Managementul Resurselor Umane in Sistemul Asigurarilor

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Managementul Resurselor Umane in Sistemul Asigurarilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rita Toader

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1. SISTEMUL ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA 7
1.1. Primele noţiuni de asigurare 7
1.2. Asigurările în România-apariţie şi dezvoltare 8
1.3. Necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă 10
1.3.1. Ce înseamnă asigurarea de viaţă 11
1.3.2. Cine are nevoie de o asigurare de viaţă 12
CAPITOLUL 2. ING GROUP 13
2.1. Prezentare ING GROUP 13
2.2. ING asigurări de viaţă 14
2.3. Servicii oferite de ING asigurări de viaţă 16
2.4. Obiectul de activitate al societăţii ING asigurări de viaţă 17
2.5. Resurse umane la ING asigurări de viaţă 18
2.6. Activitatea consultantului de asigurări 19
CAPITOLUL 3. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE 22
3.1. Politici, principii şi criterii de recrutare a resurselor umane 22
3.2. Surse de recrutare a personalului 23
3.3. Metode de recrutare a resurselor umane 28
CAPITOLUL 4. SELECŢIA RESURSELOR UMANE 32
4.1. Atribuţii şi responsabilităţi 32
4.2. Procesul de selecţie a resurselor umane 34
4.2.1. Organizarea şi efectuarea selecţiei de câtre departamentul de
resurse umane 34
4.2.2. Organizarea şi efectuarea selecţiei de câtre departamentul de resurse
umane în colaborare cu specialiştii departamentului care au posturi
vacante 39
4.2.3. Structura interviurilor 40
4.2.4. Chestionare 42
4.2.5. Evaluarea interviurilor, testelor specifice şi chestionarelor 43
4.2.6. Finalizarea selecţiei 44
4.2.7. Reguli privind redactarea unui curriculum vitae 45
4.2.8. Reguli privind redactarea unei scrisori de intenţie 47
4.2.9. Recomandări privind redactarea unei scrisori de intenţie 48
CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ PRIVIND TREPTELE DE CARIERĂ ALE CONSULTANTULUI LA ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ 50
5.1. Ce înseamnă să fii consultant ING 50
5.2. Pregătire profesională la standarde internaţionale ING Asigurări de viaţă 51
5.2.1. Programe de motivare, comisioane şi bonusuri de performanţă 51
5.3. Criterii de calificare pe trepte de carieră C.A.V. pe anul 2008 la Agenţia Baia Mare 52
5.4. Criterii trepte de carieră 2008 pentru U.M. (unit managerii) la Agenţia Baia Mare 55
CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE LA ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ AGENŢIA BAIA MARE 57
CONCLUZII 60 BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi obligativitatea schimbării ţin de domeniul normalităţii. Ori, fără Resurse Umane, capabile de schimbare , adaptare, şi de creativitate ,organizaţiile de orice fel sunt sortite eşecului. În acest context, oamenii reprezintă o resursă vitală, de azi şi de mâine a tuturor organizaţiilor, care asigură supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul acestora. Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei afaceri e cea care face din managementul resurselor umane, un set de competenţe, deprinderi şi atitudini esenţiale pentru toţi managerii. Acest set e legat direct de valorile supreme ale firmei/organizaţiei.

În prezent, tot mai multe organizaţii încep să înţeleagă şi să încerce să obţină avantajele date de existenţa unei politici coerente de resurse umane; un management în acest domeniu, modern şi profesionist, se focalizează asupra angajaţilor în scopul de a produce o reuşită a afacerii pe tot parcursul rămânerii acestora din urmă în interiorul organizaţiei. Existenţa unor programe complexe, propuse de o politică de resurse umane coerentă, necesită însă un suport managerial consistent şi o viziune care să susţină întregul proces; de partea cealaltă se află aspectele privind clarificarea aşteptărilor viitorilor angajaţi cu crearea şi consolidarea convingerii acestora că managementul „este cu adevărat de partea lor”, monitorizarea atitudinilor referitoare la post şi organizaţie pentru prevenirea abandonului organizaţional.

Managementul Resurselor Umane ar putea fi definit ca un complex de măsuri concepute interdisciplinare, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală până în momentul încetării contractului de muncă.

„Omul e măsura tuturor lucrurilor”, afirmă filosoful grec Pretoqoras, ceea ce înseamnă că omul e capabil să întegreze orice solicitări prezente sau viitoare având ca ţintă omul, care trebuie sa le facă. Esenţial e efortul potrivit căruia, acţiunea simultană a acestor factori şi capacitatea organismului omenesc trebuie să realizeze un echilibru permanent. Acest echilibru se reflectă în balanţa energetică a organismului fiecarui om.

Managerii susţin că oamenii constituie “bunul cel mai de preţ” al unei organizaţii. Astfel, în funcţie de scopul urmărit, managementul general s-a divizat într-o multitudine de domenii specializate, în rândul cărora se înscrie şi managementul resurselor umane. Succesul unei organizaţii e determinat şi de calitatea resurselor umane, de procedurile prin care se face atragerea şi menţinerea celor mai strălucite talente, care să realizeze cele mai dificile sarcini cu acelaşi entuziasm cu care le realizează pe cele uşoare.

Omul, forţa lui de muncă, este principala forţă de producţie a societăţii. Fără intervenţia muncii omeneşti, toate celelalte lucruri – fonduri fixe sau obiecte ale muncii – sunt lucruri moarte, nu au nici o valoare.

De aceea, în condiţiile trecerii economiei româneşti la o profundă restructurare, pe criterii de eficienţă şi rentabilitate, un rol important revine factorului uman. Componentă a creşterii economice, forţa de muncă are o dublă apartenenţă: pe de o parte la sfera demografiei, iar pe de altă parte la sfera economiei, adaptându se şi modelându se după legile ambelor domenii. De aceea în procesul de regândire şi reproiectare a structurii economiei, apare necesară cunoaşterea problematicii ocupării şi a folosirii eficiente a forţei de muncă.Trebuie avut în vedere că sursa principală de creştere a productivităţii muncii o constituie resursa umană, factorul uman.

În primul capitol al acestei lucrări de licenţă am vorbit despre sistemul de asigurări din România, apariţia şi dezvoltarea acestuia, şi am evidenţiat necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă în zilele noastre. În cel de-al doilea capitol am trecut la prezentarea uneia dintre cele mai cunoscute companii de asigurări din România ,şi anume compania ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, unde am descris serviciile pe care ING le oferă clienţilor ,precum şi activitatea unui consultant financiar de succes.

În cel de-al treilea capitol am prezentat politicile ,principiile, criterile, sursele şi metodele folosite de specialişti în recrutarea resurselor umane şi am descris resursele umane din compania ING, caracterizate prin buna calificare, experienţă, tinereţe, ambiţie şi performanţă. În capitolul patru am realizat un studiu privind selecţia resurselor umane abordând modul de organizare şi efectuare a procesului de selecţie a acestora.

În capitolul cinci am elaborat un studiu de caz privind treptele de carieră ale unui consultant financiar şi criterile de calificare pe trepte de carieră la ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, agenţia Baia Mare, iar în ultimul capitol am prezentat organizarea resurselor umane la ING tot în cadrul agenţiei Baia Mare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Resurselor Umane in Sistemul Asigurarilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZARE MANAGEMENT