Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22890
Mărime: 265.70KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rita Toader
UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZARE MANAGEMENT

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL 1. SISTEMUL ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA 7

1.1. Primele noţiuni de asigurare 7

1.2. Asigurările în România-apariţie şi dezvoltare 8

1.3. Necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă 10

1.3.1. Ce înseamnă asigurarea de viaţă 11

1.3.2. Cine are nevoie de o asigurare de viaţă 12

CAPITOLUL 2. ING GROUP 13

2.1. Prezentare ING GROUP 13

2.2. ING asigurări de viaţă 14

2.3. Servicii oferite de ING asigurări de viaţă 16

2.4. Obiectul de activitate al societăţii ING asigurări de viaţă 17

2.5. Resurse umane la ING asigurări de viaţă 18

2.6. Activitatea consultantului de asigurări 19

CAPITOLUL 3. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE 22

3.1. Politici, principii şi criterii de recrutare a resurselor umane 22

3.2. Surse de recrutare a personalului 23

3.3. Metode de recrutare a resurselor umane 28

CAPITOLUL 4. SELECŢIA RESURSELOR UMANE 32

4.1. Atribuţii şi responsabilităţi 32

4.2. Procesul de selecţie a resurselor umane 34

4.2.1. Organizarea şi efectuarea selecţiei de câtre departamentul de

resurse umane 34

4.2.2. Organizarea şi efectuarea selecţiei de câtre departamentul de resurse

umane în colaborare cu specialiştii departamentului care au posturi

vacante 39

4.2.3. Structura interviurilor 40

4.2.4. Chestionare 42

4.2.5. Evaluarea interviurilor, testelor specifice şi chestionarelor 43

4.2.6. Finalizarea selecţiei 44

4.2.7. Reguli privind redactarea unui curriculum vitae 45

4.2.8. Reguli privind redactarea unei scrisori de intenţie 47

4.2.9. Recomandări privind redactarea unei scrisori de intenţie 48

CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ PRIVIND TREPTELE DE CARIERĂ ALE CONSULTANTULUI LA ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ 50

5.1. Ce înseamnă să fii consultant ING 50

5.2. Pregătire profesională la standarde internaţionale ING Asigurări de viaţă 51

5.2.1. Programe de motivare, comisioane şi bonusuri de performanţă 51

5.3. Criterii de calificare pe trepte de carieră C.A.V. pe anul 2008 la Agenţia Baia Mare 52

5.4. Criterii trepte de carieră 2008 pentru U.M. (unit managerii) la Agenţia Baia Mare 55

CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE LA ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ AGENŢIA BAIA MARE 57

CONCLUZII 60 BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi obligativitatea schimbării ţin de domeniul normalităţii. Ori, fără Resurse Umane, capabile de schimbare , adaptare, şi de creativitate ,organizaţiile de orice fel sunt sortite eşecului. În acest context, oamenii reprezintă o resursă vitală, de azi şi de mâine a tuturor organizaţiilor, care asigură supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul acestora. Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei afaceri e cea care face din managementul resurselor umane, un set de competenţe, deprinderi şi atitudini esenţiale pentru toţi managerii. Acest set e legat direct de valorile supreme ale firmei/organizaţiei.

În prezent, tot mai multe organizaţii încep să înţeleagă şi să încerce să obţină avantajele date de existenţa unei politici coerente de resurse umane; un management în acest domeniu, modern şi profesionist, se focalizează asupra angajaţilor în scopul de a produce o reuşită a afacerii pe tot parcursul rămânerii acestora din urmă în interiorul organizaţiei. Existenţa unor programe complexe, propuse de o politică de resurse umane coerentă, necesită însă un suport managerial consistent şi o viziune care să susţină întregul proces; de partea cealaltă se află aspectele privind clarificarea aşteptărilor viitorilor angajaţi cu crearea şi consolidarea convingerii acestora că managementul „este cu adevărat de partea lor”, monitorizarea atitudinilor referitoare la post şi organizaţie pentru prevenirea abandonului organizaţional.

Managementul Resurselor Umane ar putea fi definit ca un complex de măsuri concepute interdisciplinare, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală până în momentul încetării contractului de muncă.

„Omul e măsura tuturor lucrurilor”, afirmă filosoful grec Pretoqoras, ceea ce înseamnă că omul e capabil să întegreze orice solicitări prezente sau viitoare având ca ţintă omul, care trebuie sa le facă. Esenţial e efortul potrivit căruia, acţiunea simultană a acestor factori şi capacitatea organismului omenesc trebuie să realizeze un echilibru permanent. Acest echilibru se reflectă în balanţa energetică a organismului fiecarui om.

Managerii susţin că oamenii constituie “bunul cel mai de preţ” al unei organizaţii. Astfel, în funcţie de scopul urmărit, managementul general s-a divizat într-o multitudine de domenii specializate, în rândul cărora se înscrie şi managementul resurselor umane. Succesul unei organizaţii e determinat şi de calitatea resurselor umane, de procedurile prin care se face atragerea şi menţinerea celor mai strălucite talente, care să realizeze cele mai dificile sarcini cu acelaşi entuziasm cu care le realizează pe cele uşoare.

Omul, forţa lui de muncă, este principala forţă de producţie a societăţii. Fără intervenţia muncii omeneşti, toate celelalte lucruri – fonduri fixe sau obiecte ale muncii – sunt lucruri moarte, nu au nici o valoare.

De aceea, în condiţiile trecerii economiei româneşti la o profundă restructurare, pe criterii de eficienţă şi rentabilitate, un rol important revine factorului uman. Componentă a creşterii economice, forţa de muncă are o dublă apartenenţă: pe de o parte la sfera demografiei, iar pe de altă parte la sfera economiei, adaptându se şi modelându se după legile ambelor domenii. De aceea în procesul de regândire şi reproiectare a structurii economiei, apare necesară cunoaşterea problematicii ocupării şi a folosirii eficiente a forţei de muncă.Trebuie avut în vedere că sursa principală de creştere a productivităţii muncii o constituie resursa umană, factorul uman.

În primul capitol al acestei lucrări de licenţă am vorbit despre sistemul de asigurări din România, apariţia şi dezvoltarea acestuia, şi am evidenţiat necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă în zilele noastre. În cel de-al doilea capitol am trecut la prezentarea uneia dintre cele mai cunoscute companii de asigurări din România ,şi anume compania ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, unde am descris serviciile pe care ING le oferă clienţilor ,precum şi activitatea unui consultant financiar de succes.

În cel de-al treilea capitol am prezentat politicile ,principiile, criterile, sursele şi metodele folosite de specialişti în recrutarea resurselor umane şi am descris resursele umane din compania ING, caracterizate prin buna calificare, experienţă, tinereţe, ambiţie şi performanţă. În capitolul patru am realizat un studiu privind selecţia resurselor umane abordând modul de organizare şi efectuare a procesului de selecţie a acestora.

În capitolul cinci am elaborat un studiu de caz privind treptele de carieră ale unui consultant financiar şi criterile de calificare pe trepte de carieră la ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, agenţia Baia Mare, iar în ultimul capitol am prezentat organizarea resurselor umane la ING tot în cadrul agenţiei Baia Mare.

Preview document

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane in Sistemul Asigurarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

INTRODUCERE Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am...

Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL

În mediul de afaceri actual o componentă esenţială este motivarea personalului, deoarece de acest lucru depinde productivitatea şi...

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea...

Fraudele în asigurări

INTRODUCERE Asigurarea a fost și va rămâne una din cele mai actuale teme de cercetare, deoarece omul continuă să fie înconjurat de evenimente și...

Managementul performanței la SC Arabesque SRL

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE PERFORMANŢĂ ŞI CATEGORIILE ACESTEIA 1.1. Accepţiuni ale noţiunii de performanţă În literatura de specialitate se...

Managementul carierei în cadrul organizațiilor - studiu de caz la Orange

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CARIERA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR I.1. Consideraţii generale Managementul resurselor umane ca oricare...

Te-ar putea interesa și

Asigurări sociale de sănătate

INTRODUCERE 1. Scurtă prezentare a întreprinderii Intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 1999, a Legii 145 a asigurarilor sociale de sanatate, a...

Implementarea Managementului Calității la Restaurant Epava

INTRODUCERE Din punct de vedere economic, omul are doua dimensiuni esenţiale: cea de consumator si cea de producător, fiecare având...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, cu asigurările și protecția socială - pe exemplul SC Confecția SCM Botoșani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Managementul proiectelor de investiții

Argument “Comunicarea” este acel “fenomen de creare a realităţilor şi relaţiilor inedite care provoacă, plecând de la noile date, transformarea în...

Misiune de audit - Policlinica Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Policlinica Suceava este situat în zona centrală a cartierului Areni, pe str. Str. Stefan cel Mare 78 şi a fost infiintata...

Ai nevoie de altceva?