Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati

Licență
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 26224
Mărime: 139.41KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Totolici Sofia
Lucrare de licenta in cadrul Facultatii de Stiinte Economice-Galati,Profil-Management

Cuprins

CAPITOLUL 1- PARTICULARITATI ALE SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE 1

1.1 Definirea Serviului Public 1

1.2. Prestarea serviciilor la nivel local 4

1.2.1. Forme alternative practicate în tarile dezvoltate 4

1.2.Forme alternative practicate în perioada de tranzitie 4

1.3 Caracteristicile generale ale sistemului serviciilor publice 6

1.3.1 Abordari diferite ale bunurilor si serviciilor 7

1.4. Cerinte organizatorice 8

1.4.1. Reglementarile financiare 9

1.5 Modalitati de gestiune a serviciilor publice 9

1.6 Principalele relatii care se stabilesc între serviciile publice 11

1.6.1 Relatiile dintre autoritatea de vârf a administratiei publice si celelalte autoritati ale administratiei publice 12

1.7 Evaluarea performantei în serviciile publice 13

CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIULUI PUBLIC ÎN ABORDAREA STANDARDULUI INTERNATIONAL ISO 9000 15

2.1. Conceptele managementului calitatii 15

2.2. Elemente ale Sistemului de Management al Calitatii 16

2.3. Manualul Calitatii în abordarea standard 20

2.3.1. Criterii de redactare a Manualului Calitatii 20

2.3.2 Scurta prezentare de continut a Manualului Calitatii 27

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA PRIMARIEI GALATI 31

3.1 Datele Primariei 31

3 2 Structura organizatorica 32

3 3 Atributiile Primarului 32

3 4 Atributiile secretarului 34

3 5 Atributiile directiilor,serviciilor si compartimentelor din cadrul primariei 34

CAPITOLUL 4. MANUALUL CALITATII, INSTRUMENT DE ASIGURARE A CALITATII LA PRIMARIA GALATI 46

4.1. Particularitati ale organizarii procesuale si structurale la nivelul Primariei 46

4.2. Politica si obiectivele privind calitatea 60

4.2.1. Politica privind calitatea 60

4.3. Prezentarea Manualului calitatii 63

4.3.1. Scopul Manualului Calitatii 63

4.3.2. Domeniu de aplicare 63

4.3.3. Documente de referinta 66

4.3.4. Documente legale si de reglementare aplicabile 67

4.3.5. Structura Manualului Calitatii 67

4.3.6. Administrarea Manualului Calitatii 68

4.4. Responsabilitatea managementului 74

4.4.1. Angajamentul managementului 74

4.4.2. Planificarea 75

4.5. Managementul resurselor 77

4.5.1. Asigurarea resurselor 77

4.5.2. Resurse umane 77

4.5.3. Infrastructura 78

4.5.4 Mediul de lucru 78

4.6. Realizarea serviciilor 78

4.6.1. Planificarea realizarii serviciilor 78

4.6.2. Procese prinvind relatia cu cetatenii 79

4.6.3. Aprovizionare 80

4.6.4. Furnizarea de servicii 80

4.6.5. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare(DMM) 81

4.7. Masurare, analiza si îmbunatatire 81

4.7.1. Generalitati 81

4.7.2. Monitorizare si masurare 82

4.7.5. Îmbunatatire 83

5. CONCLUZII SI PROPUNERI 84

BIBLIOGRAFIE 86

Extras din document

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE

1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC

În limbaj curent, notiunea de serviciu public este utilizata pentru a desemna o activitate de interes general, prestata de un organism, adica de o persoana juridica, autorizata de o autoritate a administratiei publice.

Exista doua acceptiuni în legatura cu definirea notiunii de serviciu public:

1. Definire în sens material sau, altfel spus, ca tip de activitate de interes general pe care

administratia întelege sa si-o asume.

2. Definire în sensul organizatoric sau, altfel spus, organismul prin intermediul caruia se realizeaza o activitate de interes general.

Figura 1. Clasificarea serviciilor publice

Identificarea unui serviciu public presupune luarea în considerare a trei elemente:

a) Elementul material: serviciul public este, în primul rând, o activitate de interes general.Aceasta întâietate a elementului material a aparut odata cu punerea sub semnul întrebarii a criteriului organic. Serviciul public nu mai este privit ca un organism public, ci, în special, ca o activitate care raspunde unui obiectiv de interes general. Aceasta activitate poate fi asigurata eventual de catre o persoana privata. Trebuie, de asemenea, mentionat ca orice activitate de interes general reprezinta si un serviciu public.

b) Elementul voluntarist, adica intentia puterilor publice. Nu va exista un serviciu public decât daca puterile publice (autoritati nationale sau locale) si-au manifestat intentia de a-si asuma (direct sau indirect) o activitate de interes general. Nu exista, deci, servicii publice “prin natura lor”.

Notiunea de serviciu public apare, de aceea, ca o notiune subiectiva si evolutiva. Evolutia are loc în sensul largirii sferei de cuprindere. Astfel, odata cu dezvoltarea nevoilor în domeniul petrecerii timpului liber, activitati cum ar fi exploatarea unui teatru, a unui teleski într-o statiune montana sau organizarea de competitii de catre federatiile sportive au capatat eticheta de servicii publice.

Exista anumite dificultati în identificarea intentiei exacte a guvernantilor, mai ales atunci

când ei încredinteaza anumite activitati de interes general unor persoane private, în mod expres ca fiind servicii publice. Este necesara, atunci, prezenta a trei indicii pentru a putea identifica serviciul public:

- activitatea trebuie sa raspunda unei misiuni de interes general;

- organizatia privata respectiva trebuie sa dispuna de veritabile prerogative de putere publica;

- organizatia privata respectiva trebuie sa fie supusa unui control din partea puterilor publice.

În majoritatea cazurilor, vointa puterilor publice este usor de identificat: persoana publica respectiva îsi asuma în mod direct activitatea de interes general în cauza. Daca activitatea de interes general este asigurata de catre o persoana privata, trebuie sa se tina seama în mod special de controlul administratiei (de catre puterea publica). Orice serviciu public depinde, deci, în mod direct sau indirect, de vointa unei persoane publice care decide crearea sa, modul de gestiune, regulile fundamentale de organizare.

c) Elementul formal. Regulile aplicabile în mod normal activitatilor de servicii publice provin din acel regim juridic caruia îi este supusa activitatea de interes general în cauza.

Existenta unui regim juridic specific, regimul de drept administrativ, apare în mod clar atunci când serviciul public este asigurat în mod direct de catre o persoana publica. Realizarea acestei misiuni este însotita întotdeauna de prerogative sau de constrângeri caracteristice (proprii) dreptului public.

Serviciul public este mijlocul administratiei prin care se presteaza cetatenilor servicii de interes general, în regim de putere politica.

Preview document

Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 1
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 2
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 3
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 4
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 5
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 6
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 7
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 8
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 9
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 10
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 11
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 12
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 13
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 14
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 15
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 16
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 17
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 18
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 19
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 20
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 21
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 22
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 23
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 24
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 25
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 26
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 27
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 28
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 29
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 30
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 31
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 32
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 33
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 34
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 35
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 36
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 37
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 38
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 39
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 40
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 41
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 42
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 43
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 44
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 45
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 46
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 47
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 48
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 49
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 50
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 51
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 52
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 53
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 54
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 55
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 56
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 57
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 58
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 59
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 60
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 61
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 62
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 63
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 64
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 65
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 66
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 67
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 68
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 69
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 70
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 71
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 72
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 73
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 74
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 75
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 76
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 77
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 78
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 79
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 80
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 81
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 82
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 83
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 84
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 85
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 86
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 87
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 88
Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Forme și Metode de Stimulare a Inovațiilor în Condițiile Integrării

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Lucrarea de faţă face parte din încercările de a înţelege schimbările produse în domeniul atât de...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Studiu de caz - Primăria Comunei Moțăieni - motivarea funcționarilor publici

1. Prezentarea studiului:Motivarea functionarilor publici In acest studiu de caz mi-am propus sa analizez procesul de motivare al functionarilor...

Managementul calității la SC Autopart SRL

INTRODUCERE Lucrarea “Analiza managementului calităţii la S.C. EURO PARTENER INSTAL S.R.L ” este structurată în 4 capitole. Ea are drept obiectiv...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV SI ORGANIZATORIC 1.1 Administraţia publică. Categorii de resurse umane 1.1.1 Administraţia publică centrală şi...

Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL

1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA S.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L. 1.1.Generalităţi 1.1.1. Notă asupra reviziei standardului...

Te-ar putea interesa și

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Manualul Calității în Cadrul Primăriei din Vaslui

INTRODUCERE Calitatea, ca instrument strategic în managementul general al organizaţilor, este identificată azi ca fiind unul dintre elementele...

Colectarea selectivă a deșeurilor în Județul Galați

Capitolul I. Consideraţii generale 1.1 Calitatea în sistemul actual de gestionare a deseurilor Scopul acestei proiect este de a implementa /...

Managementul Calitatii, Aspecte Teoretico-Metodologice

1.1. CONCEPTUL DE CALITATE 1.1.1. Definitie Cunoasterea în orice domeniu, deci si în ceea ce priveste calitatea porneste de la întelegerea...

Ai nevoie de altceva?