Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 15006
Mărime: 93.24KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL

AFACERILOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 5

1.1 IMPORTANŢA AFACERILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN DOMENIUL

SERVICIILOR PENTRU ECONOMIE 5

1.2 PARTICULARITĂŢI/CARACTERISTICI ALE MANAGEMENTULUI

AFACERILOR DIN DOMENIUL SERVICIILOR 9

Capitolul 2. ETAPE ALE INIŢIERII UNEI AFACERI ÎN DOMENIUL

SERVICIILOR 15

2.1ASPECTE TEORETICE PRIVIND PLANUL DE AFACERI 15

Capitolul 3. STUDIU DE CAZ.INIŢIEREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI MICI AFACERI ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 26

Concluzii şi propuneri 42

Bibliografie 45

Extras din document

INTRODUCERE

Iniţierea şi derularea unei afaceri presupune un risc considerabil şi un efort susţinut pentru a învinge inerţia împotriva noului.Persoana care iniţiază o afacere, îşi asumă responsabilitatea şi riscurile dezvoltării ei şi se bucură de roadele acestei munci este întreprinzătorul. El este simbolul tenacităţii şi împlinirii în afaceri.

A fi întreprinzător este o experienţă unică, provocatoare, cu satisfacţii deosebite, însă uneori şi cu mari frustrări. Pentru a derula afacerea, întreprinzătorul trebuie să fie în acelaşi timp proprietar, manager, proiectant, cumpărător, vânzător, şofer etc. Majoritatea întreprinzătorilor poartă mai multe pălării în acelaşi timp. Desigur, nimeni nu poate fi expert în toate aceste domenii, însă întreprinzătorul trebuie să aibă destule cunoştinţe din fiecare domeniu pentru a evalua impactul acţiunilor întreprinse asupra profitului firmei.

Viaţa socială ne obligă să lucrăm, să iniţiem afaceri, să desfășurăm o activitate utilă. Românii folosesc cuvântul pentru a defini mai multe categorii de relaţii interumane, inclusiv pe cele care au conţinut patrimonial.Afacerea poate fi definită ca un raport între doi oameni care tratează pentru a-și impune unul altuia interese morale sau materiale.Ea poate aparţine unui singur întreprinzător, care își asumă întregul risc sau mai multor persoane asociate care se înţeleg să împartă într-un anumit mod drepturile și obligaţiile.O simplă privire aruncată asupra biografiei unor oameni mari este de ajuns să convingă că mulţi dintre aceștia au fost oameni de afaceri.

În ultimele trei decenii, peisajul lumii afacerilor a devenit de nerecunoscut. S-ar putea da sute și sute de exemple de întreprinzători particulari din lume și din România, care au iniţiat mici afaceri și au reușit să aibă realizări frumoase.Astăzi, succesul afacerii depinde de reacţiile elastice la schimbările pieţei, de capacitatea de a implementa rapid noile soluţii,de a se reorganiza, de a lua operativ decizii.Înainte de a se lansa într-o afacere, este necesară întocmirea unui studiu preliminar care să informeze asupra perspectivelor viitoare atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Această muncă nu este ușoară, dar nu este inutilă deoarece se ferește de eșec.

Fiecare tip de afacere are anumite trăsături specifice, anumite secrete, care luate în calcul, asigură succesul. Însa cel care iniţiază o afacere trebuie să nu facă lucruri care sunt inacceptabile din punct de vedere legal sau social. Nu trebuie folosite orice mijloace pentru a reusi in afaceri

Micile afaceri au dovedit că posedă un mare potenţial de creaţie și inovaţie, pe fondul creșterii impactului descoperirilor știinţifice și tehnice. Din acest motiv, în majoritatea statelor lumii sectorul micilor afaceri se dovedește un promotor al dezvoltării economice și este încurajat de mediul macro-economic.

La originea micilor afaceri se află întreprinzătorii, persoanele care posedă anumite caracteristici creative și novatoare, motivate de satisfacţii materiale, spirituale, morale și sociale, capabile să-și asume riscurile înfiinţării și conducerii întreprinderilor mici sau mijlocii.

Întreprinzătorii micilor afaceri sunt denumiţi în mod curent antreprenori .Ei se folosesc de resursele materiale și financiare ale familiei pentru iniţierea afacerilor. Întreprinzătorii pot exista și în cadrul marilor întreprinderi unde asigură, de regulă, iniţierea, organizarea și atragerea resurselor firmei pentru deschiderea unor direcţii noi de dezvoltare. Acești întreprinzători sunt cunoscuţi sub denumirea de intraprenori.

Întreprinzătorii se aseamană cu managerii însa au numeroase particularităţi care le conferă un statut social distinct. În acest sens se remarcă obiectivitatea, capacitatea ridicată de muncă, abilitatea organizatorică, viziunea, înclinaţia spre riscul moderat, încrederea în propriile forţe, abilitatea de a surprinde momentul oportun, competenţa profesională, atitudinea echilibrată faţă de bani.

Micile afaceri se regăsesc în toate domeniile economiei și anume producţie, prestări servicii și comerţ. Aceste afaceri sunt susţinute de întreprinderile mici și mijlocii, caracterizate printr-un numar mediu scriptic de până la 250 salariaţi și o cifră de afaceri de până la 50 milioane euro pe an sau dispun de active totale de până la 43 milioane euro.

Problemele specifice micilor afaceri sunt determinate de resursele limitate ale familiei întreprinzătorului, calitatea profesională uneori îndoielnică a salariaţilor, sistemul informaţional sumar .Aceste probleme pot fi agravate sau diminuate de existenţa mai multor factori, interni și externi și anume rata inflaţiei și a dobânzilor bancare, reglementările guvernamentale, capacitatea managerială a întreprinzătorului, priorităţile, climatul de muncă, tentaţia creșterii etc.

Asigurarea succesului sau apariţia eșecului în micile afaceri sunt determinate de capacitatea întreprinzătorilor de a atrage noi surse în circuitul propriilor afaceri. Succesul micilor afaceri este garantat atunci când, printr-un plan de afaceri bine conceput și elaborat, sunt convinși creditorii sau investitorii să contribuie la sporirea finanţării. Planul de afaceri este documentul prin care se prezintă în mod detaliat conţinutul afacerii și care are ca scop demonstrarea viabilităţii acţiunii întreprinzătorilor.

Lucrarea se împarte în trei capitole.În primul capitol s-a axat pe aspectele teoretice privind managementul afacerilor în domeniul serviciilor și anume importanţa afcerilor mici și mijlocii din domeniul serviciilor pentru economie și particularităţile,caracteristicile managemetului afacerilor în domeniul serviciilor.În al doilea capitol lucrarea se axează pe etapele iniţierii unei afaceri în domeniul serviciilor,mai exact pe aspectele teoretice privind planul de afaceri și ideile de afacei.

În al treilea capitol dar nu cel din urmă s-a efectuat un studiu de caz la societatea SC,,FOMIN COMP’’SRL unde s-au precizat următoarele aspect:denumirea și statutul juridic,obiectul de activitate,cooperarea și relaţiile cu alte firme,caracteristicile procesului de aprovizionare,vânzare și producţie,intrările de resurse material,structura organizatorică a firmei,meseriile principale și structura pe meserii,sistemul informational și informatizarea acestuia, activitatea firmei și pe final s-au abordat două probleme importante cu care se poate lovi societatea respectivă pe viitor.

Derularea unei afaceri este o cursă fără linie de sosire. Ea presupune continua străduinţă pentru îmbunătăţire în vederea satisfacerii nevoilor, dorinţelor şi cerinţelor în permanentă schimbare a clienţilor.

CAPITOLUL I.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR

1.1.IMPORTANŢA AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN DOMENIUL SERVICIILOR PENTRU ECONOMIE

Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o activitatea comunităţilor umane,managementul fiind un proces de orientare a activităţii oamenilor în scopul realizării unor obiective.

Pe măsura dezvoltării societăţii omeneşti, preocupările în domeniul managementului s-au intensificat, managementul începând să fie considerat ca o formă specifică de muncă intelectuală, cu o funcţie bine precizată, bazată pe un important fond, în continuă creştere, de cunoştinţe ştiinţifice. Cu toate acestea, abia la începutul secolului al XIX-lea managementul a început să fie considerată ca o activitate distinct, desfăşurată pe diferite niveluri ierarhice, iar primele lucrări dedicate în exclusivitate acestei problematici au apărut la începutul secolului al XX-lea. Cunoştinţele de management au devenit indispensabile în administrarea oricărei afaceri, fie că aceasta se dezvoltă într-o firmă mică, fie într-o mare societate transnaţională.

Preview document

Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 1
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 2
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 3
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 4
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 5
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 6
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 7
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 8
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 9
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 10
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 11
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 12
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 13
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 14
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 15
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 16
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 17
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 18
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 19
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 20
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 21
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 22
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 23
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 24
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 25
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 26
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 27
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 28
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 29
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 30
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 31
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 32
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 33
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 34
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 35
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 36
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 37
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 38
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 39
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 40
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 41
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri mici și mijlocii - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Initierea si Dezvoltarea unei Afaceri Mici si Mijlocii.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Dezvoltarii Companiei Mondconf Srl

Este cert faptul ca în ultima perioada se remarca o evolutie din ce în ce mai accelerata a economiei în ansamblul ei, evolutie sustinuta de...

Plan de Afaceri - Ferma de Struti SC Elso SRL

Sumar executiv SC ELSO SRL este o firma de productie si comert care va avea ca obiect de activitate cresterea strutilor si comercializarea...

Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii - Studiu de Caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Fundamentarea Planului de Afaceri Privind Construirea Ceainăriei Lorena

INTRODUCERE “Povestea ceainăriei Lorena începe în martie 2009. Mai exact pe data de 8 a primaverii însorite, ne-am adunat în jurul unui ceainic...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Proiect la Managementul Afacerilor Mici și Mijlocii

1 Sumar executiv: Tema proiectului: Plan de afaceri pentru introducerea unei linii de produse proprii la S C Euroconf S A Proiectul se...

Te-ar putea interesa și

Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii - Studiu de Caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor...

Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică

INTRODUCERE Cu câţiva ani in urma, noţiunea de „afacere" căpătase o pronunţată conotaţie peiorativă. Expresii de genul „Eşti afacerist!" se...

Particularitați Manageriale în IMM

INTRODUCERE În ţara noastră dupa anul 1990, s-a produs o adevărată explozie în domeniul creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,...

Proiectarea și organizarea întreprinderii S.C. BaseCamp S.R.L.

1 Etapele infiintarii unei intreprinderii 1.1 Intreprinderea Întreprinderea este orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă...

O Idee pentru Dezvoltarea unei Afaceri

Introducere Recent am avut sansa unei calatorii in Spania si am putut sa observ cum se desfasoara afacerile mici si mijlocii acolo. Astfel,...

Întreprinderi Mici și Mijlocii

ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII, ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACESTORA Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt predominante într-o economie de piață,...

Piata Muncii in Romania

Trasaturi, legislatie, analiza statistica Forta de munca sau populatia activa este numarul total de persoane disponibile pentru angajare intr-o...

Ai nevoie de altceva?