ne oferă o mai bună înțelegere a evaluării oricăror tipuri de întreprinderi: Modelul etapelor de dezvoltare a afacerii; Model de asamblare în afaceri; Modelul Forțelor Standului Corporativ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Diagnosticarea strategica in cadrul firmei SC Domand CAS SRL.doc

Bibliografie

1. BALAURE V., ADASCĂLIȚEI V. Marketing, București, Editura Uranus, 2007.
2. BRĂTIANU, C. Management strategic, București, Editura Ceres, 2006
3. CARACOTĂ, D. Previziune economică, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2014
4. CÎRSTEA, GH., DEAC, V., POPA, I., PODGOREANU, S. Analiza strategică a mediului concurențial, București, Editura Economică, 2014
5. DEAC, V., BÂGU, C. Strategia firmei, București, Editura Eficient, 2006
6. GAVRILĂ T., LEFTER V. Managementul general al firmei, București, Editura Economică,2002
7. IȘFĂNESCU A. Ghid practic de analiză economico-financiară, București, Editura Tribuna Economică, 2006
8. MOGA, T., VOICU, R., RĂDULESCU, C. Management, București, Editura ASE, 2005
9. NICOLESCU O Strategii manageriale de firmă, București, Editura Economică, 2007
10. ZAHIU, L., NĂSTASE, M. Economia întreprinderii, București, Editura ASE, 2004
11. ZORLENȚEAN, T., BURDUȘ, E., CĂPRĂRESCU, G. Managementul organizației, București, Editura Economică, 2014
12. www.scribd.com