Managementul strategic în administrația publică

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 22829
Mărime: 274.45KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE p. 4

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE ŞI CONTEXTUALE

1.1 Definirea conceptelor de management, management strategic, management public p. 9

1.2 Aspecte teoretice privind strategia organizaţiei p. 12

1.3 Sistemul de management strategic – viziune şi perspective asupra componentelor planificării strategice p. 22

CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL STRATEGIC ÎN SECTORUL PUBLIC

2.1 Definirea conceptului de administraţie publică p. 24

2.2 Structura administraţiei publice. Instituţii p. 26

2.3 Modul de funcţionare al administraţiei publice p. 37

2.4 Rolul administraţiei publice în societate p. 38

2.5 Politica publică. Definirea termenului, tipologie p. 41

2.5.1. Definirea termenului de politică publică. Consideraţii generale p. 41

2.5.2. Tipologia politicilor publice p. 46

CAPITOLUL III. PREZENTAREA GENERALĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

3.1 Prezentarea instituţiei p. 50

3.2 Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Bucureşti p. 51

CAPITOLUL IV. Studiu de caz: MANAGEMENTUL STRATEGIC LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPILUI BUCUREŞTI pentru aplicarea politicii publice de îmbunătăţire a sistemului de gestiune a relaţiei cu cetăţenii

4.1 Politica publică de îmbunătăţire a sistemului de gestiune a relaţiei cu cetăţenii la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti p. 55

4.2 Previziunea: diagnoza şi prognoza aplicării politicii publice de îmbunătăţire a sistemului de gestiune a relaţiei cu cetăţenii p. 56

4.3 Planificarea, implementarea şi monitorizarea politicii publice de îmbunătăţire a sistemului de gestiune a relaţiei cu cetăţenii p. 62

4.4 Evaluarea şi planul de îmbunătăţire a implementării politicii publice de îmbunătăţire a sistemului de gestiune a relaţiei cu cetăţenii p. 66

4.5 Consideraţii personale asupra strategiilor de management aplicate în procesul de implementare a politicilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti. p. 67

CONCLUZII p. 68

BIBLIOGRAFIE p.

Extras din document

INTRODUCERE

Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele sectoare ale vieţii economice, sociale şi politice, sunt caracterizate de factori multipli: dinamism, nevoia corelării eficiente a resurselor şi costurilor, găsirea de soluţii şi căi de rezolvare a unor probleme şi situaţii noi, actuale, concrete.

Lucrarea Management strategic în domeniul public îşi propune, o abordare teoretică a problematicii managementului strategic în sectorul public, respectiv la nivelul administraţiei publice şi prezentarea unui studiu de caz asupra aplicării principiilor managementului strategic la nivelul implementării politicii publice la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti. În conţinutul lucrării se regăsesc aspecte legate de definirea termenilor de management, management strategic, management public, administraţie publică, politici publice, consideraţii teoretice privind strategia organizaţiei, definiţia, rolul şi etapele planificării, implementării şi monitorizării unui proiect pornind de la principiile managementului strategic, criterii de evaluare a strategiei.

Am alocat un capitol distinct prezentării administraţiei publice, a modului în care aceasta funcţionează, cu accent pe rolul administraţiei publice în societate.

Studiul de caz se axează pe coordonatele de management strategic în cadrul implementării politicii de îmbunătăţire a sistemului de gestiune a relaţiilor cu cetăţenii la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, instituţie care aparţine administraţiei publice locale. Această propunerea de politică publică a fost realizată în cadrul programului Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284 (Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”) şi este postată pe site-ul oficial al Primăriei Capitalei.

Abordarea subiectului se justifică prin caracteristica de actualitate a acestuia, atât la nivelul necesităţii implementării managementului strategic în cadrul organizaţiilor publice, cât şi a disputelor care aşează abordarea juridică a organizarii şi conducerii unei instituţii înaintea celei manageriale, ca importanţă şi legitimitate.

În Romania ultimilor ani, administraţia publică s-a confruntat cu schimbări semnificative în ceea ce priveşte cadrul propriu de funcţionare, aşteptările din partea politicului şi a cetăţenilor, atribuţii şi responsabilităţi. În actualul context al reformării societăţii româneşti şi a alinierii la standardele europene, reforma administraţiei publice aduce în prim-plan o serie de dileme, de situaţii care solicită rezolvări şi soluţii, în condiţiile în care procesele de conducere şi organizare sunt încă dependente exclusiv de aspectele juridice, şi doar în mică măsură iau în considerare perspectiva strategică. Ignorarea necesităţii acesteia, formalismul (chiar stângăcia), lipsa unor preocupări consistente referitoare la pregătirea managerială a responsabililor administrativi, se reflectă în lipsa de iniţiativă şi flexibilitate a instituţiilor publice. „În esenţă, reforma în administraţia publică trebuie să cuprindă atât un cadru legislativ adaptat nevoilor actuale ale societăţii, cât şi un corp de profesionişti care să organizeze şi să coordoneze activităţile specifice. Abordarea predominant juridică şi educaţia funcţionarilor publici (în marea majoritate absolvenţi de şcoală de drept), indicatorii de performanţă redusă, problemele care există în ceea ce priveşte cultura organizaţională, lipsa de capacităţi de coordonare, control şi lipsa unei culturi manageriale adevărată, lipsa de planificare strategică şi a capacităţii de management strategic, şi deficienţe grave în ceea ce priveşte conducerea sunt fără îndoială, bariere în calea oricărui proces de reformă profundă. Înainte de 2000 nu a existat nicio dispoziţie care să urmeze programe de învăţământ în problematica administraţiei publice, în scopul de a pregăti funcţionari publici” .

Managementul în sectorul public nu oferă reţete de succes sigur, care trebuie doar aplicate pas cu pas, dar poate modifica esenţial perceperea fenomenului administrativ, a acţiunii administrative şi, cel mai important lucru, poate influenta mentalitatea managerilor publici din Romania, aceştia fiind cei care pot impulsiona în sens pozitiv maniera de funcţionare a instituţiilor administrative. Soluţia rezolvării problemelor cu care se confruntă administraţia publică din Romania depinde, în mod esenţial, de ei şi nu poate fi concepută în afara acţiunii lor. Cei care nu au obiective nu riscă niciodată să le rateze, dar nici să le atingă. Depăşirea acestei faze şi stimularea dezvoltării unei concepţii manageriale caracteristice unei administratii publice moderne este necesară, dar şi obligatorie.

În România actuală, nu se mai poate spune ca administraţia publică este clasicul „executiv” (pentru simplul motiv că „fenomenul executiv” este altul) sau „forma fundamentală de activitate a statului”, aşa cum se susţinea în Constituţia din 1965.

La ora actuală, ţinându-se seama de noile realităţi constituţionale, se operează cu noţiunea de „executiv” pentru a evoca activitatea publică, ce nu este nici legiferare şi nici justiţie, realizată de autorităţi cu caracter constituţional şi cu origine politică, care impulsionează administraţia publică formând, de fapt, conducerea acesteia.

Bibliografie

- Anderson James , Public policy making (2nd ed.), Princeton, NJ, Houghton Mifflin, 1994

- Andre de Laubadere, Manuel de Droit Administratif- dixieme edition, 1976, L.G.D.J.

- B.W. Hogwood, L.A. Gunn, Policy Analysis for the Real World, 1984, în trad. Miroiu, A., Introducere în politicile publice, Editura Trei, Bucureşti, 2000.

- Chandler A., Stratégie, structure, décision, identité în STRATEGOR, Paris, Dunod, 1993,

- David L. Levy, Critical Approaches to Strategic Management, pe Stone Deborah, Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, Revised Edition, 2002.

- Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, Ediţia a III-a restructurată, revăzută şi adăugită, vol.I, Ed. ALLBECK, Bucureşti, 2001

- Jennings Edward T. Jr., suport curs, Martin School of Public Policy and Administration, University of Kentucky.

- Max Weber, Teoria birocraţiei, în http://maureencutajar.suite101.com/max-weber-bureaucracy-theory-a267433#ixzz1vjK8SHHg

- Miroiu, A., Introducere în analiza politicilor publice, Editura Paideia, Bucureşti, 2001

- Mora Cristina Maria, Ţiclău Tudor, Abordarea managerială în administraţia publică, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 24E/2008 (http://www.rtsa.ro/en/files/TRAS-24E-2008-7Mora-Ticlau.pdf)

- Mullins, L., Management and Organizational Behaviour. 4 th ed. FT/Prentice Hall 1996

- Munteanu Nicolae & Co., Ghid metodologic de elaborare a unei strategii de dezvoltare locală, Timişoara, Artpress, 2007

- Nicolescu O., Verboncu I., Management, Ediţia a treia, Bucureşti, Editura Economică, 1999

- Popescu I. D., Managementul modern al organizaţiilor, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2005

- Profiroiu Marius Constantin, Iorga Elena, Manual de politici publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2009

- Rue, Leslie W.; Holland, Phyllis G., Strategic management: concept and experiences, McGraw-Hill, 1986

- STRATEGOR, Paris, Dunod, 1993

- Taylor Frederick W, Teoria Managementului Ştiinţific, în http://maureencutajar.suite101.com/frederick-taylors-scientific-management-theory-a266463#ixzz1vjL7oDo5

- Thoenig, Jean-Claude, în Traite de Science Politique, coordonat de M. Grawitz şi Jean Lecca, vol.IV. PUF 1992

- Thoenig, Jean-Claude, în Traite de Science Politique, coordonat de M. Grawitz şi Jean Lecca, vol.IV. PUF 1992

- Thomas Dye, Understanding Public Policy (7th ed.), Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1992

- Vida I., Puterea executivă şi Administraţia Publică, Bucureşti, 1994

- Walter JM Kickert, The Study of Public Management in Europe and the United States. A Comparative Analysis of National Distinctiveness (http://www.budrich-journals.de/index.php/dms/article/viewFile/2818/2353). Articol publicat în anul 2008

- Zamfir C., Stoica L. G., Stănescu M. S. (coord.), Proiectarea dezvoltării sociale – Ghid metodologic, Bucureşti, Institutul de Cercetare a calităţii vieţii

Legislaţie

- Constituţia României

- Legea 215/2001-Legea administraţiei publice

Propunerea de politică publică – Îmbunătăţirea sistemului de gestiune a relaţiei cu cetăţenii

Site-uri consultate

- http://www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/cmsconference/2001/Papers/Strategy/Levy.pdf

- http://descentralizare.gov.md/public/publications/942268_md_strategic_plann.pdf

- http://en.wikipedia.org/wiki/New_public_management

- http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf

- http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf

- ro.wikipedia.org/wiki/Management

Preview document

Managementul strategic în administrația publică - Pagina 1
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 2
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 3
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 4
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 5
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 6
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 7
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 8
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 9
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 10
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 11
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 12
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 13
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 14
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 15
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 16
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 17
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 18
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 19
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 20
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 21
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 22
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 23
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 24
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 25
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 26
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 27
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 28
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 29
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 30
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 31
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 32
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 33
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 34
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 35
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 36
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 37
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 38
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 39
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 40
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 41
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 42
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 43
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 44
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 45
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 46
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 47
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 48
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 49
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 50
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 51
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 52
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 53
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 54
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 55
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 56
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 57
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 58
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 59
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 60
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 61
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 62
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 63
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 64
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 65
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 66
Managementul strategic în administrația publică - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Managementul strategic in administratia publica.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Strategii de Firma. Studiu de Caz SC Confort SA

Introducere Strategiile reprezintă programul general de acţiune pe termen lung şi cuprinde desfăşurarea obiectivelor majore ale întreprinderii...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Analiza cadrului managerial în cadrul SC X SA și implicațiile acestuia

Introducere Marimea si calitatea activitatii precum si modul de utilizare a resurselor economice de catre agentii comerciali se caracterizeaza...

Analiza și perfecționarea activității departamentului de resurse umane în cadrul primăriei unei comune

I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE I.1GENERALITĂȚI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Managementul...

Importanța planificării strategice în organizații

Introducere Prin această lucrare îmi propun să prezint aspectele teoretice și practice cele mai importante referitoare la planificarea strategică....

Strategia și Managementul Strategic al Firmei

1. Ce este strategia ? In conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential il au strategiile si politicile, elaborate de catre...

Strategia - Cheia Succesului în Afaceri

Capitolul I 1.1 Gândirea Strategică Paradoxul Cunoașterii: Lumea în care trăim este infinită în timp, în spaţiu şi în complexitate. Gândirea...

Te-ar putea interesa și

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice

I. INTRODUCERE Managementul resurselor umane: cauze conceptuale, elemente de baza Managementul resurselor umane reprezintă ansamblul...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Management strategic și marketing în administrația publică locală

INTRODUCERE În mod traditional administratia publica a fost prea putin preocupata de aspectele strategice ale activitatii sale; tratarea...

Management strategic în administrația publică

Introducere Administratia publica din Romania s-a vazut confruntata in ultimii ani cu schimbari semnificative in ceea ce priveste cadrul propriu...

Managementul strategic în instituțiile publice din România

I.Tema Lucrarii: MANAGEMENTUL STRATEGIC IN INSTITUTIILE PUBLICE Administratia publica din Romania s-a confruntat în ultimii ani cu schimbari...

Raport de practică - Instituția Prefectului Județului Cluj

Pop Dragoş – Şerban Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării / secţia A.P./ anul II Universitatea Babeş – Bolyai,...

Ai nevoie de altceva?