Leadership și Culturi Organizaționale

Licență
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 23246
Mărime: 97.38KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
„ ŞCOALA NAŢIONALĂ DE ŞTIINTE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE” Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David Ogilvy

Cuprins

INTRODUCERE.pag. 4

1. CAPITOLUL I- PUTERE, AUTORITATE ŞI INFLUENŢĂ.pag. 6

1.1. Conceptul de leadership.pag. 6

1.2. Participare şi control.pag. 7

1.3. Niveluri de leadership.pag. 8

2. CAPITOLUL II – LEADERSHIPUL -EXPRESIE A VIZIUNII ORGANIZAŢIONALE.pag.18

2.1. Leadershipul este o expresie a valorilor.pag. 18

2.2. Leadershipul este generat de forme ale managementului excelenţei.pag. 19

2.3. Leadershipul susţine comportamentul de învăţare al unei organizaţii care învaţă.pag. 20

2.4. Stiluri de leadership.pag. 21

3. CAPITOLUL III – STRUCTURI DE LEADERSHIP ŞI MODELE DE CULTURI ORGANIZAŢIONALE.pag. 22

3.1. Influenţa leadershipului asupra schimbării organizaţionale.pag. 27

3.2. Importanţa leadershipului în transformarea culturii organizaţionale.pag. 30

4. CAPITOLUL IV- STUDIU DE CAZ PROFILUL LIDERULUI VIZIONAR IN CADRUL BANCPOST ORADEA.pag. 34

4.1 Introducere (noţiunile cu care s-a operat în evaluarea situaţiei, a liderului) . pag. 34

4.2. Structura şi funcţiile organizaţiei. pag. 36

4.3. Cultura organizaţională. pag. 37

4.4. Liderul (evaluarea, caracteristicile acestuia). pag. 41

Comportamentul, ritualurile, ceremoniile, miturile.

4.5. Metode sociale ( intervievare, chestionare), psihologice (de testare, de evaluare a caracteristicilor psihosociale, de determinare a temperamentului, a stilului managerial, al sociopsihoprofesiogramei ) , statistice (de prelucrare multifactorială a datelor, de determinare a mediilor ,de corelare , regresie, de determinare a capacităţii manageriale globale etc. ), de relaţii publice ( de persuasiune, schimbare de atitudini, comportamente), pedagogice( de instruire a managerilor şi personalului). pag. 42

4.7. Leadershipul în organizaţii. pag. 49

Mecanismul de identitate. Caracterizare

Mecanismul de promovare

Mecanismul de identificare

Schimbările efectuate de către lider in cadrul organizaţiei

Capacitatea de previziune

4.8. Impactul liderului asupra organizaţiei. pag. 52

4.9. Discuţii, propuneri. pag. 58

5. CONCLUZII GENERALE. .pag. 59

6. BIBLIOGRAFIE.pag. 62

7. WEBOGRAFIE.pag. 64

Extras din document

INTRODUCERE

Liderii acţionează conform unei moralităţi înalte, unei practici etice şi cu o înţelegere fundamentală a factorilor de o mare complexitate care sprijină şi fac posibil efortul colectiv într-o organizaţie. Cultura organizaţională este de obicei înrădăcinată şi foarte dificil de schimbat, dar liderii pot influenţa şi chiar pot genera o cultură corporatistă.

Teza noastră urmăreşte să arate că liderii pot avea o influenţă majoră asupra culturii, deşi procesul nu este uşor şi nu se poate face rapid. Liderii organizaţionali se confruntă cu multe probleme complexe în încercările lor de a genera realizări într-un mediu nesigur, complex şi ambiguu. Succesul liderilor depinde, într-o mare măsură, de înţelegerea culturii organizaţionale.

Am fi putut opta pentru termenul „conducere organizaţională” utilizat de Mihaela Vlăsceanu în cărţile sale sau simplu „conducere” în conformitate cu şcoala sociologică din Bucureşti, dar în economia acestui text l-am ales pe cel folosit de şcoala sociologică de la Iaşi, şi anume „leadership”. Termenul „leadership” este mai des utilizat în limbajul cotidian, fiind preferat pentru impactul sporit pe care îl are.

Liderii au putere, autoritate şi influenţă, trei elemente esenţiale în conducerea indivizilor către un ţel anume. Acestea sunt conceptele tratate în primul capitol al lucrării de faţă. Ponderea în care puterea, autoritatea şi influenţa sunt utilizate a suferit modificări de-a lungul timpului. Astăzi accentul este pus pe influenţă şi mai puţin pe putere şi autoritate. În noile forme organizaţionale influenţa este folosită pentru a asigura un tot unitar între procesul de muncă, comportament şi schimbare. Autoritatea ierarhică este mai puţin eficientă în a produce efectele urmărite. Mai importantă este capacitatea de a motiva, persuada, aprecia, înţelege şi negocia. Aceste dimensiuni ale influenţei sunt esenţiale pentru a spori succesul activităţii organizaţionale.

Capitolul următor reflectă modul în care leadershipul îşi pune amprenta asupra viziunii organizaţionale. Liderii au o viziune clară şi completă despre ceea ce trebuie realizat şi pot transpune această viziune în scopuri şi obiective clare. Liderii sunt determinaţi să îşi atingă viziunea şi să ajute la identificarea şi implementarea obiectivelor şi acţiunilor care converg spre acea viziune. Nevoia aceasta, de a avea o viziune clară, este cu atât mai acută cu cât vedem astăzi în jurul nostru cum în diferite sectoare leadershipul este fragmentat, sfâşiat de lupte intestine, supus presiunilor politice şi atins de corupţie.

Mai departe, în capitolul trei am încercat să determinăm felul în care leadershipul influenţează cultura organizaţională. Am subliniat contribuţia leadershipului în conturarea, menţinerea sau modificarea acesteia. Un subcapitol despre schimbarea organizaţională şi altul despre importanţa leadershipului în transformarea culturii organizaţionale erau necesare pentru a aprofunda problematica studiată.

Capitolul următor ne-a furnizat metodologia pentru studiul de caz. Ne-am îndreptat atenţia asupra modului în care leadershipul cultural ce inovează, creând sau schimbând culturile organizaţionale, diferă de cel care menţine cultura organizaţională, deşi comportamentele lor sunt asemănătoare.

Capitolul I - PUTERE, AUTORITATE ŞI INFLUENŢĂ

1.1.Conceptul de leadership

Succesul organizaţiei depinde de mulţi factori, dar nu mai puţin important este impactul leadershipului. Termen polisemantic, intraductibil în limba româna printr-un singur cuvînt care să cuprindă adevăratele semnificaţii ale noţiunii, leadershipul face în continuare carieră în literatura managerială. Atunci când se vorbeşte despre atributul de antrenare sau de coordonare a managementului, inevitabil se face referire la leadership. Atunci când este vorba despre strategiile de comunicare în organizaţie, iarăşi este amintită noţiunea de leadership. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale agreabile bazate pe încredere şi cooperare sunt legate de leadership, iar punctul de plecare în formularea unor politici diferenţiate de motivare a subordonaţilor îl constituie tot leadershipul. Inevitabil ne întrebam „Ce este leadershipul?”

Leadershipul poate fi înţeles ca un atribut al unei poziţii ierarhice în organizaţie, o caracteristică a unei persoane, un proces de mobilizare şi antrenare a personalului într-o anumită direcţie, o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament. La fel de vechi precum civilizaţia umană, leadershipul continuă să capete înţelesuri diferite, aşa cum arată şi Andrew J. DuBrin, care prezintă cele mai reprezentative definiţii ale leadershipului, după cum urmează:

 influenţa interpersonală bazată pe comunicarea directă, sinceră pentru realizarea obiectivelor;

 arta influenţării oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal;

 principala forţă dinamică ce motivează şi coordonează organizaţia pentru a-şi duce la bun sfârşit misiunea;

 abilitatea de a inspira încredere şi susţinere printre oameni, acţiuni necesare pentru îndeplinirea scopurilor .

G. A. Cole prezintă leadershipul ca un proces dinamic al muncii în grup, aparţinând unei persoane pe o perioadă determinată de timp şi într-un context organizaţional, prin care sunt determinaţi alţi membri ai grupului pentru a se angaja ei înşişi în îndeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor .

Preview document

Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 1
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 2
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 3
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 4
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 5
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 6
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 7
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 8
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 9
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 10
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 11
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 12
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 13
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 14
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 15
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 16
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 17
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 18
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 19
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 20
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 21
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 22
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 23
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 24
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 25
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 26
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 27
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 28
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 29
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 30
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 31
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 32
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 33
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 34
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 35
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 36
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 37
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 38
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 39
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 40
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 41
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 42
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 43
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 44
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 45
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 46
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 47
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 48
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 49
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 50
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 51
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 52
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 53
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 54
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 55
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 56
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 57
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 58
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 59
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 60
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 61
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 62
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 63
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 64
Leadership și Culturi Organizaționale - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Leadership si Culturi Organizationale.doc

Alții au mai descărcat și

Știința Conducerii în Domeniul Militar - Leadershipul Militar

1. Definirea organizaţiilor. Scopul definirii organizaţiei este de a construi un cadru teoretic al intervenţiei organizaţionale orientate spre...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Leadership

INTRODUCERE Leadership-ul reprezinta un atribut dorit si cerut de organizatii managerilor lor. Liderii au incredere in propriile forte si...

Modele de guvernanță corporativă în România. Studiu de caz - SC Biofarm SA

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea...

Cultura organizațională

1.Cultura organizationala: definitie, aspecte generale. 1.1. Definitie Sunt diverse moduri de abordare a culturii organizationale; s-au formulat...

Leadershipul și Inteligența Emoțională

Introducere Orice depart, organizaţie publică sau privată arene nevoie atât de manageri cât şi de lideri, spre deosebire de managemnt, un lider...

Pregătirea profesională a personalului - practici moderne

INTRODUCERE Scopul lucrării – să asigure adoptarea celor mai eficiente măsuri cu privire la asigurarea cu personal (pregătirea profesională a...

Rolurile Leadirilor

Introducere În încercarea de a înțelege conceptul de leadership, una dintre problemele care se ivesc este că poate fi privit fie ca un atribut,...

Te-ar putea interesa și

Orange - prezentarea și organizarea managerială

Rezumat Proiectul realizat va cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o...

Analiza organizațională

I. Sectorul public din Romania  analiza S.W.O.T. 1.1. Prezentarea factorilor S.W.O.T. A. Factori S (puncte forte): ! Existenta unei structuri...

Aspecte ale culturii organizaționale în cadrul firmei SC Cargus Expres Curier SRL și identificarea tipului de cultură existentă

Introducere Cultura organizaţionala este unconcept care este intîlnit tot mai des nu numai în preocupările profesorilor, studenţilor, a...

Leadership

« Un conducator este un negustor de sperante. » (Napoleon) « Oamenii sunt deseori atrasi de anumite cauze si isi dedica intreaga viata unor idei...

Premisele culturii organizaționale

CAPITOLUL I PREMISELE CULTURII ORGANIZATIONALE 1.1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ - DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1.1. DEFINIREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE...

Leadership și Cultură Organizațională

1. Introducere în cultura organizaţională Cultura organizaţională reprezintă unul dintre conceptele importante care s-au afirmat relativ recent şi...

Managementul calității în industria alimentară

INTRODUCERE Lupta pentru existenta inseamna in secolul XXI lupta pentru calitate. Cine nu accepta aceasta lupta va pierde. Miracolul japonez al...

Analiza Omniasig

Cap.I Descrierea firmei I.1 Domeniul OMNIASIG - grup de asigurari cu capital mixt, infiintat in 1995, avand in componenta sa companiile OMNIASIG...

Ai nevoie de altceva?