Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Aceasta licenta trateaza Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Totolici Sofia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL 1- PARTICULARITATI ALE SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE 1
1.1 Definirea Serviului Public 1
1.2. Prestarea serviciilor la nivel local 4
1.2.1. Forme alternative practicate în tarile dezvoltate 4
1.2.Forme alternative practicate în perioada de tranzitie 4
1.3 Caracteristicile generale ale sistemului serviciilor publice 6
1.3.1 Abordari diferite ale bunurilor si serviciilor 7
1.4. Cerinte organizatorice 8
1.4.1. Reglementarile financiare 9
1.5 Modalitati de gestiune a serviciilor publice 9
1.6 Principalele relatii care se stabilesc între serviciile publice 11
1.6.1 Relatiile dintre autoritatea de vârf a administratiei publice si celelalte autoritati ale administratiei publice 12
1.7 Evaluarea performantei în serviciile publice 13
CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIULUI PUBLIC ÎN ABORDAREA STANDARDULUI INTERNATIONAL ISO 9000 15
2.1. Conceptele managementului calitatii 15
2.2. Elemente ale Sistemului de Management al Calitatii 16
2.3. Manualul Calitatii în abordarea standard 20
2.3.1. Criterii de redactare a Manualului Calitatii 20
2.3.2 Scurta prezentare de continut a Manualului Calitatii 27
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA PRIMARIEI GALATI 31
3.1 Datele Primariei 31
3 2 Structura organizatorica 32
3 3 Atributiile Primarului 32
3 4 Atributiile secretarului 34
3 5 Atributiile directiilor,serviciilor si compartimentelor din cadrul primariei 34
CAPITOLUL 4. MANUALUL CALITATII, INSTRUMENT DE ASIGURARE A CALITATII LA PRIMARIA GALATI 46
4.1. Particularitati ale organizarii procesuale si structurale la nivelul Primariei 46
4.2. Politica si obiectivele privind calitatea 60
4.2.1. Politica privind calitatea 60
4.3. Prezentarea Manualului calitatii 63
4.3.1. Scopul Manualului Calitatii 63
4.3.2. Domeniu de aplicare 63
4.3.3. Documente de referinta 66
4.3.4. Documente legale si de reglementare aplicabile 67
4.3.5. Structura Manualului Calitatii 67
4.3.6. Administrarea Manualului Calitatii 68
4.4. Responsabilitatea managementului 74
4.4.1. Angajamentul managementului 74
4.4.2. Planificarea 75
4.5. Managementul resurselor 77
4.5.1. Asigurarea resurselor 77
4.5.2. Resurse umane 77
4.5.3. Infrastructura 78
4.5.4 Mediul de lucru 78
4.6. Realizarea serviciilor 78
4.6.1. Planificarea realizarii serviciilor 78
4.6.2. Procese prinvind relatia cu cetatenii 79
4.6.3. Aprovizionare 80
4.6.4. Furnizarea de servicii 80
4.6.5. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare(DMM) 81
4.7. Masurare, analiza si îmbunatatire 81
4.7.1. Generalitati 81
4.7.2. Monitorizare si masurare 82
4.7.5. Îmbunatatire 83
5. CONCLUZII SI PROPUNERI 84
BIBLIOGRAFIE 86

Extras din document

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE

1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC

În limbaj curent, notiunea de serviciu public este utilizata pentru a desemna o activitate de interes general, prestata de un organism, adica de o persoana juridica, autorizata de o autoritate a administratiei publice.

Exista doua acceptiuni în legatura cu definirea notiunii de serviciu public:

1. Definire în sens material sau, altfel spus, ca tip de activitate de interes general pe care

administratia întelege sa si-o asume.

2. Definire în sensul organizatoric sau, altfel spus, organismul prin intermediul caruia se realizeaza o activitate de interes general.

Figura 1. Clasificarea serviciilor publice

Identificarea unui serviciu public presupune luarea în considerare a trei elemente:

a) Elementul material: serviciul public este, în primul rând, o activitate de interes general.Aceasta întâietate a elementului material a aparut odata cu punerea sub semnul întrebarii a criteriului organic. Serviciul public nu mai este privit ca un organism public, ci, în special, ca o activitate care raspunde unui obiectiv de interes general. Aceasta activitate poate fi asigurata eventual de catre o persoana privata. Trebuie, de asemenea, mentionat ca orice activitate de interes general reprezinta si un serviciu public.

b) Elementul voluntarist, adica intentia puterilor publice. Nu va exista un serviciu public decât daca puterile publice (autoritati nationale sau locale) si-au manifestat intentia de a-si asuma (direct sau indirect) o activitate de interes general. Nu exista, deci, servicii publice “prin natura lor”.

Notiunea de serviciu public apare, de aceea, ca o notiune subiectiva si evolutiva. Evolutia are loc în sensul largirii sferei de cuprindere. Astfel, odata cu dezvoltarea nevoilor în domeniul petrecerii timpului liber, activitati cum ar fi exploatarea unui teatru, a unui teleski într-o statiune montana sau organizarea de competitii de catre federatiile sportive au capatat eticheta de servicii publice.

Exista anumite dificultati în identificarea intentiei exacte a guvernantilor, mai ales atunci

când ei încredinteaza anumite activitati de interes general unor persoane private, în mod expres ca fiind servicii publice. Este necesara, atunci, prezenta a trei indicii pentru a putea identifica serviciul public:

- activitatea trebuie sa raspunda unei misiuni de interes general;

- organizatia privata respectiva trebuie sa dispuna de veritabile prerogative de putere publica;

- organizatia privata respectiva trebuie sa fie supusa unui control din partea puterilor publice.

În majoritatea cazurilor, vointa puterilor publice este usor de identificat: persoana publica respectiva îsi asuma în mod direct activitatea de interes general în cauza. Daca activitatea de interes general este asigurata de catre o persoana privata, trebuie sa se tina seama în mod special de controlul administratiei (de catre puterea publica). Orice serviciu public depinde, deci, în mod direct sau indirect, de vointa unei persoane publice care decide crearea sa, modul de gestiune, regulile fundamentale de organizare.

c) Elementul formal. Regulile aplicabile în mod normal activitatilor de servicii publice provin din acel regim juridic caruia îi este supusa activitatea de interes general în cauza.

Existenta unui regim juridic specific, regimul de drept administrativ, apare în mod clar atunci când serviciul public este asigurat în mod direct de catre o persoana publica. Realizarea acestei misiuni este însotita întotdeauna de prerogative sau de constrângeri caracteristice (proprii) dreptului public.

Serviciul public este mijlocul administratiei prin care se presteaza cetatenilor servicii de interes general, în regim de putere politica.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati.doc

Alte informatii

Lucrare de licenta in cadrul Facultatii de Stiinte Economice-Galati,Profil-Management