Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 32124
Mărime: 5.07MB (arhivat)
Publicat de: Irinel Nicolae
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coordonator Conf.univ.dr.ing. Aurel TROFIN

Cuprins

 1. Cuprins 3
 2. Contens 6
 3. Lista Figurilor 9
 4. Lista Tabelelor 10
 5. Glosar de termeni 11
 6. Rezumat 14
 7. Abstract 15
 8. Introducere 16
 9. Capitolul I Elemente de seismologie 17
 10. 1.1 Principii generale 17
 11. 1.1.1 Scurt istoric al cutremurelor din România 17
 12. 1.1.2 Definiție cutremur 18
 13. 1.1.3. Clasificarea cutremurelor 18
 14. 1.2 Principalele caracteristici ale cutremurelor 20
 15. 1.3 Producerea cutremurelor 20
 16. 1.4 Hipocentrul și epicentrul 22
 17. 1.5 Cauzele producerii cutremurelor și distribuția lor 25
 18. 1.6 Scări seismice : 28
 19. 1.6.1 Scara Richter 29
 20. 1.6.2 Scara Mercalli 30
 21. 1.7 Zonarea seismică a României 31
 22. 1.8 Acțiunea distructivă a seismului și modul de comportare pe timpul și după seism 34
 23. 1.8.1 Acţiunea distructivă a mişcării seismice asupra construcţiilor: 34
 24. 1.8.2 Măsuri de protecție a locuinței în caz de cutremur 36
 25. 1.8.3 Măsurile privind pregătirea individuală şi a familiei si pentru a face faţă unui seism se referă la: 37
 26. 1.8.4 Comportamentul pe durata unei mişcări seismice 38
 27. 1.8.5 Comportamentul după seism 39
 28. Capitolul II Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă și gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de seisme 42
 29. 2.1 Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 42
 30. 2.2 Organizarea Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 43
 31. 2.2.1 Comitetele pentru situaţii de urgenţă 43
 32. 2.2.2 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 45
 33. 2.2.3 Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă 46
 34. 2.2.4 Centre operative pentru situaţii de urgenţă 46
 35. 2.2.5 Comandantul acţiunii 47
 36. 2.3 Gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de seisme 47
 37. 2.3.1 Noțiuni generale 47
 38. 2.3.2 Organizarea sistemului informațional decizional 49
 39. 2.3.4 Resursele financiare 50
 40. 2.3.5 Logistica intervenției 51
 41. 2.3.6 Acţiuni şi măsuri de intervenţie operativă 52
 42. 2.4 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice, ale reprezentanţilor societăţii civile şi ale operatorilor economici privind gestionarea unei situaţii de urgenţă specifice 55
 43. 2.4.1 Inspectoratul General pentru situații de urgență 55
 44. 2.4.2 Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care funcţionează ca inspectorate judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă 55
 45. 2.4.3 Inspectoratul General al Poliţiei Române 57
 46. 2.4.4 Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 57
 47. 2.4.5 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 58
 48. 2.4.6 Autorităţile administraţiei publice locale şi prefecţii 59
 49. 2.4.7 Ministerul Apărării Naţionale 59
 50. 2.4.8 Ministerul Sănătăţii 60
 51. 2.4.9 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 61
 52. 2.4.10 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 61
 53. 2.4.11 Ministerul Economiei şi Comerţului 62
 54. 2.4.12 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 63
 55. 2.4.13 Instituţiile publice şi operatorii economici 63
 56. 2.4.14 Instituţiile publice şi operatorii economici care produc, prelucrează, manipulează, depozitează, utilizează sau transportă substanţe toxice, substanţe radioactive sau preparate biologice, precum şi proprietarii de baraje hidrotehnice 63
 57. 2.4.15 Persoanele fizice 64
 58. 2.3 Sistemul internaţional de răspuns pentru acţiuni de căutare-salvare 64
 59. 2.3.1 Organisme implicate 64
 60. 2.3.2 Funcţionarea sistemului internaţional de răspuns 65
 61. Capitolul III Salvarea persoanelor și mijloace pentru adăpostirea de urgenţă a populaţiei pe durată scurtă şi până la restabilirea situaţiei 68
 62. 3.1 Salvarea persoanelor 68
 63. 3.1. 1 Salvarea răniţilor şi persoanelor din adăposturi blocate sau de sub dărâmături 68
 64. 3.1.2 Salvarea răniţilor şi persoanelor aflate la înălţime 70
 65. 3.2 Sprijinirea construcţiilor avariate care ameninţă cu prăbuşirea 71
 66. 3.3 Mijloace pentru adăpostirea de urgenţă a populaţiei pe durată scurtă şi până la restabilirea situaţiei 72
 67. 3.3.1 Generalități 72
 68. 3.3.2 Tabăra de sinistraţi 74
 69. 3.4 Triajul victimelor 78
 70. 3.4.1 Definire, principii generale și categorii de triaj 78
 71. 3.4.2 Procedura generală pentru triaj în condiţii de dezastru 80

Extras din licență

Baza acestei lucrări o constituie strategia de acţiune şi de management al situaţiilor de urgenţă create în urma producerii unui cutremur într-o zonă cu o densitate mare a populaţiei.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, în primul capitol prezentându-se câteva elemente de seismologie, tipuri de unde seimice si carasteristicile lor. De asemenea este prezentat modul de acțiune pe timpui și după cutremur.

Ştiindu-se că, din punct de vedere economic şi logistic, pentru a preveni sau a limita efectele unui dezastru se consumă mult mai puţine resurse decât în cazul înlăturării pagubelor şi revenirii cât mai rapid la normal.

Plecându-se de la premisa că o planificare bună, o organizare şi o implementare corectă conduce la buna desfăşurare a lucrurilor, în capitolul al doilea este prezentat managementul intervenţiei în cazul producerii unui dezastru evidenţiindu-se principiile, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile fiecărei părţi implicate.

Pentru limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor, pe lângă personal bine instruit, este necesar și un suport tehnic adecvat. Având in vedere acest lucru în al patrulea capitol am enumerat câteva autospeciale de ultimă generație special destinate intervenției la calamități. De menționat este faptul că toate aceste autospeciale se află în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Capitolul I Elemente de seismologie

1.1 Principii generale

1.1.1 Scurt istoric al cutremurelor din România

România este o ţară seismică, anual producându-se cca. 500 de cutremure, dintre care în ultimele două secole 50 au avut magnitudinea de peste 5 grade pe scara Richter. Teritoriul României este afectat în proporţie de peste 50% de seisme puternice sau moderate. În raport cu Japonia însă, cantitatea de energie seismică eliberată anual este de 400 de ori mai mică. Studiul seismicităţii a dus la conturarea mai multor regiuni epicentrale: vrânceana, făgărăşeană, bănățeană etc. Dintre acestea, cutremurele vrâncene sunt singurele de tip intermediar (cu adâncimi situate sub 170 km). Ele eliberează periodic cea mai mare cantitate de energie, provoacă cele mai mari distrugeri şi se resimt pe arii ce se extind până la Moscova şi Marea Egee.

Analizând toate aceste informații, precum și înregistrările instrumentale efectuate pe teritoriul țării în ultimii 100 de ani, specialiștii au ajuns la concluzia că marea majoritate a cutremurelor din România sunt de origine tectonică, fiind generate prin eliberarea energiei potențiale acumulate în anumite structuri geologice din scoarța terestră, precum și din partea superioară a mantalei (al doilea înveliș al Terrei). Foarte puține seisme au avut alte cauze (alunecări de teren, prăbușiri ale tavanelor peșterilor în zone carstice, explozii și prăbușiri în galerii miniere ș.a.m.d.), dar aceste tipuri de mișcări seismice s-au manifestat pe arii foarte reduse, doar la distanțe foarte mici de sursele care le-au generat.

Preview document

Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 1
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 2
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 3
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 4
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 5
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 6
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 7
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 8
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 9
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 10
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 11
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 12
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 13
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 14
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 15
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 16
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 17
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 18
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 19
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 20
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 21
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 22
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 23
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 24
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 25
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 26
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 27
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 28
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 29
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 30
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 31
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 32
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 33
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 34
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 35
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 36
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 37
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 38
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 39
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 40
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 41
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 42
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 43
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 44
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 45
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 46
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 47
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 48
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 49
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 50
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 51
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 52
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 53
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 54
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 55
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 56
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 57
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 58
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 59
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 60
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 61
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 62
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 63
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 64
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 65
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 66
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 67
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 68
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 69
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 70
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 71
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 72
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 73
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 74
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 75
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 76
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 77
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 78
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 79
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 80
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 81
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 82
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 83
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 84
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 85
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 86
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 87
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 88
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 89
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 90
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 91
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 92
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 93
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 94
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 95
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 96
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 97
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 98
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 99
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 100
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 101
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 102
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 103
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 104
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 105
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 106
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 107
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 108
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 109
Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Judetului Vrancea.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Situațiilor de Urgență Produse de Cutremure în Zone Aglomerate Urbane

Introducere Baza acestei lucrãri o constituie strategia de actiune si de management al situatiilor de urgentã create în urma producerii unui...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?