Firma si mediul ambiant

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Firma si mediul ambiant.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: Firma -organizație definitorie a economiei 5
1.1 Concept,caracteristici .5
1.2 Tipologia firmelor .7
1.3 Loc și rol în economia contemporană 10
CAPITOLUL 2: Mediul ambiant al firmei și importanța acestuia pentru managementul firmei 10
2.1 Necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul organizației ..10
2.2 Definiția mediului ambiant .11
2.3 Factorii mediului ambiant 12
2.4 Componentele mediului ambiant .16
2.5 Relațiile firmei cu mediul ambiant .18
CAPITOLUL 3 : Studiu de caz la SC ODU ROMANIA MANUFACTURING SRL . ..21
3.1 Scurtă descriere a firmei : Obiect de activitate, obiective 21
3.2 Resursele firmei .22-24
3.3 Produse și soluții ..25-29
3.4 Analiza mediului ambiant al firmei: ..30
1 Factorii economici,factorii de management, factorii tehnici și tehnologici,factorii demografici,factorii socio-culturali, factorii naturali ..30-32
2 Micromediul ..32-34
3 Relațiile firmei cu piața ..34-35
3.5 Analiza swot a firmei SC Odu Romania Manufacturing SRL ..36

Extras din document

INTRODUCERE

Organizația are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei țări.

Pentru a înțelege cum se obțin produsele și cum se prestează serviciile ,ce costuri sunt necesare pentru realizarea acestora ,ce calitate trebuie să îndeplinească pentru a fi durabile pe piață , este necesar să înțelegem termenul de organizație ,după care trebuie să înțelegem importanța procesului de creare a unei organizații și cum este ea influențată de mediul intern și extern în care acționează.

Organizația este reprezentată de persoane fizice sau juridice ,care,dispunând de mijlocele necesare,concep și realizează procese de muncă în concordanță cu tehnologiile stabilite, astfel încât să transforme factorii de producție în bunuri materiale ,servicii sau informații ,având ca scop satisfacerea unor nevoi umane ,în paralel cu obținerea unui profit cât mai ridicat.

Pentru a pune în funcțiune o companie , un întreprinzător trebuie să aibă dorința de a o crea ,să aibă clar conturat obiectul de activitate al firmei și să dispună de resursele necesare.De asemenea, trebuie anticipate condițiile ,favorabile sau nefavorabile ,ce vor influența funcționarea organismului economic ,amplasarea optimă a firmei ,dotările ce se impun,precum și calitatea factorului uman ce va face parte din organizație.

În elaborarea lucrării de licență am avut în vedere urmatoarele obiective:

- Înțelegerea termenului de organizație

- Tipologia organizațiilor - varietatea formelor sub care poate exista și funcționa o organizație face necesară stabilirea unor criterii de clasificare

- Înțelegerea relațiilor organizației cu mediul său intern și extern

- Exemplificarea factorilor mediului ambiant care au un impact major asupra organizației.

Importanța acordată analizei organizației derivă din faptul că ea este principala formă prin care oamenii își satisfac nevoile și își ating scopurile în societate ,este principala structură prin care societatea își îndeplinește funcția sa economică referitoare la producția și distribuția bunurilor.

Adaptarea organizației la cerințele pieței interne și externe presupune dezvoltarea activității de marketing, care înseamnă, în primul rand, acceptarea ideii de orientare a activității firmei către piață, către nevoile de consum, în general către ceea ce alcătuiește mediul său înconjurător.

Eficiența unei organizații depinde de abilitatea conducătorilor săi de a folosi resursele interne disponibile (materiale ,financiare,umane și informaționale) pentru a se adapta la tendințele și schimbările ce au loc și de a exploata oportunitățile mediului extern și intern.

Prezenta lucrare ,care este structurată pe trei capitole ,își propune să analizeze faptul că,fără a înțelege termenul de organizație și fără a înțelege cum este ea influențată de mediul său intern și extern ,nu putem înființa o întreprindere.

În felul acesta ,în primul capitol voi prezenta firma-organizație definitorie a economiei.Voi definii termenul de organizație și conceptul de organizație; tipologia firmelor și implicații asupra managementului.

În cel de-al doilea capitol voi prezenta necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul organizaței ,componentele mediului ambiant , definiția mediul ambiant al organizației.

Cel de-al treilea capitol reprezintă studiul practic privind organizația și mediul ambiant al acesteia .Pentru a analiza aceste elemente am ales compania SC ODU ROMANIA MANUFACTURING SRL în care am prezentat tot ce presupune firma și mediul ei ambiant.

În încheierea lucrării am prezentat concluziile cu privire la aspectele dezbătute în cadrul cercetării realizate la firma Sc Odu Romania Manufacturing Srl.

CAPITOLUL 1

Firma - organizație definitorie a economiei

1. 1 Organizația este un grup de persoane care desfășoară activități comune orientate spre îndeplinirea unui/ unor obiective.

Conceptul de organizație este.unul de mare complexitate și sferă de cuprindere, în sensul că evidențiază, practic, orice tip de activitate umană prestată în domenii variate, de la cel industrial, agricol, bancar, sportiv, cultural la cel militar, religios, civic.

Trăsăturile comune ale organizațiilor au în vedere faptul că toate:

- urmăresc realizarea unor obiective;

- își elaborează un plan pentru realizarea obiectivelor;

- dispun de anumite resurse financiare, materiale și umane;

- sunt conduse de către manageri.

Cele mai numeroase organizații din cadrul economiei sunt organizațiile economice.

Organizația economică e acea organizație care are drept obiectiv obținerea de profit, prin derularea de procese de natură economică ce implică apelarea la mijloace economice - preț, salariu, credit, dobândă, profit, dividend. Din categoria organizațiilor economice fac parte firma (care este cea mai raspandită), clusterul, parcul industrial, incubatorul de afaceri, holdingul, spin-offul.

În esență, prin firmă sau întreprindere alegem un grup de persoane, organizate potrivit anumitor cerințe juridice, economice, tehnologice și manageriale, care concep și desfășoară un complex de procese de muncă, folosind cel mai adesea și anumite mijloace de muncă, concretizate în produse și servicii, în vederea obținerii unui profit, de regulă, cât mai mare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Firma si mediul ambiant.docx