Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 5 fișiere: doc, docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 29000
Mărime: 749.39KB (arhivat)
Publicat de: David Duma
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Nicolae Ţăran
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I
 3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE–DEZVOLTARE. CONCEPTE FUNDAMENTALE 1
 4. 1.1. Definirea conceptului de cercetare – dezvoltare 1
 5. 1.2. Dimensiunea şi obiectivele managementului activităţilor de
 6. cercetare-dezvoltare 2
 7. 1.3. Planificarea activităţilor de cercetare – dezvoltare 3
 8. 1.3.1. Misiuni şi politici strategice în procesul de planificare 3
 9. 1.3.2. Strategii şi analize strategice a activităţii de cercetare-dezvoltare 7
 10. 1.3.3. Opţiuni şi obiective strategice ale activităţii de cercetare-dezvoltare 9
 11. 1.3.4. Programe şi bugete strategice ale activităţii de cercetare-dezvoltare 10
 12. CAPITOLUL II
 13. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE 12
 14. 2.1. Strategii de organizare a activităţilor de cercetare-dezvoltare 12
 15. 2.2. Conducerea compartimentelor de cercetare-dezvoltare 17
 16. 2.3. Comunicarea managerială specifică activităţii de cercetare-dezvoltare 18
 17. 2.4. Riscuri majore în proiectele de cercetare 20
 18. CAPITOLUL III
 19. EVALUAREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE. INDICATORI SPECIFICI 22
 20. 3.1. Controlul activităţilor de cercetare – dezvoltare 22
 21. 3.2. Indicatori de evaluare a eficienţei proiectelor de cercetare–dezvoltare 24
 22. 3.3. Indicatori de evaluare a eficacităţii proiectelor de cercetare-dezvoltare 28
 23. CAPITOLUL IV
 24. EVALUAREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE. STUDIU DE CAZ 31
 25. 4.1. Descrierea S.C.”G.P. & COMPANY” S.A 31
 26. 4.1.1. Date de identificare 31
 27. 4.1.2. Scurt istoric 32
 28. 4.1.3. Obiectul de activitate 33
 29. 4.1.4. Mediul sarcină al S.C.”G.P.& Company”S.A 34
 30. 4.2. Evaluarea eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare a S.C.”G.P.& Company”
 31. S.A. în perioada 2005-2008 41
 32. 4.2.1. Funcţiunea de cercetare - dezvoltare şi cultura inovaţiei
 33. la S.C.”G.P.& Company”S.A 41
 34. 4.2.2. Realizări şi obiective ale activităţii de cercetare-dezvoltare 43
 35. 4.2.3. Analiza SWOT a S.C.”G.P.& Company”S.A 44
 36. 4.2.4. Analiza indicatorilor economico-financiari 46
 37. 4.3. Analiza performanţelor S.C.”G.P.& Company”S.A 51
 38. 4.3.1. Analiza structurii de fabricaţie în perioada 2005-2008 51
 39. 4.3.2. Dinamica rentabilităţii vânzărilor în perioada 2005-2008 55
 40. 4.3.3. Dinamica rentabilităţii activelor în perioada 2005-2008 56
 41. 4.3.4. Dinamica ratei marginale a marjei de profit şi a rentabilităţii activelor 58
 42. 4.4. Concluzii şi propuneri 59 Referinţe bibliografie 63
 43. Anexe 64

Extras din licență

INTRODUCERE

Cercetarea Dezvoltarea şi Inovarea contribuie la dezvoltarea societăţii competitive bazate pe cunoaştere. Acumularea de cunoştinţe, ca rezultat al activităţilor de cercetare, este dependentă de competitivitatea capitalului uman din acest sector. Activitatea de cercetare efectuată de persoane bine pregătite, care să dispună de mijloacele necesare pentru a participa la astfel de programe, este benefică pentru a se putea face faţă exigenţelor înalte ale societăţii bazate pe competitivitate şi creaţie ştiinţifică. Nivelele înalte de calificare furnizate de învăţământul superior sunt în general asociate cu nivelele ridicate de productivitate, cu creşterea economică şi a nivelului de trai.

Pentru a crea un mediu de cercetare atractiv în România, a fost adoptată Strategia Naţională privind Cercetarea, Dezvoltarea şi Inovarea 2007/2013, care a prezentat viziunea autorităţilor române în ceea ce priveşte rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării pentru dezvoltarea în România a societăţii bazate pe cunoaştere, vizând progresul economic şi social. Prin lansarea strategiei, România a demonstrat că este decisă să construiască o societate bazată pe cunoaştere, deschisă valorilor internaţionale, competiţiei, promovându-se colaborarea şi parteneriatul internaţional în cercetări avansate, pe teme de interes ştiinţific şi tehnologic general, care va conduce la creşterea competitivităţii sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare din România.

Încercările de a dezvolta în sfera Cercetării Dezvoltării şi Inovării o activitate investiţională în sens economic sunt încă timide. De aceea şi produsele finale ale sectorului Cercetării Dezvoltării şi Inovării reprezintă preponderent cunoştinţe, şi mai puţin tehnologii şi produse noi care ar putea fi valorificate economic. Este necesar de a schimba atitudinea prin care firmele producătoare sunt mai degrabă forţate să testeze în practică cunoştinţe generate de sectorul Cercetare Dezvoltare şi Inovare şi de a adapta sectorul la cerinţele reale ale industriei.

În acest scop obiectivul central al acestei lucrări constă în evaluarea eficienţei financiare a activităţilor de cercetare dezvoltare şi inovare la S.C.”G.P. & Company” S.A. din Timişoara în perioada 2005 – 2008.

Lucrarea este structurată pe 5 capitole.

În capitolul 1 am prezentat managementul activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu accent pe clarificarea teoretică a problemelor legate de planificarea, strategiile, opţiunile, obiectivele, programele şi bugetele strategice ale activităţii de cercetare-dezvoltare.

În capitolul 2 am sintetizat strategiile de organizare şi conducere a activităţilor de cercetare-dezvoltare, comunicarea managerială specifică acestei activităţi, precum şi riscurile calităţii proiectelor de cercetare ce pot să apară.

În capitolul 3 am descris modul de efectuare a controlului activităţilor de cercetare-dezvoltare, abordând cu prioritate problemele cu privire la instrumentele manageriale în controlul costurilor şi a termenelor proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi a indicatorilor de evaluare a eficienţei şi eficacităţii peoiectelor de cercetare-dezvoltare.

În capitolul 4 am realizat un studiu de caz de evaluare a eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare la nivelul S.C.”G.P. & Company” S.A. Timişoara, cu profil de activitate din cadrul industriei pielăriei şi încălţămintei.

În final am prezentat concluziile rezultate din studiul de caz efectuat şi propunerile reieşite din evaluarea eficienţei şi eficacităţii activităţii de cercetare-dezvoltare.

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE. CONCEPTE FUNDAMENTALE

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea (CDI) are ca scop creşterea eficacităţii şi a eficienţei operaţionale, comerciale şi financiare a firmelor, a cărei viziune este: mai bine şi mai mult, mai uşor şi mai repede, mai ieftin. Misiunea de a elabora, aplica, monitoriza şi evalua politicile în domeniile cercetării-dezvoltării şi inovării este îndeplinită în România de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care elaboraeză şi actualizează Strategia naţională, asigură cadrul instituţional pentru aplicarea acesteia, coordonează la nivel naţional politicile guvernamentale, stimulează şi susţine dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare.

1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE CERCETARE - DEZVOLTARE

In România activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o prioritate naţională cu rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă. De aceea Guvernul acordă o atenţie deosebită domeniului cercetării–dezvoltării şi inovării, pentru a ajuta economia românească să obţină un avantaj competitiv durabil, pentru a micşora decalajele de dezvoltare între regiunile din ţară, între acestea şi regiunile din alte ţări ale Uniunii Europene, asigurând-se astfel o creştere a bunăstării şi calităţii vieţii.

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, denumite cercetare-dezvoltare, sunt principalele activităţi creatoare şi generatoare de progres economic şi social. Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea.

Cercetarea fundamentală este activitatea desfăşurată, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese, precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii.

Prin cercetarea aplicativă se înţelege activitatea destinată utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii şi servicii.

Dezvoltarea tehnologică este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente. Dezvoltarea tehnologică cuprinde cercetarea precompetitivă şi cercetarea competitivă.

Cercetarea precompetitivă, se defineşte ca o activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Cercetarea competitivă, este o activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei, incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică.

Inovarea este un proces orientat către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării - dezvoltării în sfera economică şi socială.

1.2. DIMENSIUNEA ŞI OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI ACTVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Cercetarea-dezvoltarea reprezintă factorul de bază al procesului de retehnologizare şi dezvoltare a firmelor, în concordanţă cu cerinţele progresului tehnic contemporan, cu necesitatea intensificării laturilor calitative şi creşterii profitabilităţii acestora.

Activităţile de cercetare-dezvoltare dintr-o firmă, acoperă totalitatea activităţilor ce preced fabricaţia. De aceea, activităţile de cercetare-dezvoltare devin componente cu pondere tot mai mare în activitatea firmelor, şi se pot grupa ca în Figura 2

Preview document

Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 1
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 2
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 3
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 4
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 5
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 6
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 7
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 8
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 9
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 10
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 11
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 12
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 13
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 14
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 15
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 16
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 17
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 18
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 19
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 20
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 21
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 22
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 23
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 24
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 25
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 26
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 27
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 28
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 29
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 30
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 31
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 32
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 33
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 34
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 35
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 36
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 37
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 38
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 39
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 40
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 41
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 42
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 43
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 44
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 45
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 46
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 47
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 48
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 49
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 50
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 51
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 52
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 53
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 54
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 55
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 56
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 57
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 58
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 59
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 60
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 61
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 62
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 63
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 64
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 65
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 66
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 67
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 68
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 69
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 70
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 71
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 72
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 73
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 74
Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Eficientei Financiare a Activitatilor de Cercetare-Dezvoltare - Studiu de Caz
  • CAP I II III.doc
  • CAP IV.doc
  • cuprins.doc
  • introducere.docx
  • pag 1, 2.docx

Alții au mai descărcat și

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CÂnd vorbim despre impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră, ne gândim în primul rând la modul benefic în care ne influențează viața....

Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

INTRODUCERE Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara...

Inovarea în Cadrul Hotelului Marriott

CAPITOLUL I : GENERALITĂȚI Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenţei intuitive. Putem face parte dintre cei care...

Premisele Managementului Inovațional ca Subsistem în Cadrul Întreprinderii

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. Sistemele inovaţionale au existat la toate treptele dezvoltării...

Managementul inovării în cadrul companiei Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale privind managementul inovarii 1.1. Creativitate şi inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei şi...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a firmei S.C. Cristim 2 Prodcom S.R.L.

S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. este o afacere construita de o familie adevarata, exemplara, in care grija, iubirea, responsabilitatea, daruirea sunt...

Managementul Inovării

Cap.1 Generalităţi Factorul care are o influenţă majoră asupra procesului de inovare este omul. Capacitatea unui om de a fi inovant se poate...

Management, Cercetare, Dezvoltare

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1 Scurtă istorie a conceptului de cercetare-dezvoltare Activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă ansamblu de...

Te-ar putea interesa și

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Auditul performanței sistemului de educație asistată de calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

INTRODUCERE Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră...

Contabilitatea operațiunilor de leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de...

Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică

Termenul de eficienţă economică este utilizat frecvent intrând într-un limbaj cotidian, însemnând a atinge obiectivul propus, pe măsura pătrunderii...

Management, Cercetare, Dezvoltare

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1 Scurtă istorie a conceptului de cercetare-dezvoltare Activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă ansamblu de...

Caiet practică - Primăria Comunei Ciurea

In data de 21.06.2010 m-am prezentat la ora 8:00 in cadrul Primariei comunei Ciurea, din Judetul Iasi unde am facut cunostinta cu functionarii din...

Evoluția operațiunilor valutare în cadrul sistemului bancar din Republica Moldova în perioada ianuarie-septembrie 2010 - tendințe, factori, perspective

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Funcţionarea unui sistem bancar stabil, capabil să presteze servicii moderne şi competitive, este...

Evaluarea Capitalului Uman

1. Introducere In ultimele decenii a aparut o idee aproape unanima referitoare la cresterea importante capitalului intelectual. Multi oameni afirma...

Ai nevoie de altceva?