Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 8 fișiere: doc, xls
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 27782
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Ing. Dogărescu George
Specializare: Managementul Afacerilor

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I -INTRODUCERE

NOŢIUNI DE BAZĂ ALE STRATEGIEI

1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE 1.1.1. Strategia conform lui George Steiner 1.1.2. Strategia conform lui Kepner - Tregoe 1.1.3. Strategia conform lui Treacy si Wiersema 1.1.4. Ce este strategia? 1.1.5. Deciziile sunt aceleaşi!

1.2. ROLUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE

1.3. PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN DEZVOLTAREA ŞI STRATEGIA

RESURSELOR UMANE DIN CADRUL ACTIVITĂŢII FIRMELOR

1.4. MUTAŢII ÎN STRUCTURA RESURSELOR UMANE

1.4.1. Transformarea muncitorului prelucrător în muncitor operator

1.4.2. Evoluţii structurale

1.5. TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI

1.6. RESPONSABILITĂŢILE VIITOARE ALE MANAGERILOR

1.6.1. Cerinţe manageriale

1.6.2.Profilul managerului în viitor

CAPITOLUL II

STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ PE PERIOADA 2005 - 2008 ŞI PÂNĂ ÎN 2030

2.1. DATE GENERALE

2.2. EVOLUŢIA ÎN EUROPA A CONCEPTULUI DESPRE SERVICIILE

PUBLICE DE INTERES ECONOMIC GENERAL

2.3. STAREA ACTUALĂ A SECTORULUI SERVICIILOR PUBLICE DE

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

2.3.1. Starea tehnică actuală a infrastructurii locale în alimentarea cu apă

2.3.2. Accesibilitatea serviciilor

2.3.3. Situaţia operatorilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală

2.4. CADRUL LEGISLATIV ŞI INSTITUŢIONAL PENTRU ORGANIZAREA,

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SERVICIILOR PUBLICE DE

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

2.5. PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI ALE SERVICIILOR

PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

2.5.1. Principalele obiective ale strategiei pe termen mediu (2005 - 2008) a

serviciilor publice de gospodărie comunală

2.5.2. Evaluarea costurilor generale de implementare a strategiei pe termen mediu şi

lung

2.5.3. Surse potenţiale de finanţare

2.5.4. Componenta legislativă şi de reglementare a sectorului serviciilor publice de

gospodărie comunală

2.6. REFORMA MANAGERIALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A SERVICIILOR

PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

2.6.1. Raporturile între administraţia publică locală şi operatori

2.6.2. Procesul de reducere a numărului de operatori

2.7. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

2.7.1. Principiile pregătirii profesionale a personalului care lucrează în domeniul

serviciilor publice de gospodărie comunală

2.7.2. Acordul tripartit - soluţie de succes pentru susţinerea dezvoltării şi

modernizării serviciilor publice de gospodărie comunală

CAPITOLUL III

CARACTERISTICILE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL REALIZĂRII UNEI STRATEGII

3.1. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

3.1.1. Analiza muncii, punct de plecare în planificarea resurselor umane

3.1.2. Metode de analiză a muncii

3.1.3. Fişa postului - scopuri şi importanţă

3.2. RECRUTAREA INTERNĂ A PERSONALULUI

3.3. INSTRUIREA PERSONALULUI

3.3.1. Procesul instruirii

3.3.2. Analiza nevoilor de instruire

3.3.3. Proiectarea instruirii

3.3.4. Evaluarea instruirii

CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ

STRATEGIA DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG ÎN CADRUL REGIEI AUTONOME JUDEŢENE DE APĂ CONSTANŢA

4.1. PREZENTAREA GENERALĂ A REGIEI AUTONOME JUDEŢENE DE APĂ CONSTANŢA

4.1.1. Scurt istoric

4.1.2. Obiectul de activitate

4.1.3. Dinamica principalilor indicatori

4.2. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII REGIEI

4.2.1. Organigrama regiei

4.2.2. Organizarea întreprinderii

4.3. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN STRATEGIA DE

DEZVOLTARE A REGIEI

CAPITOLUL V - CONCLUZII

OBIECTIVELE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG ÎN CADRUL REGIEI AUTONOME JUDEŢENE DE APĂ CONSTANŢA

5.1. PREVIZIUNI ŞI PLANIFICĂRI ALE ACTIVITĂŢII LA NIVELUL REGIEI

5.1.1. Previziuni financiare

5.1.2. Previziuni în domeniul serviciilor

5.1.3. Politici de personal

5.1.4. Reducerea pierderilor

5.2. FUNCŢIA MANAGERIALĂ - OBIECTIVELE

ANEXE

ANEXA NR. 1 (ORGANIGRAMA REGIEI)

ANEXA NR. 2 (FOAIA CALIFICATIVĂ)

ANEXA NR. 3 (FIŞĂ DE POST)

ANEXA NR. 4 (FIŞĂ DE POST)

ANEXA NR. 5 (FIŞĂ DE POST)

NOTAŢII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE

Strategia este un termen care îşi are originea în grecescul strategia, care înseamnă ,,comanda generalului”. În domeniul militar, strategia se referă adesea la manevrarea trupelor pe poziţii înainte ca inamicul să fie efectiv angajat în luptă. În acest sens, strategia se referă la desfăşurarea de trupe. Odată ce inamicul este angajat, atenţia se schimbă către tactică. Aici, angajarea trupelor este esenţială. Substituiţi ,,resursele” trupelor şi transferul conceptului în lumea afacerilor începe să prindă formă.

Strategia se referă de asemenea şi la mijloacele prin care politica este afectată, luând în considerare faimoasa afirmaţie a lui Clausewitz că ,,războiul este continuarea relaţiilor politice prin alte mijloace”.

1.1.1. Strategia conform lui George Steiner

George Steiner, profesor de management şi unul din fondatorii ,,The California Management Review”, este considerat o figură cheie în naşterea şi dezvoltarea planificării strategice. Cartea sa, ,,Planificarea Strategică”[29], este aproape o biblie pe aceasta temă. Totuşi, Steiner nu se deranjează să definească strategia decât în notele de la finalul cărţii. Acolo, Steiner notează că strategia a intrat în literatura managementului ca fiind o modalitate de referire cu privire la ceea ce cineva a făcut pentru a contracara mişcările actuale sau previzionate ale unui competitor. Steiner subliniază de asemenea că nu există acord cu privire la semnificaţia strategiei în lumea afacerilor.

Câteva din definiţiile folosite pe care le-a indicat Steiner includ următoarele:

Strategia este ceea ce managementul de top face şi este foarte important pentru organizaţie.

Strategia se referă la deciziile direcţionale de bază, adică la scopuri şi misiuni.

Strategia se compune din acţiunile importante necesare pentru a realiza aceste direcţii.

Strategia răspunde la întrebarea: Ce ar trebui să facă organizaţia?

Strategia răspunde la întrebarea: Care sunt scopurile pe care căutam să le atingem şi cum ar trebui să le realizăm?

Probabil confuzia ce înconjura strategia a contribuit la abandonarea planificării strategice la sfârşitul anilor ’80.

Henry Mintzberg, în cartea sa din 1994, ,,Ascensiunea şi decăderea subsecvenţă a planificării strategice”[30], subliniază faptul că oamenii folosesc termenul ,,strategie” în diferite sensuri, cele mai frecvente fiind următorele patru:

1. Strategia este un plan, un ,,cum”, un mijloc de a ajunge de aici acolo.

2. Strategia este un şablon care acţionează peste timp; de exemplu, o companie care valorifică produse foarte scumpe foloseşte o strategie cu ,,final înalt”.

3. Strategia este o poziţie; ceea ce înseamnă că reflectă decizia de a oferi anumite produse sau servicii pe anumite pieţe.

4. Strategia este perspectivă, adică viziune şi direcţionare.

Astfel, cineva poate începe într-o perspectivă şi să ajungă la concluzia că necesită o anumită poziţie, care urmează să fie atinsă printr-un plan atent întocmit, cu un rezultat eventual şi strategie reflectată într-un şablon evident în decizii şi acţiuni de-a lungul timpului. Acest şablon în decizii şi acţiuni defineşte ceea ce Mitzberg a numit strategie timpurie.

1.1.2. Strategia conform lui Kepner-Tregoe

În ,,Strategia Managementului de Top”[31], Benjamin Tregoe şi John Zimmerman, de la Kepner-Tregoe Inc. definesc strategia ca si ,,cadrul care ghidează acele alegeri care determină natura şi direcţia unei organizaţii”. Finalmente, aceasta se reduce la selectarea produselor (sau serviciilor) care vor fi oferite, şi a pieţelor pe care vor fi oferite. Tregoe şi Zimmerman le cer directorilor să-şi bazeze deciziile pe o singură ,,forţă propulsantă” a afacerii. Cu toate că există nouă forţe directoare, numai una poate să servească ca bază pentru strategia unei afaceri date. Cele nouă posibilităţi sunt enumerate mai jos:

1. produsele oferite

2. pieţele necesare

3. tehnologia

4. capacitatea productivă

5. metoda de vânzare

6. metoda de distribuţie

7. resursele naturale

8. mărime/creştere

9. întoarcere/profit

Se pare că Tregoe şi Zimmerman adoptă ideea că strategia este în mod esenţial o problemă de perspectivă.

1.1.3. Strategia conform lui Treacy şi Wiersema

Noţiunea de restricţionare a bazelor pe care strategia poate fi formulată a fost purtată un pas înainte de Michael Treacy şi Fred Wiersema, autori ai ,,Disciplinei Liderilor de Piaţă”[32]. În articolul din Harvard Business Review care le-a precedat cartea Treacy şi Wiersema afirmă că firmele ating poziţii de lider prin îngustarea şi nu prin lărgirea ţintei lor în afaceri. Treacy şi Wiersema identifică trei ,,valori” care pot servi drept baze ale strategiei: excelenţa operaţională, încrederea clienţilor şi supremaţia produsului. Cât despre forţele directoare, doar una din aceste valori poate servi ca bază a strategiei. Cele trei valori ale lui Treacy si Wiersema sunt definite pe scurt mai jos:

1. Excelenţa operaţională - Strategia este axată pe producerea şi livrarea produselor şi serviciilor. Obiectivul este de a conduce industria în privinţa preţului şi a ceea ce este indicat a se face.

2. Increderea clientului - Strategia este axată pe croirea şi formarea produselor şi serviciilor pentru a corespunde unei individualizări în creştere a clientului. Obiectivul este loialitatea şi profitabilitatea pe termen lung a clientului.

3. Supremaţia produsului - Strategia este axată pe producerea în flux continuu de produse şi servicii de ultimă generaţie. Obiectivul este comercializarea rapidă a ideilor noi.

Fiecare dintre cele trei valori sugerează cerinţe diferite. Excelenţa operaţională implică marketing de clasă mondială, procese de producţie şi distribuţie. Încrederea clientului sugerează apropierea de client şi clădirea unei relaţii pe termen lung. Supremaţia produsului este focalizată pe piaţă ca şi pe agilitatea organizaţională.

1.1.4. Ce este strategia?

Ce este atunci strategia? Este un plan? Se referă la modul cum vom obţine finalităţile pe care le dorim? Este o poziţie adoptată? Aşa cum forţele armate ar putea ocupa terenul mai înalt înainte să se angajeze în lupta cu inamicul, ar putea o afacere să adopte poziţia de cel mai ieftin furnizor? Sau strategia se referă la perspectiva, la modul cum cineva priveşte la problemele, la scopurile, direcţiile, deciziile si acţiunile care reies din acest mod de abordare? În cele din urmă, se referă strategia la un şablon în deciziile şi acţiunile noastre? De exemplu, copierea în mod repetat a ofertelor de produse noi ale unui competitor semnalează o strategie ,,şi eu” ? Ce este de fapt strategia?

Strategia reprezintă toate acestea - perspectivă, poziţie, plan şi şablon. Strategia este puntea dintre politică şi scopuri înalte pe de-o parte şi tactică sau acţiuni concrete, pe de alta. Strategia şi tactica împreună micşorează distanţa dintre mijloace şi scop. Pe scurt, strategia este un termen care se referă la un web complex de gânduri, idei, introspecţii, experienţe, scopuri, expertize, amintiri, percepţii şi aşteptări care furnizează ghidarea generică pentru acţiuni specifice în urmărirea anumitor finalităţi. Strategia este

în acelaşi timp cursul pe care-l trasăm, călătoria pe care ne-o imaginăm şi, în acelaşi timp, traseul pe care îl urmăm, călătoria pe care o facem efectiv.

Strategia, aşadar, nu are o existenţă independentă de finalitatea urmărită. Este cadrul general care asigură o ghidare pentru acţiunile ce urmează a fi întreprinse şi, în acelaşi timp, este conturată de deciziile luate. Aceasta înseamnă că precondiţia necesară pentru formularea strategiei este înţelegerea clară şi generalizată a finalităţilor care trebuie obţinute. Fără a avea în vedere aceste finalităţi, acţiunea este pur tactică şi poate degenera rapid în nimic mai mult decât fluturarea ei.

1.1.5. Deciziile sunt aceleaşi!

Nu contează ce definiţie a strategiei foloseşte fiecare, deciziile necesare sunt aceleaşi. Aceste decizii aparţin alegerii între produse si servicii, clienţi şi pieţe, canale de distribuţie, tehnologii, preţuri, operaţiuni geografice, doar ca să numim câteva. Ceea ce este necesar este o modalitate structurală, disciplinată, sistematică de luare a acestor decizii. Folosirea abordării ,,forţelor directoare” este o opţiune. Alegerea pe baza ,,valorilor” este alta. Angajamentul pe baza ,,analizei lanţului valoric” este o a treia. Folosirea tuturor acestor decizii ca un sistem de verificare încrucişată constituie de asemenea o posibilitate.

Bibliografie

PAUL BOCĂNETE -,,Management”; Editura Gaudeamus, Constanţa, 2003;

ROBERT L. MATHIS,

PANAIT C. NICA,

COSTACHE RUSU -,,Managementul resurselor umane”; Editura economică, 1997;

GARY JOHNS -,,Comportament organizaţional”; Editura economică, 2002;

AUREL MANOLESCU -,,Managementul resurselor umane”; Editura economică, 2002, Ediţia a III-a;

OVIDIU NICOLESCU

ION VERBONCU -,,Management”; Editura economică, 2002, Ediţia a IIIa;

M. DUMITRESCU -,,Introducere în management şi management general” Editura Euronion S.R.L., Oradea 1995;

OVIDIU NICOLESCU -,,Ghidul managementului eficient”; Editura tehnică, Bucureşti 1993 - 1994;

*** -,,Enciclopedia conducerii întreprinderii”; Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981;

F.W. TAYLOR -,,The Priciples of Scientific Management; Harper & Row; New York 1971;

W.G. NICKELS -,,Understanding bussines”, S.U.A., 1987;

A. GHEORGHIU -,,Ofensiva neo-managerilor”; Preţul succesului, 1996;

V. PLATON -,,Sisteme avansate de producţie”; Editura tehnică, 1990;

D.M. ROUSSEAU -,,Changing the Deal While Keeping the People”; The Academy of Management Executive; nr. 1februarie 1966;

G.A. COLE -,,Personnel management Theory and Practice”; Londra, 1988;

M.DUMITRESCU -,,Introducere în management şi management general”; Editura Euronion S.R.L., Oradea, 1995;

A.C. FILLEY

R.J. HOUSE -,,Managerial process and Organizational Behaviour”; Glenniew, 1969;

PETRU SANDU -,,Evoluţia conceptului de întreprinzător”

-,,Procesul motivaţional al creării unei noi întreprinderi”

Tribuna economică nr. 44, 45/1997;

NICOLAE TARAN -,,Managementul inovaţiei”; Timişoara, 1997;

IULIAN CEAUŞU -,,Dicţionarul enciclopedic managerial”; Editura academică de management, Bucureşti, 2003;

JOHN TOWNSEND -,,The Trainer’s pocketbook”; Alresford Press Limited; Alresford, 1996;

ADRIAN NECULAU -,,Psihologie socială - Aspecte contemporane”; Editura Polirom; Iaşi 1996;

JEFFREY GOLD

JOHN BRATTON -,,Human Resources Management”; MacMillan Business 1999;

IULIAN CEAUŞU

GABRIELA IONESCU -,,Excelenţa în managementul resurselor umane”; Buletin informativ A.T.T.R., Editura academică de management, 2004;

SOFIA CHIRICĂ -,,Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie”; Casa de editură şi consultanţă ,,Studiul organizării”, 1996;

HENRY MINTZBERG -,,Structure in Fives”; Prentice Hall, 1983;

OVIDIU NICOLESCU -,,Management comparat”; Editura economică, 2002;

COSTACHE RUSU -,,Organizarea şi conducerea întreprinderilor din industria uşoara”; Editura didactică şi pedagocică, Bucureşti, 1980;

GEORGE STEINER - ,,Planificarea Strategică”; Prentice Hall, 1990;

HENRY MINTZBERG - ,,Ascensiunea şi decăderea subsecvenţă a planificării strategice”; Prentice Hall, 1994;

BENJAMIN TREGOE

JOHN ZIMMERMAN - ,,Strategia managementului de top”; MacMillan Business 1999;

MICHAEL TREACY

FRED WIERSEMA - ,,Disciplina liderilor de piata”; Editura economică, 2002;

***** - Legea nr. 213/1998 - Legea privind Proprietatea Publică;

- Legea nr. 215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale;

- Legea nr. 326/2001 - Legea Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală

Preview document

Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 1
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 2
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 3
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 4
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 5
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 6
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 7
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 8
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 9
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 10
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 11
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 12
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 13
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 14
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 15
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 16
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 17
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 18
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 19
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 20
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 21
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 22
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 23
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 24
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 25
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 26
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 27
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 28
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 29
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 30
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 31
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 32
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 33
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 34
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 35
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 36
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 37
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 38
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 39
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 40
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 41
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 42
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 43
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 44
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 45
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 46
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 47
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 48
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 49
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 50
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 51
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 52
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 53
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 54
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 55
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 56
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 57
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 58
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 59
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 60
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 61
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 62
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 63
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 64
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 65
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 66
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 67
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 68
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 69
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 70
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 71
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 72
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 73
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 74
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 75
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 76
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 77
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 78
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 79
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 80
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 81
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 82
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 83
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 84
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 85
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 86
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 87
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 88
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 89
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 90
Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • TITLU .doc
  • Notatii si bibliografie.doc
  • GRAFICE.xls
  • Foaie calificativa II.doc
  • Foaie calificativa I.doc
  • Cuprins.doc
  • Copy of PROIECT.doc
  • Anexa 3,4,5,6..doc

Alții au mai descărcat și

Importanța creării unei echipe de succes

Tema aleasă prezintă o importanţă deosebită în domeniul managementului deoarece prezintă etapele necesare în modul de constituire şi în motivarea...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I – Managementul resurselor umane în administraţia publică 1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe Sectorul public...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Campanii de promovare a turismului

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi ca atare aflat...

Managementul Resurselor Umane la SC Lugomet SA

CAPITOLUL I ASPECTE AFERENTE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 1.1. ORGANIZAŢIILE ŞI RESURSELE UMANE Analiza sistemică a organizaţiilor...

Strategii și tactici în negocierea internațională

INTRODUCERE Comparativ cu piaţa internă negocierile comerciale purtate cu partenerii străini se caracterizează printr-o mai mare complexitate...

Managementul administrativ în contextul informatizării administrației publice

Capitolul .I. Administraţia publică în contextul noilor tehnologii I.1.Administraţia publică şi contextul societăţii informaţionale şi a...

Managementul Serviciilor Publice

Managementul serviciilor publice Capitolul 1.Generalitati privind managementul serviciilor publice Sectorul serviciilor se află într-o continuă...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Cultura organizațională în instituțiile de administrație publică

Cultura organizaţională este un concept în care s-au afirmat recent şi a influenţat semnificativ modul de gândire şi acţiune al cercetătorilor, a...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la Regia Autonomă Apavital Iași

Capitolul1.Organizarea si functionalitatea la regia autonoma APAVITAL( RAJAC) Iasi. 1.1Scurt istoric Inceputurile - 1408- Atestare documentara...

Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului

CAP.I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI .4 CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu...

Studiu de Caz la SC Arctic SA

INTRODUCERE Organizarea activităţii de marketing oferă companiei un instrument util şi eficient pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor...

Plan de afaceri al patiseriei SC Pati SA

INTRODUCERE Ne-am propus prin acest plan de afaceri să precizăm în ce va consta afacerea noastră,ce resurse şi strategii se vor folosi şi care...

Primăria Iași

Motto: „Fiecare comuna este datoare a avea o casa a comunei numita PRIMARIE...” (Legea Comunala din 1864, art. 10) 1. Sinteza a erorilor...

SC Galex SRL București

1.1 Obiectul de activitate şi organizarea agentului economic analizat - Profilul S.C. GALEX S.R.L. Bucureşti S.C. GALEX S.R.L. este o societate...

Ai nevoie de altceva?