Managementul Schimbării

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 22290
Mărime: 245.23KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPIOLUL 1. CONSIDERAŢII DESPRE MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII...

1.1 Definiţie

1.2 Strategii generale de schimbare

1.3 Personalul implicat in dezvoltarea organizaţională

1.4 Rezistenţa la schimbare

CAPITOLUL 2. MĂSURI DE PERFECŢIONARE APLICATE SISTEMULUI DE MANAGEMENT

1.1 Arhitectura şi elementele de identitate ale unei organizaţii

1.2 Stilul managerial şi decizia

1.3 Managementul resurselor umane

1.4 Managementul financiar

1.5 Perfecţionarea comunicării organizaţionale

1.6 Perfecţionarea sistemului decizional

1.7 Schimbarea culturii organizaţionale

CAPITOLUL 3. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII LA S.A. FLARO S.A.

3.1 Scurt istoric al firmei S.C. Flaro S.A. - evoluţia companiei

3.2 Analiza diagnostic

3.3 Metoda schimbării organizaţionale la S.C. Flaro S.A

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă"

(Richard Farmer)

„Într-o lume în schimbare, organizaţia trebuie să se comporte asemenea unui jucător de tenis: să poată să lovească bine mingea, indiferent cum este aceasta servită de către adversar."

(Liz Clark)

INTRODUCERE

„Schimbarea este însăşi esenţa dezvoltării unei afaceri; ea este inevitabilă. Stabilitatea este o iluzie". „Schimbă-te sau mori” - avertizează T. Peters - noua lume a afacerilor, tot mai marcată de incertitudine şi confuzie

Schimbarea presupune ajustarea continuă a vieţii organizaţiei la condiţiile externe din mediul de operare, în paralel cu o creştere a stabilităţii pe plan intern. Acest proces constituie dilema schimbare-stabilitate, care poate fi abordată numai prin existenţa unei viziuni despre viitorul organizaţiei, a sensului de identitate al organizaţiei, a interacţiunii organizaţie-mediu, a unei structuri organizaţionale flexibile, a utilizării tehnologiei avansate şi prin existenţa unui sistem de recompensare a angajaţilor care să reflecte în egală măsură atât priorităţile, valorile şi normele organizaţionale, cât şi nevoile individuale de demnitate şi dezvoltare.

La ora actuală, ritmul schimbărilor este tot mai accelerat, iar organizaţiile trebuie să fie pregătite nu numai pentru a răspunde schimbărilor, ci şi pentru a le anticipa.

Capacitatea de a face faţă schimbărilor este vitală atât pentru organizaţii cât şi pentru oameni.

Principalele probleme tratate în lucrare, sunt:

1.Conceptul de schimbare. Schimbarea în organizaţie sau managementul schimbării.

Unde s-a abordat conceptul de schimbare, din punct de vedere ştiinţific şi economico- istoric, nevoia imperioasă de schimbare pentru organizaţiile de astăzi şi care sunt cauzele apariţiei ei. Următoarele subcapitole studiază aspectele (formele, domenii de acţiune) schimbării în organizaţie, cât şi tratarea managementului schimbării ca pe un proces, adică sistemic, folosind mai multe modele pentru exemplificare.

- Personalul implicat în dezvoltarea organizaţională

Unde s-a abordat prezentarea necesarului de calităţi, cunoştinţe şi aptitudini ale personalului implicat în dezvoltarea organizaţională.

2.Măsuri de perfecţionare aplicate sistemului de management

Sunt tratate probleme privind perfecţionarea comunicării organizaţionale, perfecţionarea sistemului decizional precum şi referitor la schimbarea culturii organizaţionale.

3.Managementul schimbării în organizaţia românească. Studiu de caz S.C. FLARO

S.A.

4. Concluzii şi propuneri

Motivul acestui studiu este analiza evoluţiei unei situaţii, în vederea identificării schimbărilor ce au avut loc, a cauzelor, a efectelor şi pentru a identifica capacitatea de adaptabilitate şi deschidere a firmei.

Realităţile lumii contemporane, după o relativă lungă perioadă de peste 50 de ani de pace, evidenţiază o evoluţie deosebit de dinamică atât din punct de vedere politic, dar mai ales, din punct de vedere economic.

Din punct de vedere politic anul 1990 a marcat declinul şi practic eşuarea, sistemului comunist, în special datorită enormului decalaj economic faţă de sistemul capitalist.

Centralizarea excesivă a elementelor de decizie în toate domeniile vieţii sociale şi, în special în domeniul economic, s-a dovedit deficitară, greoaie şi neproductivă.

Ca urmare, un număr mare de ţări care au experimentat, sau au fost nevoite să experimenteze, modelul economic comunist au fost nevoite, sub presiunea puternică a întregii societăţi, să recunoască falimentul acestuia şi, ca urmare, au trecut la reconversia acestuia la un nou sistem. Se constată că şi ţara noastră se găseşte în această categorie, sfârşitul de secol găsind întreaga societate românească sub semnul unei încrâncenate lupte pentru recuperarea decalajului care s-a creat, în această perioadă istorică, faţă de alte ţări europene şi din alte părţi ale lumii.

Tranziţia ia o astfel de organizare a presupus, şi presupune şi în continuare, foarte multe probleme de rezolvat, pentru care se caută, cu preţul unor mari privaţiuni, diferite soluţii. Dificultăţile tranziţiei sunt accentuate de caracteristicile acestei perioade când, pe plan mondial, tabloul economic evidenţiază o diversificare şi înnoire rapidă a ofertei de mărfuri, realizată sub impactul progreselor revoluţionare ale ştiinţei şi tehnicii.

Realitatea prezintă o mondializare accentuată a pieţelor, proces facilitat de progresele rapide înregistrate în domeniul transporturilor prin desăvârşirea unor mari proiecte în infrastructură, realizarea unei reţele eficiente de autostrăzi şi drumuri modernizate, modernizarea aeroporturilor şi a aparatelor de transport pe calea aerului, precum şi modernizarea porturilor şi a mijloacelor de transport pe apă.

Analiza evoluţiei principalilor factori ai competitivităţii evidenţiază următoarele:

- până în anii 1950 cel mai important factor a fost realizarea unor produse cu preţuri cât mai mici, pe seama utilizării unei forţe de muncă ieftine (în principal, prin specializarea locurilor de muncă încât să permită utilizarea unui personal cu pregătire redusă, deci şi cu pretenţii de retribuire reduse);

- până în anii 1980 preţul produselor a continuat să fie un factor de competitivitate, realizat în această perioadă pe seama automatizării producţiei, reducându-se deci cheltuielile legate de manoperă şi crescând, în acelaşi timp, productivitatea muncii;

- după anii 1980 apar noi factori importanţi de competitivitate şi anume calitatea produselor şi respectiv capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei în condiţiile unei puternice intensificări a concurenţei au crescut exigenţele clienţilor şi, ca urmare, în aceste condiţii, au rezistat doar întreprinderile care au putut asigura flexibilitatea necesară pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor privind structura sortimentală şi specificaţiile sporite cerate produselor.

Preview document

Managementul Schimbării - Pagina 1
Managementul Schimbării - Pagina 2
Managementul Schimbării - Pagina 3
Managementul Schimbării - Pagina 4
Managementul Schimbării - Pagina 5
Managementul Schimbării - Pagina 6
Managementul Schimbării - Pagina 7
Managementul Schimbării - Pagina 8
Managementul Schimbării - Pagina 9
Managementul Schimbării - Pagina 10
Managementul Schimbării - Pagina 11
Managementul Schimbării - Pagina 12
Managementul Schimbării - Pagina 13
Managementul Schimbării - Pagina 14
Managementul Schimbării - Pagina 15
Managementul Schimbării - Pagina 16
Managementul Schimbării - Pagina 17
Managementul Schimbării - Pagina 18
Managementul Schimbării - Pagina 19
Managementul Schimbării - Pagina 20
Managementul Schimbării - Pagina 21
Managementul Schimbării - Pagina 22
Managementul Schimbării - Pagina 23
Managementul Schimbării - Pagina 24
Managementul Schimbării - Pagina 25
Managementul Schimbării - Pagina 26
Managementul Schimbării - Pagina 27
Managementul Schimbării - Pagina 28
Managementul Schimbării - Pagina 29
Managementul Schimbării - Pagina 30
Managementul Schimbării - Pagina 31
Managementul Schimbării - Pagina 32
Managementul Schimbării - Pagina 33
Managementul Schimbării - Pagina 34
Managementul Schimbării - Pagina 35
Managementul Schimbării - Pagina 36
Managementul Schimbării - Pagina 37
Managementul Schimbării - Pagina 38
Managementul Schimbării - Pagina 39
Managementul Schimbării - Pagina 40
Managementul Schimbării - Pagina 41
Managementul Schimbării - Pagina 42
Managementul Schimbării - Pagina 43
Managementul Schimbării - Pagina 44
Managementul Schimbării - Pagina 45
Managementul Schimbării - Pagina 46
Managementul Schimbării - Pagina 47
Managementul Schimbării - Pagina 48
Managementul Schimbării - Pagina 49
Managementul Schimbării - Pagina 50
Managementul Schimbării - Pagina 51
Managementul Schimbării - Pagina 52
Managementul Schimbării - Pagina 53
Managementul Schimbării - Pagina 54
Managementul Schimbării - Pagina 55
Managementul Schimbării - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Managementul Schimbarii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Organizarea, pregătirea și motivarea forței de vânzare în distribuție - studiu de caz la SC Vio San SRL

CAPITOLUL I FORŢA DE VÂNZARE ÎN DISTRIBUŢIE 1.1.Caracteristici, sarcini şi denumiri atribuite forţei de vânzare Prin forţa de vânzare se...

Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș

INTRODUCERE „În timp ce particularitatea unui individ transpare în personalitatea sa, individualitatea unei organizaţii se manifestă în cultura...

Dezvoltare Organizațională

INTRODUCERE În zilele noastre, organizaţiile se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbări tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate în...

Elaborarea Sistemului de Management al Firmei

1. Date iniţiale. 2. Selectarea modurilor raţionale de execuţie a lucrărilor. 3. Dimensionarea volumului, volumului-muncă şi a necesarului de...

Analiza potențialului economic la SC Atlas Gip SA

INTRODUCERE Succesul firmelor depinde, într-o mare măsură, de calitatea managerilor, de capacitatea lor de a le creste eficienţa. Creşterea...

Învățarea pe tot parcursul vieții - prioritate a politicilor publice în sectorul de educație românesc

INTRODUCERE În decursul ultimilor 10 – 15 ani Învăţarea pe tot parcursul vieţii a ocupat o poziţie centrală în cuprinsul agendei politice europene...

Managementul Distribuției în Sistemul Hipermarket

INTRODUCERE Prin complexitatea sa, problematica distribuţiei mărfurilor trebuie să fie abordată într-un context mult mai larg, pentru evidenţierea...

Te-ar putea interesa și

Cadrul Conceptual al Managementului Schimbării

În zilele noastre, organizaţiile se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbări tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate în mediul de...

Rezistența la schimbare

1.1 Managementul schimbării Managementul schimbării nu este, în principiu, ceva cu totul nou, ci o nouă formă de iluminare a schimbării sau de...

Necesitatea Schimbării și Managementul Schimbării

Introducere Schimbarea are loc peste tot în univers, inclusiv în viaţa noastră particulară sau în viaţa organizaţiilor. Cunoaşterea procesului...

Managementul Schimbării într-o Instituție Publică

INTRODUCERE Schimbarea reprezintă o permanenta a vieţii noastre, regăsindu-o în evoluţia tuturor stărilor si structurilor. Accelerarea ritmului si...

Managementul schimbării instituțiilor publice în România

Managementul schimbarii Schimbarea reprezinta,la modul general, actiunea de a inlocui un lucru cu altul sau pe cineva cu altcineva; a da unui...

Managementul schimbării în organizație

Conceptul de schimbare. Schimbare organizatorică sau managementul schimbarii. Societatea contemporană a intrat intr-o fază de schimbare...

Managementul Schimbării un Aspect Inevitabill al Managementului Strategic

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UN ASPECT INEVITABILL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC Managementul - fiind o activitate complexă, cu profunde implicaţii în...

Managementul Schimbării - Factor Decisiv în Asigurarea Viabilității Firmei

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII - FACTOR DECISIV ÎN ASIGURAREA VIABILITĂŢII FIRMEI I. INTRODUCERE Caracteristica generala a lucrarii Realitatea...

Ai nevoie de altceva?