Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 27169
Mărime: 443.21KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carabat Elena Madalina
prezentat in cadrul sesiunii de licenta din iunie 2009

Extras din document

Capitolul 1

Spaţiul rural şi dezvoltarea rurală durabilă

1.1 Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie

În literatura de specialitate numeroşi specialişti în domeniu au definit noţiunea de spaţiu rural şi dezvoltare rurală sub diferite aspecte. Mulţi specialişti definesc spaţiul rural prin opoziţie cu spaţiul urban ca fiind „zona caracterizată printr-o populare şi densitate relativ slabă şi prin preponderenţa activităţii agricole”.

Lemoin F. consideră că spaţiul rural cuprinde „teritoriul naţional minus ceea ce este urbanizat, ceea ce constituie localităţile urbane şi activităţile industriale”.

Spaţiul rural, contrar spaţiului urban, nu comportă mari concentrări de oameni. Aglomerările sunt limitate la dimensiunile satului.

Pierre George, definind ruralul prin raport cu urbanul arată că: „satul se opune oraşului; faptele de la sat sunt fapte rurale” ...”geografia rurală studiază satul şi nu numai agricultura” ...”satul fiind tema de visare a ţăranilor urbanizaţi care şi-au părăsit amintirile lor”.

Conform articolului 2 din Proiectul de Cartă Europeană a Spaţiului Rural elaborată de Comisia de agricultură şi dezvoltare rurală a Consiliului Europei, prin spaţiu rural se înţelege: terenul agricol, aferent culturilor şi creşterii animalelor şi spaţiului funciar neagricol aferent altor întrebuinţări decât agricultura şi anume locuirea sau activităţile oamenilor care trăiesc în mediul rural.

Forma definitivă a noţiunii de spaţiu rural o întâlnim în Recomandarea nr. 1296/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la Carta europeană a spaţiului rural, în următoarea definiţie: „expresia (noţiunea) de spaţiu rural are în vedere o zonă interioară, inclusiv satele şi micile oraşe, în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pentru:

a) agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit;

b) activităţile economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie, servicii etc.);

c) amenajările de zone neurbane pentru timpul liber şi distracţii (sau de rezervaţii naturale);

d) alte folosinţe (cu excepţia celor de locuit)”.

Noua concepţie despre rural spune că spaţiul rural în Europa constituie un spaţiu peisager, preţios, rezultat al unei lungi istorii şi a cărui salvare este o vie preocupare pentru societate.

Dar spaţiul rural se defineşte ca un mod particular de utilizare a spaţiului şi a vieţii sociale şi se caracterizează prin:

a) o densitate redusă de locuitori şi de construcţii, făcând să apară preponderent în peisaje o întindere vegetală;

b) uzanţa economică de dominanţă agro-silvico-pastorală;

c) modul de viaţă a locuitorilor săi caracterizat prin apartenenţa lor la colectivităţile de talie limitată şi prin raportul lor particular cu spaţiul;

d) o identitate şi o reprezentare specifică, cu conotaţii puternice ale culturii săteşti. (Kayser, B., 1990)

Conceptul de rural, de asemenea, desemnează anumite populaţii care se disting în interiorul colectivităţii umane sau a societăţii globale prin particularităţi economice, demografice, ecologice şi socio-culturale.

Naţiunile Unite (1967) au adoptat principiile şi recomandările pentru recensăminte în funcţie de diferenţele naţionale între caracteristicile care deosebesc zonele urbane de cele rurale, distincţia dintre populaţia urbană şi cea rurală neputând fi influenţată de o singură definiţie care să fie aplicabilă în toate ţările. Din acest motiv fiecare ţară ar trebui să hotărască pentru sine care zone sunt rurale şi care urbane.

Programul Naţiunilor Unite pentru recensământul mondial al populaţiei, pentru Europa, prevede a include în populaţia urbană, numai localităţile cu peste 10.000 locuitori, iar cele cu populaţie semi-urbană să cuprindă între 2.000 şi 9999 locuitori. În tabelul 1.1. sunt prezentate criteriile naţionale care stau la baza clasificărilor aşezărilor rurale.

Preview document

Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 1
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 2
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 3
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 4
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 5
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 6
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 7
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 8
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 9
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 10
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 11
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 12
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 13
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 14
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 15
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 16
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 17
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 18
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 19
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 20
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 21
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 22
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 23
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 24
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 25
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 26
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 27
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 28
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 29
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 30
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 31
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 32
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 33
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 34
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 35
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 36
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 37
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 38
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 39
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 40
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 41
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 42
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 43
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 44
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 45
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 46
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 47
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 48
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 49
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 50
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 51
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 52
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 53
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 54
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 55
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 56
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 57
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 58
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 59
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 60
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 61
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 62
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 63
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 64
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 65
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 66
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 67
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 68
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 69
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 70
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 71
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 72
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 73
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 74
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 75
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 76
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 77
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 78
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 79
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 80
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 81
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 82
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 83
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 84
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 85
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 86
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 87
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 88
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 89
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 90
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 91
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 92
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 93
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 94
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 95
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 96
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 97
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 98
Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Optimizarea Marimii si Structurii Exploatatiilor Agricole Individuale din Zorleni Judetul Vaslui.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?