Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 21468
Mărime: 429.99KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect univ. Craciun Cristian
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Bucuresti Facultatea de Relatii Economice si Internationale

Cuprins

INTRODUCERE 3-4

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL INTERNATIONAL

1. Definiţie şi delimitări ale managementului internaţional 5

I. EUROMANAGEMENTUL 6

Modelul european de management 6-8

II. STRUCTURI ORGANIZATORICE IN MANAGEMENTULINTERNATIONAL

1. Strategii de organizare 9-10

2. Factori determinanţi ai structurilor organizaţionale 10-11

3. Stadiile internaţionalizării şi evoluţiei structurilor organizatorice 11

4. Tipologia structurilor organizaţionale 11-12

III. MECANISMELE DE PLANIFICARE SI CONTROL IN STN-uri

1. Procesul planificării 12

1.1. Planificarea strategică 13

1.2. Planul de afaceri 13-14

2. Controlul în afacerile internaţionale 15

2.1. Stabilirea standardelor 15

2.2. Măsurarea performanţelor 16

2.3. Compararea performaţelor cu standardele 16

2.4. Evaluarea performanţelor şi luarea unei decizii 16

IV.Inovatia managementului 17-33

CAPITOLUL 2–PLANUL DE AFACERI – INSTRUMENT MANAGERIAL

2.1. PLANUL DE AFACERI – DEFINIRE; ABORDĂRI ACTUALE 34

2.2. ROLUL PLANULUI DE AFACERI 35

2.3. FUNCŢIILE PLANULUI DE AFACERI 37

2.4. PRINCIPIILE ELABORĂRII UNUI PLAN DE AFACERI EFICIENT 38-41

2.5. ETAPELE ELABORARII UNUI PLAN DE AFACERI VIABIL 42

CAPITOLUL 3–PREZENTAREA GENERALA A S.C. ROLI TRANS S.R.L.

3.1. SCURT ISTORIC 45

3.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI MANAGEMENTUL FIRMEI 49

3.3. Analiza SWOT 51

CAPITOLUL 4 –PLANUL DE AFACERI S.C. ROLI TRANS S.R.L.

4.1. Scopul intocmirii planului de afaceri 53

4.2. Descrierea proiectului 56

4.3. Planul de marketing 56

4.4. Analiza economico-financiară 58

4.5.Rambursarea creditului 59

4.6. Proiecţii financiare pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010 60-64

CONCLUZII 65

BIBLIOGRAFIE 65-68

Extras din document

INTRODUCERE

Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare, confruntaţi cu spectrul şomajului pe termen lung. Unele firme mici sunt făcute din acelaşi material ca şi visele: povestea unor oameni săraci care au devenit miliardari. Chiar dacă poveştile de succes reprezintă un imbold pentru toţi întreprinzătorii demonstrând cu prisosinţa că ‘goana după aur’ se poate termina şi glorios, realitatea de zi cu zi a lumii întreprinderilor mici este foarte diferita de ceea ce spun seducătoarele povesti de succes.

Un proiect sau o afacere poate fi prezentata unor parteneri comerciali, financiari, industriali reprezentând un plan de afaceri cel puţin la fel de performant ca şi ideea de afaceri în sine.

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o afacere sau căuta parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii de finanţare, instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii, gestionarilor de proiecte în cadrul aşa numitelor ‘incubatoare de afaceri’.

Deseori planul de afaceri este considerat ca un act de fondare a unei afaceri – apreciere eronată deoarece şi companiile de succes concep în mod frecvent planul de afaceri. Din considerente de ordin material sau insuficienţa timpului, firmele mici apelează foarte puţin la planificări – lucru periculos, deoarece un proces continuu de planificare a afacerilor este mult mai important pentru supravieţuirea unei firme mici, decât pentru una mare.

Companiile ce funcţionează deja sau cele ce doresc achiziţionarea unor afaceri deja existente au un avantaj asupra celor ce se află la început de drum, deoarece proiectile lor se bazează pe cifre reale şi pe informaţii concrete, pe experienţa acumulată din succese şi greşeli.

Prin lucrarea de faţă am încercat să prezint succint aspectele ce caracterizează un plan de afaceri, controlul şi expertizarea acestuia, aspectele atât teoretice cât şi practice pe exemplul SC ROLI TRANS SRL, Bucureşti. De asemenea, lucrarea cuprinde sugestii cu privire la mijloace şi modalităţi de îmbunătăţire şi performanţă a unui plan de afaceri.

Primul capitol este destinat definirii şi evidenţierii necesităţii unui plan de afaceri într-o activitate economică, ce circumscrie misiunea întocmirii unui plan de afaceri în sfera managementului.

Rolul şi funcţiile planului de afaceri’ punctează aspectele fundamentale ale unui plan de afaceri, forme, funcţiile, trăsăturile şi modul de elaborare, cât şi rolul unui plan de afaceri.

Elaborarea unui plan de afaceri eficient descrie teoretic procesul de constituire şi urmărire a unui plan de afaceri din punct de vedere managerial, operaţional, economico-financiar şi din prisma marketing-ului.

Exemplificarea practica consta într-un studiu de caz pe seama societăţii SC ROLI TRANS SRL, pentru care în capitolul doi se regăseşte o analiza a micro şi macromediului acestei firme, iar în capitolul trei elaborarea propriuzisă a planului de afaceri.

În final lucrarea include concluzii şi bibliografia utilizata. Închei prin a sublinia încă o dată faptul că tema tratată în această lucrare prezintă o importanţă şi un interes în activitatea economică de astăzi.

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL INTERNATIONAL

Managementul internaţional reprezintă un management intercul-tural din cel puţin două puncte de vedere: mai întâi pentru că se referă la raporturi ce se stabilesc şi se devoltă între ţări diferite, deci între spaţii culturale naţionale diferite; apoi pentru că are în vedere interacţiuni între organizaţii – firma, clienţi concurenţa – care au valori şi comportamente diferite, adică au culturi de întreprindere diferite.

Prin management internaţional se înţelege managementul societăţilor trans-naţionale, sau alte ori managementul global, analizat la scară mondială.

Preview document

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 1
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 2
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 3
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 4
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 5
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 6
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 7
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 8
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 9
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 10
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 11
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 12
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 13
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 14
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 15
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 16
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 17
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 18
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 19
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 20
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 21
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 22
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 23
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 24
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 25
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 26
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 27
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 28
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 29
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 30
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 31
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 32
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 33
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 34
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 35
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 36
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 37
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 38
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 39
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 40
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 41
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 42
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 43
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 44
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 45
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 46
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 47
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 48
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 49
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 50
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 51
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 52
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 53
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 54
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 55
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 56
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 57
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 58
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 59
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 60
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 61
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 62
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 63
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 64
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 65
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 66
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 67
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 68
Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Managementul International Aplicat in Cadrul Companiei SC Roli Trans SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii de organizare în managementul internațional

1.1 Conceptul şi factorii competitivităţii 1.1.1. Avantajul competitiv Una din caracteristicile strategiilor o reprezintă obţinerea avantajului...

Automobile Dacia

Cap. 1 Prezentarea de ansamblu a organizaţiei 1.1. Obiectul de activitate Cu ajutorul Renault, Dacia a devenit o marcă accesibilă pe plan...

Stiluri de Leadership în Management

Determinată de multitudinea transformărilor şi presiunilor, atât interne, cât şi ale mediului extern, schimbarea organizaţională este o realitate...

Managerul internațional - statut profesional și etic

INTRODUCERE In cadrul procesului de globalizare al mediului de afaceri, este importanta constientizarea rolului managerului international in...

Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European

Introducere Actualitatea temei . Oricare ramură a activităţii omului are istoria sa. „Fără trecut nu există viitor”, iar fără înţelegerea clară a...

Managementul performanței - SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.Obiectul de activitate al societatii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, str. H....

Raport de Cercetare. Managementul Companiei Orange România

Introducere Orange Romania este reteaua de telefonie care apropie milioane de oameni pe care ii despart distante, care vorbesc limbi diferite si...

Caracterizarea dimensiunilor culturale și prezentarea valorilor acestora din perspectiva lui Geert Hofstede, Edward T.Hall, Hampden-Turner, Trompenaars și a proiectului globe

Dimensiunile culturale la Geert Hofstede Geert Hofstede, cercetator si profesor la Universitatea din Maastricht a intreprins cea mai ampla...

Ai nevoie de altceva?