Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Aceasta licenta trateaza Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 118 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mariana Dragusin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Cuprins
Introducere&pag.4
Cap.1. Managementul resurselor umane  vector de crestere
al eficientei activitatii firmeipag.6
1.1 Rolul managementului resurselor umane.pag.7
1.2 Definitii, continut si functii ale managementului
resurselor umanepag.10
1.3 Abordari actuale ale managementului resurselor
umane.pag.16
Cap.2. Prezentarea S.C. Apa Nova Bucuresti S.A
2.1. Prezentarea generala a S.C. Apa Nova
Bucuresti S.Apag.19
2.2. Obiectul de activitate al firmei.pag. 20
2.3. Structura organizatoricapag.21
2.4. Repere economico-financiara a firmeipag.30
Cap.3. Coordonate ale activitatii de personal la S.C. Apa Nova
Bucuresti S.A.pag.32
3.1. Particularitati privind recrutarea si selectia
resurselor umanepag.32
3.2. Recrutarea resurselor umane în cadrul firmei.pag.33
3.2.1 Etapele procesului de recrutarepag.34
3.2.2 Planul de recrutare la S.C. Apa Nova
Bucuresti S.A.pag.35
3.2.3 Surse interne si externe de recrutare utilizate.pag.36
3.2.4 Metode si tehnici de recrutare.pag.40
3.3. Continutul procesului de selectie.pag. 45
3.4. Particularitati privind angajarea resurselor umane
la S.C. Apa Nova S.A.pag. 55
3.4.1 Contractul de angajare.pag. 57
3.4.2 Modificarea contractului de angajarepag. 57
3.4.3 Suspendarea si încetarea contractuluipag. 57
Cap.4. Formarea, motivarea, evaluarea si recompensareapag. 60
4.1. Formarea si perfectionarea profesionalapag.60
4.2. Motivarea resurselor umanepag.66
4.3. Evaluarea resurselor umane.pag.80
4.3. Promovarea resurselor umane la S.C. Apa Nova
Bucuresti S.Apag. 87
4.5. Caracteristicile procesului de recompensare a angajatiilorpag.90
Cap.5. Impactul climatului de comunicare asupra resurselor
umane la S.C. Apa Nova S.A.pag. 100
5.1 Caracteristici privind comunicare interpersonala.pag. 101
5.2 Particularitatii ale climatului de comunicare în
cadrul firmei.pag. 107
Concluzii.pag.111
Anexepag. 113
Bibliografie.pag. 117

Extras din document

INTRODUCERE

Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale presupunând numeroase alternative a caror comparare este complicata, într-o masura apreciabila, de imprevizibilitatea compartimentului uman.

În lucrarea de fata am încercat sa evidentiez importanta si complexitatea resurselor umane si a managementului acestora, cu particularitatile existente în cadrul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. Analizând eficienta utilizarii resurselor umane, se observa o crestere a cifrei de afaceri.

Aceasta se datoreaza, în general, îmbunatatirii tehnologiei din punct de vedere ethnic, si în special gestionarii eficiente a resurselor umane, cunoscând ca randamentul individual nu este determinat numai de efortul efectiv depus, ci si de factori calitativi, cum ar fi educatia si eficienta pe post, calificarea de a utiliza anumite utilaje si instrumente perfectionate.

Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze Managementul Resurselor Umane în cadrul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

În cadrul oricarei întreprinderi, în procesul de realizare a obiectivelor sale, un element principal îl reprezinta punerea în valoare a resurselor de care dispune. Astfel, alaturi de resursele naturale, materiale, financiare si informationale, întreprinderea valorifica si resursele umane concretizate în salariatii ce lucreaza efectiv în unitate si care prin munca lor asigura realizarea obiectivelor firmei, în contextul utilizarii rationale a celorlalte resurse.

În capitolul 1 este o prezentare generala a Managementului Resurselor Umane. Este prezentat rolul managementului, definitii, continut si functii cât si abordarile actuale în managementul resurselor umane.

Prezentare generala a S.C. Apa Nova S.A., obiectul de activitate al firmei, structura organizatorica si reperele econimco-financiare se gasesc în capitolul 2.

O atentie deosebita am acordat capitolelor 3, 4 si 5 în care am încercat sa prezint parcularitatile managementului resurselor umane.

Pentru desfasurarea unei activitati eficiente a resurselor umane, S.C.Apa Nova S.A., se axeaza pe o recrutare si o selectie a personalului cât mai riguroasa, chiar daca recrutarea se face din surse interne.

Pentru perfectionarea angajatilor firma a cheltuit circa 2,600 miliarde lei. Cursurile de perfectionare au fost sustinute atât în tara cât si în strainatate.

Motivarea, evaluare si recompensarea sunt si ele o prioritate a firmei. Angajatii sunt motivati si recompensati pentru efortul si munca depusa.

La sfârsitul fiecarui an, salariatii care au contribuit efectiv la dezvoltarea societatii printr-o activitate îndelungata, neîntrerupta în cadrul societatii, sunt recompensati moral si material pentru fidelitate si profesionalism prin acordare de medalii, diferentiate în functie de vechimea salariatului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE COMERT Lucrare licenta - la S.C. Apa Nona Bucuresti