Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 31996
Mărime: 2.38MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neacsa Florin

Cuprins

Contents 5

Introducere 8

Rezumat 9

ABSTRACT 10

Glosar termeni 11

CAPITOLUL 1 15

Consideraţii generale privind fabricile de producere a cauciucului 15

1.1. Noţiuni generale despre incendiu, clase de incendiu şi euroclase, procedee de întrerupere a arderii 15

1.1.1. Clase de incendiu 17

1.1.2. Clase de performanţă privind reacţia la foc: 17

1.1.3. Comportarea la foc a construcţiilor 18

1.1.4. Rezistenţa la foc 19

1.1.5. Incendiul şi fazele sale. 20

1.1.6. Amplasarea construcţiilor 25

1.2. Generalităţi privind fabricile de prelucrare a cauciucului 26

1.3.Procesul de producţie al anvelopelor 26

1.4. Petrochimie – scurt istoric al anvelopelor 29

CAPITOLUL 2 33

Arderea produselor din cauciuc 33

2.1. Provenienţa cauciucului 33

2.2. Siguranţa la foc a construcţiilor 37

2.3. Procese tehnologice de prelucrare a cauciucului 41

2.3.1. Caracteristicile substanţelor folosite în procesul de fabricare a anvelopelor 41

2.3.2. Măsuri de prevenirea incendiilor la prelucrarea cauciucului 47

2.4. Caracteristicile incendiilor de cauciuc 48

CAPITOLUL 3 50

PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR LA UNITATILE DE 50

PRODUCTIE A ANVELOPELOR 50

3.1. Prezentarea căilor de evacuare 50

3.2. Numărul căilor de evacuare 53

3.2.1. Alcătuirea căilor de evacuare 53

3.2.2. Căile de acces, intervenţie şi evacuare din unităţile de prelucrarea cauciucului 54

3.3. Măsuri de pervenire a incendiilor la unităţile de prelucrarea cauciucului 55

3.4. Deşeuri şi tehnologii de valorificare a anvelopelor uzate 56

3.4.1.Modalităţi de colectare-sortare-depozitare-transport a anvelopelor 59

3.5. Caracteristici constructive şi funcţionale ale depozitelor 61

3.5.1. Caracteristicile incendiilor izbucnite la depozite 63

3.6. Sisteme de prevenire şi stingerea incendiilor în unităţile de prelucrare a caucicului 65

CAPITOLUL 4 73

Managementul intervenţie pentru stingerea incendiului la fabrica de anvelope SC Pirelli Tyres SRL -Slatina- 73

4.1. Scurt istoric al oraşului şi al fabricii 73

4.2. Caracteristici constructive ale unităţii de producţie a anvelopelor 76

4.2.1. Rezistenţa, comportarea şi stabilitatea la foc a unităţii de producţie a anvelopelor 78

4.3. Zone vulnerabile în unităţiile de producţie a anvelopelor 80

4.4. Înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu 85

4.5. Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu 86

4.5.1.Managementul riscurilor de incendiu presupune următoarele etape: 86

4.5.2 Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului 87

4.5.3. Evaluarea riscurilor de incendiu 88

4.5.4. Controlul riscurilor de incendiu 89

4.6. Planul organizării şi desfăşurării exerciţiului cu forţe şi mijloace în teren la SC Pirelli Tyres SRL -Slatina- 90

Concluzii 100

Bibliografie 103

Extras din document

Introducere

Principalul obiectiv al acestei lucrări este de a analiza situaţia actuală în care se află managementul situaţiilor de urgenţă în cazul unităţilor de producţie din industria petrochimică şi să arate necesitatea, avantajele şi eficienţa dezvoltării unui studiu privind fabricarea caucicului, precum şi produsele care rezultă din acesta, în Romania.

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această tema deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica în managementul situaţiilor de urgenţă în cazul unităţilor de producţie din industria petrochimică, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu.

Tema aleasă este relevantă în principal prin noutatea temei, a metodologiei de cercetare. Aceşti factori m-au făcut să aleg acest subiect şi au determinat modul de abordare şi structura lucrării.

Tema este interesantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

De asemenea, am acordat o mare pondere aspectelor practice, studiilor de caz, acestea reprezentând o parte importantă, apreciabilă, din volumul lucrării. Exemplul meu a fost, pe cât posibil, axat pe principiile situaţiilor de urgenţă în România şi eliberate de consideraţii şi implicaţii colaterale, tocmai pentru a pune în lumină cât mai clar cu putinţă elementele care ţin de esenţa situaţiilor de urgenţă în cazul unităţilor din industria petrochimică - fabricarea cauciucului.

Rezumat

Lucrarea de faţă descrie cele mai des întâlnite tehnici de prelucrare şi utilizare a produselor din industria petrochimică, însoţite de o exemplificare prin fabricile de prelucrare a cauciucului.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, fiecare având mai multe subcapitole, urmate de o serie de concluzii şi o listă cuprinzătoare de referinţe bibliografice.

Primul pas, al părţii succesive introducerii, îl reprezintă câteva consideraţii generale privind fabricile de producere a cauciucului, oferind şi o perspectivă de ansamblu asupra industriei chimice în general. Aceasta parte a lucrarii reprezintă de fapt primul capitol şi prezintă evoluţia şi situaţia actuală a industriei chimice pentru a evidenţia aspectele pozitive ale unităţilor din industria petrochimică.

In cel de-al doilea capitol sunt detaliate aspectele privind arderea produselor din cauciuc. Tot în acest capitol se face o analiză a unor caracteristici specifice fabricilor de prelucrarea a cauciucului, modului de prelucrare şi apariţia cauciucului.

Al treilea capitol prezintă modul de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţiile de producţie a anvelopelor, în care sunt descrise căile de evacuare din fabrica de prelucrare a cauciucului, printre care şi sisteme de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid. Acest capitol explică modul de utilizarea a anvelopelor, prezentându-se câteva modalităţi de colectare şi depozitare a anvelopelor uzate.

In cel de-al patrulea capitol se încearcă o prezentare succintă a fabricii de anvelope SC Pirelli Tyres SRL - Slatina, respectiv a judeţului şi oraşului Slatina, precum şi câteva modalităţi de identificare şi control al riscurilor de incendiu, şi nu în ultimul rând este conceput Planul organizării şi desfăşurării exerciţiului cu forţe şi mijloace în teren la SC Pirelli Tyres SRL –Slatina.

In final sunt prezentate câteva concluzii, precum şi ideile esenţiale ale lucrării practice şi teoretice.

Preview document

Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 1
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 2
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 3
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 4
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 5
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 6
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 7
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 8
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 9
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 10
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 11
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 12
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 13
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 14
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 15
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 16
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 17
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 18
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 19
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 20
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 21
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 22
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 23
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 24
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 25
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 26
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 27
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 28
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 29
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 30
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 31
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 32
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 33
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 34
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 35
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 36
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 37
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 38
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 39
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 40
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 41
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 42
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 43
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 44
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 45
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 46
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 47
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 48
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 49
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 50
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 51
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 52
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 53
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 54
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 55
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 56
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 57
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 58
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 59
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 60
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 61
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 62
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 63
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 64
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 65
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 66
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 67
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 68
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 69
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 70
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 71
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 72
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 73
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 74
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 75
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 76
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 77
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 78
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 79
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 80
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 81
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 82
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 83
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 84
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 85
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 86
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 87
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 88
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 89
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 90
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 91
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 92
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 93
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 94
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 95
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 96
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 97
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 98
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 99
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 100
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 101
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 102
Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Managementul Situatiilor de Urgenta in Cazul Interventiei la Unitatile de Productie din Industria Petrochimica
    • licenta gata.doc
    • prezentare licenta.ppt

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?