Globalizarea și mediul economic concurențial

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 15966
Mărime: 81.85KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I 6

Globalizarea, proces compex în economie 6

1.1 Globalizare - semnificații și evoluție 6

1.2. Tipuri de globalizare 8

1.3 Dimensiunea și consecințele globalizării 9

1.3.1 Cauzele globalizării 10

Capitolul II 12

Globalizarea și mediul economic concurențial 12

2.1 Internaționalizare versus globalizare. Limitele globalizării. 12

2.2 Implicațiile globalizării pentru România 16

2.3 Coordonatele competitivității economiei românești 20

2.4 Mediul concurențial și modificarea sa 23

Concluzii 27

Bibliografie 29

Extras din document

Introducere

Multe dintre problemele globale ale omenirii le-au atras cercetătorilor atenția, în special economiștilor, constituinu-se în obiecte de lucru permanent al grupărilor organizatorico-executive importante, ce au avut caracter internațional. După unii specialiști, acestea trasează globalizarea economiei mondiale.

Din ce în ce mai mult, se vorbește despre globalizare, iar opiniile cu privire la acest subiect sunt atât pro cât și contra. Însă ne punem întrebarea ce este de fapt globalizarea? Răspunsul vine din partea specialiștilor care spun ă aceasta este un fenomen nou creat, generat de viteza cu care se propagă tehnologia și informația. Este renunțarea la limitele teritoriale, progresul continuu al tehnologiei, circulația neîngrădită a informației, libera circulație a capitalului și a persoanei, însă totodată și alinierea politică pentru guvernarea globală.

Începând cu anul 1989 s-a conturat un nou început al globalizării, o globalizare conștientă și ireversibilă, prin intermeiul căruia relațiile sociale și economice au devenit lipsite de granițe și distanțe. Nu se știe dacă așa a fost scris ca acel an să fie destinat pentru numeroase națiuni. 1989 a reprezentat anul în care Uniunea Sovietică s-a destrămat și a început democrația în România, dar și anul în care Statele Unite ale Americii și-au etalat supremația. Creșterea însemnată a fluxurilor internaționale de capital in ultimii au reprezintă o trăsătură a globalizării.

Din anul 1985, a avut loc o intensificare a fluxurilor internaționale de capital, cu un grad ridicat de integrare a piețelor financiare internaționale. În acest fel a avut loc o creștere a volumului investițiilor, mai ales a celor străine, lucru care a sporit importanța producției internaționale în economia mondială. Marile companii au invadat compania iar fluxurile financiare internaționale instantanee au determinat economia mondială să nu mai poată fi îngrădită în granițele unui stat. Fluxul liber de informații au dus la îmbunătățirea comunicațiilor dar și la diminuarea costurilor pentru transport, astfel încât globalizarea a reușit să ofere comunităților și persoanelor din zone mai puțin dezvoltate din zone îndepărtate, multe oportunități și opțiuni.

Integrarea în economia globală a implicat slăbirea autorității naționale , mai precis a statului națiunea, din simplul motiv că actorii independenți de stat necesită spațiu independent pentru mișcare. În această nouă etapă a globalizării, înfruntăm o realitate ce nu poate fi contestat și anume ordinea economică internațională incorectă ce trebuie să fie înlăturată. Țările din lumea a III-a nu dețin posibilitatea de a concura cu țările ce dețin monopolul asupra celor mai bune tehnologii și resurse financiare și resurse financiare nelimitate ce au ocupat majoritatea piețelor. Ele sunt reduse treptat la simple zone ce produc materie primă și mărfuri competitive din punct de vedere al prețului, având cea mai slab plătită mână de lucru.

Dezvoltarea economiei la nivel mondial și adoptarea politicilor ce fluidizează deplasarea maselor de indivizi, cât și ponderea tot mai mare a economicului în fața politicului au transformat societatea actuală într-una globală, având atitudini asemănătoare, probleme și poziții similare, deoarece acestea sunt repuse în discuție la nivel internațional, împlicând întrega comunitate. Statul este obligat să-și dezvolte mecanismele de control a fenomelor generate de globalizare, din simplul motiv că nu se poate opune organismelor internaționale, fiind nevoit să coopereze cu acestea.

Transformările sociale ce au loc, ca expresie a modernității le dau indivizilor o nouă dimensiune și anume, una globalizatoare.

Într-o eră globală foarte dezbătută, problema economiei este una foarte dezbătută din pricina implicațiilor pe care le impune. În contextul crizelor naționale, guvernarea economiilor ce afectează zone sau regiuni impune semne de întrebare. Se aude din ce în ce mai mult vorbindu-se despre globalizare, care nu înseamnă altceva decât renunțarea la limitele teritoriale, al cărui proces depinde de independența economică și culturală de diversificare și de participare la mobilizare.

Privită din punct de vedere economico-financiar, globalizarea se definește prin întărirea și lărgirea legăturilor existente între economiile naționale pe o piață a bunurilor și serviciilor, dar și a capitalurilor.

Întâlnind din ce în ce mai mult termenul de globalizare și efectele pe care acesta le produce în mediul economic concurențial, am ales ca temă de licentă ,, Globalizarea și mediul economic concurențial”.

Tema este una de actualitate care analizează fenomenul de globalizare, iar alegerea și realizarea sa constituie o provocare. Pot spune că motivele sunt multiple deoarece tema globalizării se regăsește uneori obsesiv în literatura de specialitate atât în mediul economic, cât și în alte domenii. Mulți autori, specialiști în economie sau sociologie și-au spus punctul de vedere asupra procesului de globalizare. Am ales să structurez lucrarea pe două capitole, fiecare fiind tratat pe baza unei bibliografii selecte, specifice, pe care o consider relevantă pentru tema aleasă.

Capitolul I

Globalizarea, proces compex în economie

1.1 Globalizare - semnificații și evoluție

Amploarea fenomenului de globalizare este o trăsătură esențială a economiei mondiale la începutul secolului XXI. Aceasta se caracterizează prin accelerarea tendinței de reducere și eliminarea a barierelor existente între economiile naționale, dar și accentuarea legăturilor existente între aceste economii. Chiar dacă este un termen foarte folosit în literatura de specialitate, nu se poate spune că pentru globalizare există o definiție general acceptată. Numeroase opinii susțin că globalizarea nu este un fenomen nou, iar altele spun că lumea era mai integrată în urmă cu 100 de ani.

Atâta timp cât toată lumea deține înțelesuri tehnice și politice, asupra globalizării vor exista istorii diferite. În termenii generali utilizați, în economie dar și în economia politică are loc o creștere a comerțului inter-statal ce se bazează pe instituții stabile care autorizează companii din state diferite să exercite schimburi de bunuri. Ideea de liberalizare reprezintă o combinație între teoria economică a schimbului liber și eliminarea barierelor. Aceste aspecte au dus la creșterea specializării țărilor în exporturi cât și la presiuni care să termine odată pentru totdeauna tarifele protecționiste și ale bariere existente în fața comerțului.

În cadrul procesului de mondializare, globalizarea este privită ca un moment în cadrul căreia principalul actor este firma, de preferat fiind firma multinațională. Acest aspect este sprijinit de literatura anglo-saxonă. Un dicțonar englez definea în felul următor globalizarea: ,, Globalizarea constă în tendinţa firmelor de a-şi stabili unităţi de producţie în lumea întreagă, adică oriunde piaţa este suficient de mare pentru a permite economii de scară. Aceasta conduce la creşterea numărului şi a mărimii întreprinderilor multinaţionale. Trăsătura de bază a globalizării rezidă în faptul că mărfurile, serviciile, capitalul, munca şi ideile sunt transferate pe plan internaţional prin intermediul firmelor” . Globalizarea reprezintă una dintre cele mai importante schimbări sociale cu care se confruntă lumea de astăzi.

Numeroase dintre problemele fundamentale prezente, precum evitarea confruntărilor moniale reprezintă scopuri cu o importanță mondială. Perioada liberalizării și cea în care aurul definea standardul economic este denumită de către unii specialiști ,Prima eră a Globalizării”. Fiind bazată pe schimbul de bunuri în numerar, această eră a continuat să se dezvolte odată cu industrializarea

Deși se manifestă o creștere accentuată a interdependenței economico-culturale, sistemul mondial se caracterizează prin inegalități, divizat într-o mulțime de state care manifestă atât preocupări comune cât și multe divergențe. Fenomenul globalizării reprezintă o etapă viitoare a procesului de dezvoltare politico-economică a omenirii.

Globalizarea este privită ca tendință de expansiune a companiilor pe piața internațională a factorilor de producție. Acest lucru este posibil datorită alinierii trebuiențelor consumatorilor și strandardizării produselor, dar și a dezvoltării fără egal a comunicațiilor și a mass mediei. Companiile, interesate de fenomenul globalizării se cararcterizează printr-o structură elastică, cu un conținut tehnologic înalt asupra producției și distribuției bunurilor. Acestea sunt nevoite să își reexamineze continuu planurile strategice, pentru nu a fi în posbilitatea de a se găsii excluse de pe piața concurențială.

Bibliografie

1. Berinde M. Rolul concurenței în creșterea competitivității, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice, 2006.

2. Bică G; Semnificații conceptuale și trăsături distinctive ale globalizării Constantinescu M. economice, Universitatea Spiru Haret București

3. Chirovici E. Naţiunea virtuală. Eseu despre globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2001

4. Ciochină I. Cerințe privind creșterea competitivității IMM-urilor din România, Manole S. publicat în revista Strategii Manageriale, nr.2/2008

5. Găina A. Considerații prinvind dimensiunea și consecințele globalizării, Revista de Științe Juridice, Craiova 2006;

6. Lupan M., Globalizarea economiei, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, 2009;

7. Morariu A. Cauzele și implicațiile preocesului globalizării economiei mondiale, Seria Științe Economice, An 21/2011;

8. Moșteanu T. Concurența, Abordări teoretice și practice, Editura Economică, București, 2000;

9. Oprescu Gh. Impactul dezvoltării economiei digitale asupra concurenței, Universitatea Politehnică București, București, 2014;

10. Paliu-Popa L. Globalizarea economiei și internaționalizarea afacerilor, Analele Universității Constantin Brâncuși, nr.3;

11. Postelnicu C. Globalizarea economiei, Editura Economică, București, 2010 Postelnicu Gh,

12. Sârbovan M. Globalizarea economiei mondiale, fenomen al integrării internaționale, Anale, Seria Informatică, volumul II, fasc. 2;

13. Negrea A. P. Globalizarea și dilema identitară, volumul XIX, ASE București, 2012

14. http://www.rasfoiesc.com/business/economie/GLOBALIZAREA-FINANCIARA62.php,

15. http://www.theinvestor.ro/media/identitatea-romaneasca-reinventata-prin-marketing/,

Preview document

Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 1
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 2
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 3
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 4
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 5
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 6
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 7
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 8
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 9
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 10
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 11
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 12
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 13
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 14
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 15
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 16
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 17
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 18
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 19
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 20
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 21
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 22
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 23
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 24
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 25
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 26
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 27
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 28
Globalizarea și mediul economic concurențial - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Globalizarea si mediul economic concurential.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare a acţiunilor de reformă, impun eforturi...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Analiza Diagnostica la S.C. Hidroelectrica S.A.

INTRODUCERE Perioada actuala pe care o parcurge omenirea este una a adaptarilor la conditiile mereu schimbatoare ale vietii sociale, politice si...

Analiza concurenței și strategii competitive Kotler

Pentru a fi cei mai buni de pe piata, avem ca nevoie primara cunoasterea concurentilor, a posibilitatilor lor de dezvoltare, a produselor lor, a...

Facilități și Restricții Naționale privind Localizarea și Delocalizarea unor Filiale ale Companiilor Multinaționale

Introducere Contextul actual marcat de intensificarea interacţiunilor între naţiuni, cu implicaţii directe asupra creşterii concurenţei, a...

Mediul Extern al Organizației

Introducere În activitatea oricărei firme, mediul său ambiant joacă un rol esenţial în definirea strategiilor sale, în sesizarea şi folosirea...

Alinierea României la normele concurențiale UE

Introducere Concurenţa stă la baza oricărei economii de piaţă, şi pentru buna funcţionare a economiei fiecare ţară are nevoie de o politică...

Ai nevoie de altceva?