Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 17216
Mărime: 7.82MB (arhivat)
Publicat de: Rozalia Pintilie
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balasescu Marius
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Cap. 1 Aspecte conceptuale şi metodologice cu privire la managementul 5
 3. relaţiilor cu clienţii
 4. 1.1. Orientarea firmelor spre clienţi 5
 5. 1.2. Managementul relaţiilor cu clienţii 8
 6. 1.3. Locul managementului cu clienţii în cadrul organizaţiei 12
 7. 1.3.1. Nivelul strategic al CRM 13
 8. 1.3.2. Nivelul operaţional al CRM 13
 9. 1.3.3. Nivelul analitic al CRM 15
 10. Cap.2 Caracterizarea hipermarketului Carrefour Focşani 18
 11. şi analiza acestuia
 12. 2.1 Hypermarketul Carrefour în România 18
 13. 2.2 Produsele şi serviciile Carrefour 19
 14. 2.2.1. Mărcile Carrefour 19
 15. 2.2.2. Serviciile oferite de Carrefour 22
 16. 2.3 Politica de personal 24
 17. 2.4 Hypermarketul Carrefour Focşani 25
 18. 2.4.1. Amplasarea hypermarketului Carrefour Focşani 26
 19. 2.4.2. Raionarea hypermarketului Carrefour Focşani 26
 20. 2.5 Acţiuni de fidelizare aclienţilor Carrefour 28
 21. 2.5.1. Evenimente organizate de Carrefour Focşani pentru 30
 22. fidelizarea clienţilor
 23. 2.5.2. Fidelizarea online 31
 24. 2.5.3. Fidelizarea prin strategii de preţuri 32
 25. 2.5.4. Fidelizarea prin in store marketing 34
 26. 2.6 Efectele crizei asupra lanţului Carrefour 38
 27. Cap. 3 Cercetare de marketing 39
 28. 3.1. Ipotezele şi obiectivele cercetării 39
 29. 3.1.1. Ipotezele generale ale cercetării 39
 30. 3.1.2. Ipotezele statistice ale cercetării 39
 31. 3.1.3. Obiectivele cercetării 40
 32. 3.2 Consideraţii privind elaborarea chestionarului 40
 33. 3.2.1. Tipuri de întrebări folosite 40
 34. 3.2.2. Ordinea de aranjare a întrebărilor 41
 35. 3.2.3. Forma finală a chestionarului. 41
 36. 3.3 Consideraţii metodologice prinvind eşantionarea 41
 37. 3.4 Analiza si prelucrarea datelor de marketing 45
 38. 3.4.1. Statistica întrebărilor relevante 45
 39. 3.4.2. Testarea ipotezelor statistice 51
 40. 3.4.3. Analiza legăturii dintre două variabile 55
 41. Cap.4 Concluzii şi propuneri 60
 42. Bibliografie 65
 43. Anexe 67

Extras din licență

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept urmare, din perspectiva unei filozofii a afacerii, marketingul poate fi definit ca acea abilitate de a crea şi păstra consumatori profitabili.

Crearea de clienţi presupune pentru firmă monitorizarea mediului de afaceri pentru a reacţiona la schimbările ce survin în nevoile potenţialilor consumatori, astfel încât aceştia sa fie transformaţi în clienţi fideli. Astfel, pentru a avea succes în atragerea consumatorilor, punctul de plecare pentru firmă este sa identifice ceea ce clienţii îşi doresc şi apoi să depună toate eforturile necesare îndeplinirii acestor cerinţe într-un mod mai eficient decât concurenţa.

Păstrarea clienţilor se referă la abilitatea cu care firma reduce sau evită ameninţările legate de pierderea clienţilor, fie din cauza schimbărilor apărute în nevoile acestora, fie din cauza schimbărilor apărute în rândul concurenţei.

Una dintre greşelile făcute de organizaţii constă în concentrarea eforturilor şi resurselor doar pe segmentele de clienţi cu o rată a profitabilităţii ridicată, neglijând astfel acele segmente cu o profitabilitate mai scăzută, deşi acestea pot fi valorificate pe termen lung şi foştii clienţi, care pot fi atraşi prin programe special concepute şi pot genera profituri considerabile pe termen lung. În realitate, fiecare firmă se confruntă cu un portofoliu de clienţi profitabili şi neprofitabili şi trebuie să realizeze o segmentare a acestora. În medie, cei mai profitabili clienţi ai unei companii reprezintă doar 10% din total, în timp ce 60% sunt la limita pragului de rentabilitate şi 30% generează pierderi. Firmele trebuie să determine acei factori cheie de succes care contribuie la realizarea unei profitabilităţi ridicate şi să caute modalităţi de a-i aplica şi celorlalte categorii de clienţi.

Managementul relaţiilor cu clienţii (CRM) a început să se contureze în anii 90’ odată cu noile tehnologii IT. La început a fost văzut ca un simplu software, dar ulterior CRM a evoluat către o abordare a proceselor de afaceri centrată pe client. CRM încearcă să adune toate informaţiile despre clienţi, din toate sursele disponibile, oferind astfel o imagine completă a clienţilor ca persoane şi ca segmente. Acest lucru permite personalului care se ocupa de suportul către clienţi, vânzări şi marketing să ia decizii rapide şi să fie bine informat.

Un aspect de necontestat este rolul deosebit de important pe care managementul eficace al relaţiilor cu clienţii îl are în privinţa dezvoltării durabile a organizaţiei. Unul dintre cele mai relevante argumente care susţin interesul managerilor şi oamenilor de afaceri pentru CRM este faptul că reducerea cu 5% a numărului de clienţi pierduţi de organizaţie poate avea ca rezultat o creştere cu 25% până la 85% a profitului organizaţiei. Acest fapt reflectă importanţa creşterii loialităţii clienţilor pentru existenţa şi dezvoltarea organizaţiei, subliniind, în mod implicit, necesitatea proiectării şi implementării unor strategii adecvate de management al relaţiilor cu clienţii.

Deşi conceptul de management al relaţiilor cu clienţii se poate regăsi la nivelul oricărei firme, el este utilizat la adevărata valoare în organizaţiile mari. De aceea, ne-am propus în lucrarea de faţă să analizăm strategia de CRM la nivelul hypermarketului Carrefour Focşani, cercetând modul în care este aplicat acest concept la nivelul fimei. Vom cerceta atitudinile şi opiniile populaţiei focşănene referitor la relaţia pe care o au cu hypermarketul în cauză (opinii referitoare la personal, la produsele şi serviciile oferite), urmărind să identificăm atât aspectelepozitive cât şi pe cele negative.

Pe baza rezultatelor obţinute, vom formula o serie de propuneri pentru îmbunătăţirea relaţiei organizaţiei cu clienţii, propuneri concretizate în capitolul final într-un program managerial de îmbunătăţire a nivelului de servire a clienţilor.

CAPITOLUL 1

ASPECTE CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII

1.1. ORIENTAREA FIRMELOR SPRE CLIENŢI

Adevăratul „capital” al firmelor performante este reprezentat de suma cunoştinţelor şi experienţelor acumulate în urma relaţiilor cu clienţii, care vor determina valoarea lor de piaţă viitoare.

Deservirea ireproşabilă a clienţilor trebuie să reprezinte raţiunea pentru care există firmele, determinând loialitatea clienţilor, care generează o profitabilitate ridicată.

Principiile orientării spre client vor domina misiunea în afaceri a oricărei organizaţii.

Cele mai semnificative principii pe care se bazează o afacere profitabilă, orientată spre clienţi sunt redate în figura 1.1

Principiile afacerilor centrate pe clienţi

Organizaţiile performante acordă o importanţă deosebită atât îmbunătăţirii relaţiilor cu partenerii din lanţul de aprovizionare şi desfacere, cât mai ales stabilirii unor legături mai strânse şi mai durabile cu consumatorii finali. În ultimii 30 de ani au avut loc transformări

semnificative în ceea ce priveşte managementul relaţiilor dintre firme, distribuitori şi consumatori, care pot fi evidenţiate în figura 1.2:

Fig.1.2. Evoluţia managementului relaţiilor dintre producători, distribuitori şi consumatori

Preview document

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 1
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 2
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 3
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 4
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 5
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 6
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 7
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 8
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 9
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 10
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 11
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 12
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 13
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 14
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 15
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 16
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 17
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 18
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 19
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 20
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 21
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 22
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 23
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 24
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 25
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 26
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 27
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 28
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 29
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 30
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 31
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 32
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 33
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 34
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 35
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 36
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 37
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 38
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 39
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 40
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 41
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 42
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 43
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 44
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 45
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 46
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 47
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 48
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 49
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 50
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 51
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 52
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 53
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 54
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 55
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 56
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 57
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 58
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 59
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 60
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 61
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 62
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 63
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 64
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 65
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 66
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 67
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 68
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 69
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 70
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 71
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 72
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 73
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 74
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 75
Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Managementul Relatiilor cu Clientii - Studiu de Caz Carrefour Focsani.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Relațiilor cu Clienții la SC Somaco SA

Motivaţia alegerii temei Este greu de multe ori să ne explicăm nouă înşine de ce facem anumite lucruri şi nu altele, de ce adoptăm anumite...

Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație

Argument Industria hoteliera, apreciata în cele mai multe tari ca o activitate autonoma, distincta a domeniului turistic, reuneste într-un sistem...

Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL

INTRODUCERE În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Managementul relaților cu clienții în servicii - SC Vas Alimcom SRL

INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Managementul Relațiilor cu Clienții în Cadrul Companiei Cosmote

Capitolul 1: Managementul relaţiilor cu clienţii – cheia succesului în afaceri 1.1 Definirea conceptului CRM Managementul relaţiilor cu clienţii...

Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România

INTRODUCERE Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor...

Ai nevoie de altceva?