Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17516
Mărime: 134.46KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE PRIVIND INFLUIENŢELE ORGANIZAŢIONALE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

1.1 Conceptul şi elementele de bază ale managementului proiectelor în societatea contemporană

1.2 Tipurile de constrangeri organizaţionale asupra managementului proiectelor

1.2.1 Sisteme organizaţionale

1.2.2 Stiluri şi culturi organizaţionale

1.2.3 Structura organizatorică

1.3 Probleme actuale privind influienţa organizaţională asupra managementului proiectelor

CAPITOLUL II. INFLUIENŢELE ORGANIZAŢIONALE ASUPRA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR LA FEDERAŢIA NAŢIONALĂ AGROINFORM

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii şi a proiectelor implementate

2.2 Analiza influienţei organizaţionale asupra managementului proiectelor în cadrul Agroinform

2.3 Oportunităţi şi soluţii privind influienţa organizaţională asupra managementului proiectelor

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi adaptabilitatea care caracterizează acest tip de organizaţie permit permanenta regrupare şi reorganizare a resurselor umane şi informaţionale. Proiectele reprezintă modalitatea prin care organizaţiile se adaptează contextelor în schimbare. Ele sunt punctele de stabilitate, iar organizaţiile trebuie să devină fluide şi să graviteaze în jurul lor.

Dezvoltarea organizaţiilor, prin diversificarea activităţilor, produselor sau serviciilor, pieţei şi clientelei, le determină să se circumscrie unui mediu din ce în ce mai complex. Accelerarea progresului ştiinţific şi tehnologic, mondializarea schimburilor, diversitatea culturală, creşterea incertitudinii şi instabilităţii sunt factori cu un impact puternic asupra dimensiunilor organizării structurale: specializare, coordonare şi formalizare. Complexitatea mediului, prin varietatea crescândă a problemelor de rezolvat, se manifestă atât în plan strategic, cât şi în plan operaţional. În plan strategic, oportunităţile dezvoltării organizaţiei se multiplică, se diversifică. Perceperea, evaluarea şi, mai ales, exploatarea oportunităţilor impun organizaţiei să dispună de capacităţi de detectare a semnalelor emise de mediu. În plan operaţional, complexitatea mediului obligă organizaţia să considere orice problemă un caz particular care trebuie tratat prin instrumente, tehnici şi modalităţi specifice.

Relaţiile organizaţie-furnizori-clienţi cunosc, în ultimul timp, schimbări majore în structura prestaţiilor. Cerinţa realizării de proiecte solicită organizaţia să-şi dezvolte competenţele manageriale şi profesionale. Derularea unui proiect implică un nivel ridicat de calificare a resurselor umane şi capabilitatea acestora de a folosi tehnologii de vârf. Proiectele sunt reprezentate de activităţi unice, cu un grad ridicat de noutate şi cu o sarcină de lucru complexă. Participarea la proiecte necesită o colaborarea interdisciplinară în cadrul unui sistem de management. Prin urmare, posibilităţile de răspuns ale organizaţiei la evoluţiile mediului extern sunt limitate de capacităţile sale interne care, la rândul lor, depind de acumulările ştiinţifice şi culturale ale subdiviziunilor care o compun. Anume din aceste considerente rezultă actualitatea temei de investigaţie.

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare. Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale şi politice moderne. Managementul proiectelor este o abordare relativ nouă în cadrul organizaţiilor. Ultimele decenii au fost marcate de creşterea rapidă a utilizării managementului proiectelor ca mijloc prin care organizaţiile îşi ating obiectivele.Bazele managementului proiectelor au fost puse de către autori renumiţi, specialişti absoluţi în materie de gestionare de proiecte, cum ar fi: E. Verzuh, D.Lock, J. Turner, T. Mochal, R. Newton, G. Hofstede, M.F. Schultz, R. Kowalski, S. Portny, E.Marmel, K. Conay, A.Friedlein. Problematica riscului în proiecte este analizată şi dezbătută deasemenea de către J. Bessis, C. Butler, H. Coyrtot, L.Culp, P. Ensworth. Investigaţiile cuprinse în teză se sprijină deasemenea şi pe lucrările economiştilor români şi moldavi şi anume: A.Bârgăoanu, N. Burlacu, T.Zortelan, O.Nicolescu, I. Verboncu, M. Mocanu, C.Schuster, C. Opran, M.Covrig, autori care prin studiile lor au pus bazele domeniilor de expertiză ale managementului proiectelor. Cât priveşte studiile aprofundate privind influenţele organizaţionale asupra nmanagementului proiectelor aproape că lipsesc.

Scopul lucrării este marcat de studierea influienţelor organizaţionale asupra managementului proiectelor, a utilizării instrumentelor manageriale moderne în depăşirea acestor constrângeri, aprecierea modului în care informaţiile actuale ce privesc managementul proiectelor sunt prezentate şi valorificate, cât şi pentru a minimiza, pe cât posibil, rata eşecului în proiectele derulate. Scopul este evidenţiat de următoarele obiective ale cercetării

Preview document

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 1
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 2
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 3
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 4
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 5
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 6
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 7
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 8
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 9
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 10
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 11
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 12
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 13
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 14
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 15
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 16
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 17
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 18
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 19
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 20
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 21
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 22
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 23
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 24
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 25
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 26
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 27
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 28
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 29
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 30
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 31
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 32
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 33
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 34
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 35
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 36
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 37
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 38
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 39
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 40
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 41
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 42
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 43
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 44
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 45
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 46
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 47
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 48
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 49
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 50
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 51
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 52
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 53
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 54
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 55
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 56
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 57
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 58
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 59
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 60
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 61
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 62
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 63
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 64
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 65
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 66
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 67
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 68
Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Influente Organizationale asupra Managementului de Proiecte.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Proiect de finanțare europeană - o șansă pentru o educație mai bună

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE 1.1 Titlul proiectului ”O șansă pentru o educație mai bună!” 1.2 Localizarea...

Proiect de finanțare - Așii curățeniei

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată. Activitatea economică a municipiului Vaslui...

Managementul Carierelor la Nestle

INTRODUCERE Managementul resurselor umane consta în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Dezvoltarea și Optimizarea Sistemului Informatic pe Baza Unității social-economice AVR Rent a Car

Capitolul I Stabilirea echipei de iniţiere a proiectului: 1.1 Scopul proiectului îl constituie utilizare unor PC performante, crearea unui...

Managementul Afacerilor prin Proiecte

INTRODUCERE Lucrarea Managementul Afacerilor prin Proiecte îşi conturează esenţa selectiv, asupra principalelor componente ale managementului...

Managementul Riscului în Cadrul unui Proiect

1. Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul riscului în cadrul proiectului/organizatiei “Extinderea...

Managementul serviciilor de bibliotecă

MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECA CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECA În literatura de...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat

1. ABORDAREA HOLISTICĂ A CONCEPTULUI DE RESURSE UMANE 1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane aparţine teoriilor contemporane ale...

Managementul Performant al Resurselor Umane

1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane apartine teoriilor contemporane ale organizatiilor si, deci, managementului modern. Aceste...

Regia autonomă - teren de manifestare a managementului

Folosit initial în tarile anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut o rapida dezvoltare pe toate meridianele globului. Pentru a putea...

Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere

INTRODUCERE Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl...

Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu

ETAPA I. DEFINIREA ORGANIZATIEI Firma KOSAROM s-a infiintat in anul 1992 si s-a dezvoltat intr-un mediu de afaceri bazat pe competentele si...

Sistemul de management integrat de mediu al firmei Rompetrol Rafinare S.A.

ETAPA I. Descrierea organizatiei, misiunea organizatiei S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A Grupul Rompetrol este o companie multinationala, cu...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Organizaţiile şi resursele umane Analiza sistemică a organizaţiilor economice pune...

Ai nevoie de altceva?