Managementul Carierei

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 21569
Mărime: 287.50KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

ARGUMENT

1. ŞCOALA CA ORGANIZAŢIE

1. 1. Repere generale .

1. 2. Specificul şcolii .

2. TEORII ALE CARIEREI

2. 1. Definirea carierei .

2. 2. Teorii şi modele ale dezvoltării şi managementului carierei

2. 2. 1. Modelul RIASEC .

2. 2. 2. Teoria stadiilor de dezvoltare vocaţională .

2. 2. 3. Abordările socio-cognitive ale carierei.

2. 2. 4. Modelul procesării informaţiilor legate de carieră .

3. DECIZIA DE CARIERĂ

3. 1. Componentele deciziei .

3. 2. Identitate profesională şi ancore ale carierei .

3. 3. Explorarea ocupaţională .

3. 4. Procesul de consiliere în carieră .

3. 5. Intervenţii cognitiv-comportamentale în consiliere privind cariera .

4. Managementul carierei în şcoala specială .

5. Designul studiului de caz .

6. Concluzii .

7. Anexe .

8. Bibliografie .

Extras din document

ARGUMENT

Un management raţional al resurselor umane îşi asumă o dimensiune morală şi presupune, totdeauna, punerea în practică şi respectarea dreptului individului de a exercita o profesie şi de a-şi trăi cu demnitate viaţa. Noile tehnologii modifică structurile cunoscute ale pieţei muncii, raporturile între cerere şi ofertă, formare iniţială şi continuă, mobilitatea forţei de muncă şi stabilitatea locurilor de muncă.

Cariera acoperă şi identifică diferite roluri în care individul este implicat: elev, angajat, membru al comunităţii, părinte, modul în care acţionează în familie, şcoală şi societate şi suita de etape prin care poate trece în viaţă: căsătorie, pensionare, etc.; toate acestea considerate ca un tot unitar, indivizibil. În această accepţiune, orice persoană are o carieră şi nu doar cei care exercită cu succes o anumită profesie.

Modul de ierarhizare, statutul şi prestigiul în lumea profesiilor sunt cultural determinate şi explică „opoziţia”: munca fizică – intelectuală, muncă pentru bărbaţi – femei, muncă de execuţie – de conducere cât şi dinamica acestor activităţi în concordanţă cu schimbările intervenite în plan economic şi social.

Aproape jumătate din durata vieţii o dedicăm unei slujbe (plăite) sau activităţilor care ne furnizează mijloacele de trai. Acest timp considerabil alocat muncii, profesiei este un argument pentru aface alegeri bine gândite cu privire la carieră, care să asigure nu doar resurse financiare pentru un trai decent dar să ofere şi prilejul dezvoltării personale, realizării de sine, împlinirii anumitor idealuri.

Managementul carierei este o formă de socializare şi învăţare socială prin faptul că oferă persoanelor noi experienţe şi informaţii prin care acestea pot să-şi contureze identitatea de sine sau să depăşească anumite contexte critice ale vieţii.

Prin lucrarea de faţă am încercat să elaborez o parte din aspectele teoretice cu privire la conceptul de carieră, teoriile şi modele ale dezvoltării carierei, precum şi o parte practică, aplicativă, cu scopul de a descoperi decizia de carieră a elevilor clasei a VIII-a, oferta educaţională a Şcolii de Arte şi Meserii – învăţământ special, conturarea calităţilor necesare exercitării unei profesii.

Partea aplicativă are şi un scop explorativ, urmărind îndrumarea elevilor din învăţământul special spre o profesie pentru care dovedesc interes şi aptitudini.

1. ŞCOALA CA ORGANIZAŢIE

1. 1. Repere generale

Atenţia deosebită a specialiştilor îndreptată asupra şcolii ca organizaţie este susţinută de teoria sistemelor, conform căreia aceasta este un sistem deschis, definit în principal prin interacţiunea permanenetă cu mediul în care ea funcţionează, realizând cu acesta un schimb de materie, energie şi informaţie.

Elementele organizaţiei şcolare se află într-o permanentă interdependenţă şi interacţiune atât în interior cât şi în exterior cu mediul socio-economic, relaţia dintre organizaţia şcolară şi factorii sociali externi este o relaţie specifică.

Organizaţia şcolară a mileniului III are pe de o parte şansa de a se dezvolta într-un mediu extrem de variat, contextualizat, într-o conjunctură de factori care constrâng sau sunt chiar contradictorii, ceea ce favorizează valorificarea creativităţii, a iniţiativei, a cooperării şi comunicării umane. Pe de altă parte, toate aceste caracteristici ale mediului în care se dezvoltă organizaţia şcolară devin, adesea, devin dezavantaje pentru că nu se poate stabili o relaţie de determinism clar între factori şi efecte. Organizaţia şcolară se dezvoltă în funcţie de anumiţi factori, care sunt clasificaţi din perspectiva a două criterii. În funcţie de originea factorilor, aceştia sunt interni, ce ţin de structurarea şi funcţionarea organizaţiei şcolare şi externi, ce aparţin mediului fizico-social în care fiinţează organizaţia şcolară.

Societatea actuală aşteaptă ca cetăţenii ei să fie capabili de a aborda schimbarea în mod activ pe tot parcursul vieţii lor, atât individual cât şi în colaborare, într-un context al unei transformări globale, dinamice şi multiculturale.

Dintre toate instituţiile sociale, şcoala e singura care promite în mod potenţial să aibă o contribuţie fundamentală la realizarea acestui scop. Educaţia reprezintă o sursă de pregătire a oamenilor pentru schimbare iar profesorii sunt consideraţi experţi în dinamica schimbării, pentru a modifica ceva în viaţa tinerilor din toate mediile sociale şi pentru a îmbunătăţi capacitatea societăţii de a accepta schimbarea. Aceste finalităţi sunt cele care determină actualmente şi obiectivele unei organizaţii şcolare.

Orice organizaţie se caracterizează prin existenţa unor scopuri clare şi delimitate, pentru a motiva şi angaja indivizii ce participă la desfăşurarea activităţilor sale. E. Păun consideră că „orice organizaţie reprezintă o combinaţie relativ stabilă de resurse umane şi materiale pentru atingerea unor obiective. Aceste scopuri ale organizaţiei şcolare au un numit specific, ele fiind transindividuale, exprimând organizaţia în ansamblul ei, orientarea şi politica generală”.

Între scopurile organizaţiei şi cele personale există o minimă compatibilitate care nu se realizează prin eliminarea şi desconsiderarea celor individuale ci prin încorporarea şi integrarea acestora în scopurile organizaţionale. Astfel, scopurile organizaţionale sunt acceptate de către indivizi şi generează interacţiuni, practici participative şi acţiuni comune în direcţia realizării lor.

Într-o organizaţie există o tensiune între idealurile personale şi cele colective. Viziunea comună este vitală pentru organizaţiile ce au la bază învăţarea, pentru că furnizează concentrarea şi energia necesar studiului. În timp ce învăţarea adaptativă este posibilă şi fără viziune, învăţarea productivă/creativă are loc doar atunci când oamenii se străduiesc să obţină ceva de mare importanţă pentru ei. O viziune comună este o viziune la care mulţi oameni aderă în mod real pentru că ea reflectă viziunile lor personale.

Viziunea colectivă este un proces profund, solid, de claritate, entuziasm, comunicare şi angajament crescânde. Schimbarea productivă este în mare măsură un proces de mobilizare şi contagiere pozitivă. Organizaţiile care construiesc viziuni comune îşi încurajează membrii să-şi elaboreze viziuni personale.

Preview document

Managementul Carierei - Pagina 1
Managementul Carierei - Pagina 2
Managementul Carierei - Pagina 3
Managementul Carierei - Pagina 4
Managementul Carierei - Pagina 5
Managementul Carierei - Pagina 6
Managementul Carierei - Pagina 7
Managementul Carierei - Pagina 8
Managementul Carierei - Pagina 9
Managementul Carierei - Pagina 10
Managementul Carierei - Pagina 11
Managementul Carierei - Pagina 12
Managementul Carierei - Pagina 13
Managementul Carierei - Pagina 14
Managementul Carierei - Pagina 15
Managementul Carierei - Pagina 16
Managementul Carierei - Pagina 17
Managementul Carierei - Pagina 18
Managementul Carierei - Pagina 19
Managementul Carierei - Pagina 20
Managementul Carierei - Pagina 21
Managementul Carierei - Pagina 22
Managementul Carierei - Pagina 23
Managementul Carierei - Pagina 24
Managementul Carierei - Pagina 25
Managementul Carierei - Pagina 26
Managementul Carierei - Pagina 27
Managementul Carierei - Pagina 28
Managementul Carierei - Pagina 29
Managementul Carierei - Pagina 30
Managementul Carierei - Pagina 31
Managementul Carierei - Pagina 32
Managementul Carierei - Pagina 33
Managementul Carierei - Pagina 34
Managementul Carierei - Pagina 35
Managementul Carierei - Pagina 36
Managementul Carierei - Pagina 37
Managementul Carierei - Pagina 38
Managementul Carierei - Pagina 39
Managementul Carierei - Pagina 40
Managementul Carierei - Pagina 41
Managementul Carierei - Pagina 42
Managementul Carierei - Pagina 43
Managementul Carierei - Pagina 44
Managementul Carierei - Pagina 45
Managementul Carierei - Pagina 46
Managementul Carierei - Pagina 47
Managementul Carierei - Pagina 48
Managementul Carierei - Pagina 49
Managementul Carierei - Pagina 50
Managementul Carierei - Pagina 51
Managementul Carierei - Pagina 52
Managementul Carierei - Pagina 53
Managementul Carierei - Pagina 54
Managementul Carierei - Pagina 55
Managementul Carierei - Pagina 56
Managementul Carierei - Pagina 57
Managementul Carierei - Pagina 58
Managementul Carierei - Pagina 59
Managementul Carierei - Pagina 60
Managementul Carierei - Pagina 61
Managementul Carierei - Pagina 62
Managementul Carierei - Pagina 63
Managementul Carierei - Pagina 64
Managementul Carierei - Pagina 65
Managementul Carierei - Pagina 66
Managementul Carierei - Pagina 67
Managementul Carierei - Pagina 68
Managementul Carierei - Pagina 69
Managementul Carierei - Pagina 70
Managementul Carierei - Pagina 71
Managementul Carierei - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Managementul Carierei.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Carierei

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei 1.1. Introducere in managementul carierei Managementul carierei este procesul de...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Asigurarea Necesarului de Resurse Umane în Cadrul Instituțiilor Școlare

Introducere În orice activitate organizată se pot identifica resurse materiale, financiare, energetice, umane, temporare în absenţa cărora...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Managementul Resurselor Umane - Managementul Carierei

Managementul Carierei Managementul modern pune în centrul preocuparilor sale omul ca principal factor al succesului organizației. Din acest motiv,...

Analiza Percepțiilor Privind Managementul Carierei în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale dezvoltării noului statut al instituţiilor publice, un rol deosebit îl are valorificarea maximă a...

Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Motivaţia alegerii temei “Planul de dezvoltare instituţională in cadrul Şcolii Generale cu Clasele I VIII Păuşeşti” este...

Avantaje și Dezavantaje ale Carierei în Administrația Publică

1. Conceptul de carieră Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române defineşte cariera ca profesiune, ocupaţie, domeniu de activitate, timpul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Carierei

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei 1.1. Introducere in managementul carierei Managementul carierei este procesul de...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la SC Contag SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI 1.1. Din istoria managementului Managementul este...

Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Introducere Serviciile ocupă un loc important în ansamblul economiei, acțiunea lor manifestându-se pe multiple planuri. Acest fapt se datorează...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Managementul Resurselor Umane - Managementul Carierei

Managementul Carierei Managementul modern pune în centrul preocuparilor sale omul ca principal factor al succesului organizației. Din acest motiv,...

Aspecte privind Managementul Carierei

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei. Dezvoltarea...

Managementul carierei în cadrul societății SC Danubiana SA

MANAGEMENTUL CARIEREI IN CADRUL SOCIETATII S.C. DANUBIANA S.A. PREZENTAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE Proiectarea si fabricarea unei game largi de...

Ai nevoie de altceva?