Managementul Proiectelor

Licență
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13362
Mărime: 72.95KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FACULTATEA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZARE:MANAGEMENT FINANCIAR

Cuprins

CAPITOLUL II.MANAGEMENTUL DE PROIEC

1.1 Concepte utilizate în Managementul de Proiect 6

1.2 Ciclul de viaţă a proiectelor 8

1.3 Principiile managementului proiectelor 9

1.4 Obiectivele proiectului 10

1.5 Finanţarea proiectelor 11

Capitolul II FONDURI EUROPENE 2007-2013

2.1Definirea fondurilor europene 13

2.2Programele operationale 16

2.3Documentele necesare pentru accesarea fondurilor 17

Capitolul III Programul operational Sectorial-Dezvoltarea-Resurselor Umane-POS-DRU

3.1Scop,Politici 20

3.2Axe prioritare 22

3.3Axa prioritara 2: Corelarea învaţarii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 24

3.4Domeniul Major de Intervenţie:Acces şi participare la formare profesionala continuă 26

Capitolul IV Cerere de finanţare - Dezvoltarea Resurselor Umane 29

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări.

Aderarea se face pe baza votului insă nu este o condiţie suficientă pentru integrarea propriu zisă

Calitatea de stat membru al UE nu se poate obţine de pe o zi pe alta, ci presupune parcurgerea unei proceduri complexe. Odată îndeplinite condiţiile de aderare, ţările candidate trebuie să aplice legislaţia europeană în toate domeniile.

În condiţiile actuale, în care economia româneasca, din păcate încă se confruntă cu probleme structurale destul de serioase, coroborate şi cu criza economică mondială, considerată de unii specialişti, fără precedent, este absolut firesc să considerăm ca extrem de important suportul financiar acordat de către Uniunea Europeană României, ca fiind o sursă sigură de finanţare şi necesară dezvoltării statului roman în ansamblul său pentru a recupera diferenţele semnificative faţă de alte state europene.

Fondurile Europene sunt acele instrumente create de Uniunea Europeana cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijinii tariile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare atat economică cat şi socială.

Am abordat această tema pentru a evidenţia importanţa utilizării Fondurilor Europene în dezvoltarea economica.

Lucrarea este structurată in 4 capitole.în capitolul I se regăsesc noţiuni despre Managementul de Proiect,acest capitol este structurat la randul lui in 5 subcapitole.

În capitolul II se regasesc date despre Fondurile Europene,el este structurat in 3 subcapitole.

În capitolul III definesc Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

Capitolul IV cuprinde cererea de finanţare pentru Programul Operaţional: Dezvoltarea Resurselor Umane

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL DE PROIECT

1.1 Concepte utilizate în Managementul de Proiect

Managementul proiectelor este un domeniu care a cunoscut o creştere majoră datorită faptului că, la scară europeană şi internaţională, tot mai multe acţiuni se desfăşoară în cadrul unor proiecte. Resursele utilizate de aceste proiecte (mai ales cele financiare) au un rol din ce în ce mai mare în dezvoltarea economică iar aria lor de aplicabilitate este în creştere.

Proiectul reprezintă o sumă de activităţi care conduc la realizarea unui scop comun şi necesită un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informaţii documentare şi timp). Punerea în practică a unui proiect presupune un moment iniţial şi un moment final al proiectului, deci o durată de realizare. Momentul iniţial este considerat cel în care se ia decizia de a se trece la conceperea unui proiect, iar cel final este cel în care se închie ultima activitate prevăzută de proiect.

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea şi gestionarea (controlul) sarcinilor şi resurselor ce urmăreşte atingerea unui anumit obiectiv , în condiţiile existenţei unor constrângeri referitoare la timp, resurse şi costuri.

Din punct de vedere teoretic, există o distincţie între noţiunile de proiect şi program , deşi de cele mai multe ori acestea se folosesc cu înţelesuri echivalente. În managementul proiectelor un program include mai multe proiecte; un proiect se poate descompune mai departe în subproiecte, grupuri de activităţi şi acţiuni

Programele, ca şi proiectele, au o conducere clar definită. Există mai întâi un director/manager de program/proiect (Project Director, Project Manager, Project Coordinator, Team Leader). Managerul de proiect coordonează o echipă, complexitatea proiectului impunând participarea a mai mult de o singură persoană. Pe de altă parte, din multe puncte de vedere diferenţele dintre programe şi proiecte sunt notabile. Iată câteva dintre acestea :

Tabel nr 1.1 Diferenţele dintre programe şi proiecte

Caracteristica Program Proiect

1. Anvergura Componente de politică naţională sau regională Iniţiative locale sau subprograme

2. Durata Durată nedefinită sau de ordinul anilor Luni ( cel mai adesea ) sau ani

3. Bugetul Bugetul alocat global sau modificabil Buget fix, alocat cu destinaţie precisă

4. Rolul echipei Management ( planificare, coordonare, control ) Implementare

5. Orientarea evaluării Asupra impactului şi performanţei Asupra performanţei

(Sursa :C. Scarlat şi H. Galoiu, Manual de instruire avansată în managementul proiectelor (PCM), Bucureşti, 2002.)

Există o deosebire la fel de importantă, aceea dintre proiectul ca rezultat al procesului de concepţie (cercetare-dezvoltare-proiectare) şi procesul de implementare a concepţiei (punerea în practică a proiectului). Deşi fiecare dintre aceste procese corespunde unor proiecte în accepţia definiţiei sale, specificul lor este diferit. Metodele de management sunt şi ele diferite în cele două cazuri – management teoretic în primul caz şi management practic în cel de al doilea.

Preview document

Managementul Proiectelor - Pagina 1
Managementul Proiectelor - Pagina 2
Managementul Proiectelor - Pagina 3
Managementul Proiectelor - Pagina 4
Managementul Proiectelor - Pagina 5
Managementul Proiectelor - Pagina 6
Managementul Proiectelor - Pagina 7
Managementul Proiectelor - Pagina 8
Managementul Proiectelor - Pagina 9
Managementul Proiectelor - Pagina 10
Managementul Proiectelor - Pagina 11
Managementul Proiectelor - Pagina 12
Managementul Proiectelor - Pagina 13
Managementul Proiectelor - Pagina 14
Managementul Proiectelor - Pagina 15
Managementul Proiectelor - Pagina 16
Managementul Proiectelor - Pagina 17
Managementul Proiectelor - Pagina 18
Managementul Proiectelor - Pagina 19
Managementul Proiectelor - Pagina 20
Managementul Proiectelor - Pagina 21
Managementul Proiectelor - Pagina 22
Managementul Proiectelor - Pagina 23
Managementul Proiectelor - Pagina 24
Managementul Proiectelor - Pagina 25
Managementul Proiectelor - Pagina 26
Managementul Proiectelor - Pagina 27
Managementul Proiectelor - Pagina 28
Managementul Proiectelor - Pagina 29
Managementul Proiectelor - Pagina 30
Managementul Proiectelor - Pagina 31
Managementul Proiectelor - Pagina 32
Managementul Proiectelor - Pagina 33
Managementul Proiectelor - Pagina 34
Managementul Proiectelor - Pagina 35
Managementul Proiectelor - Pagina 36
Managementul Proiectelor - Pagina 37
Managementul Proiectelor - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Managementul Proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme integrate de management - securitatea sistemelor informaționale

CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE După jumătate de secol de progrese tehnologice si de informatizare, societatea omeneasca isi pune, in mod logic,...

Proiect de finanțare europeană - realizarea sistemului centralizat de apă în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș

Introducerea şi motivaţia temei Prezentul proiect prezintă ce este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce cuprinde acesta, unde se...

Studiu de fezabilitate pentru un proiect cu finanțare Europeană

Putem constata că investiţiile au devenit un mod prin care se poate contribuii la dezvoltarea economiei unei ţări. Aderarea României la Uniunea...

Managementul Proiectelor - De la Teorie la Practică

CUVÂNT ÎNAINTE Formarea continuă în cadrul organizaţiilor a devenit în mod clar o necesitate şi o obligaţie. Dezvoltarea resurselor umane şi...

Metode și tehnici utilizate în managementul calității totale

1. Definirea si principiile managementului calitatii totale Managementul calitatii totale (TQM) este o strategie organizationala fundamentata pe...

Managementul proiectelor

INTRODUCERE În epoca în care concurența între companiile de producție a devenit la nivel mondial, ceea ce face operațiunile de afaceri cât mai...

Managementul Proiectelor

I. Ciclul de viata al proiectului 1. Programarea • Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara. • Se...

Managementul Proiectelor Europene

I. Sistemul de nevoi al proiectului Obiectivul general Proiectul îsi propune să respecte recomandările Comisiei Europene privind creşterea...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Managementul Proiectelor

I. Ciclul de viata al proiectului 1. Programarea • Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara. • Se...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Ai nevoie de altceva?