Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 19720
Mărime: 754.15KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorica Toma

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1 5

INOVAREA ÎN ORGANIZAŢII ŞI SERVICII 5

CAPITOLUL 2 18

ACHIZIŢII PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI ,,SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR PE VALEA CAŞINULUI 18

2.1 PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE ŞI PROPUNERI DE VIITOR PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR PE VALEA CAŞINULUI 19

2.2 SITUATIA ACTUALĂ ÎN GESTIONAREA DESEURILOR- PROPUNERI ALE INVESTITIEI 26

2.3 NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIŢIEI 26

2.3.1 Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atins 30

2.3.2 Activităţile proiectului 30

2.3.3 Repartizarea fondurilor Phare 32

2.4. ACHIZIŢIA PUBLICĂ ŞI CONTRACTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE 33

2.4.1 Pregătirea documentaţiei, întocmirea notelor justificative pentru elaborarea fişei de date a achiziţiei publice caietului de sarcini 33

2.4.2. Date ale invitaţiei de participare publicate în SEAP 38

2.4.3 Deschiderea ofertelor- în vederea evaluării. 38

2.4.4.Evaluarea ofertelor- stabilirea ofertantului câştigător. 41

2.5 .ANALIZA ECONOMIILOR PROIECTULUI 44

CONCLUZII 48

BIBLIOGRAFIE 50

ANEXE 52

Extras din document

INTRODUCERE

Inovarea managerială nu poate fi altceva decât,creativitatea specifică domeniului managementului, adică a conducerii întreprinderilor, instituţiilor şi altor organizaţii. Eficienţa activităţilor ce se desfăşoară într-o organizaţie este strâns legată, chiar direct determinată de managementul creativităţii, de curajul de a părăsi unele rutine devenite ineficiente şi de a risca introducerea altora.

Astăzi se pune problema, care din strategiile creativităţii sau a îmbunătăţirii continue, este mai potrivită în această etapă pentru întreprinderile româneşti. Greşeala provine din faptul că încă se înţelege prea îngust creativitatea, reducând-o la o singură faţetă a ei. Atât inovaţia spectaculoasă, saltul, cât şi îmbunătăţirile continue pot fi eficiente sau deopotrivă. Pentru a obţine rezultate favorabile, ambele cer profesionalism managerial şi manifestarea creativităţii manageriale de cel mai înalt nivel.

Perioada pe care o parcurg întreprinderile româneşti este caracterizată prin profunde schimbări, atât în forma de proprietate, pentru că asistăm la o extindere a sectorului privat, cât şi în structura internă a acestora. Apare evident necesitatea efectuării unor profunde mutaţii, care pot fi integrate eficient, folosind metode şi tehnici de stimulare ale creativităţii. Un mare specialist , în domeniul managementului, demonstra că societatea este în continuă schimbare, iar managerul are sarcina principală de a adapta cel mai bine organizaţia la aceste schimbări prin stimularea şi încurajarea creativităţii personalului.

În România, trecerea la economia de piaţă presupune şi o pătrundere largă a unui nou tip de management, cel creativ, şi operaţionalizarea acestuia, atât la nivel macro cât şi la nivel microeconomic.

Necesitatea promovării creativităţii în întreprinderile româneşti este determinată de nevoia schimbării, de adaptare. În acest context, se poate vorbi chiar de conceperea unui model de management al schimbării, cum susţinea şi Ivancevich, în care să acţioneze un manager de tip nou pentru identificarea şi folosirea celor mai bune metode de stimulare a potenţialului creativ al resurselor umane ale întreprinderii.

Aşadar, economia de piaţă necesită concentrarea previziunii, dinamismului şi flexibilităţii în desfăşurarea proceselor de management, manageri cu potenţial creativ ridicat, care să coordoneze activitatea organizaţiei, să antreneze personalul şi să controleze modul în care obiectivele au fost realizate.

În vederea asigurării unei transparenţe a achiziţiilor publice în Administraţia Publică Locală, este necesară, respectarea legilor din România, privind achiziţiile publice, monitorizate şi verificate prin structurile de control şi monitorizare ale statului.

Scopul acestei lucrări, este de a prezenta şi evidenţia modul de achiziţie publică a serviciilor necesare în derularea cu succes a unui proiect pentru care finanţarea este din fonduri ale Uniunii Europene şi de constatare a economiilor ce s-au făcut în gestionarea fondurilor proiectului prin atribuirea contractelor publice prin aplicarea cu succes a legilor şi normelor ce reglementează şi monitorizează achiziţiile publice.

În cadrul lucrării au fost folosite cunoştinţe noi însuşite în cadrul programului de învăţământ :

- în cadrul prelucrării informaţiei prin calcule matematice, cu ajutorul programelor informatice, sistemelor informatice studiate .

- pentru identificarea surselor de finanţare din fondurile UE au fost studiate stiinţele economice şi programele de finanţare a investiţiilor publice

- gestionarea fondurilor, stabilirea capitolelor in cadrul bugetului şi evidenţa cheltuielilor, verificarea şi certificarea situaţiilor financiare ;

- proceduri de achiziţionare a serviciilor in sectorul public

În cadrul lucrării studiate ,proiectul studiat este condus de o unitate de implementare care are rolul de a superviza evoluţia implementării proiectului.

Lucrarea prezenentată este structurată în două capitole:

I. Inovarea în organizaţii şi servicii

În România trebuie să fie în continuare dezvoltată şcoala de tehnologia informaţiei. Aceasta se poate realiza la nivel naţional numai cu implicarea statului, ca principal promotor al tehnologiilor inteligente, trebuie găsite parteneriate organizaţiile mai de software şi România trebuie să se impună pe piaţă ca unul dintre cei mai mari producători de programe din Europa şi din lume.

II. Achiziţia publică de servicii în instituţiile publice

Studiul de caz - achiziţia de servicii de proiectare în cadrul proiectului ,, Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în comunele Mănăstirea Caşin şi Caşin,,

- descrierea obiectivului propus cu prezentarea situaţiilor actuale;

- activităţile implementate în cadrul proiectului studiat;

- sursa de finanţare şi valoarea repartizată în regiuni;

- pregătirea documentaţiilor în vederea întocmirii fişei de date şi caietului de sarcini;

- deschiderea, evaluarea şi comunicarea rezultatului care ofertanţi;

- analiza bugetului de venituri şi cheltuieli, evaluarea economiilor şi evidenţierea acestora;

- rolul aplicaţiilor programelor informatice în activităţile proiectului.

Concluzii : impactul benefic al proiectului asupra calităţii mediului ; impactul social prin crearea de noi locuri de muncă;impactul proiectului la nivel de politică.

Lucrarea prezintă etapele şi condiţiile care trebuiesc respectate în cadrul unui proiect impementat la nivel de administraţie publică locală cu fonduri nerambursabile, fonduri care sunt accesate prin Programul European PHARE.

După obţinerea finanţării, în cadrul proiectului intrevin alţi colaboratori specialişti care pe anumite etape tehnice vor contribui la realizarea scopului proiectului ( furnizori de servicii, produse, etc.), pentru care trebuiesc încheiate contracte publice.

Etapele premergătoare şi ulterioare încheierii unui contract de achiziţie publică, sunt reglementate de legi şi hotărâri emise de Guvernul României şi monitorizate de alte instituţii ale statului subordonate {Ministerul de Finanţe(MF), Sistemul Electronic de Achiziţii Publice(SEAP), Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Curtea de Conturi şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor }.

Esenţa lucrării, constă în studierea unui proiect iniţiat de o autoritate publică locală în domeniul mediului care prin condiţiile de finanţare şi geografice extinde efectele benefice asupra altei autorităţi publice locale învecinată , zona numită Valea Caşinului prin proiectul: ,,Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în comunele Mănăstirea Caşin şi Caşin,,.

Pentru a vedea beneficiile, proiectului, voi prezenta Valea Caşinului cu istoricul ei situaţia existentă şi apoi propunerile de viitor privind gestionarea deşeurilor. Urmează descrierea activităţilor ce vor avea loc în cadrul acestui proiect.

Preview document

Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 1
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 2
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 3
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 4
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 5
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 6
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 7
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 8
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 9
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 10
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 11
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 12
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 13
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 14
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 15
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 16
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 17
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 18
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 19
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 20
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 21
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 22
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 23
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 24
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 25
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 26
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 27
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 28
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 29
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 30
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 31
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 32
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 33
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 34
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 35
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 36
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 37
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 38
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 39
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 40
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 41
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 42
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 43
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 44
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 45
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 46
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 47
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 48
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 49
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 50
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 51
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 52
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 53
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 54
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 55
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 56
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 57
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 58
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 59
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 60
Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Promovarea Activitatii de Inovare in Colectarea Deseurilor pe Valea Casinului.doc

Alții au mai descărcat și

Instituții publice și antreprenoriat inovativ - direcții și planuri de acțiune în Județul Teleorman

INTRODUCERE Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în timpul monarhului francez Ludovic al XIV-lea care obișnuia să afirme că „burghezii și...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?