Managementul Resurselor Umane

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 329 în total
Cuvinte : 155041
Mărime: 1.48MB (arhivat)
Publicat de: Mihnea Farkas
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cornel Purcar
licenta, anul 2009 , Universitatea de Vest Timisoara

Extras din licență

1.

Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane

Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă, momentul apariţiei sale reprezentându-l anii ’60-’70, perioadă în care cercetarea ştiinţifică a fost dominată de abordările comparatiste, principalele domenii de studiu fiind dreptul comparat şi literatura comparată. Ulterior, aria cercetărilor comparative a fost extinsă şi în domeniul managementului, astfel încât, în prezent, putem constata că aria studiilor comparative a fost extinsă chiar la nivelul fiecăreia dintre funcţiunile firmei sau funcţiile managementului.

Utilitatea unor astfel de studii comparative este foarte importantă din punctul de vedere al specificităţii şi caracterului pragmatic al acestora, al diversităţii culturale şi manageriale abordate, dar mai ales din perspectiva posibilităţilor de cunoaştere pe care le oferă astfel de studii, în condiţiile internaţionalizării proceselor de management.

1.1. Necesitatea unei abordări comparative privind managementul resurselor umane

Anterior iniţierii şi dezvoltării unui studiu de management comparat al resurselor umane, trebuie argumentată necesitatea realizării acestuia. Între cele mai importante argumente care justifică necesitatea realizării unui studiu de management comparat al resurselor umane, la nivelul României, pot fi menţionate:

1. în deceniul anterior, România a avut un acces restricţionat la evoluţiile ştiinţifice şi manageriale internaţionale;

2. după anul 1989, în România am asistat la o „invazie” a companiilor multinaţionale, cu ajutorul cărora are loc realizarea transferului de know-how managerial în domeniul resurselor umane;

3. calitatea de membru al Uniunii Europene pe care o va dobândi România la 1 ianuarie

2007, ceea ce impune armonizarea legislaţiei muncii din România cu cea a Uniunii

Europene.

Pornind de la opinia lui Raghu Nath1, un studiu de management comparat trebuie realizat pe cinci puncte:

• abordarea comparatistă este de neevitat, aceasta însemnând raportarea la un standard sau la o situaţie cunoscută. În ceea ce priveşte domeniul resurselor umane, compararea trebuie realizată între două sau mai multe sisteme de management al resurselor umane, prin raportarea la experienţele cele mai eficiente;

• identificarea interdependenţelor existente la nivel internaţional în toate domeniile de activitate, evidenţiindu-le în special pe acelea care au o implicaţie directă asupra managementului resurselor umane;

• abordarea comparativă a experienţei mai multor ţări în domeniul resurselor umane permite dezvoltarea potenţialului de evaluare şi receptare de către manageri a diversităţii economice şi culturale existente la nivel internaţional;

• examinarea comparativă a două sau mai multe sisteme de management determină amplificarea sferei de variabile luate în consideraţie, ceea ce permite lărgirea evantaiului de cunoştinţe în acest domeniu, cu consecinţe asupra profunzimii, nuanţării şi acurateţei studiilor teoretice şi soluţiilor practice oferite;

• apelarea la cunoştinţele dobândite prin intermediul unui studiu de management comparat permite dezvoltarea capacităţii oamenilor de a aprecia mai exact şi mai complet realităţile naţionale prin raportarea la cele întâlnite la nivel internaţional, ceea ce înseamnă că aportul fiecărui individ la derularea activităţilor economice se măreşte substanţial.

În concluzie, putem afirma că studiile de management comparat răspund unei game variate de necesităţi individuale, dar şi de grup, cu tendinţa de intensificare, pe măsura adâncirii diviziunii sociale a muncii, a dezvoltării relaţiilor internaţionale şi a creşterii rolului informaţiilor.

Necesitatea realizării unor studii de management comparat al resurselor umane este impusă de o serie de variabile, reprezentate grafic în fig. 1.1.

1 Nicolescu O. – Management comparat, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii şi Japonia. Ediţia a

II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2001, pag. 31-32;

Nevoia firmelor multinaţionale de a conduce activităţi în alte culturi

Studiul teoriei şi practicii manageriale din domeniul resurselor umane din ţările dezvoltate

Necesitatea managementului comparat al resurselor umane

Nevoia generală a oamenilor de a avea ceva mai bun

Lărgirea sferei de variabile prin care se studiază procesele de management

Fig. 1.1. Variabilele care determină necesitatea managementului comparat al resurselor umane2

Studiul teoriei şi practicii manageriale reprezintă unul dintre factorii favorizanţi ai dezvoltării unor studii de management comparat al resurselor umane, sub aspectul preluării şi utilizării respectivelor practici manageriale din ţările dezvoltate în cele mai puţin dezvoltate. Astfel de studii sunt realizate din perspectiva variabilelor economice şi scot în evidenţă o serie de elemente specifice managementului. Spre exemplu, foarte mulţi manageri români ar dori să ştie cum compania americană P&G a devenit lider mondial pe piaţa produselor de menaj şi, mai ales, cum pot prelua în activitatea lor managerială elementele care au asigurat succesul acestei companii. Sau cum a reuşit compania ING să fie recunoscută nu numai ca un lider pe piaţa serviciilor financiare, dar şi în domeniul resurselor umane.

Necesitatea realizării unor studii de management comparat al resurselor umane este justificată şi de nevoia firmelor de a-şi desfăşura activitatea într-un cadru internaţional, ceea ce reclamă adaptarea acestora la noi culturi. În general, companiile multinaţionale sunt nevoite să atragă personal din mai multe ţări, din mai multe culturi, iar fiecare individ are un comportament specific în funcţie de cultura din care face parte. Aceasta înseamnă că firmele multinaţionale trebuie să administreze un personal foarte eterogen din punct de vedere cultural, ceea ce necesită o foarte bună cunoaştere a fiecărei culturi în parte, fapt care se poate realiza prin întreprinderea unor studii de management comparat internaţional.

Lărgirea sferei de variabile prin care se studiază procesele de management prezintă importanţă din punctul de vedere al faptului că în realizarea unor studii de management comparat al resurselor umane nu trebuie luate în consideraţie doar variabile de ordin economic, ci mai ales cele de natură socială şi culturală.

Nevoia oamenilor de a avea ceva mai bun contribuie la dezvoltarea studiilor de management comparat al resurselor umane la nivel internaţional, deoarece managerii companiilor care nu obţin rezultatele aşteptate sunt în permanenţă tentaţi să-şi îmbunătăţească munca, în scopul obţinerii unor

2 Adaptare după Burduş E. – Management comparat internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2001, pag. 37-38;

rezultate superioare. Cunoaşterea şi preluarea în activitatea cotidiană a unor modalităţi noi de organizare, coordonare, planificare sau control al activităţii impun iniţierea unor studii comparative între diferite sisteme de management, în scopul de a identifica şi prelua acele practici eficiente. La nivelul companiilor multinaţionale, procesul de administrare a resurselor umane impune o foarte bună cunoaştere a culturilor din care provin angajaţii, ceea ce necesită realizarea unor studii de management comparat în scopul de a cunoaşte particularităţile fiecărei culturi.

Astfel, necesitatea realizării unui studiu de management comparat al resurselor umane, poate fi justificată invocând următoarele argumente:

1. între diferite ţări s-au dezvoltat puternice interdependenţe pe plan economic, ceea ce determină din punct de vedere informaţional o analiză a culturii, politicii, situaţiei economice şi a procedurilor şi proceselor manageriale caracteristice la nivel naţional;

2. studiul diferenţelor culturale permite managerilor să-şi dezvolte abilităţi de apreciere şi înţelegere a diferenţelor naţionale cu o largă aplicabilitate practică în negociere;

3. determină o lărgire a variabilelor de analiză a fenomenelor manageriale şi organizaţionale, ceea ce asigură o dezvoltare a cunoaşterii economice;

4. pe plan individual asigură o evaluare corectă a propriei culturi, a realităţilor naţionale;

5. analiza comparativă este inevitabilă prin natura umană, ceea ce asigură identificarea şi dezvoltarea unui standard de urmat.

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane - Pagina 67
Managementul Resurselor Umane - Pagina 68
Managementul Resurselor Umane - Pagina 69
Managementul Resurselor Umane - Pagina 70
Managementul Resurselor Umane - Pagina 71
Managementul Resurselor Umane - Pagina 72
Managementul Resurselor Umane - Pagina 73
Managementul Resurselor Umane - Pagina 74
Managementul Resurselor Umane - Pagina 75
Managementul Resurselor Umane - Pagina 76
Managementul Resurselor Umane - Pagina 77
Managementul Resurselor Umane - Pagina 78
Managementul Resurselor Umane - Pagina 79
Managementul Resurselor Umane - Pagina 80
Managementul Resurselor Umane - Pagina 81
Managementul Resurselor Umane - Pagina 82
Managementul Resurselor Umane - Pagina 83
Managementul Resurselor Umane - Pagina 84
Managementul Resurselor Umane - Pagina 85
Managementul Resurselor Umane - Pagina 86
Managementul Resurselor Umane - Pagina 87
Managementul Resurselor Umane - Pagina 88
Managementul Resurselor Umane - Pagina 89
Managementul Resurselor Umane - Pagina 90
Managementul Resurselor Umane - Pagina 91
Managementul Resurselor Umane - Pagina 92
Managementul Resurselor Umane - Pagina 93
Managementul Resurselor Umane - Pagina 94
Managementul Resurselor Umane - Pagina 95
Managementul Resurselor Umane - Pagina 96
Managementul Resurselor Umane - Pagina 97
Managementul Resurselor Umane - Pagina 98
Managementul Resurselor Umane - Pagina 99
Managementul Resurselor Umane - Pagina 100
Managementul Resurselor Umane - Pagina 101
Managementul Resurselor Umane - Pagina 102
Managementul Resurselor Umane - Pagina 103
Managementul Resurselor Umane - Pagina 104
Managementul Resurselor Umane - Pagina 105
Managementul Resurselor Umane - Pagina 106
Managementul Resurselor Umane - Pagina 107
Managementul Resurselor Umane - Pagina 108
Managementul Resurselor Umane - Pagina 109
Managementul Resurselor Umane - Pagina 110
Managementul Resurselor Umane - Pagina 111
Managementul Resurselor Umane - Pagina 112
Managementul Resurselor Umane - Pagina 113
Managementul Resurselor Umane - Pagina 114
Managementul Resurselor Umane - Pagina 115
Managementul Resurselor Umane - Pagina 116
Managementul Resurselor Umane - Pagina 117
Managementul Resurselor Umane - Pagina 118
Managementul Resurselor Umane - Pagina 119
Managementul Resurselor Umane - Pagina 120
Managementul Resurselor Umane - Pagina 121
Managementul Resurselor Umane - Pagina 122
Managementul Resurselor Umane - Pagina 123
Managementul Resurselor Umane - Pagina 124
Managementul Resurselor Umane - Pagina 125
Managementul Resurselor Umane - Pagina 126
Managementul Resurselor Umane - Pagina 127
Managementul Resurselor Umane - Pagina 128
Managementul Resurselor Umane - Pagina 129
Managementul Resurselor Umane - Pagina 130
Managementul Resurselor Umane - Pagina 131
Managementul Resurselor Umane - Pagina 132
Managementul Resurselor Umane - Pagina 133
Managementul Resurselor Umane - Pagina 134
Managementul Resurselor Umane - Pagina 135
Managementul Resurselor Umane - Pagina 136
Managementul Resurselor Umane - Pagina 137
Managementul Resurselor Umane - Pagina 138
Managementul Resurselor Umane - Pagina 139
Managementul Resurselor Umane - Pagina 140
Managementul Resurselor Umane - Pagina 141
Managementul Resurselor Umane - Pagina 142
Managementul Resurselor Umane - Pagina 143
Managementul Resurselor Umane - Pagina 144
Managementul Resurselor Umane - Pagina 145
Managementul Resurselor Umane - Pagina 146
Managementul Resurselor Umane - Pagina 147
Managementul Resurselor Umane - Pagina 148
Managementul Resurselor Umane - Pagina 149
Managementul Resurselor Umane - Pagina 150
Managementul Resurselor Umane - Pagina 151
Managementul Resurselor Umane - Pagina 152
Managementul Resurselor Umane - Pagina 153
Managementul Resurselor Umane - Pagina 154
Managementul Resurselor Umane - Pagina 155
Managementul Resurselor Umane - Pagina 156
Managementul Resurselor Umane - Pagina 157
Managementul Resurselor Umane - Pagina 158
Managementul Resurselor Umane - Pagina 159
Managementul Resurselor Umane - Pagina 160
Managementul Resurselor Umane - Pagina 161
Managementul Resurselor Umane - Pagina 162
Managementul Resurselor Umane - Pagina 163
Managementul Resurselor Umane - Pagina 164
Managementul Resurselor Umane - Pagina 165
Managementul Resurselor Umane - Pagina 166
Managementul Resurselor Umane - Pagina 167
Managementul Resurselor Umane - Pagina 168
Managementul Resurselor Umane - Pagina 169
Managementul Resurselor Umane - Pagina 170
Managementul Resurselor Umane - Pagina 171
Managementul Resurselor Umane - Pagina 172
Managementul Resurselor Umane - Pagina 173
Managementul Resurselor Umane - Pagina 174
Managementul Resurselor Umane - Pagina 175
Managementul Resurselor Umane - Pagina 176
Managementul Resurselor Umane - Pagina 177
Managementul Resurselor Umane - Pagina 178
Managementul Resurselor Umane - Pagina 179
Managementul Resurselor Umane - Pagina 180
Managementul Resurselor Umane - Pagina 181
Managementul Resurselor Umane - Pagina 182
Managementul Resurselor Umane - Pagina 183
Managementul Resurselor Umane - Pagina 184
Managementul Resurselor Umane - Pagina 185
Managementul Resurselor Umane - Pagina 186
Managementul Resurselor Umane - Pagina 187
Managementul Resurselor Umane - Pagina 188
Managementul Resurselor Umane - Pagina 189
Managementul Resurselor Umane - Pagina 190
Managementul Resurselor Umane - Pagina 191
Managementul Resurselor Umane - Pagina 192
Managementul Resurselor Umane - Pagina 193
Managementul Resurselor Umane - Pagina 194
Managementul Resurselor Umane - Pagina 195
Managementul Resurselor Umane - Pagina 196
Managementul Resurselor Umane - Pagina 197
Managementul Resurselor Umane - Pagina 198
Managementul Resurselor Umane - Pagina 199
Managementul Resurselor Umane - Pagina 200
Managementul Resurselor Umane - Pagina 201
Managementul Resurselor Umane - Pagina 202
Managementul Resurselor Umane - Pagina 203
Managementul Resurselor Umane - Pagina 204
Managementul Resurselor Umane - Pagina 205
Managementul Resurselor Umane - Pagina 206
Managementul Resurselor Umane - Pagina 207
Managementul Resurselor Umane - Pagina 208
Managementul Resurselor Umane - Pagina 209
Managementul Resurselor Umane - Pagina 210
Managementul Resurselor Umane - Pagina 211
Managementul Resurselor Umane - Pagina 212
Managementul Resurselor Umane - Pagina 213
Managementul Resurselor Umane - Pagina 214
Managementul Resurselor Umane - Pagina 215
Managementul Resurselor Umane - Pagina 216
Managementul Resurselor Umane - Pagina 217
Managementul Resurselor Umane - Pagina 218
Managementul Resurselor Umane - Pagina 219
Managementul Resurselor Umane - Pagina 220
Managementul Resurselor Umane - Pagina 221
Managementul Resurselor Umane - Pagina 222
Managementul Resurselor Umane - Pagina 223
Managementul Resurselor Umane - Pagina 224
Managementul Resurselor Umane - Pagina 225
Managementul Resurselor Umane - Pagina 226
Managementul Resurselor Umane - Pagina 227
Managementul Resurselor Umane - Pagina 228
Managementul Resurselor Umane - Pagina 229
Managementul Resurselor Umane - Pagina 230
Managementul Resurselor Umane - Pagina 231
Managementul Resurselor Umane - Pagina 232
Managementul Resurselor Umane - Pagina 233
Managementul Resurselor Umane - Pagina 234
Managementul Resurselor Umane - Pagina 235
Managementul Resurselor Umane - Pagina 236
Managementul Resurselor Umane - Pagina 237
Managementul Resurselor Umane - Pagina 238
Managementul Resurselor Umane - Pagina 239
Managementul Resurselor Umane - Pagina 240
Managementul Resurselor Umane - Pagina 241
Managementul Resurselor Umane - Pagina 242
Managementul Resurselor Umane - Pagina 243
Managementul Resurselor Umane - Pagina 244
Managementul Resurselor Umane - Pagina 245
Managementul Resurselor Umane - Pagina 246
Managementul Resurselor Umane - Pagina 247
Managementul Resurselor Umane - Pagina 248
Managementul Resurselor Umane - Pagina 249
Managementul Resurselor Umane - Pagina 250
Managementul Resurselor Umane - Pagina 251
Managementul Resurselor Umane - Pagina 252
Managementul Resurselor Umane - Pagina 253
Managementul Resurselor Umane - Pagina 254
Managementul Resurselor Umane - Pagina 255
Managementul Resurselor Umane - Pagina 256
Managementul Resurselor Umane - Pagina 257
Managementul Resurselor Umane - Pagina 258
Managementul Resurselor Umane - Pagina 259
Managementul Resurselor Umane - Pagina 260
Managementul Resurselor Umane - Pagina 261
Managementul Resurselor Umane - Pagina 262
Managementul Resurselor Umane - Pagina 263
Managementul Resurselor Umane - Pagina 264
Managementul Resurselor Umane - Pagina 265
Managementul Resurselor Umane - Pagina 266
Managementul Resurselor Umane - Pagina 267
Managementul Resurselor Umane - Pagina 268
Managementul Resurselor Umane - Pagina 269
Managementul Resurselor Umane - Pagina 270
Managementul Resurselor Umane - Pagina 271
Managementul Resurselor Umane - Pagina 272
Managementul Resurselor Umane - Pagina 273
Managementul Resurselor Umane - Pagina 274
Managementul Resurselor Umane - Pagina 275
Managementul Resurselor Umane - Pagina 276
Managementul Resurselor Umane - Pagina 277
Managementul Resurselor Umane - Pagina 278
Managementul Resurselor Umane - Pagina 279
Managementul Resurselor Umane - Pagina 280
Managementul Resurselor Umane - Pagina 281
Managementul Resurselor Umane - Pagina 282
Managementul Resurselor Umane - Pagina 283
Managementul Resurselor Umane - Pagina 284
Managementul Resurselor Umane - Pagina 285
Managementul Resurselor Umane - Pagina 286
Managementul Resurselor Umane - Pagina 287
Managementul Resurselor Umane - Pagina 288
Managementul Resurselor Umane - Pagina 289
Managementul Resurselor Umane - Pagina 290
Managementul Resurselor Umane - Pagina 291
Managementul Resurselor Umane - Pagina 292
Managementul Resurselor Umane - Pagina 293
Managementul Resurselor Umane - Pagina 294
Managementul Resurselor Umane - Pagina 295
Managementul Resurselor Umane - Pagina 296
Managementul Resurselor Umane - Pagina 297
Managementul Resurselor Umane - Pagina 298
Managementul Resurselor Umane - Pagina 299
Managementul Resurselor Umane - Pagina 300
Managementul Resurselor Umane - Pagina 301
Managementul Resurselor Umane - Pagina 302
Managementul Resurselor Umane - Pagina 303
Managementul Resurselor Umane - Pagina 304
Managementul Resurselor Umane - Pagina 305
Managementul Resurselor Umane - Pagina 306
Managementul Resurselor Umane - Pagina 307
Managementul Resurselor Umane - Pagina 308
Managementul Resurselor Umane - Pagina 309
Managementul Resurselor Umane - Pagina 310
Managementul Resurselor Umane - Pagina 311
Managementul Resurselor Umane - Pagina 312
Managementul Resurselor Umane - Pagina 313
Managementul Resurselor Umane - Pagina 314
Managementul Resurselor Umane - Pagina 315
Managementul Resurselor Umane - Pagina 316
Managementul Resurselor Umane - Pagina 317
Managementul Resurselor Umane - Pagina 318
Managementul Resurselor Umane - Pagina 319
Managementul Resurselor Umane - Pagina 320
Managementul Resurselor Umane - Pagina 321
Managementul Resurselor Umane - Pagina 322
Managementul Resurselor Umane - Pagina 323
Managementul Resurselor Umane - Pagina 324
Managementul Resurselor Umane - Pagina 325
Managementul Resurselor Umane - Pagina 326
Managementul Resurselor Umane - Pagina 327
Managementul Resurselor Umane - Pagina 328
Managementul Resurselor Umane - Pagina 329

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Leader și Leaderhip

Structurata pe opt capitole lucrarea urmareste urmatorul plan: - Primul capitol prezinta importanta conducerii si rolul jucat de aceasta în buna...

Managementul Carierei

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei 1.1. Introducere in managementul carierei Managementul carierei este procesul de...

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Complexului Hotelier Minerva

INTRODUCERE Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare...

Îmbunătățirea managementului resurselor umane la Comal SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. Comal Ştefan Cel Mare S.R.L. 1.1 Date generale 1.1.1Denumirea firmei,localizare Societatea comercială...

Analiza climatului de comunicare

INTRODUCERE Comunicare reprezintă înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură. Cam acestea ar fi sinonimele care ne sunt oferite de către...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?