Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18611
Mărime: 81.56KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Gabriea Virlan
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Capitolul I. Reglementarea unitară a

impozitării veniturilor în ţara noastră . 05

1.1. Necesitatea elaborării registrului taxelor fiscale şi

nefiscale şi a programului informatic unitar legislativ . 05

1.2. Termenii codului fiscal . 07

1.3. Definirea noţiunilor privind contribuabilii şi obligaţiile lor bugetare . 08

1.3.1. În Norme Metodologice . 14

1.3.2. În Codul Fiscal . 15

1.4. Tipuri de impozite şi taxe locale . 16

Capitolul II. Bugetele locale, surse principale de

finanţare a serviciilor publice locale . 19

2.1. Bugetele locale – conţinut, structură şi rol . 19

2.2. Autonomia locală şi bugetele locale . 21

2.3. Descentralizarea administrativă şi financiară . 25

Capitolul III. Sisteme fiscale în ţările europene . 27

3.1. Impozitarea progresivă şi cota unică . 27

3.2. Tendinţe privind impozitarea . 29

3.3. Structura veniturilor bugetare în România . 30

3.4. Aspecte ale instabilităţii fiscale în România . 30

3.5. Particularităţi ale politicii fiscale în ţările Uniunii Europene . 32

Capitolul IV. Studiu de caz:

Analiza colectării unor venituri proprii la

nivelul Consiliului local al oraşului COMĂNEŞTI –BACĂU.34

4.1. Primăria oraşului COMĂNEŞTI - BACĂU . 38

4.1.1. Organizarea internă .

4.1.2. Atribuţii şi competenţe ale funcţionarilor publici . 41

4.2. Fluxul informaţiilor . 42

4.3. Activitatea de stabilire, administrare, control, urmărire şi colectare a impozitelor şi

taxelor locale la nivelul Consiliului Local COMĂNEŞTI- BACĂU . 43

4.3.1. Biroul „Impozite şi Taxe Locale” . 44

4.4. Analiza gradului de colectare a unor venituri proprii la bugetul local al Primăriei oraşului COMĂNEŞTI-BACĂU în intervalul 2008 – 2011. 48

Capitolul V. Concluzii şi propuneri . 51

Bibliografie . 53

Extras din document

CAPITOLUL I

REGLEMENTAREA UNITARĂ

A IMPOZITĂRII VENITURILOR ÎN ŢARA NOASTRĂ

1.1. NECESITATEA ELABORĂRII

REGISTRULUI TAXELOR FISCALE ŞI NEFISCALE

ŞI A PROGRAMULUI INFORMATIC UNITAR LEGISLATIV

Sunt cazuri în care, de ani de zile, organele fiscale din teritoriu nu pot trece la impunerea unor venituri, deosebit de mari, realizate de unele persoane fizice sau juridice, din cauza neclarităţilor legislative.

Neclarităţile legislative, existenţa unui număr mare de articole de lege, dintre care cele mai impor¬tante susceptibile de interpretări diferite, chiar diametral opuse, generează numeroase şi grave efecte negative pe plan economic şi social, printre care sunt de enumerat:

- numărul enorm de mare al contestaţiilor şi proce¬selor în justiţie;

- creşterea cheltuielilor bugetare şi a personalului din instituţiile publice;

- sporirea fenomenelor de evaziune fiscală „legală”;

- neîncrederea în lege şi legalitate, în înfăptuirea sta¬tului de drept etc.

Se impune astfel, inventarierea tuturor taxelor şi ta¬rifelor parafiscale (extrabugetare) şi a temeiului legal (dacă există) în baza căruia se încasează acestea, în scopul regle¬mentarii lor clare, precise şi într-un mod unitar.

S-a ajuns efectiv la o situaţie scăpată de sub control. Nici nu se mai ştie:

- câte taxe şi tarife există (estimate la circa 500);

- cine le instituie (cu sau fără temei legal);

- cine le percepe şi

- la ce nivel.

Regiile autonome, autorităţile publice locale, agenţiile guvernamentale, autorităţile, care nu sunt în subordinea Guvernului etc., instituie fiecare ce taxe şi tarife doresc, când vor şi fără nici o limitare în nivelul acestora şi dome¬niul de aplicare.

Toate acestea sporesc povara „dărilor” pentru persoa¬nele fizice şi juridice care, neştiind că marea majoritate a acestora (circa 90%) nu sunt de natură fiscală, le includ tot în categoria „poverii fiscale”.

Aplicarea greşită, în mod frecvent şi în mare măsură, a prevederilor Codului se datorează faptului că, destul de des, modificarea arti¬colelor din Codul fiscal se face numai în acesta, nu şi în textele cuprinse şi în Normele metodologice de aplicarea Codului fiscal.

În Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal sunt preluate (prezentate) cca. 60%

din articolele Codului fiscal, respectiv cele la care sunt date norme metodologice de aplicare (care sunt şi cele mai importante).

Frecvent au loc modificări ale unor articole din Codul fiscal, dar fără ca articolele respective să fie modificate şi în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Problema este deosebit de importantă dacă avem în vedere faptul că organele fiscale, contribuabilii şi celelalte persoane fizice şi juridice (experţi, evaluatori, auditori, de justiţie etc.) lucrează, în general, după Normele metodo¬logice de aplicare a Codului fiscal, întrucât în acestea se găsesc, la un singur loc, atât articolele din Codul fiscal, cât şi normele metodologice de aplicare a acestora.

Normele metodologice nu sunt puse de acord cu noile prevederi ale articolelor din Codul fiscal (modificate, completate, înlocuite, abrogate). în unele cazuri au trecut ani de zile fără ca prevederile din normele metodologice de aplicare a unor articole din Codul fiscal să fie puse de acord cu noile proceduri ale articolelor respective.

Numeroase şi grave neajunsuri în aplicarea legislaţiei fiscale – şi nu numai a acesteia – se dato¬rează şi faptului că instituţii ale statului, or¬gane de justiţie, fiscale, contribuabili etc. lucrează după diferite programe informatice ale unor firme private.

S-a ajuns în situaţia că fiecare dintre instituţiile fundamentale ale statului are propriul său sistem informatic legislativ, întocmit şi oferit de companii diferite, care sunt toate private, ceea ce face ca, în unele cazuri, aceeaşi prevedere legală să aibă o formă şi un conţinut diferite, în funcţie de ştiinţa, de priceperea, de concepţia fiecăreia dintre companiile respective în prelucrarea legis¬laţiei.

Această problemă este decisivă în cunoaşterea, interpretarea şi aplicarea co¬rectă a legislaţiei, în general, şi a celei fiscale, în special.

Se poate pune problema ca programul informatic le¬gislativ să se realizeze prin Monitorul Oficial.

Elaborarea de acte normative care să conţină atât partea de „Lege”, cât şi partea de „Norme meto¬dologice de aplicare a legii” ar prezenta numeroase şi deosebit de mari avantaje, precum eliminarea numeroaselor şi gravelor neajunsuri menţionate anterior, reducerea volu¬mului de formularistică, de birocraţie, de cheltuieli mate¬riale şi cu munca vie, elaborarea de norme metodologice în concordanţă deplină şi într-o concepţie uitară cu preve-derile legale în aplicarea cărora se dau etc.

La un asemenea sistem legislativ se poate ajunge nu¬mai în condiţiile unui Parlament profesionalizat şi prin depolitizarea activităţilor pur profesionale din instituţiile statului şi promovarea criteriului valorii .

Preview document

Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 1
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 2
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 3
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 4
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 5
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 6
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 7
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 8
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 9
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 10
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 11
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 12
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 13
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 14
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 15
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 16
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 17
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 18
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 19
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 20
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 21
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 22
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 23
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 24
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 25
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 26
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 27
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 28
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 29
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 30
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 31
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 32
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 33
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 34
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 35
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 36
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 37
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 38
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 39
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 40
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 41
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 42
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 43
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 44
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 45
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 46
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 47
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 48
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 49
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 50
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 51
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 52
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 53
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 54
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 55
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 56
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 57
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 58
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 59
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 60
Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Managementul Veniturilor Bugetare ale Autoritatilor Locale - Primaria Comanesti-Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de practică Primăria Bacău

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Bacau este...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?