Mixul de marketing

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 20111
Mărime: 554.24KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1. 4

CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND MIXUL DE MARKETING 4

1.1. Conceptul de marketing mix și dezvoltarea acestuia 4

1.2. Componentele mixului de marketing 8

1.3. Rolul mixului de marketing în creșterea competitivității firmelor actuale 16

CAPITOLUL 2. 21

SITUAȚIA ACTUALĂ A S.C. VEL PITAR S.A. 21

2.1. Scurt istoric şi obiectul activităţii societăţii 21

2.2. Managementul și structura organizatorică a S.C. VEL PITAR S.A. 23

2.3. Gama de produse a S.C. VEL PITAR S.A. 26

CAPITOLUL 3. 36

EFICIENTIZAREA MIXULUI DE MARKETING AL S.C. VEL PITAR S.A. 36

3.1. Particularitățile politicii de produs și de preț implementate la S.C. VEL PITAR S.A. 36

3.2. Analiza activității de promovare și a sistemului de distribuție dezvoltat 40

3.3. Strategii de eficientizare a mixului de marketing 45

CONCLUZII 48

BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor material şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor internaţionale şi în contextul globalizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii interni sau cu partenerii externi devin dificile datorită ineficienţei în comunicare necesitând eforturi de informare şi comunicare atât din partea prestatorului de servicii cât şi din partea utilizatorului final, ceea ce arată că desfăşurarea unei activităţi de marketing moderne presupune nu numai crearea unui produs bun, a unui preţ atractiv şi punerea mărfii la dispoziţia consumatorilor vizaţi, firmele trebuie să comunice cu clienţii lor, iar ceea ce comunică nu trebuie să fie rodul întâmplării.

Lucrarea descrie noţiunile generale ale conceptului de marketing şi mixului de marketing și dezvoltarea marketingului mix, care face referire la o anumită structură de eforturi de marketing, la combinarea, proiectarea şi integrarea în diverse proporţii într-un program de marketing a variabilelor controlabile în scopul dobândirii eficacităţii necesare realizării obiectivelor organizaţiei într-o perioadă determinată, cât și componentele mixului de marketing și rolul acestuia în creșterea competitivității firmelor actuale. De asemenea, am prezentat activitatea firmei S.C. VEL PITAR S.A. atingând anumite puncte legate de istoria firmei şi desfăşurarea activităţii și gama de produse și am îmbinat conceptele teoretice prezentate anterior, cu analiza practică şi detaliată a mixului de marketing al firmei S.C. VEL PITAR S.A..

În primul capitol am tratat mixul de marketing ca rezultat al îmbinării (amestecării, combinării) ingredientelor (componente ce intră ca accesorii în compunerea marketingului pentru a-i conferi anumite calităţi şi trăsături), al dozării lor şi al resurselor de care acestea au nevoie, ce oferă posibilitatea cunoaşterii variantei de răspuns a organizaţiei la cerinţele şi exigenţele mediului. El nu poate fi un amestec stabil deoarece componentele sale ca şi proporţiile în care se combină se află în continuă schimbare. În fapt mixul de marketing se constituie în orice moment ca rezultantă a acţiunii unor factori de o complexitate şi eterogenitate extremă, atât de natură endogenă cât şi de natură exogenă.

În practică, mixul de marketing joacă un rol esenţial, întrucât el crează pe de o parte diferenţierea în percepţia consumatorului, iar pe de altă parte, crează instrumentele specifice înfăptuirii obiectivelor strategice, ce se concretizează în cei “4P” (Produs, Preț, Plasament, Promovare), care la rândul lor, fiecare în parte constituie un submix de marketing ce reprezintă un joc de strategii şi combinaţii de variabile. Între cei “4P”, există o interdependenţă, o intercondiţionare reciprocă de care trebuie să se ţină seama în elaborarea şi aplicarea mixului de marketing. Politica de produs are în vedere conduita pe care o adoptă o întreprindere referitor la dimensiunile, structura și evoluția gamei de bunuri materiale și servicii ce fac obiectul propriei activități. Politica de preţul se referă la valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vânzare, incluzând un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vânzătorului. De asemenea, modul în care mărfurile parcurg traseul distribuției, pentru a ajunge la consumatorii finali, prezintă importanța nu numai pentru funcționarea mecanismului economic al societății, în general, dar și pentru soarta fiecarei întreprinderi în parte. De altfel, toate organizațiile trebuie să comunice, să distribuie sau să schimbe informație, într-un mod clar și rezonabil. Cumpărătorii potențiali și actuali trebuie să cunoască produsele și serviciile care li se oferă; furnizorii și distribuitorii trebuie să fie complet informați, iar angajații trebuie să stie ce se întamplă în cadrul organizației, care este misiunea acesteia și în ce direcție se îndreaptă.

În al doilea capitol, am prezentat grupul Vel Pitar ca fiind liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie şi un jucător important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de cofetărie şi patiserie. Compania Vel Pitar preia aceste tradiţii ale pâinii bine făcute, ale satisfacerii gusturilor celor mai pretenţioase, pentru a aduce bucate alese pe mesele românilor, schimbând modul în care, în România, se fac afacerile în industria de morărit şi panificaţie, societatea investind masiv în tehnologii moderne, inovatoare, ce ofer clienţilor produse de cea mai bună calitate. Grupul Vel Pitar este, lider absolut din toate punctele de vedere: dimensiune, acoperire geografică, cifră de afaceri, nivel de profit, număr de clienţi, nivelul de implementare a tehnologiilor moderne şi respectarea normelor legislaţiei europene și totodată Vel Pitar recunoaşte importanţa specificului local ca o valoare suplimentară în acţiunea sa de a oferi consumatorului produsele dorite, iar fiecare dintre punctele de lucru ale grupului este lider de piaţă şi excelează în unul sau mai multe produse, beneficiind de conceptul dezvoltat la nivel naţional.

În al treilea capitol am pus în practică aspectele teoretice analizând mixul de marketing la compania Vel Pitar. Astfel, politica de produs a întreprinderii Vel Pitar se referă la conduita pe care aceasta o adoptă, cu privire la dimensiunule, structura și evoluția produselor ce fac obiectul propriei activități, atitudine ce se raportează permanent la cerințele mediului de piață, la tendințele manifestate de ceilalți concurenți. Obiectivele strategiilor de preț sunt stabilite atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Astfel, obiectivele pe termen lung vizează lărgirea clientelei și consolidarea și creșterea poziției concurențiale pe piață. Pe termen scurt companiile își stabilesc obiective legate de vânzari, mai precis, maximizarea cantitativă a acestora. Obiectivele strategiilor de promovare / comunicare ale Vel Pitar cuprind consolidarea imaginii Vel Pitar, creșterea gradului de recunoaștere al companiei și al produselor sale, aducerea "personajului" Vel Pitar mai aproape de consumatori, diferențierea față de concurență, cât și unicitate. Politica de distribuţie a companiei Vel Pitar se referă la activitatea generatoare de canale de distribuţie către client şi de modele de comunicare cu clienţii.

Bibliografie

1. Anghel L., Marketing, Ed. A.S.E., București, 2000;

2. Balaure V. (coord.), Marketing, ediția a II-a, Ed. Uranus, București, 2002;

3. Brândușu P., Cernușă D., Marketing, ediția I, Ed. Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2001;

4. Danciu V., Marketing internațional : de la tradițional la global, Ed. Economică, București, 2001;

5. Danciu V., Marketing internațional. Provocări şi tendinţe la începutul mileniului III, ediția a II-a, Ed. Economică, București, 2009;

6. Diaconescu M., Marketing, Ed. Universitară, București, 2008;

7. Enache Elena (coord), Marketing, Ed.Independenţa Economică, Piteşti, 2008;

8. Kotler Ph., Keller K. L., Managementul marketingului, ediția a V-a, Ed. Teora, București, 2008;

9. Kotler Ph., Armstrong G., Principiile marketingului, Ed. Teora, București, 2008;

10. Pânzaru Florina, Manual de marketing:Principii clasice și practici actuale eficiente, Ed. C.H. Beck, București, 2009;

11. Prutianu Ș., Munteanu C., Caluschi C., Inteligenţa marketing plus, Ed. Polirom, București, 2004;

12. Puiu A. (coord.), Management si tehnici de afaceri economice, Ed. Independența Economică, Pitești, 2010;

13. Russu C. (coord.), Calitatea managementului firmei. Evaluare și interpretare, Ed. Economică, București, 2008;

14. www.velpitar.ro.

Preview document

Mixul de marketing - Pagina 1
Mixul de marketing - Pagina 2
Mixul de marketing - Pagina 3
Mixul de marketing - Pagina 4
Mixul de marketing - Pagina 5
Mixul de marketing - Pagina 6
Mixul de marketing - Pagina 7
Mixul de marketing - Pagina 8
Mixul de marketing - Pagina 9
Mixul de marketing - Pagina 10
Mixul de marketing - Pagina 11
Mixul de marketing - Pagina 12
Mixul de marketing - Pagina 13
Mixul de marketing - Pagina 14
Mixul de marketing - Pagina 15
Mixul de marketing - Pagina 16
Mixul de marketing - Pagina 17
Mixul de marketing - Pagina 18
Mixul de marketing - Pagina 19
Mixul de marketing - Pagina 20
Mixul de marketing - Pagina 21
Mixul de marketing - Pagina 22
Mixul de marketing - Pagina 23
Mixul de marketing - Pagina 24
Mixul de marketing - Pagina 25
Mixul de marketing - Pagina 26
Mixul de marketing - Pagina 27
Mixul de marketing - Pagina 28
Mixul de marketing - Pagina 29
Mixul de marketing - Pagina 30
Mixul de marketing - Pagina 31
Mixul de marketing - Pagina 32
Mixul de marketing - Pagina 33
Mixul de marketing - Pagina 34
Mixul de marketing - Pagina 35
Mixul de marketing - Pagina 36
Mixul de marketing - Pagina 37
Mixul de marketing - Pagina 38
Mixul de marketing - Pagina 39
Mixul de marketing - Pagina 40
Mixul de marketing - Pagina 41
Mixul de marketing - Pagina 42
Mixul de marketing - Pagina 43
Mixul de marketing - Pagina 44
Mixul de marketing - Pagina 45
Mixul de marketing - Pagina 46
Mixul de marketing - Pagina 47
Mixul de marketing - Pagina 48
Mixul de marketing - Pagina 49
Mixul de marketing - Pagina 50
Mixul de marketing - Pagina 51
Mixul de marketing - Pagina 52
Mixul de marketing - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Mixul de marketing.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul marketingului - SC Livrări la Domiciuliu SRL

Rezumat Prezentul plan de afacere a fost conceput cu scopul de a strânge informaţii necesare deschiderii firmei SC Livrări la Dimiciliu SRL....

Politica de produs - Element de bază al mixului de marketing

INTRODUCERE Astăzi, marketingul este o condiţie de bază a reuşitei pe piaţă. În condiţiile unei economii globale caracterizate, printr-o...

Analiza diagnostic a societății SC Morarit-Panificatie Băneasa SA

Alimentatia, prin codurile sale rituale, semnifica punerea In actiune a simbolurilor cunoscute de Intreaga comunitate. Interdependenta dintre...

Managementul Marketingului

În lucrarile de specialitate sunt prezentate numeroase opinii referitoare la continutul marketingului, cele mai multe abordând în mod unilateral...

Lansarea unui produs pe o piața externă

I. Analiza mediului de afaceri 1. Analiza mediului intern a. prezentarea companiei Siveco Romania Compania SIVECO România a fost înfiinţată în...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Resurselor Umane

1. INTEGRAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI 1.1. Conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane 1.1.1....

Te-ar putea interesa și

Prezentarea politicii de promovare a unei societăți

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Strategia de marketing a firmei Bona Avis

ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE 1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului Strategia de marketing are...

Mixul de Marketing la Mcdonald's

INTRODUCERE Ultimele decenii ale acestui secol a impus un nou concept, marketing, folosit cu o mare frecvenţă atât în teorie cât şi în practica...

Marketing financiar-bancar - analiza mixului de marketing la Banca Transilvania

Capitolul 1. 1. Mixul de marketing în domeniul bancar Importanta activitatii de marketing este demonstrata în conditiile în care, pe de-o parte...

Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA

INTRODUCERE Tema prezentată, “Promovarea produselor din cadrul Roumanian Flour Mills Loulis S.A.”, doreşte să evidenţieze produsele şi modalitatea...

Rolul Relațiilor Publice în Promovarea Companiei

Introducere În ultimii 10 ani, o dată cu democratizarea societăţii româneşti, domeniul relaţiilor publice a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă:...

Mixul de marketing în administrația publică

CAPITOLUL I MARKETINGUL PUBLIC - ASPECTE TEORETICE 1.1 Ce vor și ce primesc cetățenii de la instituțiile publice Orice societate are nevoie de...

Mix-ul de Marketing și Rolul Acestuia în Atingerea Obiectivelor Majore ale Unei Organizații

INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un...

Ai nevoie de altceva?