Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 26721
Mărime: 123.81KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Ministerul EducaŢiei şi Tineretului Al Republicii Moldova Universitatea De Stat Din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Administrarea Afacerilor

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Aspecte teoretice ale managementului sistemului informaţional 6

1.1. Sistemul informaţional – componenta de bază a mangementului informaţional 6

1.2.Tipologia sistemelor informaţionale 10

1.3. Raţionalizarea sistemului informaţional 20

Capitolul 2. Analiza economico-financiară a întreprinderii „ Tainele Tibetului” SRL 29

2.1.Caracteristica generală a întreprinderii SRL „ Tainele Tibetului ” 29

2.2. Analiza economico- financiară a întreprinderii 32

2.3 Analiza structurii organizatorice a întreprinderii 48

Capitolul 3. Analiza sistemului informaţional în cadrul S.R.L. „Tainele Tibetului” 52

3.1. Proiectarea şi fucţionarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii 52

3.2. Metode şi mijloace informaţionale utilizate în cadrul întreprinderii 55

3.3.Punctele tari şi slabe ale sistemului informaţional din cadrul întreprinderii 59

Capitolul 4. Proiectul de eficientizare a sistemului informaţional în cadrul întreprinderii „ Tainele Tibetului ” SRL 63

4.1. Modalităţi de creştere a eficienţei şi proiectul ajustării sistemului informaţional în cadrul

intreprinderii 63

4.2. Evaluarea eficienţei proiectului 69

Încheiere 74 Bibliografie 77 Adnotaţii 79

Extras din document

Introducere

« Capacitatea unei organizaţii de a învăţa, şi de a transforma

învăţarea în acţiune, rapid, este avantajul competitiv suprem »

Jack Welch, Preşedinte, General Electric

Actualitatea temei investigate. Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sînt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului. Majoritatea companiilor folosesc tehnologia digitală pentru a-şi monitoriza operaţiile elementare: pentru desfăşurarea sistemelor de producţie, pentru a genera facturi şi liste cu consumatori, pentru a-şi face contabilitatea, pentru a calcula impozitele. Dar acestea sunt doar automatizări ale vechilor procese.

Prea mulţi manageri par să se fi obişnuit deja cu faptul că informaţia nu ajunge la timp acolo unde trebuie. Oamenii trăiesc de atâta timp fără a fi avut informaţia la îndemână, încât nici măcar nu-şi dau seama ce pierd.

Nici chiar companiile care au făcut investiţii semnificative în IT(Informational Tehnologies) nu obţin maximum de eficienţă posibilă. Interesant este faptul că acest lucru - prăpastia dintre investiţii şi rezultate – nu scade cheltuielile pentru tehnologie. De fapt, majoritatea companiilor au investit în elementele de bază pentru birouri: calculatoare pentru aplicaţii productive, reţele de calculatoare şi poştă electronică pentru comunicare. Investiţia unei companii obişnuite în tehnologia care i-ar putea oferi un flux de informaţie eficient este de 80% din totalul investiţiilor realizate, iar beneficiile obţinute nu se ridică, în general, la mai mult de 20% din realizările posibile. Diferenţa atât de mare dintre cheltuieli şi rezultatele unei companii izvorăşte din faptul că oamenii nu înţeleg ceea ce este posibil şi nu observă potenţialul în folosirea tehnologiei pentru a răspândi informaţia foarte repede, către toţi angajaţii din firmă.

Managementul informaţional în cadrul întreprinderilor din economia naţională este slab dezvoltat ceea ce contribuie la o gestionare mai dificilă a tuturor activităţilor firmei. Drept dovadă a acestui fapt este lipsa unei infrastructuri adecvate a informaţiei care circulă în interiorul organizaţiei, ceea ce duce la perceperea informaţiei, deseori cu întârziere sau incorecte ce provoacă incapacitatea conducerii de a reacţiona la schimbările mediului de afaceri. Una din cauzele ce influenţează existenţa unui management informaţional slab dezvoltat este lipsa de investiţii suficiente, care ar soluţiona aceste probleme grave.

Informaţia joacă un rol decisiv în cadrul unei economii de piaţă, activităţile în cadrul acesteia fiind gestionate de informaţie, iar cel care deţine informaţia, posedă şi puterea în luarea celor mai bune decizii, atribuindu-i un avantaj faţă de concurenţă. Valoarea informaţiei este astăzi imensă: ea a devenit simbolul puterii celui ce o deţine. Informaţia a devenit pentru întreprinderile contemporane o materie primă, ce este prezentă peste tot, devenind un potenţial strategic.

Scopul lucrării. Scopul rezidă în studierea amănunţită a temei şi evidenţierea specificului sistemului informaţional în cadrul unei organizaţii şi a rolului acestuia întru dezvoltarea progresivă a oricărei firme.

Obiectivele care au stat la baza elaborării acestei lucrări:

1. Delimitarea principalelor probleme cu care se confruntă întreprinderea în vederea deţinerii unui sistem informaţional bine dezvoltat.

2. Determinarea cauzelor şi a factorilor care au dus la apariţia acestor dificultăţi întâlnite de conducerea întreprinderilor în realizarea obiectivelor ce ţin de fluxul informaţional.

3. Analiza principalelor motive ce nu permit unei organizaţii de a-şi dezvolta un management informaţional modern, cu rezultate esenţiale în dezvoltarea întregii întreprinderi.

4. Evidenţierea metodelor şi tehnicilor de raţionalizare a sistemului informaţional în cadrul firmelor din economia naţională.

5. Determinarea consecinţelor care apar în urma existenţei unui management informaţional defect.

În cercetare au fost utilizate mai multe metode de analiză, cum ar fi deducţia şi inducţia, precum şi metode de raţionalizare a managementului informaţional: metode de îmbunătăţire a circulaţiei informaţiei în cadrul firmei utilizând tehnologiile moderne, propuse de către co-înfiinţătorul gigantului Microsoft, Bill Gates, căile de îmbunătăţire a sistemului informaţional expuse de diverşi autori în vederea includerii angajaţilor cît şi rolul acestora întru fluxul informaţional.

Întru realizarea obiectivelor stabilite lucrarea se structurează în: introducere, patru capitole a câte trei-patru paragrafe fiecare, concluzii de rigoare privind această lucrare şi bibliografie.

Primul capitol, întitulat ” Aspecte teoretice ale managementului sistemului informaţional”, cuprinde o viziune largă a managementului informaţional, precum şi o caracterizare succintă a metodelor şi mijloacelor de tratare, prelucrare a informaţiilor şi rolul esenţial pe care îl posedă acestea.

Preview document

Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 1
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 2
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 3
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 4
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 5
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 6
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 7
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 8
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 9
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 10
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 11
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 12
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 13
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 14
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 15
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 16
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 17
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 18
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 19
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 20
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 21
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 22
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 23
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 24
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 25
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 26
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 27
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 28
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 29
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 30
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 31
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 32
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 33
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 34
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 35
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 36
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 37
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 38
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 39
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 40
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 41
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 42
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 43
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 44
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 45
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 46
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 47
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 48
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 49
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 50
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 51
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 52
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 53
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 54
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 55
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 56
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 57
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 58
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 59
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 60
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 61
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 62
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 63
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 64
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 65
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 66
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 67
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 68
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 69
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 70
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 71
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 72
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 73
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 74
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 75
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 76
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 77
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 78
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 79
Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Eficientizarea Sistemului Informational in Cadrul Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul informațional al organizației

Capitolul 1 . SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial...

Performantă economică la SC Panex Grup SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP...

Management strategic la Dacia SA

INTRODUCERE "Managementul eficient creează viitorul, nu îl aşteaptă. Mai bine zis el acţionează, nu reacţionează" J. Keith Lounden Fiecare...

Proiectarea sistemului informațional al firmei SC Real-Hypermarket SRL

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI PROIECTULUI 1.1 Misiunea, obiectivele, strategia informaţională a firmei şi valorile firmei real,-...

Sistemul informațional la firma Elmond Com SRL

1.1 MISIUNEA FIRMEI : S.C. ELMOND COM S.R.L. doreste sa realizeze si sa mentina o inalta calitate a produselor si lucrarilor efectuate,oferind...

Proiectarea sistemului informațional al compartimentului de marketing din cadrul SC Scudas SA Pașcani

Date toeretice despre sistemul informaţional al managementului Procesul managerial este înţeles, în primul rînd, ca un proces de folosire a...

Sistemul informațional și specificitatea lui în management

I Introducere Am abordat aceasta tema deoarece am considerat ca informatia reprezinta baza in desfasurarea unei afaceri. Informatia , consider eu,...

Sistemul informațional al organizației

I. SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial poate fi...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de perfecționare a calculației costurilor pe exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Introducere Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este...

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Evoluția și Efectele Fiscalității în România

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea „Evoluţia şi efectele fiscalităţii în România” instituţia analizată fiind Consiliul Judeţean...

Structura Organizatorică a Intreprinderii

INTRODUCERE Structura organizatorică desemnează un ansamblu de subdiviziuni organizatorice constituite prin gruparea unor activităţi, corelate in...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Diagnosticarea viabilității economice și manageriale

Capitolul 1: Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.1 Documentare preliminara 1.1.1 Caracteristici tipologice ale firmei...

Identificarea și Gestiunea Costurilor Firmei SC Fanpan SRL Targu-Neamt - Anul de Analiza 2007

INTRODUCERE Stabilirea factorilor care concură la dezvoltarea managementului pe plan mondial are o importanţă deosebită pentru realizarea...

Ai nevoie de altceva?