Managementul Carierei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 27096
Mărime: 114.83KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I:Abordări teoretice asupra managementului carierei

1.1. Introducere in managementul carierei

1.1.2. Planificarea carierei

1.1.2.1. Responsabilitatea planificării carierei

1.1.2.2. Planificarea carierei organizationale

1.1.2.3. Planificarea carierei individuale

1.1.3. Dezvoltarea carierei .

1.1.4. Stadiile carierei .

1.2. Planul de dezvoltare al carierei

1.2.1. Teorii privind tipurile de carieră

1.3. Dezvoltarea planului de carieră

1.4. Promovarea personalului

1.5. Pregătirea şi dezvoltarea profesională

1.5.1. Pregătirea profesională

Cap. II : Prezentarea generală a Primăriei Baia Mare

2.1. Scurt istoric

2.2. Structura organizatorică a resurselor umane in cadrul Primăriei Baia Mare

2.2.1. Organigrama

2.2.2. Atribuţiile specifice seviciului resurse umane

2.2.3. Strategia serviciului resurse umane

Cap.III: Organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, recrutarea personalului contractual

3.1. Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

3.2. Recrutarea funcţionarilor publici

3.3. Planul de ocupare al funcţiilor publice

Cap.IV: Evaluarea performanţelor profesionale individuale funcţionarilor publici

4.1.Fişa postului

4.1.1.Utilizarea fişelor de post în procesul de evaluare a performanţelor

4.1.2.Conţinutul fişei postului

4.2.Evaluarea performanţelor - aspecte generale

4.2.1.Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici

4.2.2. Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici debutanţi

Cap. V : Studii de caz

5.1. Politici de management a carierei şi cariera europeană

5.1.1. Politici de management a carierei

5.1.2. Carierea europeană

5.1.3. Managementul resurselor umane in Franţa şi Marea Britanie

5.2. Recrutarea resurselor umane

5.2.1. Metode de recrutare a resurselor umane

5.2.2. Studiu de caz privind recrutarea resurselor umane în cadrul Primăriei Baia Mare

5.3. Selecţia resurselor umane

5.3.1. Studiu de caz privind selecţia personalului în cadrul Primăriei Baia Mare

5.4. Cariera funcţionarului public in cadrul Primariei Baia Mare

5.4.1. Planificarea dezvoltării carierei

5.4.2. Tehnici de dezvoltare a carierei

5.4.3. Nevoia de planificare

5.4.4. Studiu de caz privind identificarea punctelor forte în cariera funcţionarilor publici in Primaria Baia Mare

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei

1.1. Introducere in managementul carierei

Managementul carierei este procesul de proiectare şi implementare a scopurilor, strategiilor şi planurilor care să permită organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească scopurile carierei lor Din perspectiva acestei definiţii, managementul carierei implică multiple interdependenţe funcţionale ale planificării individuale, planificării carierei organizaţionale si dezvoltarea carierei.

Planificarea carierei constituie un proces deosebit de complex şi sistematic de stabilire a obiectivelor carierei, de elaborare şi implementare a strategiilor, de autoevaluare şi analiză a oportunităţilor, precum şi de evaluare a rezultatelor. Planificarea carierei este un proces cheie în managementul carierei deoarece utilizează datele privind nevoile şi oportunitatile organizaţionale, precum şi potenţialul sau performanţele angajaţilor, pe care le traduce, în cele din urmă, în programe de dezvoltare a carierei.

1.1.2. Planificarea carierei

Planificarea carierei prezintă importanţă deosebită atât pentru individ cât şi pentru organizaţie. Un plan realist al carierei îl face pe individ să privească oportunităţile în relaţie cu propriile posibilităţi; el va fi mai motivat şi probabilitatea de a fi satisfăcut va fi mult mai mare.

Din punctul de vedere al organizaţiei, planificarea carierei poate reduce costurile generate de fluctuaţia personalului. Dacă organizaţia îşi ajută angajaţii în dezvoltarea planurilor de carieră, aceste planuri vor fi strâns legate de nevoile sale, iar salariaţii vor fi mai fideli. Chiar simplul fapt că organizaţia îşi manifestă interesul în dezvoltarea carierei propriilor angajaţi are un efect pozitiv asupra motivării şi antrenării acestora.

Pentru organizaţie, planificarea carierei are trei obiective majore:

-să ofere o bază pentru gestiunea previzională a personalului;

-să ofere informaţii privind posibilele "etape" ale carierei angajaţilor în cadrul organizaţiei;

-să integreze activităţile de alegere, stabilire, dezvoltare şi dirijare a carierelor individuale în planurile generale ale organizaţiei.

1.1.2.1. Responsabilitatea planificării carierei

Succesul planificării şi dezvoltării carierei necesită acţiuni din trei direcţii:a organizaţiei , a şefului ierarhic al angajatului şi a salariatului însuşi.

a) Responsabilitatea angajatului

Planificarea carierei nu este un serviciu pe care cineva îl face pentru altul, ea trebuie să pornească de la cel interesat. Numai el poate şti ceea ce doreşte cu adevărat şi, de aceea, lui îi revine, în primul rând, responsabilitatea planificării propriei cariere. Totuşi, experienţa a arătat că fără o încurajare sau direcţionare din partea organizaţiei, individul reuşeşte mai greu să-şi planifice şi să-şi dezvolte cariera.

b) Responsabilitatea conducătorilor

Deşi nu i se poate cere să fie un consilier profesional, managerul poate şi trebuie să joace un rol important în sprijinirea carierei colaboratorilor săi; el trebuie să le indice cum trebuie să-şi planifice cariera, să-i ajute să se dezvolte profesional, să-i evalueze corect pentru a le da posibilitatea să-şi cunoască mai bine punctele tari şi slăbiciunile.

Din păcate, mulţi manageri nu percep această activitate ca fiind inclusă în responsabilităţile lor; de aceea, unele organizaţii au conceput programe de perfecţionare prin care le dezvoltă managerilor capacitatea de a-şi asuma şi acest tip de responsabilitate.

c) Responsabilitatea organizaţiei

Organizaţia este răspunzătoare , în primul rând , de dezvoltarea şi comunicarea

opţiunilor de carieră în interiorul său. Ea trebuie să informeze angajaţii privind posibilele etape (succesiuni de posturi) în carierele lor în cadrul firmei. În general, departamentul de resurse umane este responsabil de comunicarea tuturor modificărilor în structura posturilor, precum şi de verificarea modului în care managerii şi colaboratorii lor percep interrelaţiile dintre diferitele etape ale carierei.

În concluzie, organizaţia trebuie să asigure toate condiţiile şi să creeze mediul necesar dezvoltării carierei propriilor angajaţi.

Preview document

Managementul Carierei - Pagina 1
Managementul Carierei - Pagina 2
Managementul Carierei - Pagina 3
Managementul Carierei - Pagina 4
Managementul Carierei - Pagina 5
Managementul Carierei - Pagina 6
Managementul Carierei - Pagina 7
Managementul Carierei - Pagina 8
Managementul Carierei - Pagina 9
Managementul Carierei - Pagina 10
Managementul Carierei - Pagina 11
Managementul Carierei - Pagina 12
Managementul Carierei - Pagina 13
Managementul Carierei - Pagina 14
Managementul Carierei - Pagina 15
Managementul Carierei - Pagina 16
Managementul Carierei - Pagina 17
Managementul Carierei - Pagina 18
Managementul Carierei - Pagina 19
Managementul Carierei - Pagina 20
Managementul Carierei - Pagina 21
Managementul Carierei - Pagina 22
Managementul Carierei - Pagina 23
Managementul Carierei - Pagina 24
Managementul Carierei - Pagina 25
Managementul Carierei - Pagina 26
Managementul Carierei - Pagina 27
Managementul Carierei - Pagina 28
Managementul Carierei - Pagina 29
Managementul Carierei - Pagina 30
Managementul Carierei - Pagina 31
Managementul Carierei - Pagina 32
Managementul Carierei - Pagina 33
Managementul Carierei - Pagina 34
Managementul Carierei - Pagina 35
Managementul Carierei - Pagina 36
Managementul Carierei - Pagina 37
Managementul Carierei - Pagina 38
Managementul Carierei - Pagina 39
Managementul Carierei - Pagina 40
Managementul Carierei - Pagina 41
Managementul Carierei - Pagina 42
Managementul Carierei - Pagina 43
Managementul Carierei - Pagina 44
Managementul Carierei - Pagina 45
Managementul Carierei - Pagina 46
Managementul Carierei - Pagina 47
Managementul Carierei - Pagina 48
Managementul Carierei - Pagina 49
Managementul Carierei - Pagina 50
Managementul Carierei - Pagina 51
Managementul Carierei - Pagina 52
Managementul Carierei - Pagina 53
Managementul Carierei - Pagina 54
Managementul Carierei - Pagina 55
Managementul Carierei - Pagina 56
Managementul Carierei - Pagina 57
Managementul Carierei - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Managementul Carierei.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Calitățile și rolurile managerilor

I. NOTIUNI GENERALE 1. Despre management Managementul este un termen englezesc de origine franceza. Autorul francez Jean Chevalier, in lucrarea...

Strategia de Personal la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Recrutarea şi selecţia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaţie care doreşte nu numai supraveţuirea pe piaţă, ci şi...

Managementul Carierei

ARGUMENT Un management raţional al resurselor umane îşi asumă o dimensiune morală şi presupune, totdeauna, punerea în practică şi respectarea...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Rolul managerului în creșterea performanțelor organizațiilor

INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de...

Fluxul de resurse umane

INTRODUCERE Fără îndoială, angajații joacă un rol vital într-o companie sau afacere. Nu numai că o afacere va fi în imposibilitatea de a se...

Te-ar putea interesa și

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la SC Contag SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI 1.1. Din istoria managementului Managementul este...

Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Introducere Serviciile ocupă un loc important în ansamblul economiei, acțiunea lor manifestându-se pe multiple planuri. Acest fapt se datorează...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Managementul Resurselor Umane - Managementul Carierei

Managementul Carierei Managementul modern pune în centrul preocuparilor sale omul ca principal factor al succesului organizației. Din acest motiv,...

Aspecte privind Managementul Carierei

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei. Dezvoltarea...

Managementul carierei în cadrul societății SC Danubiana SA

MANAGEMENTUL CARIEREI IN CADRUL SOCIETATII S.C. DANUBIANA S.A. PREZENTAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE Proiectarea si fabricarea unei game largi de...

Managementul Carierei

Capitolul 1. Elemente introductive privind managementul carierelor 1.1. Conceptul de carieră Managementul carierelor este procesul de proiectare...

Ai nevoie de altceva?