Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 13581
Mărime: 264.02KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.univ. Nicolae Aurelian

Cuprins

CUPRINS

Introducere

Cap 1. Concepte de management

1.1 Managementul de la arta la ştiinta

1.2 Definirea conceptului de management

Cap 2. Metode de management prin obiective şi bugete, centrele de profit..

2.1 Management prin obiective

2.2 Componentele managementului prin obiective

2.3 Management prin bugete

2.4 Centrele de profit

Cap 3. Studiu de caz

3.1 Scurt istoric al companiei

3.2 Descrierea companiei Reşiţa Reductoare S.A

3.3 Localizarea afacerii

3.4 Misiune, viziune, obiective

3.5 Obiectivele RRR S.A

3.6 Descrierea activităţii curente

3.7 Portofoliu de clienţi şi proiecte

3.8 Structura companiei

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Tema acestei lucrări de licenţa este “Metoda de management prin obiective şi bugete, pe centre de profit”. Am ales această tema pentru realizarea lucrării din mai multe motive, unul dintre ele şi cel mai important este faptul ca am studiat multe materii interesante pe care le cuprinde aceasta plaja foarte extinsa numita Management, de altfel numele specializări care am urmat-o în cadrul “Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor”.

Datorită cunoştinţelor însuşite în cei 3 ani de facultate, am ales să elaborez acest studiu în ceea ce priveşte activitatea manageriala, in mod deosebit managementul prin obiective şi bugete, din punct de vedere teoretic şi aplicativ.

Partea practica am realizat-o în cadrul S. C. Reşiţa Reductoare S. A.

Lucrarea este structurată în 4 capitole, după cum urmează:

-Cap1. Concepte de management

-Cap2. Metode de management prin obiective şi bugete, centrele de profit.

-Cap3. Studiu de caz

-Cap4. Concluziile

În continuare urmează o prezentare detaliată a celor 4 capitole descrise, primul prezentând concepte şi definiţii din management, al doilea capitol descrie metodele pe care am ales sa le studiez, respectiv metoda de management prin obiective şi cea prin bugete, capitolul trei cuprinde studiul de caz realizat prin aplicarea celor doua metode pe S. C. Reşiţa Reductoare S. A , iar în ultimul capitol este rezultatul studiului de caz, respectiv concluziile.

CAPITOLUL I

CONCEPTE DE MANAGEMENT

1. 1. Managementul de la arta la ştiinţa.

“Managementul” este un termen împrumutat din limba engleza, dar cu provenienţa din limbile italiana şi franceza(maneggiare, manege). Cuvântul “management” a fost derivat din cuvântul francez “ménage” însemnând organizarea şi dirijarea unui menaj, a unei gospodarii. în limba engleza este verbul “to manage”, cu înţelesul de “a administra, a conduce”. Termenul de “management” provenit din limba engleza, este dominant în zilele noastre în toata lumea, datorita succesului obţinut de firmele americane pe parcursul secolului XX. Totodată acest succes a determinat şi dominanţa tehnicilor, metodelor şi instrumentelor managementului organizaţional, dezvoltate la momentul respectiv, în acele firme, fiind preluate ulterior prin transfer de “know-how” managerial de către alte firme şi organizaţii din întreaga lume, din toate domeniile de activitate.

Managementul este o activitate la fel de veche ca şi civilizaţia umana, fiind impusa de accentuarea diviziunii muncii, odată cu dezvoltarea societarii omeneşti. Necesitatea antrenării eficace şi eficiente a unor grupul de oameni ca număr şi volum de activitate, determina organizarea, planificarea, decizia, controlul proceselor specific organizaţiei respective.

Privind istoric majoritatea îndeletnicirilor omeneşti au fost socotite la început arte. O artă este ceva practicat de către o persoană, pe baza priceperilor aplicative pentru a ajunge la rezultatul dorit. Pe măsură ce vremea a trecut, artele s-au transformat în ştiinţe; talentului, intuiţiei, li s-au substituit treptat reguli fixe şi tehnici bine elaborate.

Putem considera ca managementul este şi o arta, deoarece reflecta latura sa pragmatica. Sunt foarte multe opinii potrivit cărora managementul este activitatea sau “arta de a conduce” o organizaţie, întrucât implica o doza mare de creativitate, abilitatea de a găsi soluţii originale, diverselor probleme cu care se confrunta organizaţia în desfăşurarea activităţilor ei. Astfel se poate spune ca managementul implica o doza considerabila de arta.

Arta managementului este transpusa prin măiestria sau talentul managerului de a aplica cunoştinţele ştiinţei managementului, în diversele situaţii cu care se confrunta organizaţia pe care o conduce, situaţii determine de interacţiunea sa cu mediul ambiant, din dorinţa obţinerii rezultatelor stabilite, a performantei dorite, in condiţii de eficienta.

“Managementul ca activitate umana, meşteşug” s-a dezvoltat din momentul în care un grup de oameni au dorit sa-si atingă obiectivele(stabilite anterior), printr-o acţiune organizata special în acest scop. Odată cu trecerea timpului fiind necesara crearea unui sistem specializat, numit sistem de management. Scopul acestui sistem este acela de a da ritm fiecărei activitatea desfăşurate în întreprindere şi astfel, corelate, întregii organizaţii, orientându-le spre atingerea obiectivelor, respectiv a scopului organizaţiei. Spre sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, managementul a început sa fie acceptat ca tip specific de munca. , dezvoltându-se astfel o ştiinţă a managementului, cu teorii ale muncii manageriale.

In lucrarea sa, Henry Mintzberg explica de managementul este predominant o activitate practica şi rezulta intr-un anumit “meşteşug bazat pe experienţa acumulată în timp”, totuşi autorul accepta ideea ca “managementul se localizează intr-un triunghi delimitat de ştiinţa, arta şi meşteşug”, spunând ca managementul de succes necesita o combinaţie eficace a celor trei componente.

Managementul este o ştiinţa care s-a dezvoltat în ultimii o suta de ani, apărând numeroase lucrări scrie pe baza experienţei personale dobândite ca manageri în firme mari. Printre numele acestora amintim: Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Alfred P. Sloan şi alţii. Ştiinţa managementului, adică “un ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe, concepte, principii, metode, tehnici, instrumente, prin care se aplica în mod sistematic fenomenele şi procesele care se petrec în conducerea organizaţiilor”, altfel spus, un proces selectiv, analitic, prin care experienţa acumulata, metodele, tehnicile, instrumentele, regulile de decizie, sunt simplificare, concentrate, fiind formulate ipoteze şi teorii, verificare prin cercetare, adaptate, apoi publicate celor interesaţi de invitarea şi aplicarea acestora.

Preview document

Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 1
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 2
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 3
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 4
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 5
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 6
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 7
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 8
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 9
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 10
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 11
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 12
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 13
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 14
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 15
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 16
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 17
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 18
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 19
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 20
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 21
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 22
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 23
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 24
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 25
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 26
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 27
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 28
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 29
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 30
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 31
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 32
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 33
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 34
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 35
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 36
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 37
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 38
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 39
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 40
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 41
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 42
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 43
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 44
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 45
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 46
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 47
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 48
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 49
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 50
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 51
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 52
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 53
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 54
Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Metode de Management prin Obiective si Bugete, pe Centre de Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Managementul IMM

Capitolul 1 - Locul şi rolul IMM-urilor în economie 1.1.Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii Aşa cum ne demonstrează...

Studiu privind Implementarea Managementului prin Bugete

INTRODUCERE Perioada de tranziţie înseamnă revenire, după aproape o jumătate de secol , de la o economie în exclusivitate centralizată, la o...

Posibilități de introducere a managementului prin obiective la SC Hermanns Company SRL

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este reprezentat de dorinţa de a cerceta şi de a aprofunda conceptul de „management prin...

Diagnosticare - SC Simart Arhitecture SRL

I. Diagnosticare S.C. SIMART ARHITECTURE S.R.L 1.1. Caracteristici tipologice ale firmei Societatea comercială S.C. SIMART ARHITECTURE S.R.L...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Promovarea si Utilizarea Managementului prin Obiective la Raiffeisen Bank SA Buzau

Capitolul 1 Consideratii teoretice privind managementul prin obiective A. Premise. Cel mai complex si mai raspândit sistem de management si, în...

Retehnologizarea - formă eficientă de modernizare

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă şi restructurarea economiei româneşti trebuie să se realizeze prin respectarea principiilor de...

Evaluarea Financiara a Intreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Infiintarea unei Societati

ARGUMENT Eu mi-am ales tema: INFINTAREA UNEI SOCIETAT deoarece orice intreprindere mai intai se infiinteaza iar dupa aceea incepe sa produca....

Managementul IMM

Capitolul 1 - Locul şi rolul IMM-urilor în economie 1.1.Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii Aşa cum ne demonstrează...

Reproiectarea managerială a SC Proconsruct SA

Capitolul I ANALIZA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 1.1. Analiza sistemului de management 1.1.1. Subsistemul metodologico-managerial a....

Ai nevoie de altceva?