Posibilitati de Crestere a Vanzarilor prin Rationalizarea Costurilor

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Posibilitati de Crestere a Vanzarilor prin Rationalizarea Costurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. GHEORGHE CARSTEA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL 1
Rationalizarea costurilor - metoda de crestere a vanzarilor 6

CAPITOLUL 2 - Prezentarea societatii
2.1. Prezentarea societatii 13
2.2. Obiectul de activitate 13
2.3. Organizarea societatii 15
2.3.1. Structura functionala 15
2.3.2. Structura de personal 17
2.3.2.1 Structura de personal pe baza
organizarii functionale 18
2.3.2.2 Structura de personal in functie
de calificare 19
2.3.3. Organigrama 20
2.4. Mediul concurential 21
2.4.1. Clienti 21
2.4.2. Furnizori 23
2.4.3. Concurenta 25
2.5. Diagnosticul activitatii la SC TURNU SA
in perioada 1996 – 2000 26
2.5.1. Evolutia principalilor indicatori 26
2.5.1.1. Capitalul social 28
2.5.1.2. Numarul de salariati 29
2.5.1.3. Productivitatea muncii 30
2.5.1.4. Cifra de afaceri 31
2.5.1.5. Venitul total 32
2.5.1.6. Cheltuieli totale. 36
2.5.1.7. Profitul brut 41
2.5.1.8. Concluzii generale 43

CAPITOLUL 3 - Diagnosticul activitatii la SC TURNU SA
pentru perioada 1999 - 2000
3.1. Diagnosticul rezultatelor 45
3.1.1. Diagnosticul cifrei de afaceri 45
3.1.2. Diagnosticul profitului brut 47
3.1.3. Concluzii 49
3.2. Diagnosticul costurilor 50
3.2.1. Diagnosticul costurilor
pe elemente primare 50
3.2.2. Diagnosticul pe baza cheltuielilor fixe
si a cheltuielilor variabile 53
3.2.3. Diagnosticul pe baza pragului
de rentabilitate 55
3.2.4. Diagnosticul pe baza cheltuielilor
la 1000 lei productie marfa 57
3.3. Concluzii generale ale diagnosticului 58
3.3.1. Puncte forte – puncte slabe 58
3.3.2. Solutii de avut in vedere 63

CAPITOLUL 4 - Masuri de rationalizare a costurilor
In cazul SC TURNU SA
4.1. Masuri concrete de rationalizare a costurilor 65
4.1.1. Realizarea operatiei de inlocuire
a atelierului de decapat cu un
sistem de perii speciale 65
4.1.2. Realizarea operatiei de inlocuire
a rolelor din otel 68
4.1.3. Realizarea operatiei de inlocuire
a arzatoarelor de la cazanul auxiliar 70
4.1.4. Realizare operatiei de recuperare
a hidrogenului din gazele de purja 71
4.1.5. Realizarea operatiei de inlocuire
o rotorului pentru compresorul de gaze 72

4.2. Concluzii 73

Bibliografie 75

Extras din document

CAP.1 Rationalizarea costurilor – metoda de crestere a vinzarilor

Functionarea în conditii de eficienta a unitatilor economice (societati comerciale, regii autonome, etc.) în contextul economiei de piata, reprezinta un obiectiv important care contribuie la definirea si realizarea scopului fundamental al activitatii lor.

Aceasta inseamna ca, în functie de profil, unitatea economica de stat, privata sau mixta sa-si dimensioneze si sa-si aseze activitatea proprie pe criterii economice care au în vedere gospodarirea cu maxima eficienta a tuturor resurselor de care dispune sau si le procura (financiare, tehnice, materiale si umane), actiune prin care îsi asigura eficientizarea rezultatelor productiei specifice, sporirea competitivitatii pe piata interna si internationala.

Elementul determinant al unei asemenea actiuni îl reprezinta fenomenul concurential specific economiei de piata care stimuleaza si impulsioneaza agentii economici sa aplice toate masurile si deciziile care contribuie la realizarea produselor, executarea lucrarilor si prestatiilor la costuri cât mai mici.

Astfel, se asigura valorificarea rezultatelor obtinute din activitatea lor (produse, servicii, etc.) la preturi mai reduse care, în raport cu cele ale altor ofertanti sunt mai avantajoase pentru solicitanti si permit, în acelasi timp, obtinerea unei marje de profit stimulatoare pentru continuarea functionarii agentilor economici respectivi.

Actiunea în acest sens si, implicit, supravietuirea în concurenta cu ofertantii de acelasi profil necesita cunoastere de catre manageri a cailor si mijloacelor a caror operationalizare contribuie la imbunatatirea activitatii unitatilor economice, atât pe plan intern, cât si în raport cu exteriorul.

De regula, contextul socio-economic favorizant pentru functionarea rentabila în orice conditii este intamplator si de scurta durata.

Stabilirea în timp a functionarii nu se poate asigura daca nu se manifesta constant preocupari permnente pentru rentabilizarea activitatii în conditiile în care oferta este mai mare si preseaza agentul economic prin tendinta de scadere a preturilor de vanzare a produselor sau de executie a diferitelor lucrari sau prestatii.

Amplificarea profitului se poate asigura pe mai multe cai; cea mai importanta si cu caracter larg de aplicabilitate este cea care are în vedere realizarea activitatii unitatii economice cu cheltuieli cât mai mici în raport cu agentii economici de profil similar.

Rezultatele financiare ale unitatii economice se vor imbunatatii astfel, asigurandu-se sursa investitionala certa pentru dezvoltarea si extinderea activitatii proprii pentru stimularea suplimentara a salariatiilor – element motivational eficient în captarea interesului acestora pentru a lucra mai bine, mai constient si responsabil, cu un dezvoltat simt economic în folosirea resurselor care le sunt puse la dispozitie.

Totodata, asa se formeaza sursa de finantare a extinderii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, pentru accentuarea muncii creativ inovationale, ca si pentru aplicarea efectiva în practica a rezultatelor pozitive ale acestor actiuni de mare eficacitate pentru sporirea rentabilitatii activitatii generale a agentului economic.

Asadar, în contextul general al necesitatii functionarii agentului economic în economia de piata în conditii de rentabilitate si de competitivitate, un loc central îl ocupa folosirea cu maxima economicitate a resurselor.

Totodata, se asigura obtinerea aceluiasi efect cu un efort financiar mai mic antrenat pentru aprovizionarea si gospodarirea resurselor materiale si energetice sau a unui efect mai mare cu acelasi efort de cumparare-asigurare a acestora.

Asemenea aspecte se pot evidentia prin determinari economico-matematice anticipate perioadei de timp la care se refera actiunea de rationalizare corelat cu cea de realizare a produselor, lucarilor si prestatiilor.

Importanta deosebita a reducerii costurilor de productie rezulta în primul rând, din faptul ca se asigura cresterea volumului de productie prin folosirea acelorasi resurse materiale si de munca. De asemenea, reducerea costurilor de productie este importanta prin aceea ca asigura sporirea continua a acumularilor banesti ale intreprinderii, creându-se pe aceasta baza premisele dezvoltarii continue a acestora.

Un alt aspect al importantei reducerii costurilor reprezinta un factor de seama în stabilirea preturilor, reducerea lor creeaza premisele necesare micsorarii preturilor de livrare a produselor, asigurandu-se prin aceasta cresterea profitabilitatii intreprinderii.

Reducerea cheltuielilor materiale reprezinta o prima cale deosebit de importanta de reducere a costului de productie, îndeosebi în acele ramuri în care ponderea cheltuielilor materiale e ridicata.

Acest lucru se poate realiza prin reducerea normelor de consum la materiile prime, materialelor, s.a., printr-o croire mai rationala sau pe baza reproiectarii produselor, prin folosirea inlocuitorilor de materiale, folosirea mai buna a combustibililor si energiei, introducerea unor noi tehnologii sau imbunatatirea celor existente care sa asigure o reducere a consumurilor specifice, reducerea pierderilor din rebuturi, din perisabilitati, utilizarea deseurilor, sporirea gradului de valorificare a materiilor prime, extinderea folosirii materialelor ce necesita cheltuieli mici, s.a.

Fisiere in arhiva (1):

  • Posibilitati de Crestere a Vanzarilor prin Rationalizarea Costurilor.doc

Alte informatii

Lucrare de diploma UNIVERSITATEA “ARTIFEX” FACULTATEA DE MANAGEMENT