Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 28828
Mărime: 281.99KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Confr.Univ.Dr.Edit Lukacs
UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA MANAGEMENT

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I.

GRUPURILE ŞI MUNCA ÎN ECHIPĂ 7

1.1 Echipa - celula de bază a organizaţiei 7

1.2 Motive de aderare la echipe 8

1.3 Motive pentru formarea echipelor 9

1.4 Ce este o echipă? 10

1.5 De ce să lucrăm în echipă? 12

1.6 Tipuri de echipe 14

1.7 Structura grupului de lucru 18

1.7.1 Mărimea grupului 18

1.7.2 Normele grupului 19

1.7.3 Rolurile 19

1.7.4 Sistemul de statut 22

1.7.5 Coeziunea grupului 23

CAPITOLUL II.

ECHIPELE ŞI ÎNALTA PERFORMANŢĂ 25

2.1 Cum să formăm echipe de succes? 25

2.1.1 Conceptul de team building 27

2.1.2 Abordări ale conceptului de team-building 28

2.2 Avantajele şi dezavantajele muncii în echipă 29

2.3 Cele 17 legi ale muncii în echipă 30

2.4 Disfuncţii ale muncii în echipă 32

CAPITOLUL III.

PREZENTAREA GENERALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE Nr.11 „IORGU IORDAN”, TECUCI 35

3.1. Diagnoza mediului extern 36

3.1.1 Contextul economic şi social 36

3.1.2 Analiza SWOT 36

3.2.Diagnoza mediului intern 37

3.2.1 Prezentarea generală a şcolii 37

3.2.2 Construcţia şcolii 37

3.2.3 Utilităţi 37

3.2.4 Informaţii privind personalul didactic, auxiliar, nedidactic 37

3.2.5 Informaţii cu privire la elevi 38

3.2.6 Baza materială a şcolii 38

3.3. Organigrama şcolii 40

3.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare 41

3.4.1. Regulament de ordine interioară 41

3.4.2. Probleme generale 42

3.4.3. Atribuţiile şi responsabilităţilor comisiilor şi colectivelor de muncă 44

3.4.4. Regulament de ordine interioară pentru elevi 47

3.5. Fişa postului 49

3.5.1 Fişa postului directorului de şcoală 49

3.5.2 Fişa postului profesor 54

3.5.3 Fişa postului secretar 55

Extras din document

1.1. Echipa - celula de bază a organizaţiei

Celula unei organizaţii o reprezintă echipa, nu individul. Nu întâmplător Likert (1961) a imaginat o formă de organizare bazată pe grupuri suprapuse şi integrate între ele, iar Lapassade (1967) definea organizaţiile ca ,,un grup de grupuri”. În cadrul unei organizaţii, rareori munca este individuală; dimpotrivă, ea presupune diviziunea sarcinilor şi coordonarea eforturilor mai multor persoane în vederea realizării cu succes a obiectivului. Grupul aduce cu sine o nouă psihologie, şi anume psihologia de grup sau colectivă, un nou gen de comportament, comportamentul de grup, ale cărui geneză, structură, funcţionalitate şi finalitate sunt incomparabil mai complexe şi mai distincte decât comportamentul individual.

Grupul bulversează adeseori organizaţia mai mult decât o poate face un singur individ. Chiar posibilităţile de intervenţie în cadrul grupurilor pentru a le motiva şi satisface, a le impulsiona sau calma, tensiona şi mobiliza sunt mai greu de realizat decât în cazul individului izolat şi însingurat. Mai important decât toate acestea este însă un alt fapt, şi anume acela că efectele (pozitive sau negative) produse de grup sunt cu mult mai puternice şi mai extinse decât cele produse de individ. Dacă la aceasta adăugăm şi faptul că ele se propagă cu o iuţeală fantastică, inundând şi contagiind multe alte grupuri şi multe alte persoane, vom înţelege şi mai bine semnificaţia lor reală.

Cea mai mare parte a muncii umane este prestată în echipe, eremiţii sunt destul de rari, chiar şi cei mai solitari artişti, scriitori sau pictori depind de ceilalţi pentru ca munca lor să fie eficientă: scriitorul de un editor şi o editură, o tipografie, pictorul de o galerie unde să-şi expună lucrurile şi aşa mai departe. Altfel spus, chiar dacă mitul eroului sau luptătorului singuratic este în continuare în mare vogă într-o societate individualistă, dacă analizăm cu

atenţie faptele aşazis individuale constatăm că ele sunt de fapt rezultatul efortului depus de

o întreagă echipă.

Lumea în care trăim este mult prea complicată, schimbarea prea rapidă iar problemele prea tehnice pentru a ne aştepta ca vreun lider sau vreo echipă de lideri să ne rezolve toate problemele, cu atât mai puţin pentru a crede că putem răzbi de unul singur! Acesta este motivul pentru care cele mai bune organizaţii creează o cultură a liderilor şi dezvoltă echipe înalt performante.

1.2. Motive de aderare la echipe

Oamenii aderă la grupuri din diverse raţiuni. Pot fi identificate cel puţin 6 motive pentru a adera la diferite grupuri:

1. Securitatea. Cei mai mulţi oameni au o nevoie stringentă de protecţie faţă de ameninţări externe, fie ele reale sau imaginare. Aceste ameninţări includ posibilitatea de a fi concediaţi sau intimidaţi de un şef, posibilitatea de a se simţi stânjeniţi într-o situaţie nouă, sau pur şi simplu anxietatea izolării.

2. Nevoile sociale. Teoriile motivaţionale evidenţiază faptul că cei mai mulţi indivizi prezintă nevoi sociale relativ puternice. Ei simt nevoia de a dezvolta relaţii semnificative. Grupurile furnizează circumstanţele structurale în care indivizii pot căuta prieteni.

3. Respectul de sine. Calitatea de membru al unor grupuri ajută indivizii în a-şi dezvolta respectul de sine. Deseori, oamenii sunt mândrii de apartenenţa la grupuri prestigioase (de exemplu, membrii în Academia Română).

4. Propriul interes economic. Deseori oamenii se asociază la anumite grupuri pentru a-si urmări propriul interes economic. Uniunile sindicale sunt un exemplu al acestui fenomen.

5. Interese reciproce. Unele grupuri se formează pentru a urmări interese comune ale membrilor grupului. Astfel de grupuri sunt cluburile literare, cluburile sportive.

6. Apropiere fizică. Multe grupuri se formează pur şi simplu pentru că oamenii

sunt amplasaţi foarte aproape unul de celălalt. Configuraţia birourilor poate avea o influenţă

considerabilă asupra dezvoltării reţelelor sociale şi grupurilor.

Preview document

Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 1
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 2
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 3
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 4
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 5
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 6
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 7
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 8
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 9
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 10
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 11
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 12
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 13
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 14
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 15
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 16
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 17
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 18
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 19
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 20
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 21
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 22
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 23
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 24
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 25
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 26
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 27
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 28
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 29
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 30
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 31
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 32
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 33
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 34
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 35
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 36
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 37
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 38
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 39
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 40
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 41
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 42
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 43
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 44
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 45
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 46
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 47
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 48
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 49
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 50
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 51
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 52
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 53
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 54
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 55
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 56
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 57
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 58
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 59
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 60
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 61
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 62
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 63
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 64
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 65
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 66
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 67
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 68
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 69
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 70
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 71
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 72
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 73
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 74
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 75
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 76
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 77
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 78
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 79
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 80
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 81
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 82
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 83
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 84
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 85
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 86
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 87
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 88
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 89
Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Managementul Muncii in Echipa - Studiu de Caz la Scoala Gimnaziala Iorgu Iordan din Tecuci
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CUPRINS.doc
  • INTRODUCERE.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș

În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în ce mai...

Echipa Proiectului - Constituire și Motivare

INTRODUCERE Am ales tema de licența “Echipa proiectului – constituire şi motivare” deoarece doresc să urmez în viitorul apropiat o carieră în...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Analiza și perfecționarea activității departamentului de resurse umane în cadrul primăriei unei comune

I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE I.1GENERALITĂȚI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Managementul...

Managemntul Resurselor Umane la Tabco Campofrio SA

INTRODUCERE Lucrarea de faţă examinează motivarea, mai întâi ca proces psihologic, iar apoi modalităţile în care motivarea poate fi folosită în...

Performanța și Munca în Echipă

INTRODUCERE Aceasta lucrare are ca scop formarea unor echipe performante, care se caracterizeazâ printr-o coeziune ridicatâ, performanţă,...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Ai nevoie de altceva?