Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 25961
Mărime: 151.11KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Marian Zidaru
UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT

Cuprins

Lista tabelelor pag 4

Introducere pag 5

Capitolul 1 Sistemul internațional si scena energetică mondială pag 8

1.1 Sistemul relaţiilor internaţionale pag 9

1.2 Exploatarea petrolului şi comerţul internaţional cu petrol anterior creării OPEC pag 11

1.3 Principalii actori ai scenei energetice mondiale pag 16

Capitolul 2 Arma energetică ca instrument de presiune pag 31

2.1 Războiul economic pag 31

2.2 Instrumente ale războiului economic pag 33

2.3„Arma energetică” pag 35

Capitolul 3 Politica economică ințernatională și petrolul pag 42

3.1 Crizele petrolului pag 42

3.2 Venezuela şi naţionalizarea industriei energetice pag 45

3.3 Iran şi tranzacţiile petroliere pag 46

3.4 Campania militară din Irak pag 47

3.5 Rusia şi şantajul energetic pag 53

Capitolul 4 Prezent si viitor pag 57

4.1 Fluxurile internaţionale cu petrol şi produse petroliere pag 57

4.2 OPEC pe piaţa contemporană a petrolului pag 68

4.3 Viitorul OPEC pag 70

4.4 Preţul petrolului pag 74

Concluzii pag 79

Bibliografie pag 84

LISTA TABELELOR

Tabelul 1 Veniturile membrilor OPEC din exportul de petrol- în milioane de dolari (dacă nu este specificat altfel) pag 49

Tabelul 2 Creşterea rezervelor valutare ale ţărilor membre OPEC

între 1974 şi 1981 pag 50

Tabelul 3 Preţul petrolului, inflaţia şi creşterea economică în ţările G-7, în perioada 1960-1982 pag 52

Tabelul 4 Repartiţia geografică a rezervelor sigure de petrol pe Terra (milrd. tone) pag 60

Tabelul 5 Producţia statelor-membre ale OPEC (mii barili/zi) pag 61

Tabelul 6 Cererea mondială de petrol pe regiuni (mil.bbl/zi) pag 62

Tabelul 7 Stocurile petroliere ale OCDE (mil. barili) pag 64

Tabelul 8 Efectul creşterii factorului de extracţie asupra rezervelor de petrol convenţional pag 71

Tabelul 9 Indicatorii macroeconomici ai OCDE în cazul unei creşteri susţinute de 10$/b a preţului petrolului (anul de bază - 2003) pag 76

Tabelul 10 Efectele estimate asupra economiilor emergente mari după 1 an de creştere cu 5$/b în preţul petrolului pag 77

Tabelul 11 Efectul direct al scumpirii petrolului cu 5$/b asupra balanţei contului curent în ţările sărace puternic îndatorate pag 77

Tabelul 12 Efectul imediat al creşterii cu 5$/b a preţului petrolului asupra balanţelor comerciale ale statelor OPEC pag 78

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Problema energetică este o problemă de mare actualitate. Din nevoile mondiale de energie, petrolul acoperă circa 39%. În ultimul secol ţiţeiul a constituit una dintre cele mai importante comercializate mărfi, acest produs fiind, capital în trasarea strategiilor naţionale de dezvoltare, precum şi a politicii mondiale. Producţia de petrol globală a crescut de la aproximativ 2,88 mlrd. tone în 1973 la peste 3,92 mlrd. tone în 2005.

Petrolul rămâne motorul economiilor industriale, fiind fundamental pentru marile afaceri internaţionale, însemnând mari riscuri, dar şi profituri uriaşe. Cantitatea în creştere de energie necesarădezvoltării economico-sociale din ultimul secol a dus la sporirea exploatării resurselor petroliere şi la creşterea producţiei de produse petroliere. Resursele de ţiţei ale Terrei sunt limitate. Consumul lor impune o mai atentă gospodărie la nivel mondial şi naţional.

Problema asigurării necesităţilor energetice a economiei naţionale cu produse petroliere este mai puţin tratată. Acest fapt confirmă actualitatea demersului nostru ştiinţific.

Scopul şi obiectivele principale ale lucrării. Scopul lucrării constă în determinarea tendinţelor pieţei de produse petroliere la nivel global, a factorilor ce influenţează aceste tendinţe, analizarea impactului lor asupra dezvoltării economico-sociale, identificarea problemelor cu care se confruntă această ramură a economiei şi propunerea unor măsuri care să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei în acest sector.

În raport cu scopul definit, ne-am propus următoarele obiective ale cercetării:

-studierea rolului ţiţeiului ca resursă energetică în economie şi tendinţele de dezvoltare a acestei ramuri pe plan global;

• analizarea amplitudinii cererii şi ofertei globale la produsele petroliere;

• analiza fluctuaţiei preţurilor mondiale la ţiţei;

• locul şi rolul principalelor state exportatoare de petrol în comerţul mondial;

• determinarea fluxurilor internaţionale cu petrol şi produse petroliere;

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al tezei. Baza teoretică şi metodologică a lucrării o constituie lucrările unor cercetători din străinătate şi din ţară, precum şi o serie de publicaţii periodice şi site-uri de pe internet.

Metodele de cercetare utilizate sunt cele tradiţionale, analiza cantitativă şi calitativă: deducţia, comparaţia, metoda analitică, sinteza morfologică, analiza logică, metodele statistice, etc.

Suportul informaţional. Baza informaţională a cercetării se constituie din datele statistice publicate de organismele specializate internaţionale, un număr de lucrări publicate pe această temă, precum şi informaţii publicate de Biroul Naţional de Statistică, ministere şi departamente specializate.

Noutatea ştiinţifică a investigaţiilor constă în următoarele:

• analizarea tendinţelor de dezvoltare a industriei extractive a ţiţeiului;

• studierea nivelului cererii şi ofertei la produsele din petrol pe piaţa mondială;

• punerea în evidenţă a rolului şi a locului statelor exportatoare de petrol în economia mondială;

• analiza preţurilor mondiale la petrol şi influenţa acestora asupra producţiei şi consumului produselor petroliere;

• caracteristicile fluxurilor internaţionale ale produselor petroliere;

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în analizarea problemelor cu care se confruntă comerţul mondial cu produse petroliere, mărimea producţiei, a cererii şi ofertei la aceste produse, fluctuaţia preţurilor şi mărimea consumului lor.

Preview document

Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 1
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 2
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 3
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 4
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 5
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 6
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 7
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 8
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 9
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 10
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 11
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 12
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 13
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 14
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 15
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 16
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 17
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 18
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 19
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 20
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 21
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 22
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 23
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 24
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 25
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 26
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 27
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 28
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 29
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 30
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 31
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 32
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 33
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 34
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 35
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 36
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 37
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 38
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 39
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 40
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 41
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 42
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 43
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 44
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 45
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 46
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 47
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 48
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 49
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 50
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 51
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 52
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 53
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 54
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 55
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 56
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 57
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 58
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 59
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 60
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 61
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 62
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 63
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 64
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 65
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 66
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 67
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 68
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 69
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 70
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 71
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 72
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 73
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 74
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 75
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 76
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 77
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 78
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 79
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 80
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 81
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 82
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 83
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 84
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 85
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 86
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 87
Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Petrolul - Factorul Cheie in Relatiile Economice Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Reproiectarea sistemului de management la SC Conpet SA Ploiești

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Managementul Petrolului

C A P I T O L U L 1 ZĂCĂMINTE DE PETROL Noţiuni introductive Zăcămintele de petrol au fost şi sunt încă o mare bogăţie şi în acelaşi timp o mare...

Plan de Afaceri - SC Conpet SA

INTRODUCERE Orice intreprinzator are nevoie de un plan de afaceri eficient. Acesta este documentul cel mai importanta in conducerea unei afaceri...

Proiect de practică - Conpet SA

I. PREZENTARE GENERALA 1.1. SCURT ISTORIC Cu o experienta sub diverse denumiri si forme organizatorice de peste un secol, CONPET S.A., opereaza...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Organizarea societății comerciale SC Conpet SA

CONPET S.A. are ca principal obiect de activitate aprovizionarea cu titei intern si din import si derivate ale acestuia (gazolina, etan lichid si...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Raport la Economia Turismului

Tema1:Turismul – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Subiectele: 1.1 Conceptele de „turism” şi „turist” 1.1.1 Repere istorice ale turismului 1.1.2...

Dependența europei de gazul rusesc

1. Securitatea energetica Securitatea energetică, alături de securitatea alimentară, securitatea financiară, securitatea comercială etc., face...

Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă

Actualitatea temei. În condiţiile moderne, lumea fiind împărţită în ţări dezvoltate şi slab dezvoltate, unul din cei mai valoroşi factori ai...

Studiu de Caz - Dacia

1. Istoric si sector de activitate Cu ajutorul Renault, Dacia a devenit o marcă accesibilă pe plan internaţional, recunoscută prin modernitatea şi...

Zona de cooperare economică Asia-Pacific

Evoluţia economiei mondiale în a doua jumătate a secolului al XX-lea evidenţiază tendinţa de trecere la internaţionalizarea vieţii economice. În...

Economie Mondială

CAP II. SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE II.1 ECONOMIA NATIONALA – definitie si structura ECONOMIILE NATIONALE sunt celulele de baza ale economiei...

Introducere în Studiul Economiei

Având profunde cunostinte teoretico-metodologice, indispensabile pentru întelegerea complexitatii vietii economice reale, a dinamicii structurilor...

Relațiile Chinei cu Rusia

Relaţia dintre Federaţia Rusă şi Republica Populară Chineză poate fi caracterizată ca fiind una cu suişuri şi coborâşuri. Atât în timpul Rusiei...

Ai nevoie de altceva?