Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 29057
Mărime: 911.28KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA’’ din BACAU FACULTATEA de “MARKETING si MANAGEMENT” SPECIALIZAREA MANAGEMENT

Cuprins

CAPITOLUL 1 - Aspecte generale de management

1.1. Definirea managementului 5

1.2. Managementul stiinta si arta 6

1.3. Conceptul de management 8

1.4. Rolul managementul in economia de piata 10

1.5. Functiile managementului 11

1.6. Evolutia managementului Romania 17

CAPITOLUL 2 - Metode si procedee aplicate in management

2.1. Metode si procedee de management 19

2.1.1. Managementul prin obiective 20

2.1.2. Managementul prin excepţie 22

2.1.3. Managementul pe produs 25

2.1.4. Managementul prin delegare 27

2.2. Metode şi tehnici specifice de management 29

2.2.1. Tehnica brainstorming 29

2.2.2. Tehnica Delphi 31

2.2.3. Tehnica Philips 66 32

2.2.4. Metoda Swat 33

CAPITOLUL 3 - Prezentarea companiei

S.C. TONDACH ROMANIA S.R.L 3.1. Descrierea concernului TONDACH 35

3.1.1. Prezentarea generala 35

3.1.2. Conducerea concernului 35

3.1.3. Istoric si dezvoltare 36

3.2. Prezentarea filialei din Romania 39

3.2.1. Organigrama detaliata din TONDACH ROMANIA 39

3.2.2. Functiile departamentului de vanzari 41

3.3. Filozofie si parteneriat 40

3.4. Prezentarea produsului TONDACH 41

3.4.1. Avantajele produsului “tigla ceramica” 41

3.4.2. Garantii si certificari 42

CAPITOLUL 4 – Analiza formelor de management la

S.C. TONDACH ROMANIA S.R.L.

4.1. Analiza managementului in cadrul Tondach Romania 44

4.1.1. Organizarea manageriala 44

4.1.1.1 Mediul managerial 46

4.1.1.2.Mediul intern 47

4.2..Managementul pe produs aplicatii 50

4.3.Managementul prin obiective aplicatii 56

CONCLUZII SI PROPUNERI 61

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

INTRODUCERE

Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o încarcatura intelectuala, emotionala si sociala dintre cele mai ridicate ale activitatii umane.

Importanta acestui domeniu, atât ca teren generos de investigatii teoretice interdisciplinare, cât si ca expresie pragmatica a talentului si capacitatilor pe care conducerea organizatiilor de toate tipurile si profilurile le presupune, a crescut treptat pe parcursul acestui secol, intensificându-se dupa cel de-al doilea razboi mondial si, cu deosebire, în ultimele decenii.

Problemele majore cu care se confrunta astazi si în viitorul previzibil societatea, au sanse sa fie rezolvate numai în masura în care metodele si procedeele de management practicate la nivelul organizatiilor se dovedesc, deopotriva, eficace si eficient în valorificarea resurselor materiale , umane. intelectuale folosite si maximizarea contributiei societatii în ansamblu.

Pentru economia româneasca aflata în transformare de la forma planificarii centralizate, administrativ-birocratice la cea de piata, puternic descentralizata, sunt imperios necesare adoptarea unor noi strategii ale dezvoltarii, reconsiderarii de fond ale vechilor mecanisme de functionare, crearea unui cadru principal nou de desfasurare a activitatilor de resurse umane si economice la nivel rational, teritorial si de organizatie.

Am ales aceasta tema din dorinta de a întelege si a putea aplica concret metode si instrumente teoretice.

Primul capitol al lucrarii cuprinde caracterizarea generala a conceptului de management , respectiv un scurt istoric al metodelor , procedeelor care se regasesc in managementul general.

În al doilea capitol al lucrarii am prezentat metodele si procedeele de management in contextul actual de afaceri al pietei interne si externe evolutia managementul , tendintele , societatii manageriale.

Capitolul 3 ,este prezentata o mica descriere a companie Tondach , a tupurilor de management adoptate , pe diferite structure atat la nivelul de top dar si la nivelul de productie.

Prin aceasta lucrare vreau sa pun in evidenta metodele , procedeele de management utilizate in cadrul companiei Tondach , din prizma analizei unor factori teoretici si practici care se vor regasi in lucrare.

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE DE MANAGEMENT

1.1. Definirea managementului

Etimologic, cuvântul – management – derivă din latinescul „manus” care înseamnă mână, manevrare, manipulare. În italiană „manegio”, adică prelucrare cu mână. Din cuvântul francez „manège” a ajuns în limba română cu semnificația de „loc unde sunt crescuți caii”. În limba engleză a ajuns sub forma verbului „to manage”, care înseamnă a conduce, a administra.

De-a lungul dezvoltării, termenul a fost utilizat în administrația publică, în ziaristică și în domeniul militar. Managementul înseamnă conducerea cu succes a acțiunilor sau administrarea eficientă a unei societăți comerciale.Baza obiectivă a apariției și dezvoltării managementului a constituit-o activitatea comunităților umane, managementul fiind un proces de orientare a activităților oamenilor în scopul realizării unor obiective (Lazăr I.1997 pp 5 - 10, “Management general”, Editura Dacia, Cluj-Napoca) considerat ca o activitate distinctă, desfășurată pe diferite niveluri ierarhice, abia la începutul secolului al XX-lea, iar primele lucrări considerate răspuns acestei problematici, în exclusivitate, au apărut la începutul secolului XX. Dinamica dezvoltării afacerilor unei firme, fie ea mică sau mare societate transnațională, a determinat indispensabilitatea cunoștințelor de management. Cu atât mai stringentă este cerința de a dispune de cunoștințe în domeniul managementului în țările în curs de dezvoltare sau în cele în care se desfășoară procesul de tranziție de la sistemul centralizat la economia de piață. Procesul de management se desfășoară și se dezvoltă în mediul intern și extern al organizațiilor. Fiind rezultatul gândirii și practicii umane, el are un caracter universal.Dezvoltarea societății omenești a atras după sine intensificarea și amplificarea preocupărilor în domeniul managementului. Managementul a devenit o formă specifică de muncă intelectuală, cu o funcție bine precizată, bazându-se pe un bogat suport de cunoștințe științifice.Philip W. Shay, făcând aprecieri la importanța deosebită a însușirii cunoștințelor de management și a formării unor manageri competenți în țările în curs de dezvoltare, afirma: “Pentru ca aceste țări să progreseze în libertate și demnitate umană, managementul trebuie să constituie resursa primordială a dezvoltării, iar managerii trebuie să acționeze ca principali catalizatori. Dacă rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea lor se va baza numai pe experiență, ele vor inevitabil împinse spre centralism excesiv, prin concentrarea deciziilor de management în mâinile celor câțiva planificatori la nivel înalt, experimentați, pe care îi au și al căror număr nu poate fi ușor sporit.Managementul este procesul de planificare, organizare, antrenare și control a eforturilor membrilor unei organizații și folosirea altor resurse organizaționale pentru atingerea scopurilor.Managementul este lucrul cu indivizi sau grupuri pentru îndeplinirea unor obiective organizaționale.Managementul este actul sau arta de a conduce, utilizarea judicioasă a mijloacelor pentru atingerea scopului, grupul celor ce conduc sau orientează o întreprindere.Managementul este atingerea unor obiective prin intermediul altor oameni.Managementul este dirijarea aspectelor tehnologice, comerciale și umane ale unei situații, în scopul obținerii unui progres. acesta este considerat un proces, o activitate, un grup de persoane (managerii) sau o artă sau știință, cu obiect, legități și principii proprii.(Sursa:Bontas D. 2007a , pp 22-24)

1.2 Managementul stiinta si arta

Realizarea unui management dinamic şi previzional presupune modificarea atitudinii managerilor în sensul reconsiderării problemelor strategice şi găsirea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică.Sistemele, metodele şi tehnicile de management reprezintă instrumentele la dispoziţia decidenţilor în vederea realizării obiectivelor propuse.Sistemul de management este un "ansamblu ordonat de elemente caracterizate prin interconexiune şi interacţiune, capabil să realizeze, sub acţiunea a diverşi stimuli, un anumit obiectiv, cu anumite performanţe.

Preview document

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 1
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 2
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 3
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 4
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 5
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 6
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 7
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 8
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 9
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 10
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 11
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 12
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 13
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 14
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 15
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 16
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 17
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 18
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 19
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 20
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 21
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 22
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 23
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 24
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 25
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 26
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 27
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 28
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 29
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 30
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 31
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 32
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 33
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 34
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 35
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 36
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 37
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 38
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 39
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 40
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 41
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 42
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 43
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 44
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 45
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 46
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 47
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 48
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 49
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 50
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 51
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 52
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 53
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 54
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 55
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 56
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 57
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 58
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 59
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 60
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 61
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 62
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 63
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 64
Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Metode si Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach Romania SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

INTRODUCERE Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis,...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Managementul în Turism

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM 1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică....

Te-ar putea interesa și

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

Pentru ca un sistem de management să funcţioneze este necesar ca: între subsistemul decizional şi cel operaţional să existe legături de tip cauză -...

Ai nevoie de altceva?