Evoluția și istoricul Uniunii Europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 23959
Mărime: 108.08KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I - REPERE ISTORICE CU PRIVIRE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 4

1.1. Înființarea Uniunii Europene 4

1.2. Inițiative ale marilor puteri cu privire la construcția europeană 6

1.3. Statele fondatoare la UE și obiectivele acesteia 12

1.4. Tratatele Uniunii Europene 14

CAPITOLUL II - ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA PROCESUL DE EXTINDERE AL UNIUNII EUROPENE 17

2.1. Procesul de extindere - concept și semnificații 17

2.2. Probleme și costuri ale Uniunii Europene 18

2.3. Extinderea Uniunii Europene - un proces esențial al U.E. 23

2.4. De ce se extinde U.E. 25

2.5. Instituțiile U.E. cu rol în procesul de extindere 26

CAPITOLUL III - DEFICITUL DE DEMOCRAȚIE ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL UNIUNII EUROPENE 31

3.1. Abordări conceptuale cu privire la deficitul de democrație 31

3.2. Raportul dintre instituțiile comunitare și deficitul democratic 35

3.3. Viitorul deficitului democratic în cadrul Uniunii Europene 38

CAPITOLUL IV - PROVOCĂRI ACTUALE ALE UNIUNII EUROPENE. STUDIU DE CAZ - TURCIA 42

CONCLUZII .. ..54

BIBLIOGRAFIE .56

Extras din document

INTRODUCERE

În cadrul acestei lucrări, îmi propun să prezint trecutul lung și tumultuos al Uniunii Europene dar și starea actuală a procesului de extindere a statelor cât și perspective de viitor ale zonelor strategice ale acesteia.

Lucrarea este structurată în patru capitole.

Primul capitol este dedicat în principal prezentării evenimentelor care au contribuit la construcția proiectului european numit astăzi Uniunea Europeană. Deși a apărut recent pe scena internațională, UE continuă de fapt cooperarea la nivel european inițiată prin crearea, în anii '50, a trei organizații internaționale: Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Din punct de vedere economic Uniunea Europeană a devenit în ultimii ani cea mai mare piața unică din lume și cel mai important actor comercial din lume. Așa de pildă, UE este, în prezent, cel mai mare importator de servicii și principala piață pentru aproape 70% din statele lumii. Fondată pe principiul libertății, democrației, drepturilor omului, libertăților fundamentale și statului de drept, precum și respectând identitatea națională a statelor membre, Uniunea Europeană își propune să ofere cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne, unde să funcționeze o piață liberă care să permită în același timp un grad ridicat de protecție socială și a mediului înconjurător.

Capitolul al doilea prezintă procesul de extindere al Uniunii Europene. Uniunea Europeană traversează, în ultimul deceniu, o perioadă de creștere și dezvoltare a procesului integrativ spre noi forme; dacă statele aderate până în prezent și-au armonizat interesele cu primele etape ale unei uniuni în formare, în cadrul căreia datorită contextului global al anilor '60-70 intrarea lor a însemnat acoperirea lipsei de forță de muncă și a unor piețe de desfacere croite pe măsura dezvoltării dimensiunilor producției și a intensificării schimburilor comerciale, statele care au aderat în 2007 și cele candidate pentru viitor trebuie să atingă nivelurile de dezvoltare cerute de formele superioare ale integrării: uniunea economică și monetară și ulterior cea politică.

În cadrul celui de-al treilea capitol se analizează deficitul de democrație în procesul decizional al Uniunii Europene. existența deficitului democratic nu este un mit, ci o reală provocare a Uniunii Europene.

Ne întrebăm cu toții de ce Uniunea Europeană ar trebui să fie democratică. Există mai multe răspunsuri la această întrebare, ca de exemplu:

- pentru că UE reprezintă cel mai complex proiect de integrare interstatală din lume;

- pentru că UE a pornit ca un proiect economic, iar astăzi are ca obiectiv fundamental împlinirea proiectului politic;

- pentru că UE trebuie să îmbunătățească participarea cetățenilor pentru crearea unei democrații supranaționale, iar participarea activă a populației este un factor cheie în acest mecanism;

- principiile democratice sunt singurele care garantează că deciziile sunt corecte față de toți cetățenii, față de toate statele membre, indiferent dacă sunt state vechi sau noi, de mici sau mari dimensiuni;

- pentru că instituțiile UE (Parlamentul UE) sunt din ce în ce mai slab legitimate prin diminuarea prezenței la vot a electoratului european.

Capitolul al patrulea prezintă provocările actuale ale Uniunii Europene și aici m-am oprit asupra cazului Turciei. Turcia poate fi considerată o țară în tranziție, de la o economie puternic distorsionată datorită instabilității macroeconomice, la o economie de piață stabilă care este destul de deschisă la comerțul și investițiile internaționale, cu potențialul unei rapide dezvoltări sustenabile.

Dacă se iau în considerare PIB per capital și ponderea agriculturii în ocuparea forței de muncă, aderarea economică a Turciei este asemănătoare precedentelor candidate (mai ales Poloniei, Bulgariei și României).

Aderarea Turciei la Uniunea Europeană poate și trebuie să se realizeze. Aderarea este justificată geografic, istoric, cultural, politic, economic și va aduce beneficii atât Turciei, cât și Uniunii Europene, inclusiv României. Aceasta este o certitudine.

Pornind de la această certitudine, aderarea trebuie însă pregătită cu minuțiozitate. Turcia este un stat de cu totul alte dimensiuni decât România, Bulgaria sau Croația și, dacă în cazul acestora aderarea la un stadiu incomplet de pregătire a putut fi tolerată și susținută, în mod clar Turcia nu se află în aceeași situație. Este o a doua certitudine de care atât Uniunea Europeană, cât și Turcia trebuie să țină cont.

Bibliografie

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

1. Angelov, Ivan, Costurile și beneficiile aderării în Uniunea Europeană, Editura Politică, București, 2007.

2. Apahideanu, Ionuț, Gestionarea conflictelor etno-confesionale, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2008.

3. Avram, Cezar, Radu, Roxana, Gaicu, Laura, Uniunea Europeană. Trecut și prezent, Editura Universitaria, Craiova, 2006.

4. Bădescu, Ilie, Geopolitica integrării europene, Editura Economică, București, 2008.

5. Bărbulescu, Gheorghe Iordan, Sistemul instituțional, Editura Tritonic, București, 2007.

6. Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Uniunea Europeană. De la național spre federal, Editura Tritonic, București, 2005.

7. Bibere, Octav, Tratatul Uniunii Europene. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, Editura Lucretius, București, 1997.

8. Bibere, Octav, Uniunea Europeană - între real și virtual, Editura All, București, 1999.

9. Cociuban, Aristide, Extinderea Uniunii Europene și România, Editura Apimondia, București, 2002.

10. Courty, Guillaume, Devin, Guillaume, Construcția europeană, Editura Coresi, București, 2001.

11. Dobre, Ana-Maria, Coman, Ramona (coord.), România și integrarea europeană, Institutul European, Iași, 2007.

12. Dobrescu, Emilian M., Integrarea economică, Editura C.H. Beck, București, 2001.

13. Dragomir, Eduard, Nița, Dan, Instituțiile Uniunii Europene, Editura Nomina Lex, București, 2010.

14. Filipescu, Ion P., Fuerea, Augustin, Drept instituțional comunitar european, Editura Actami, București, 2000.

15. Filipescu, Ion P., Fuerea, Augustin, Drept instituțional comunitar european, Editura Actami, București, 2000.

16. Fontaine, Pascal, Construcția Europeană de la 1945 până în zilele noastre, Editura Institutul European, Iași, 1998.

17. Fuerea, Augustin, Drept comunitar al afacerilor, ediția a II-a revăzută și adăugită, Universul Juridic, București, 2006.

18. Hen, Christian, Léonard, Jacques, Uniunea Europeană, Editura C.N.I. Coresi, București, 2002.

19. Irinescu, Teodora, Ioniță, Cristina, Uniunea Europeană - ieri și azi, Editura Demiurg, Iași, 2007.

20. Jinga, Ion, Uniunea Europeană în căutarea viitorului. Studii Europene, Editura C.H. Beck, București, 2008.

21. Kok, Wim, Extinderea Uniunii Europene- realizări și provocări, Raport prezentat Comisiei Europene.

22. Mérad, Ali, Islamul contemporan, Editura Corint, București, 2009.

23. Pond, Elisabeth, Renașterea Europei, Editura Pandora-M, Târgoviște, 2003.

24. Pușcaș, Vasile, Negociind cu Uniunea Europeană, Editura Economică, București, 2007.

25. Scăunaș, Stelian, Uniunea Europeană: construcție, instituții, drept, Editura All Beck, București, 2005.

26. Ungureanu, Traian, Războiul timpurilor. Declin occidental și asediu islamic, Editura Humanitas, București, 2010.

27. Văduva, Gh., Dinu, M., Strategia europeană a integrării, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2005.

28. Zorgbibe, Charles, Construția europeană. Trecut, prezent, viitor, Editura Trei, București, 1998.

II. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

29. Andreescu, Ștefan, Turcia și problema cipriotă, în Revista Istorică, nr. 1-2/2007.

30. Toader, Eugen, Cronica scurtă a unui conflict care poate periclita aderarea Turciei la UE, în revista Europa, nr. 43/2010.

III. RESURSE INTERNET

31. http://bookshop.europa.eu/ro/bugetul-ue-pentru-2011-pbKV3210392/

32. http://ec.europa.eu

33. http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?page=1

34. http://europa.eu/scadplus/aboutglossary_en.htm

35.http://internationalfreemedia.wordpress.com/2013/03/24/schimbari-geopolitce-in-mediterana-de-est/

36. http://personal.lse.ac.uk/hix/Working_Papers/Follesdal-Hix-JCMS-2006.pdf

37. http://ro.altermedia.info/politica/ii-mai-amintete-cineva-de-kurzi-k-u-r-z-i_3476.html

38. http://web.clas.ufl.edu/users/kreppel/COMFEDFINAL.pdf

39. http://www.acus.org/publication/us-turkey-relations-require-new-focus/logoglu

40. http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg09-072en.html

41. http://www.consilium.europa.eu/council?lang=en

42. http://www.encyclopedia.com/topic/European_Union.aspx

43. http://www.eumap.org/journal/features/2005/demodef/avbelj

44.http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/search/euractiv.html?searchTxt=turcia

45. http://www.monde-diplomatique.ro/Parlamentul-European-o-pasiune.html

46. http://www.revista22.ro/turcia-și-puterile-occidentale-3864.htm

Preview document

Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 1
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 2
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 3
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 4
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 5
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 6
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 7
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 8
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 9
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 10
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 11
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 12
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 13
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 14
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 15
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 16
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 17
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 18
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 19
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 20
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 21
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 22
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 23
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 24
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 25
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 26
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 27
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 28
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 29
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 30
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 31
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 32
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 33
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 34
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 35
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 36
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 37
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 38
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 39
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 40
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 41
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 42
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 43
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 44
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 45
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 46
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 47
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 48
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 49
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 50
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 51
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 52
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 53
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 54
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 55
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 56
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 57
Evoluția și istoricul Uniunii Europene - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Evolutia si istoricul Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Uniunea Europeană - evoluție și perspective de extindere ale Uniunii Europene

I. Noţiuni introductive 1. Scurtă istorie asupra Europei Până în urmă cu câţiva ani se aprecia că, în sensul cel mai larg, Europa este o...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Europeană

CAPITOLUL I Consideratii introductive. Scurt istoric. Suntem la sfârsit de secol, cu siguranta cel mai agitat pe care l-a cunoscut omenirea. Doua...

Integrarea Economică Europeană

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în...

Riscuri financiare și produsele de bancasigurare

Criza financiara este cea mai buna situatie care poate aparea asupra natiunilor si oamenilor pentru ca atrage dupa sine progrese.In perioada de...

Comunitatea Europeană

CAPITOLUL I: Premisele crearii Comunitatilor Europene Sectiunea I: Europa în perioada interbelica Primele indicii concrete ale dorintei de a...

Consiliul European - evoluție, competențe

ABREVIERI: U.E. – Uniunea Europeana P.E. – Parlamentul European C.E.E. – Comunitatea Economica Europeana E.U.R.A.T.O.M. – Comunitatea Europeana...

Parlamentul European și Europarlamentarii României

TRANSFORMARILE PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European este institutia cu cea mai spectaculoasa evolutie din istoria Uniunii Europene. La...

Transpunerea în România a normelor europene în domeniul impozitării indirecte - TVA

IMPOZITE Notiuni generale si caracterizare Definirea impozitului nu variaza prea mult de la un autor la altul. Astfel, Gaston Jeze retine ca...

Activitatea Europarlamentarilor din România la Parlamentul European

I. PARLAMENTUL EUROPEAN Parlamentul European este institutia cu cea mai spectaculoasa evolutie din istoria Uniunii Europene. Initial, ca Adunare...

Ai nevoie de altceva?