Elaborarea Sistemului de Management al Firmei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 23806
Mărime: 95.73KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolaescu M

Cuprins

Introducere

1. Formele organizatorico-juridice de antreprenoriat in R. Moldova

Capitolul I Elaborarea subsistemului metodologic

1.1 Management prin obiective pag.

1.2 Management prin excepţie pag.

1.3 Management prin proiecte pag

1.4 Management participativ pag.

1.5 Şedinţa.Reguli de conducere a şedinţei pag.

1.6 Delegarea ca tehnică de management pag.

Capitolul II Proiectarea structurii organizatorice a firmei

2.1 Structura organizatorica a firmei pag.

2.2 Documentaţia de constituire a firmei pag.

2.3 Reprezentarea grafică a structurilor organizatorice (organigrama) pag.

Capitolul III Proiectarea subsistemului decizional

4.1 Luarea deciziilor pag.

4.2 Luarea deciziilor în organizaţie pag.

4.3 Îmbunătăţirea eficacităţii deciziilor manageriale pag.

4.4 Tehnici de luare a deciziilor de grup pag.

Capitolul IV Eficienţa managementului, abordări moderne

Anexa nr. 1 Statutul pag.

Anexa nr. 2 Declaraţie de constituire pag.

Anexa nr. 3 Cererea de înregistrare pag.

Anexa nr. 4 Proces verbal pag.

Capitolul V Planificarea productiei de constructii

Extras din document

1. Date iniţiale.

2. Selectarea modurilor raţionale de execuţie a lucrărilor.

3. Dimensionarea volumului, volumului-muncă şi a necesarului de mecanisme.

Introducere

Actualmente în Republica Moldova activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:

• întreprindere individuală;

• societate în nume colectiv;

• societate în comandită;

• societate pe acţiuni;

• societate cu răspundere limitată;

• cooperativă de producţie;

• întreprindere de arendă;

• întreprindere de stat şi întreprindere municipală.

În sectorul agrar al ţării se aplică următoarele tipuri de întreprinderi:

• gospodărie ţărănească (de fermier);

• asociaţie de gospodării ţărăneşti (de fermieri);

• cooperativă de producţie;

• cooperativă de consum;

• cooperativă mixtă;

• societate cu răspundere limitată;

• societate pe acţiuni.

Din cauza lipsei materialelor informative o mare parte din conducători cît şi lucrători rurali nu au o viziune clară în vederea aplicării unei sau altei forme. De menţionat că nu există un tip etalon aplicabil pentru toate localităţile în ansamblu cu diferite condiţii climaterice, economice, politice etc.

Criteriile de bază la alegerea formei organizatorico-juridice sunt:

1. Scopul creării întreprinderii.

2. Responsabilitatea membrilor faţă de obligaţiunile întreprinderii:

• cu averea personală;

• cu cota de participaţie;

• cu pachetul de acţiuni.

3. Distribuirea beneficiului:

• în corespundere cu aportul în muncă;

• proporţional depunerilor în capitalul social;

• în dividende

4. Drepturile şi obligaţiunile membrilor.

5. Condiţiile de ieşire.

Acesta este unul din cele mai importante criterii, care trebuie luate în consideraţie pentru a asigura proprietarilor posibilitatea de aşi folosi liber cota valorică şi cota de teren echivalent. Criteriul dat poate cuprinde, de exemplu, următoarele momente:

• dreptul de a ieşi în orice timp din întreprindere indiferent de dorinţa celorlalţi membri;

• întoarcerea părţii depuse în capitalul social;

• întoarcerea cotei de participaţie;

• alte posibilităţi.

La alegerea formei e necesar de studiat diferiţi factori, reieşind din situaţia concretă şi de analizat posibilităţile diferitor forme din punctul de vedere a corespunderii situaţiei create.

În localităţile rurale sunt foarte frecvente aşa întrebări ca: Care sunt particularităţile de bază a unei sau altei forme organizatorico-juridice? Avantajele şi dezavantajele? Documentele de constituire şi modelele lor? Broşura dată are scopul de a răspunde mai mult sau mai puţin la întrebările enumerate şi vine în ajutor proprietarilor din agricultură şi cadrelor de toate nivelurile implicate în procesul de împroprietărire, reorganizare, constiutire şi înregistrare a noilor formaţiuni organizatorico-juridice care apar la sate în baza propietăţii private.

1. Elaborarea subsistemului metodologic

1.1 Management prin obiective

Termenul de management prin obiective a fost propus de Peter Drucker, în 1950, pentru a accentua importanţa stabilirii obiectivelor, atât la nivelul ansamblului organizaţiei, cât şi la nivelul oricărui salariat managementul prin obiective este definit ca sistem de conducere bazat pe proceduri şi programe de determinare exactă a sistemului de obiective a organizaţiei, cât şi pe corelarea strânsă a sistemului de recompense şi sancţiuni cu nivelul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Sistemul managementului prin obiective se caracterizează prin:

1. Stabilirea de comun acord a obiectivelor individuale, se face prin două niveluri consecutive de subordonare, astfel:

- conducătorii oferă subordonaţilor lor un cadru general al propriilor păreri privind obiectivele şi scopurile urmărite;

- subordonaţii propun propriile obiective;

- conducătorii şi subordonaţii discută, căzând de comun acord asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite la nivelul compartimentului respectiv.

Preview document

Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 1
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 2
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 3
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 4
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 5
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 6
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 7
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 8
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 9
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 10
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 11
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 12
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 13
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 14
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 15
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 16
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 17
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 18
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 19
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 20
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 21
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 22
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 23
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 24
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 25
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 26
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 27
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 28
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 29
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 30
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 31
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 32
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 33
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 34
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 35
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 36
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 37
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 38
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 39
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 40
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 41
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 42
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 43
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 44
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 45
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 46
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 47
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 48
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 49
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 50
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 51
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 52
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 53
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 54
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 55
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 56
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 57
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 58
Elaborarea Sistemului de Management al Firmei - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Sistemului de Management al Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL

INTRODUCERE Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Organizarea, pregătirea și motivarea forței de vânzare în distribuție - studiu de caz la SC Vio San SRL

CAPITOLUL I FORŢA DE VÂNZARE ÎN DISTRIBUŢIE 1.1.Caracteristici, sarcini şi denumiri atribuite forţei de vânzare Prin forţa de vânzare se...

SC Alro SRL

CAPITOLUL I EFICIENŢA ACTIVITĂŢII ECONOMICE Eficienţa Economică – concept, definire, rol. Din punct de vedere economic o întreprindere, ca agent...

Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A.

Constituirea economiei de piata este un proces nou, de complexitate deosebita, ce necesita multiple mutatii economice, sociale si politice. In...

Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România

INTRODUCERE Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor...

Managementul riscurilor la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe...

Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani

INTRODUCERE. Problema gestionării și administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de activitate și de scopul propus este complexă....

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea Sistemului de Management

Cap. 1. Diagnosticarea potentialului de viabilitate economico-financiara si manageriala a S.C. Hidroconstructia S.A. A. Documentare preliminara...

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit...

Implementarea sistemului de management al calității în cadrul SC Duplex SA

INTRODUCERE Încă din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat să îmbunătăţescă, să cotecteze ceea ce este greşit şi să modifice ceea ce nu se...

Sisteme Manageriale

CAP. I – DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE Caracteristici tipologice ale firmei si intrari de resurse materiale Societatea...

Reproiectarea sistemului de management la SC Conpet SA Ploiești

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Utilizarea modelelor economico-matematice și a simulării la introducerea pe piață a unui produs nou la SC Galina SA

1. INTRODUCERE Din ce în ce mai mult se acordă o importanţă mare activităţii de marketing deoarece lupta concurenţială ia o amploare tot mai mare....

Reproiectare managerială - SC Electromagnetica SA

ANALIZA DIAGNOSTIC 1)Caracteristici tipologice ale firmei Electromagnetica a fost fondata in 1938, sub denumirea Standard Electrica Romana,...

Ai nevoie de altceva?