Managementul financiar al unei entități economice

Licență
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 15223
Mărime: 227.55KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Filip
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. ABREVIERI 4
 3. LISTA IMAGINILOR ȘI TABELELOR 5
 4. CAPITOLUL I. Managementul firmei 6
 5. I.1. Managementul financiar- concept 8
 6. I.1.1. Managerul financiar 10
 7. I.1.2. Esența, funcțiile, rolul și obiectivele managementului financiar 11
 8. CAPITOLUL II- Managementul capitalului firmei 14
 9. II. 1. Clasificarea capitalului 14
 10. II. 2. Surse de formare a capitalului 16
 11. CAPITOLUL III- Managementul financiar al 18
 12. deciziei de finanțare 18
 13. III. 1. Metode de finanțare și costul acestora 19
 14. III. 1.1. Capitalul propriu 21
 15. III. 1. 2 Autofinanțarea 22
 16. III. 1. 3. Capitalul împrumutat 23
 17. CAPITOLUL IV- STUDIU DE CAZ 24
 18. MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN CADRUL 24
 19. S.C. BETHESDA S.R.L. 24
 20. IV. 1. Prezentare generală 24
 21. IV. 1. 1. Structura organizatorică și sistemul managerial 24
 22. IV.1. 2. Personalul organizației 27
 23. IV. 2. Analiza poziției financiare Bethesda S.R.L. 29
 24. IV. 2. 1. Indicatorii echilibrului financiar 30
 25. IV.2.2. Ratele financiare reprezentative 36
 26. IV.2.3. Analiza ratelor de finanțare 40
 27. IV. 3. Analiza stării de performanță economică Bethesda S.R.L. 42
 28. CONCLUZII 46

Extras din licență

INTRODUCERE

În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici, deoarece este bine cunoscut faptul că principalul scop al unei afaceri îl constituie profitul. Astfel, putem spune că acest sistem economic se caracterizează în primul rând prin maximizarea profitului, obiectiv ce este urmărit de agenții economici. În vederea atingerii acestui scop, sunt orientate toate deciziile și acțiunile antreprenorilor și managerilor, care acordă o atenție deosebită managementului financiar al afacerii. Acesta a devenit o verigă importantă în conducerea inteligentă a unei entități economice, deoarece majoritatea conflictelor ce țin de domeniul financiar și duc la declinul organizațiilor au ca principală cauză un management defectuos, ca rezultat al cunoștințelor insuficiente din domeniul managementului financiar.

Managementul financiar al firmei, are rolul de a face legatura între management și contabilitate. Astfel, managerul, bazându-se pe informațiile financiar- contabile prelucrate corespunzător nevoilor proprii, poate evalua și administa eficient resursele financiare, materiale și umane de care dispune firma, pentru realizarea obiectivelor stabilite.

Managementul financiar înseamnă deci, analiza, planificarea și controlul performanțelor financiare ale unei firme. Orice firmă are o "imagine financiară" care se regăsește sub forma indicatorilor financiari: cifra de afaceri și care este reflectată în mod diferit de la o entitate economică la alta. Managementul financiar oferă o multitudine de intrumente și metodologii specifice particularităților firmei, pentru atingerea obiectivelor stabilite de propriul management. Fiecare firmă este unică prin obiectivele și strategiile proprii stabilite, prin modul de organizare și de rezolvare a problemelor, prin pregatirea personalului și deci, este necesar crearea unui sistem propriu, personalizat la nevoile reale pentru desfășurarea activității proprii.

Am tratat aceste subiecte în primele 3 capitole ale lucrării. În primul capitol am scris despre managementul firmei și tot ce cuprinde aceste, despre managementul financiar care este un subcapitol al managementului general și despre cel care conduce managementul financiar, respectiv managerul financiar, care consider că, ia decizii pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt și lung avute în vedere, pe baza informațiilor financiar- contabile, decizii ce stabilesc și bugetele estimative pe diverse activități. Următorul tratează managementul capitalului firmei, și cuprinde clasificarea capitalului, precum și sursele posibile de formare ale acestuia care trebuie cunoscute de către un manager. În ultimul capitol am scris despre managementul financiar al deciziei de finanțare, precum și metode de finanțare și costul acestora, deoarece este important ca un manager să cunoască bine costurile unei finanțări înaine de a se avânta în împrumuturi. Ultimul capitol cuprinde studiul de caz, care este făcut pe societatea S.C. Bethesda S.R.L., cu profil spitalicesc, care cuprinde o policlinică și un spital. Iar capitolul care încheie lucrarea de față, cuprinde concluziile.

CAPITOLUL I. Managementul firmei

Richard L. Draft definește managementul astfel: ”Managementul presupune atingerea scopurilor organizaționale printr-o conducere efectivă și eficientă, ca urmare a planificării, organizării, coordonării și controlului resurselor organizației.” ( Panaite C. Nica, 1994, p. 4 ). Definiție valabilă și utilizată și în zilele curente.

”Managementul este un process conștient de coordonare a acțiunilor individuale și de grup pentru realizarea obiectivelor firmelor, într-un mod care să fie favorabil pentru o mare parte a societății.” ( Valentina Zaharia, 2008, p. 7).

Managementul semnifică obținerea unor rezultate prin intermediul altor personae și asumându-se responsabilități pentru aceste rezultate. Presupune orientarea către mediul global al afacerilor, luarea deciziilor ce vizează buna funcționare a firmei. Managementul presupune a avea încredere în subordonați și a le încredința sarcini și responsabilități pentru obținerea rezultatelor vizate, a accepta unele greșeli din partea angajaților și a le acorda atenție inițiativelor lor, a-i aprecia în funcție de rezultatele obținute. ( Panaite C. Nica, 1994, p. 4).

Philippe Hurmel spune despre management că: ”este ansamblul demersurilor, metodelor și proceselor de planificare, organizare, alocare a resurselor, control, activare și animare a unei întreprinderi.” ( Panaite C. Nica, 1994, p. 4). Deducem că, resursa umană în condițiile în care este supravegheată și îndrumată să urmeze calea cea mai puțin costisitoare, resursa umană eficient manageriată va progresa la nivel de individ și de unitate funcțională.

Managementul a început ca o artă și pe măsura evoluției, acumulării de experiență, dezvoltării de noi reguli și principii, metode și proceduri specifice de investigare și de acțiune, managementul și-a însușit tot mai multe din ccaracteristicile unei științte. ( Panaite C. Nica, 1994, p. 5). Astfel, în viziunea lui Panaite C. Nica, managementul este explicat prin caracteristicile artei și ale științei.

Managementul ca artă:

- se bazează pe calități personale, cum ar fi intuiția, bunul simț, imaginația, talentul, capacitatea de reacție

- observă evenimente și acumulează experiență

- folosește experiența în mod exclusiv

- dezvoltă probleme prin prisma încercărilor și a erorilor

- se orientează pe termen scurt

- informatia este limitată și unilaterală

- capacitatea de inovare și adaptare la schimbări este redusă

Managementul ca știință:

- se bazează pe cunoașterea realității cu mijloace științifice dar și pe calități personale

- analizează procese, identifică principii și legități

- corelează experiența cu cercetarea prospectivă a evoluției și impactului factorilor interni și externi

- analizează acțiunea diverșilor factori de influență

- se orientează pe termen lung

- informația este completă și complexă

- se orientează spre creativitate, acțiune și adaptabilitate. ( Panaite C. Nica, 1994, p. 5).

Bibliografie

1. Paul Bran- ” Finanțele întreprinderii ”, Ed. Economică, București 1997

2. Dumitru Bucătaru- ” Finanțele întreprinderii- aplicații și studii de caz ”, Ed. Tribuna Econiomică, București 2009

3. Zaharie S. Buliga- ” Management financiar- contabil în sectorul agroalimentar ”, Ed. Tipo Moldova, Iași 2010

4. Eugen Burduș- ” Tratate de management ”, Ed. Economică, București 2005

5. Remus Butanescu- ” Management financiar ”, Ed. Universității ”Lucian Blaga”, Sibiu 2003

6. Liz Clarke- ” Managementul schimbării- Ghid practic privind producerea, menținerea și controlul schimbării într-o firmă sau organizație ”, Ed. Teora, București 2002

7. Mihaela Comănescu- ” Management European ”, Ed. Economică, București 1999

8. Victor Dragotă, Laura Obreja, Anamaria Ciobanu, Mihaela Dragotă- ” Managementul financiar Vol. II- Politici financiare de întreprindere ”, Ed. Economică, București 2003

9. Lector univ. dr. ec. Cristina Gradea- Note de curs, Universitatea Română de Științe și Arte ”Gh. Cristea” București

10. Paul Harpen, J. Fred Weston, Eugene F. Brigham- ” Finanțe managerial- modelul Canadian”, Ed. Economică, București 1998

11. Eugeniu Hrișcev- ” Managementul firmei ”, Complexul Editorial- poligrafic al A.S.E.M. Chișinău 1998

12. Liviu Ilieș, Roxana Stegerean, Codruța Osoian, Dan Lungescu- ” Managementul firmei”, Ed. Risoprind, Cluj- Napoca 2005

13. Gh. N. Iosif și Mariana Rotaru- ” Sistemul de indicatori ai activității economice a firmei”, Ed. Tribuna Economică, București 2007

14. Irina Manolescu, Note de curs- ”Estimarea ratei optime a îndatorării în condițiile unui mediu instabil ”, Universitatea ”Al. I. Cuza, Iași 2004- 2005

15. Radu Mihalcea și Armenia Androniceanu- ” Management- fundamente, interferențe, studii de caz, soluții ”, Ed. Economică, București 2000

16. Panaite C. Nica, Constantin Sasu, Adriana Prodan, Aurelian Iftimescu, Valeriu Coste, Ioan Ciobanu- ” Managementul firmei ” Ed. S.R.L. Condor 1994

17. Silvia Olaru și Cătălina Morar- ” Managementul întreprinderii ”, Ed. Luminalex, Bucureși 2004

18. Mihaela Onofrei și Dan Chirleșan- ” Cum să-ți protejezi firma în contextul crizei financiare ”, Ed. Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2009

19. Silvia Petrescu, Note de curs- ” Analiză financiară aprofundată, concepte- metode- studii de caz ”, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Facultatea de Economie și Administrarea afacerilor, Iași 2005

20. Delia Popescu- ” Management- concept, principii, metode, problem. Studii de caz. Jocuri de roluri. ”, Ed. Economică, București 2006

21. Stere Popescu- ” Politica și strategia economic- financiară a firmelor ”, Ed. Luminalex, București 1996

22. Gabriela Prelipcean- Note de curs- ” Fundamentele economice ale investițiilor ”, Ed. Universității din Suceava 2000

23. Steve Robinson- ” Management financiar ”, Ed. Teora, București 1997

24. Gheorghe Sandu- ” Gestiunea financiară a întreprinderii ”, Ed. Universității Suceava 2000

25. Ioan I. Trenca- ” Fundamente ale managementului financiar ”, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca 2007

26. Romulus Vancea- ” Management general ”, Ed. Didactică și Pedagogică, București 2008

27. Valentina Zaharia- ” Management ”, Ed. Economică, București 2008

28. www.bethesda.ro

29. www.dictionar.netflash.ro/termeni-financiari

30. www.ecompedia.ro

31. www.oeconomica.uab.ro

Preview document

Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 1
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 2
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 3
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 4
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 5
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 6
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 7
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 8
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 9
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 10
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 11
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 12
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 13
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 14
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 15
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 16
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 17
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 18
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 19
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 20
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 21
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 22
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 23
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 24
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 25
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 26
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 27
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 28
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 29
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 30
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 31
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 32
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 33
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 34
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 35
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 36
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 37
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 38
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 39
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 40
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 41
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 42
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 43
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 44
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 45
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 46
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 47
Managementul financiar al unei entități economice - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Managementul financiar al unei entitati economice.docx

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A....

Managementul calității

Până la apariţia producţiei în masă , artizanii şi-au finisat produsele individuale şi au inspectat calitatea muncii proprii sau cea a unui ucenic...

Analiza funcțiilor manageriale

Lucrarea intitulată Analiza funcțiilor manageriale este structurată în trei capitole. În primul capitol, intitulat Conceptul de management, am...

Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A.

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A. I.1 Istoricul şi diagnoză juridică la S.C. APROMAT-IND S.A. I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A. Grupul de...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Cercetare de Marketing Privind Calitatea Serviciilor Prestate în Cadrul Firmei

Introducere Mi-am ales această temă deoarece am dorit să cunosc mai bine firma la care lucrez, respectiv, S.C. Confiden Travel S.R.L., hotel...

Analiza economico-financiară și impactul asupra managementului firmei - studiu de caz la SC Carmen Ana Internațional SA

Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un mare număr de specialişti din lumea întreagă. Faptul că...

Modele de afaceri sustenabile

Introducere Este limpede ca status quo-ul nu mai poate fi pastrat mult timp, iar combustibilii fosili dau peste cap clima. Oamenii de stiinta...

Te-ar putea interesa și

Managementul financiar al unei entități economice - noțiuni generale

I. Introducere În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii

Capitolul I. Abordări conceptuale şi contabile privind rentabilitatea I.1.Conceptul de rentabilitate şi suportul ei informaţional Încă de acum o...

Auditul Financiar

Auditul financiar contabil, domeniu de vârf al profesiei contabile, a fost legiferat in Romania abia in anul 1999, cunoscând pasi importanti atât...

Evoluția costurilor și analiza cost-volum-profit - sistemul de indicatori și decizii

INTRODUCERE Cercetarea, ca proces metodic şi sistematic de căutare a unor subiecte de real interes, are ca destinaţie dobândirea unui plus de...

Controlul Calității Activității de Audit

R A P O R T DE A U T O E V A L U A R E Abordarea unui subiect precum controlul calităţii activităţii de audit, reprezintă, din punctul meu de...

Planificarea Auditului Situațiilor Financiare

Etimologic, cuvântul „audit” vine din latinescul audire: a asculta (în limbaj curent), însă cea mai apropiată accepţiune în plan semantic provine...

Diagnosticul rentabilității pe exemplul unei entități economice

ANALIZA RENTABILITĂŢII PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 1. Rentabilitatea – criteriu de performanţă Rentabilitatea este categoria...

Camera auditorilor Financiari din România (CAFR)

Camera Auditorilor financiari din Romania (CAFR) Auditul financiar contabil, domeniu de vârf al profesiei contabile, a fost legiferat in Romania...

Ai nevoie de altceva?