Extinderea Uniunii Europene spre Est

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 20612
Mărime: 119.46KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere 3

CAPITOLUL I. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ – EVOLUŢIE ŞI REALITĂŢI 4

1.1. Uniunea Europeană – scurt istoric 4

1.2. Tratatele Uniunii Europene 7

1.3. Instituţiile Uniunii Europene 13

CAPITOLUL II. EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE SPRE EST 22

2.1. Principiile şi criteriile aderării la Uniunea Europeană 22

2.2. Argumente “pro” şi “contra” extinderii în Europa Centrală şi de Est 32

2.3. Costuri şi beneficii ale integrării pentru ţările din această regiune 39

CAPITOLUL III. ROMÂNIA – MEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE 46

3.1. Evoluţia relaţiilor României cu Uniunea Europeana 46

3.2. Aderarea României la Uniunea Europeană 48

3.3. Avantaje şi dezavantaje ale integrării României în Uniunea Europeană 55

Concluzii 64

Bibliografie 67

Extras din document

Introducere

Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în perioada postbelică şi a evoluat încet, dar cu paşi siguri spre ceea ce este astăzi. Integrarea statelor în Uniune s-a realizat paşnic, cu guverne democratice, şi între naţiuni libere care au optat pentru aderare cu liber consimţământ.

La început concepută ca o organizaţie de cooperare între puţine state, mai precis şase, a evoluat, şi-a lărgit orizontul şi diversificat orientările politice şi economice, cuprinzând astăzi 28 de state membre, iar alte state fiind candidate la aderare.

Cu paşi înceţi, dar siguri, în timp, Uniunea Europeană devine ca un singur stat, ţările membre fiind regiuni ale acestuia, devenind o mare forţă economică pe plan mondial, un stâlp de stabilitate în Europa şi în lume.

România a trecut printr-un proces de aderare, cu evaluări periodice ale forurilor europene competente şi cu sprijinul acordat de Uniunea Europeană a reuşit aderarea în 2007.

Pentru România, comunitatea şi integrarea în Uniunea Europeană aduce pe termen lung o dezvoltare durabilă economic, politic şi social şi totodată ajunge să constituie un partener de încredere pentru investitorii străini.

Pornind de la aceste elemente, am realizat prezenta lucrare, pe care am structurat-o în trei capitole.

În primul capitol, numit „Integrarea Economică Europeană – evoluţie şi realităţi”, am prezentat un scurt istoric al Uniunii Europene (înfiinţare şi evoluţie), am etalat tratatele Uniunii Europene şi, nu în ultimul rând, instituţiile Uniunii Europene cu rolul fiecăreia în parte.

În al doilea capitol, „Extinderea Uniunii Europene spre est”, am etalat principiile şi criteriile aderării la Uniunea Europeană, argumentele „pro” şi „contra” extinderii în Europa Centrală şi de Est, precum şi costurile şi beneficiile integrării pentru ţările din această regiune.

Al treilea capitol, sub numele „România – membră a Uniunii Europene”, tratează evoluţia relaţiilor României cu Uniunea Europeană, aderarea şi nu în ultimul rând, avantajele şi dezavantajele integrării României în Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală între statele europene. Integrarea interstatală a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări din toate colţurile lumii, atât dezvoltate, cât şi în curs de dezvoltare. De la o zonă la alta există deosebiri în ceea ce priveşte momentul declanşării procesului de integrare, ritmul evoluţiei sale, formele concrete de manifestare şi, mai ales, performanţele realizate. Fără îndoială, „vitrina publicitară” a integrării interstatale o constituie Uniunea Europeană de astăzi care reuneşte un număr de 28 de state membre.

CAPITOLUL I

INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ – EVOLUŢIE ŞI REALITĂŢI

1.1. Uniunea Europeană – scurt istoric

Odată cu încheierea celui de-al Doilea Război Mondial care a avut urmări devastatoare, toată Europa fiind în ruine, a apărut o puternică voinţă politică de apropiere şi colaborare între state. O mică uniune interstatală apare încă din 1948 numită Benelux şi care era compusă din Belgia, Olanda şi Luxemburg. Am putea spune că o primă piatră de temelie a Europei unite o pune Robert Schuman, pe atunci ministru francez al afacerilor externe, cu declaraţia sa din 9 mai 1950 care rămâne istorică; el spunea că „Europa nu se va face dintr-o dată printr-o construcţie de ansamblu, ci prin realizări concrete la baza cărora trebuie să stea solidaritatea..., inteligenţa şi capacitatea creatoare a europenilor vor putea fi mai bine valorificate dacă naţiunile continentului vor acţiona împreună.”

Contradicţii şi divergenţe au existat întotdeauna între diferitele ţări ale continentului european, de aceea Jean Monnet, om de afaceri şi economist, fost acţionar în mişcarea de rezistenţă împotriva nazismului, propunea în 1950 lui Robert Schuman şi cancelarului german Konrad Adenauer înfiinţarea unei „Comunităţi a Cărbunelui şi Oţelului” care aducea şi Germania din nou în sfera colaborării occidentale.

Bibliografie

1. Andresan-Grigoriu Beatrice, Stefan Tudorel Tratatele Uniunii Europene (Actualizat 2011), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

2. Apetrei Alice Mariana, Drepturile omului in Uniunea Europeana, Editura Lumen, Iasi, 2010

3. Arvatu Cristina (coord.), Romania si Uniunea Europeana. Cronologie istorica, Editura Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale, Bucuresti, 2004

4. Bache I., George S. Politica în Uniunea Europeană, Chişinău, 2009

5. Balassa B European Economic Integration, Amsterdam, North Holland, 2008

6. Berinde Mihai, Adriana Giurgiu Aderarea României la Uniunea Europeană, Editura Universităţii din Oradea, 2007

7. Bidilean Vidu Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi, Editura Universitară, Bucureşti, 2011

8. Chilian Mihaela Nona Competitivitatea economiei româneşti şi integrarea în Uniunea Europeană, Editura Universitară, Bucureşti, 2011

9. Dacian Cosmin Dragos Uniunea Europeana. Institutii. Mecanisme, Editura All Beck, Bucuresti, 2005

10. Diaconescu M. Asocierea României la Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2003

11. Dinan Desmond Originile şi evoluţia Uniunii Europene. – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2010

12. Dumitrascu Mihaela Augustina Dreptul Uniunii Europene si specificitatea acestuia, Editura Universul Juridic, 2012

13. Dumitrescu Sterian Ana Bal „Economie mondială”, Editura Economică, Bucureşti, 2002

14. Fuerea Augustin Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008.

15. Golban R Silaşi G Eurosistemul: o tensiune arhitecturală a convergenţei. –Editura Economică, Bucureşti, 2009

16. Ispas Gabriel-Liviu Uniunea Europeana Evolutie. Institutii. Mecanisme, UNIVERSUL JURIDIC, Bucureşti, 2012

17. Luca Dan Dilemele comunicării UE, Editura Casa Europei, Cluj Napoca, 2009

18. Nello S., Smith K. The European Union and Central and Eastern Europe. The Implication of Integration in Stages, Ashgate, Aldershot, 1998

19. Popescu-Birlan Liliana Constructia Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009

20. Scaunas Stelian Dreptul Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

21. Schütze Robert Dreptul constitutional al Uniunii Europene, Editura Universitară, Bucureşti, 2013

22. Tescasiu Bianca Institutii europene. Schimbari si adaptari din perspectiva extinderii UE, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009

23. Ungureanu Diana. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei: jurisprudenţa recentă a Curţii de la Luxemburg, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

24. *** Portalul Uniunii Europene, rubrica „Uniunea Europeană pe scurt”: http://europa.eu/abc/history/index_en.htm

25. *** Site-ul Centrului Infoeuropa: http://www.infoeuropa.ro/

26. *** http://www.adrnordest.ro/index.php?page=ROMANIA_EU_MEMBER

27. *** http://ro.wikipedia.org/wiki/Extinderea_Uniunii_Europene

Preview document

Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 1
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 2
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 3
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 4
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 5
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 6
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 7
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 8
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 9
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 10
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 11
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 12
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 13
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 14
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 15
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 16
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 17
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 18
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 19
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 20
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 21
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 22
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 23
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 24
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 25
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 26
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 27
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 28
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 29
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 30
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 31
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 32
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 33
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 34
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 35
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 36
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 37
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 38
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 39
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 40
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 41
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 42
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 43
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 44
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 45
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 46
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 47
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 48
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 49
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 50
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 51
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 52
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 53
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 54
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 55
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 56
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 57
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 58
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 59
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 60
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 61
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 62
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 63
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 64
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 65
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 66
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 67
Extinderea Uniunii Europene spre Est - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Extinderea Uniunii Europene spre Est.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank

1. Rezumat Proiectul de diagnoză şi dezvoltare privind Managementul Resurselor Umane a fost realizată în cadrul băncii Piraeus Bank, banca fiind o...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Geneza Uniunii Europene

Introducere Împreună spre o Europă unită! Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce...

România, membră a Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană

Introducere Pornind de la ideea conform căreia integrarea în structurile Uniunii Europene a reprezentat dintotdeauna o dimensiune intrinsecă...

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Integrarea României în Uniunea Europeana

CAP.1 ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA 1.1.Teoria globalizarii Pentru a putea analiza avantajele si dezavantajele aderarii la Uniunea...

SUA, Japonia și Uniunea Europeană în economia mondială

”Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare” Albert Einstein INTRODUCERE Omenirea a ajuns la o răscruce la care se confruntă cu o...

Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA EUROPEANĂ I.1. Conceptul de integrare Noţiunea de “integrare” provine din latinescul...

Ai nevoie de altceva?